Billedsekvensoverlejringer

Overlejringen Billedsekvens flytter gennem en serie af billeder. Du kan bruge den til at oprette effekter som rotation af et objekt 360° på mobilenheden.

 • Brug png- eller jpg-billedfiler, der har samme rodnavn med stigende suffikser som f.eks. Bygning001.jpg, Bygning002.jpg osv. Gør billeddimensionerne helt identiske med display-området på mobilenheden, f.eks. 500 x 400 pixel i 72 dpi.

 • Til jævn 360° rotation skal du bruge mindst 30 billeder. Brug af for mange billeder øger filstørrelsen unødigt meget. Mindsk filstørrelsen ved at bruge JPEG-billeder med en komprimering på 50 til 80 %. Brug kun PNG-billeder, hvis du vil inkludere gennemsigtighed.

 • Du må ikke bruge et displaybillede (eller vise det første billede) med gennemsigtige billedsekvenser. Hvis dine kildeelementer bruger gennemsigtige PNG-billeder, vil det displaybillede, du angiver, fortsætte med at blive vist under billedsekvensen. En løsningsmulighed er at oprette et MSO med to tilstande, hvor displaybilledet er en knap i den første tilstand, der linker til billedsekvensen i den anden tilstand.

Oprettelse af et sæt billeder, der skal bruges til billedsekvensen

Bemærk:

Du kan bruge forskellige metoder til at oprette billeder af et 3D-objekt. Du kan f.eks. bruge Adobe Photoshop® Extended til at eksportere en billedsekvens af et 3D-objekt. Du kan bruge Adobe Flash® Professional eller Adobe After Effects® til at eksportere billeder fra en animation eller video. Du kan også bruge et 3D-redigeringsprogram til at generere billeder af en 3D-modeller.

 1. Opret kildeelementer til billedsekvensobjektet, og placer dem i en mappe.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug rektangelværktøjet eller rektangelrammeværktøjet til at trække og oprette en pladsholderramme.

  • Indsæt et billede, der skal fungere som displaybillede for billedsekvensen. Du kan undgå skævhed ved at bruge samme dimensioner for displaybilledet og billederne i billedsekvensen. Hvis du bruger et displaybillede, vil dobbelttryk på billedet i fremviseren skjule billedsekvensen og vise displaybilledet.

 3. Marker pladsholderobjektet, åbn panelet Folio Overlays, og vælg Billedsekvens.

 4. Klik i panelet Folio Overlays på mappeikonet Indlæs billeder, find mappen med billederne, og klik på Åbn.

 5. Skaler om nødvendigt rammen og dens indhold, så det kan være i layoutet.

 6. Angiv følgende indstillinger i panelet Folio Overlays:

  Vis første billede indledningsvis

  Hvis denne indstilling er valgt, bruges det første billede som displaybillede. Fravælg denne indstilling, hvis billedsekvensen består af gennemsigtige PNG-filer. Hvis der er valgt Afspil omvendt, bruges det sidste billede som displaybillede.

  Afspil automatisk

  Hvis denne indstilling er valgt, starter afspilningen af billedsekvensen, når brugeren bladrer videre eller skifter tilstand, hvor sekvensen vises.

  Tryk for at afspille/afbryde

  Når denne indstilling er valgt, kan brugerne trykke for at afspille og billedsekvensen. Dobbelttryk nulstiller objektet.

  Forsinkelse

  Hvis Afspil automatisk er valgt, kan du angive den tid, der skal gå mellem indlæsning af siden og starten af billedsekvensen. Angiv en værdi fra 0 til 60 sekunder.

  Fart

  Du kan ændre farten af objektets fremdrift i billeder pr. sekund. Minimumværdien er 1 (1 billede pr. sekund), og maksimumværdien er 30.

  Afspil _ Tid

  Hvis enten Afspil automatisk eller Tryk for at afspille/afbryde er valgt, kan du angive, hvor mange gange billedsekvensen skal afspilles. Denne indstilling er nedtonet, hvis Løkke er valgt.

  Løkke

  Hvis enten Afspil ved sideindlæsning eller Tryk for at afspille/afbryde er valgt, kan du vælge Løkke for at afspille billedsekvensen uendeligt. Hvis brugeren dobbelttrykker på diasshowet eller vender siden, stopper sekvensen.

  Stop ved sidste billede

  Hvis der er valgt enten Afspil automatisk eller Tryk for at afspille/afbryde, skal du vælge Stop ved sidste billede for at stoppe ved det sidste billede i sekvensen i stedet for ved det første.

  Træk for at skifte billede

  Når denne indstilling er aktiveret, kan brugeren trække for at flytte frem eller tilbage gennem billederne.

  Hvis der ikke er valgt Træk for at skifte billede, skal du enten vælge Afspil automatisk eller Tryk for at afspille/afbryde for at gøre billedsekvensen interaktiv.

  Stop ved første/sidste billede

  Du kan bestemme, om afspilningen af objektet skal stoppe eller fortsætte, når det sidste billede er nået, fremad, eller det første billede er nået, bagud. Denne indstilling påvirker kun træk.

  Afspil omvendt

  Når denne indstilling er aktiveret, afspiller billedsekvensen billederne i omvendt rækkefølge.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?