Du kan integrere interaktive masker i enten rulbare rammer eller diasshow (objekter med flere tilstande).

Diasshow

Du kan bruge en række forskellige metoder til at føje masker til en diasshowtilstand. Du kan vælge en tilstand og vælge Indsæt i. Du kan justere masken med objektet med flere tilstande, markere begge og derefter enten indsætte objektet i den markerede tilstand eller oprette en ny tilstand. Du kan også gruppere masken sammen med andre objekter, justere gruppen med endnu flere objekter og derefter oprette objektet med flere tilstande.

Rulbare rammer

Opret den interaktive maske, f.eks. en billedsekvens eller en knap. Du kan enten gruppere maskeobjektet sammen med andre objekter i indholdsrammen eller indsætte masken i tekst for at oprette et forankret objekt. Indsæt derefter indholdsrammen i objektbeholderrammen, og vælg Rulbare rammeindstillinger i panelet Overlays.

Videoselvstudium

Videoselvstudium
<a href="http://tv.adobe.com/watch/digital-publishing/nested-overlays-buttons-and-pinch-zoom/">Video af indrykkede overlejringer (på engelsk)</a>
Colin Fleming

Bemærk følgende retningslinjer:

  • Du kan føje knapper til en rulbar ramme, der skifter tilstand i et diasshow. Når du indsætter knappen i indholdsrammen, fjernes den tilstandsbaserede knaphandling. Vælg knappen igen, og opret derefter handlingen igen. Hvis knappen er skjult, skal du bruge ikonerne Marker indhold og Marker næste på kontrollinjen for at markere objektet.

  • Hvis et objekt med flere tilstande skal blive et interaktivt diasshow, skal en handling udløse én eller flere af de tilstande, der skal ændres. Ellers vises den aktuelle tilstand i fremviseren. Hvis du vil gøre et objekt med flere tilstande til et diasshow, kan du vælge en indstilling som f.eks. Afspil automatisk i panelet Overlays. Du kan også oprette en knap med en handling til et objekt med flere tilstande. Men en knap i en tilstand gør ikke objektet med flere tilstande interaktivt. Hvis du kun vil bruge knapper i objektet med flere tilstande til at skifte dias, skal du oprette en usynlig "dummy"-knap uden for objektet med flere tilstande for at gøre den interaktiv.

  • Hvis du vil oprette en hotspoteffekt, skal du kombinere en knap med et objekt i to tilstande, hvor den ene tilstand er tom. Hvis man f.eks. trykker på en knap, kan der blive udløst en billedsekvens eller en overlejring til webindhold.

  • Du kan se flere eksempler på integrerede overlejringer, herunder diasshow i diasshow, under "Advanced Overlays" i appen DPS Learn.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online