Push-beskeder

Får du vist den korrekte artikel?

Denne artikel henviser til Digital Publishing Suite. Du kan finde AEM Mobile-artiklen her: Sende push-beskeder.

En push-besked kan oplyse brugeren om, at et nyt nummer er tilgængeligt, og den kan starte en overførsel af den nye folio i baggrunden, hvis appen på enheden kører iOS 8 eller nyere, eller hvis appen er aktiveret i iOS Newsstand. Dette kaldes en push-besked med download i baggrunden.

Almindelig push omfatter nu også muligheden for at sende sms, hvilket beskrives senere i denne artikel. Dette kaldes en tekstmeddelelse.

Funktionen Push-beskeder er kun tilgængelig for apps med flere folioer, ikke enkeltfolio-apps. Brugere skal acceptere at modtage push-beskeder for at modtage downloads i baggrunden eller tekstbeskeder.

Om Push-beskeder

Push-beskeden fungerer forskelligt i Newsstand- og ikke-Newsstand-apps:

Ikke-Newsstand-apps

Når udgiveren sender en push-besked om en ny folio, hentes folioen i baggrunden, hvis brugerne aktiverer push-beskeder og bruger en enhed med iOS 8 eller nyere. På alle iOS-enheder ser brugere et rødt skilt på app-ikonet med et nummer, som viser antallet af nye folioer, som der er udsendt push-beskeder om. Skiltet ryddes, når brugeren åbner app'en.

Besked om opdateringer angiver, at én ny folio er tilgængelig

Newsstand-apps

Den relevante folio hentes i baggrunden for berettigede kunder, som tillader push-beskeder. Når udgiveren sender en push-besked, vises en blå prik under app'ens ikon i Newsstand, indtil brugeren åbner app'en. Dækbilledet opdateres for både abonnenter og ikke-abonnenter for at vise det nyeste foliodækbillede. Besked om opdateringer kræves til Newsstand-apps.

Abonnenter på en Newsstand-app ser en blå prik under forsidebilledet.

Du kan få oplysninger om de certifikater til besked om opdateringer, som Apple kræver på iPad Publishing Companion Guide PDF.

Angivelse af push-certifikater

Du kan angive certifikater til push-beskeder og adgangskoder ved hjælp af Push Notifications Service i DPS Dashboard.

Brug DPS App Builder til at angive, at din app kan bruge push-beskeder, og om du bruger Adobes eller en tredjeparts push-tjeneste. Brug Push Notifications Service til at angive dine push-certifikater og adgangskoder. Push-certifikater gemmes på en server, ikke i selve appen.

Når push-certifikater udløber eller der er højst 30 dage, til de udløber, vises der en advarselsmeddelelse, når du logger på Push Notifications Service.

Bemærk:

Overfør de enkelte produktions- og udviklingscertifikater hver for sig og ikke som en fil, der inkluderer flere push-certifikater. Hvis du overfører en fil med flere certifikater, registreres kun én af certifikaterne.

 1. I DPS App Builder kan du bygge en app ved hjælp af den relevante programkonto og aktivere push-beskeder. Sørg for, at du har anvendt webstedet Apple iOS Developer til at aktivere dit App-id med push og til at bygge push-certifikaterne.

 2. Log på DPS Dashboard ved hjælp af programmets rollekonto. 

 3. Klik på Notifications.

 4. Klik på Certifikater i beskedvinduet.

 5. Hvis du vil angive certifikater, skal du klikke på tandhjulsikonet og derefter angive .p12-push-certifikatfilerne og adgangskoderne.

  Du kan bruge beskedknappen i Folio Producer Organizer til at sende en push-besked. Når du klikker på Notify, startes Push Notifications Service.

Afsendelse af push-besked om download i baggrunden

Brug indstillingen Notifications til at sende push-beskeder. Du kan planlægge, at en push-besked skal udløses på det tidspunkt, du angiver. Denne funktion er især brugbar, når den bruges sammen med planlægning af folioens udgivelse.

 1. Log på DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) ved hjælp af programmets rollekonto.

 2. Klik på Notifications.

 3. I beskedvinduet skal du klikke på plusikonet og vælge download i baggrunden.

 4. Vælg folio, og klik derefter på Næste. Den folio, du vælger, kan hentes i baggrunden.

 5. Angiv følgende indstillinger:

  • Angiv programtypen, og planlæg den dato og tidspunkt, du ønsker push-beskeden skal forekomme.
  • For iOS 8-enheder skal du angive, om du vil sende en tekstmeddelelse til brugere, som ikke har rettigheder til folioen, men som har accepteret at modtage push-beskeder. Brugere kan reagere på push-beskeden eller trykke for at få en påmindelse på et senere tidspunkt, som angives.

 6. Klik på Send for enten at sende eller planlægge push-beskeden.

  Den planlagte push-besked vises i beskedvinduet. Du kan vælge og annullere den planlagte push-besked før det planlagte tidspunkt.

Hvis du konfigurerer foliogengivelser, er det ikke nødvendigt at sende en separat push-besked for hver gengivelse. Det er kun nødvendigt at sende en push-besked for en af gengivelserne.  

Sådan sender du tekstbeskeder

Ved at sende brugerdefinerede tekstmeddelelser kan du fastholde tilbagevendende læsere og abonnenter på iOS-enheder ved at gøre læserne opmærksom på nyt indhold i din fremviser til flere folioer. Tekstmeddelelser fungerer med alle fremviserversioner, men visse indstillinger er kun tilgængelige med v30, v31 eller nyere apps.

 1. Log på DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) (på engelsk) ved hjælp af Adobe-id'et med den relevante programrolle.

 2. Klik på Notifications.

 3. Klik på plusikonet, og vælg derefter tekstmeddelelser.

 4. Rediger følgende indstillinger, og klik på Næste.

  Angiv, hvad der sker, når læseren trykker på tekstmeddelelsen.

  Start appen Når brugeren trykker på tekstmeddelelsen, åbnes appen i dens nuværende læsningsposition.

  Du kan bruge følgende indstillinger, hvis du har en v30-app eller nyere:

  Start appen, og gå til biblioteket Når en bruger trykker på tekstmeddelelsen, startes appen, og biblioteket vises.

  Start appen, og gå til en tilpasset plads Når en bruger trykker på tekstmeddelelsen, startes appen, og webvisningen af det brugerdefinerede lager eller den tilpassede plads, du angiver, vises.

  Gå til et link Når en bruger trykker på tekstmeddelelsen, vises websiden for den URL-adresse, du angiver.

  Du kan bruge følgende indstillinger, hvis du har en v31-app eller nyere:

  Start appen, og gå til en artikel i folioen Når en bruger trykker på tekstmeddelelsen, åbnes artiklen i den folio, du angiver, så snart appen startes. Hvis din app indeholder folioer fra både iPad og iPhone, er separate pop-up-menuer tilgængelige for hver enhedstype. Sørg for, at de enkelte artikelnavne er identiske mellem folioerne, hvis du konfigurerer foliogengivelser.

  Angiv, hvilken artikel der skal åbnes, når brugeren trykker på tekstmeddelelsen.

  Indtast tekstmeddelelsen, som du vil sende til brugere, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv følgende indstillinger:

  Indstillinger for tekstmeddelelser

  Application Type

  Vælg, om du vil sende beskeden til en test-app (udvikling) eller til live-app'en (distribution).

  Target Audience

  Angiv målgruppen for tekstmeddelelserne. Du kan f.eks. vælge iPhone for kun at sende tekstbeskeden til kunder, der har downloadet iPhone-versionen af din app.

  Du kan også sende tekstbeskeden til brugere, der ikke har brugt appen i over 30 dage.

  Hvis du har en SiteCatalyst Analytics-konto, kan du samle oplysninger om en undergruppe af kunder i en CSV-fil. Derefter kan du angive denne CSV-fil, når du sender tekstbaserede Push-beskeder. Se Segmenterede Push-beskeder (på engelsk) i DPS Developer Center.

  Notification Time

  Du kan planlægge leveringen af tekstmeddelelsen til senere ved at vælge Custom og derefter vælge en dato og et tidspunkt på kalenderikonet. Du kan også redigere teksten for at skifte dato og tidspunkt.

 6. Klik på Send for at sende tekstmeddelelser eller for at sende den planlagte tekstmeddelelse til køen.

  Du kan se en historik for tekstmeddelelserne, der er sendt for appen. Hvis en planlagt tekstmeddelelse ikke er blevet sendt, kan du klikke på Cancel for at annullere tekstmeddelelsen.

Tekstbeskeden vises på en iPad

Tekstbeskeder kan vises på enhver iOS-enhed, hvorpå app'en er installeret, og brugeren har tilvalgt modtagelse af push-beskeder.

HTTP-statusmeddelelse 417

Hvis du modtager en HTTP-statusmeddelelse 417 under forsøg på at afsende en push-meddelelse, kan der ikke oprettes en SSL-forbindelse til Apple APNS ved hjælp af det anvendte push-meddelelsescertifikat. Kontroller, at push-meddelelsescertifikatet er gyldigt og ikke er udløbet.

Konfiguration af besked om opdateringer fra tredjepart (kun Enterprise)

Når du bruger DPS App Builder til at oprette en brugerdefineret fremviser-app, kan du bruge Adobe-serveren til besked om opdateringer, eller du kan angive din egen server.

Der er mange forskellige indstillinger, du kan bruge, når du opretter en tredjepartsserver til besked om opdateringer. Når du konfigurerer din server, skal du lægge mærke til, at fremviseren sender følgende oplysninger:

newsstandEnabled  => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled  => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Ud over at tage højde for disse grundlæggende egenskaber kan du oprette yderligere egenskaber. Hvis du f.eks. bruger samme server til beskeder om opdateringer til flere programmer, kan du angive en yderligere navn/værdi-egenskab (f.eks. "app => cykling"), når du konfigurerer serveren. Angiv disse yderligere egenskaber i feltet Custom Push Parameters i panelet Provisioning i DPS App Builder.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?