Videooverlejringer

Understøttede videofiler, du indsætter i InDesign, afspilles, når brugeren trykker på dem i fremviseren. Til videofiler skal du bruge et format, der er kompatibelt med Apple iTunes, f.eks. en MP4-fil med h.264-kodning. Når du opretter videoen, skal du bruge grundlinjeprofil for at få optimal kompatibilitet med Android-enheder. Brug .mp4 i stedet for .mov-filer, der ikke understøttes i webfremviseren. Hvis din video ikke afspilles korrekt i fremviseren, skal du omkode videoen til .mp4 h.264 vha. Adobe Media Encoder eller et tredjepartsværktøj som f.eks. Handbrake.

Bedste metoder for videofiler

 • Du kan afspille video indlejret eller i fuldskærmstilstand.
 • Du kan indstille en videofil til at blive afspillet ved at lade brugerne trykke på visningsområdet eller ved at oprette separate knapper med videohandlingen. Indstillingerne Afspil, Pause og Stop understøttes. Fortsæt og Stop alle understøttes ikke.
 • Du opnår de bedste resultater med indlejrede videoer, hvis du opretter en film med de korrekte dimensioner, f.eks. 400 x 300 pixel. Overvej at angive fuldskærmsfilm til 1024 pixel i bredden. Den maksimale videostørrelse for HD iPad er 1920 x 1080, men hvis du opretter en video, der er så stor, forøges foliostørrelsen. For at opnå en god balance mellem filstørrelse og kvalitet anbefaler udgivere 10-12 MB pr. minut af filmen. Nogle udgivere bruger Adobe Media Encoder eller et tredjepartsprogram, f.eks. HandBrake, til at reducere videostørrelsen. Se Keith Gilberts artikel Komprimering af videoer til brug i DPS (på engelsk) for yderligere oplysninger.
 • Du kan kun angive en URL og streame videofiler fra et http:-websted. Hvis du vil streame videoer fra et https:-websted, f.eks. YouTube eller Vimeo, skal du oprette en overlejring til webindhold. I InDesign CS6 eller senere kan du bruge kommandoen til indsættelse af HTML til at indsætte den integrerede kode til et YouTube-klip. Sørg for, at den indlejrede kode indeholder præfikset "http://", f.eks. src="http://www.youtube.com/..." Du opnår de bedste resultater, hvis du indstiller overlejringen til Afspil automatisk og tilføjer et displaybillede oven på overlejringen. Se eksempler og anvisninger i den udgave af den gratis app DPS Learn, der omhandler Advanced Overlays.
 • Afspilningen af videoklip stopper, når brugerne går til en anden artikel, men den fortsætter, når brugerne går til en anden side i artiklen. Du kan stoppe videoafspilningen ved sideskift ved at autoafspille en "dummy"-video. Se Johannes Henselers artikel Stop en video ved skift til næste side af en artikel (på engelsk) for yderligere oplysninger.

Oprettelse af videooverlejringer

 1. Vælg Filer > Indsæt, og indsæt videofilen i dokumentet.

 2. Marker det indsatte objekt, åbn panelet Medie (Vindue > Interaktiv > Medie), og angiv et displaybillede.

  Til en videofil kan du vælge et billede eller angive et billede fra videoen. Du får de bedste resultater, hvis du vælger et billede, som angiver, at sideelementet er interaktivt. Du kan også oprette et displaybillede ved at indsætte et ikke-interaktivt objekt (f.eks. en gennemsigtig afspilningsknap) oven på videoobjektet.

 3. Marker videoobjektet, og angiv følgende indstillinger i panelet Overlays/Folio Overlays.

  URL eller fil

  Angiv en URL for at streame en video, eller klik på mappen, og angiv en videofil, hvis du ikke allerede har indsat den. Når du angiver en streaming-URL, understøttes alle indstillinger i overlejringen, herunder Afspil automatisk og Fuld skærm

  Streaming af en video understøtter http, ikke https. Tjenester som YouTube og Vimeo understøttes ikke. Brug overlejringer til webindhold som beskrevet i afsnittet "Bedste metoder" ovenfor.

  Hvis du både indsætter en video og angiver en streaming-URL, prioriteres den første handling højest. Hvis du f.eks. angiver en URL først og derefter indsætter et video, bruger overlejringen URL'en, ikke den integrerede video. (Du kan udnytte denne funktion ved at vælge et displaybillede for den streamede video).

  Afspil automatisk

  Vælg denne indstilling for at afspille videofilen, når siden indlæses på mobilenheden. Du kan også angive et antal sekunders forsinkelse. Automatisk afspilning understøttes ikke til Android-fremvisere.

  Afspil på fuld skærm

  Hvis denne indstilling er valgt, afspilles videoen i fuld skærmtilstand. Hvis denne indstilling ikke er valgt, afspilles videoen inden for sit afgrænsningsområde. Bemærk, at alle videoer på Android-enheder afspilles på fuld skærm.

  Tryk for at se controller

  Hvis denne indstilling er valgt, vil tryk på den indlejrede video, mens den afspilles, vise en kontrollinje med pause- og afspil-kontrolelementer. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vil tryk på videoen holde pause og genstarte den.

  Tillad ikke pause

  Hvis du vælger denne indstilling, kan brugerne ikke trykke på videoen for at sætte den på pause eller stoppe den. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Afspil automatisk er valgt, og Afspil på fuld skærm ikke er valgt.

  Stop på sidste billede

  Vælg denne indstilling for at få vist det sidste videobillede, når afspilningen af den indlejrede video standser. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Afspil på fuld skærm ikke er valgt.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?