Overlejringer til webindhold

Med overlejringen til webindhold kan du vise en webside i et visningsområde. Brugerne kan se websidens indhold i visningsområdet uden at skulle vise en separat programbrowser. Du kan angive en web-URL eller en lokal HTML-fil. Bemærk følgende:

 • Hvis du angiver en lokal HTML-fil, skal du sørge for, at .html-filen og tilknyttede filer og mapper findes i den samme mappe. Når artikelindholdet oprettes, overføres alle filerne i den samme mappe som .html-filen for at begrænse den HTML-mappe til de nødvendige aktiver. Hvis du f.eks. føjer .html-filen til mappen Dokumenter, overføres alle filer og undermapper i mappen Dokumenter.
 • Til enhver URL, der automatisk omdirigeres til en mobil-URL, skal du angive mobil-URL'en (f.eks. http://mobile.twitter.com/), ikke original-URL'en (f.eks. http://twitter.com).
 • Hvis du angiver en HTML-animation til en overlejring til webindhold, skal overlejringen indstilles til Afspil automatisk med minimal forsinkelse (f.eks. 0,125 sekunder) for at sikre, at animationen afspilles korrekt. Hvis du angiver en forsinkelse, forhindrer det overlejringen i at afspille automatisk, når siden forudindlæses i hukommelsen.
 • I InDesign CS6 eller senere kan du bruge kommandoen til indsættelse af HTML til at indsætte den integrerede kode til et YouTube-klip. Du opnår de bedste resultater ved at reducere den integrerede YouTube, så den indeholder "src=https://www.youtube.com" i stedet for "src=//www.youtube.com." Indstil overlejringen til Afspil automatisk, og tilføj et billede foran overlejringen.  

Sådan oprettes en overlejring til webindhold:

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug rektangelværktøjet eller rektangelrammeværktøjet til at trække og oprette rammen til visning af webindhold.

  • Indsæt et billede, der skal fungere som displaybillede for webindholdet.

 2. Marker rammen, og vælg Webindhold i panelet Overlays/Folio Overlays.

 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil angive en URL, skal du skrive eller indsætte URL'en i feltet Elementer. Skriv hele URL'en, inklusive "http://".

  • Hvis du vil bruge lokale HTML-filer, skal du klikke på mappeikonet og angive den lokale HTML-fil. HTML-filen (f.eks. index.html) skal vises i en mappe, der indeholder alle billeder eller scripts, der bruges i HTML-filen.

 4. Angiv følgende indstillinger efter behov:

  Afspil automatisk

  Vælg denne indstilling for at indlæse websiden, når siden indlæses på mobilenheden. Du kan også angive et antal sekunders forsinkelse. Hvis HTML-målfilen er en animation, der afspilles, skal du angive en minimal forsinkelse.

  Gennemsigtig baggrund

  Hvis denne indstilling er valgt, bevares den gennemsigtige baggrund på en webside. Brugerne kan se gennem det gennemsigtige element og se DPS-indholdet i baggrunden. Hvis denne indstilling er fravalgt, bruges webindholdets baggrund.

  Tillad brugerinteraktion

  Hvis denne indstilling er valgt, kan brugerne interagere med websiden. De kan f.eks. trykke på et hyperlink for at springe til en anden webside.

  Skaler og tilpas indhold

  Hvis denne indstilling er valgt, skaleres websiden, så den passer til den størrelse, der er angivet i overlejringsfilen. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises websiden med samme størrelse som i enhedens browser, og HTML-siden kan blive beskåret.

  Tillad adgang til berettigelsesoplysninger

  Du kan oprette en overlejring til webindhold, som refererer til Reading API til funktioner såsom Camera API, Geolocation API, digitale indstik og kalendere. (I panelet Overlays kaldes denne indstilling "Tillad API-adgang.") Du kan finde flere oplysninger under Brug af HTML og JavaScript til at udvide DPS.

  Ud over at vælge denne indstilling for overlejringen kan du tilføje en brugerdefineret JavaScript-API i din HTML-kode.

  Du kan også oprette denne type betinget HTML-indhold for en HTML-artikel i stedet for en overlejring til webindhold. Ved en HTML skal du vælge indstillingen "Giv adgang til berettigelsesoplysninger" i Folio Producer Editor.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?