Historik over DPS-produktbemærkninger

Denne artikel omfatter et arkiv med produktbemærkninger til fejlrettelser i tidligere DPS-udgivelser. Du kan finde en liste over aktuelle fejlrettelser i Produktbemærkninger og fejlrettelser.

Hotfixes til v30

28. april 2014

Den gamle Android-fremviser viste ikke en fejlmeddelelse, når folioer blev hentet på en Android-enhed, som ikke havde mere lokal lagerplads. (3732681)

22. april 2014

Et flaskehalsproblem med store pushmeddelelser er løst. (3743224)

10. april 2014

Et problem med at sende pushmeddelelser med gamle/meddelelses-API'er er løst. (3735711)

21. marts 2014

Når du sender en tekstmeddelelse, som indeholder dobbeltbytetegn, skaber det en meddelelse på over de 256 byte, som er tilladt i tekstindtastningsfeltet. Grænsefladen viser en negativ mængde af resterende bytes, men meddelelsen kan stadig sendes til Apple, hvilket skaber en fejl. Med dette hotfix tillader tjenesten ikke længere at sende meddelelser på over 256 byte. Grænsefladen viser en fejlmeddelelse, når tekstmeddelelsen overstiger den tilladte grænse, og du skal reducere antallet af dobbeltbytetegn for at fortsætte.

20. marts 2014

I visse tilfælde, når c30-værktøjerne er installeret, kan brugerne ikke logge på Folio Builder-panelet med et Adobe-id, som ikke har en programrolle tildelt til sig. Dette problem er løst i dette hotfix. Du kan undgå dette problem ved at opdatere DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) eller dit Folio Builder-panel (InDesign CS5.5/CS5). Du kan finde links til installationsprogrammer i denne artikel.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v30 (marts 2014)

Rettelser af oprettelse

Folioer, hvori overlejringer har linjeskifttegn i navnene, skaber ufuldstændige overlejringer og fejl i Android-downloads. Dette problem er løst. (3653600)

Rettelser til iOS-fremviser

Timeouts er øget fra 15 sekunder til 60 sekunder for getFolios-kald. (3758942)

I Newsstand-apps vises nye indikatorer efter, at en download i forgrunden er fuldført. (3747785)

I opdaterede apps med direkte berettigelse blev flere logonproblemer løst, herunder at logonknappen ikke virkede ordentligt, og at brugere blev logget af. (3726004 og 3726005)

iPhone-fremviseren opretholder nu størrelsesforholdet (16:9) til forsider på folioer i iPhone 5-størrelse i visningen Newsstand. (3732700)

Fremviserkoden, som skanner efter databeskrivelser i HTMLResources.zip angiver ikke længere, at der er sket en fejl. (3724085)

Specialtegn bliver ikke længere URL-kodet for slide-up-webvisningen af URL'er. (3728362)

Ikke-Newsstand-fremviseren og Adobe Content Viewer mister ikke længere hentede folioer efter genstart, hvis feltet Folio Publication Name indeholder skråstreger "/". (3706229)

Når du trækker på en Webindhold-overlejring, aktiveres den ikke længere i iOS 7. (3719813)

Fremviseren gik ned, hvis brugeren hentede én sektion af en sektionsopdelt folio, folioen er ikke publiceret, og brugeren viser og interagerer med denne folio. Dette problem er løst. (3712674)

Billedsekvenser nulstilles efter rotation, og inerti er nu tilgængeligt, når der trækkes. (3711983)

Under iOS 7 forsvinder knapperne til slideshows ikke længere, når enheden roteres, hvis slideshowet er indlejret i en rulbar ramme. (3710367)

Når der trykkes på gyldige navto-links, skaber det ikke længere en fejl og har ingen effekt i visse tilfælde. (3704444)

Læsepositionen for enkeltrettede folioer mistes ikke længere, når enheden startes igen på den anden led (3701061)

Localstorage-værdier hentes nu korrekt, når enheden har været i dvale, eller når der trykkes på Home-knappen. (3696400)

Når du zoomer ind på en PDF-side og trækker en billedsekvens, opfører sekvensen sig nu korrekt. (3689978)

Et slideshow med automatisk afspilning, som er nulstillet med et dobbelttryk, begynder ikke at afspille igen, når du forlader siden. (3685543)

Folioforsiden i Newsstand opdateres nu korrekt via baggrundspush, også selvom brugeren ikke er berettiget til folioen. (3684294)

Billedsekvensoverlejringer, som er indlejret i en rulbar ramme, afspilles nu altid korrekt automatisk. (3684291)

Den nye foliomeddelelse fremgår ikke i foliovisningen, hvis fremviseren ikke er konfigureret til direkte berettigelse. Dette problem er løst. (3684290)

Fremviseren går ikke længere ned, hvis brugeren trykker på flere folioer for at købe dem i et tilpasset bibliotek, og derefter vælger at gå tilbage til standardbiblioteket. (3678047)

Når du trækker meget hurtigt på et slideshow, gås der nogle gange videre til næste artikel i stedet for næste slide. Dette problem er løst. (3673086)

På iPhone 5 er teksten "Har du glemt adgangskoden?" uden for logonfeltet, hvis appen er konfigureret med en URL til glemte adgangskoder, men ikke til kontooprettelse. Dette problem er løst i v30-apps. (3671662)

Når du trækker meget hurtigt på en beskyttet artikel ved siden af en gratis artikel, er det muligt at se de beskyttede artikler uden en købsrude eller gitter. Dette problem er løst. (3660132)

Tilpassede HTML-pladser og webvisning strækker nu korrekt ud over fremviserens brugergrænseflade. (3658854)

En eksempelvist folio kan nu downloades, selv hvis der findes et mellemrum i navnet på et indholdsfortegnelsesaktiv. (3658214)

Når du zoomer ind på et slideshow eller en billedsekvens med trækning aktiveret, kan du nu trække lodret for at rulle på siden. (3656725)

Når du trækker en vandret rulbar ramme, hvor billedet blev beskåret i InDesign, flytter det ikke længere siden og opfører sig ujævnt. (3653470)

Når du dobbelttrykker på en MSO, zoomes der nu korrekt ind og ud, når der er zoomet ind på siden i en PDF-artikel. (3652078)

Vinduet til fravalg af anvendelsessporing er nu ikke længere deaktiveret i offlinetilstand. (3650422)

Titlen i biblioteket viser nu ikke længere en "biblioteksmeddelelse", hvis en folio opdateres flere gange. (3649220)

Når du trækker en lodret rulbar ramme for at gå til næste side, vises den næste side ikke kun kort og hopper tilbage til den oprindelige side mere. (3647503)

Ydelsen i appens browser er nu mere pålidelig, når du ser webindhold. (3610048)

Abonnentkvitteringer fra iTunes kan nu valideres, hvis enheden genstartes, ikke er ulåst og appen startes via en pushmeddelelse fra Newsstand. (3595346)

Rettelser til integreret Android-fremviser

Et problem med visse automatisk afspillende videoer, som ikke blev afspillet automatisk, blev rettet.

Der er tilføjet stabilitetsrettelser i biblioteket med henblik på annullering af overførsler.

Et logonproblem med direkte berettigelse blev rettet.

Video i et diasshow kan nu afspilles, når dens tilstand vises. (3761190)

Folioplaceringen huskes, når der returneres fra biblioteksvisningen. (3760478)

En indlejret billedsekvens, som er indstillet til at afspille automatisk med en forsinkelse på 0 sekunder, kan nu afspilles automatisk. (3759806)

En fejl, hvor hvide eller sorte linjer kom frem i lange artikler med jævn rulning, er rettet. (3744416)

Navto-links i weboverlejringer fungerer nu, selv når de findes i div-sektioner. (3723414)

Rettelser til Windows Store-fremviser

Hvis udgiveren ændrer et artikelnavn, vises fejlmeddelelsen "Unable to Open folio" ikke længere, når brugeren forsøger at opdatere folioen. (3729074)

Et logonproblem med direkte berettigelse blev rettet. (3726018)

Udtrækningsfaner i rulbare rammer fungerer nu i øverste og venstre kant samt i bunden og højre kant af siden. (3759672)

Der er rettet et problem, hvor Windows Store-fremviseren gik ned efter åbning af biblioteket, som indeholdt folioen, hvor enten publiceringsdatoen eller forsidedatoen ikke var angivet. (3714037)

I visse tilfælde gjorde det, at folioen med videooverlejringen ikke blev arkiveret korrekt. Som resultat kunne brugerne ikke hente folioen igen korrekt. (3707309)

Rettelser af webbaseret DPS App Builder

Der er rettet et problem for at forbedre konfigurationen af analyser for professionelle kunder ved oprettelse af Android-apps.

Analyserettelser

Artikelmetrikken viser nu ensartede rapporter over start af overlejringer og URL-klik på sider, som ikke indeholder disse elementer. (3726762)

Knapper, som er indlejret i et diasshow, spores nu korrekt. (3737243)

Gammel Android-fremviser

Den gamle Android-fremviser viste ikke en fejlmeddelelse, når folioer blev hentet på en Android-enhed, som ikke havde mere lokal lagerplads. (3732681)

Hotfixes til v29

24. februar 2014

I visse tilfælde modtog iPhone-folioer i 1136 x 640 ikke push-meddelelser og blev ikke valgt som den relevante gengivelse. Dette problem er løst i v29.3-udgivelsen. (3704287)

Eksterne links til Webindhold-overlejringer fungerer nu korrekt i webfremviseren. (3697794)

HTML-artikler med den eksterne linkdestination _blank erstatter den aktuelle side, i stedet for at der åbnes et nyt vindue eller en ny fane i webfremviserbrowseren. Dette problem blev rettet i v29.3-udgivelsen. (3697798)

14. februar 2014

I integrerede Android-apps, Google Play og Amazon Appstore virker køb i appen nu korrekt, når du opretter en ny Android-app. (3699074)

11. februar 2014

Hvis du har brugt den nye v29.2 dot-udgave (7. februar) for at lave en app, der virker både på en iPad og iPhone, går appen ned på iPhone-enheden, når brugeren skifter til browsingtilstand. Dette problem er løst i hotfixet fra 11. februar.

Hvis du har genopbygget og sendt en app til iPad/iPhone efter d. 7. februar, og din app crasher i gennemsynstilstand på iPhone, skal du genopbygge (redigere) appen og sende den igen. Rettelsen kræver IKKE, at du henter en ny version af DPS App Builder.

7. februar 2014

Apple begyndte for nylig at afvise apps, der bruger Advertising Identifier til andet end reklame. DPS-fremvisere omfatter Facebook SDK til social deling, så Apple har afvist alle nyoprettede DPS-apps, der er indsendt. For at rette dette problem har Adobe deaktiveret social deling i iOS 6 i nyoprettede apps. Denne ændring af fremviseren påvirker ikke apps, der allerede er i App Store. Det påvirker kun nye builds af v28- og v29-apps.

I alle nye v28- eller v29-apps er hele menuen til social deling – og ikke blot Facebook-indstillingen – deaktiveret på enheder, der kører iOS 6. Menuen til social deling er stadig tilgængelig på iOS 7-enheder.

Hvis Apple for nylig afviste din app på grund af Advertising Identifier, skal du bruge DPS App Builder til at genoprette din app og sende den til App Store igen. Denne ændring sker på serversiden, så det er ikke nødvendigt at opdatere DPS App Builder.

Vi har ikke kendskab til, at Apple tidligere har afvist en eksisterende app i butikken, så eksisterende apps burde ikke blive påvirket.

5. februar 2014

Fejl rettet, hvor de hentede folioer blev slettet, hver gang ikke-Newsstand-appen blev fjernet fra hukommelsen og genstartet. Denne fejl skyldes udvidede tegn i publikationen. Det påvirkede Adobe Content Viewer og DPS-apps, der ikke er en del af Newsstand. (3691128)

Fejl rettet, hvor iTunes-abonnement mistede rettigheden, når en adgangskodebeskyttet iDevice blev genstartet, og appen blev vækket via et Newstand-push, før brugeren låste enheden op. (3595346)

Newsstand dækker nu opdateringer korrekt med en baggrundspushmeddelelse, også selvom brugeren ikke er berettiget til folioen. (3684294)

Når det gælder basisanalyser, er listen med publikumsindstillinger ikke længere afkortet på listen med akkumuleringsindstillinger, når kontoen omfatter et stort antal folioer. (3681417) Der blev håndteret flere yderligere visningsproblemer.

30. januar 2014

DPS App Builder blev opdateret, så det var muligt at rette fejl i reklamebannere i AIR-baserede Android-fremvisere. På HD Android-enheder blev flisen med standardbiblioteksabonnementet vist i stedet for det angivne abonnementsbanner. Med opdateringen til DPS App Builder vises det brugerdefinerede abonnementsbanner nu på alle understøttede Android-enheder. For at inkorporere denne ændring skal du opdatere DPS App Builder og redigere eller oprette en Android-app.

December 2013

Når folioer hentes i baggrunden, vises der nogle gange en "nyt nummer tilgængeligt"-meddelelse, selv om brugerne læser den nyeste version.

Rammer med jævn rulning i webfremviseren, som var indlejret i andre overlejringer, er holdt op med at virke i v29-udgivelsen. Dette problem blev løst i et hotfix d. 10. december 2013. Der kræves ikke nogen handling.

Social deling virkede ikke korrekt i visse v27- og v28-apps, hvis folioer blev publiceret efter udgivelsen af v29. Dette problem blev løst i et hotfix d. 10. december 2013. Det skulle ikke være nødvendigt at publicere folioerne igen eller foretage noget andet.

v29 – produktbemærkninger til fejlrettelse (december 2013/januar 2014)

Rettelser til iOS-fremviser

 • Deling via Pinterest blokeres ikke længere af en fejlmeddelelse, hvis artiklen er beskyttet. (3678200)
 • Når du har aktiveret og nulstillet en billedpanorering (panorering og zoom), kan du nu swipe hen over overlejringen for at skifte artikler eller sider. (3673208)
 • Rettede et problem, hvor kinesiske apps gik ned af og til pga. et ChinaCache-svar (3681676) Bedøm app i iOS 7 viser et tomt skærmbillede. Apple foretog en ændring i iOS 7, som forhindrer DPS-apps i at linke direkte til bedømmelsessiden i iTunes. v29-fremviserne peger nu mod produktsiden, hvor brugerne kan bedømme og anmelde appen.
 • Læse-API'en er nu indlæst for en folio, selv hvis denne ikke er hentet fuldstændigt. Denne ændring gør det muligt at vise overlejringer med digitale indlæg korrekt i folioer med gratis eksempelvisninger af artikler. (3658157)
 • Eksempelvisningen af dette nummer i tilstanden Gennemse afskæres nu ikke længere på flere forskellige sprog. (3662430)
 • I iOS 7 kunne store folioer nogle gange ikke pakkes ud, når de blev leveret via Newsstand, og der opstod problemer, når brugerne interagerede med dem. Dette problem blev løst i et hotfix fra 13. december 2013. Brugere kan nu genoptage installationen af overførslen fra Newsstand, som ikke kunne gennemføres i baggrunden. (3678236)
 • Gendannelse fra iCloud forårsager ikke længere en overførselsfejl for folioen, hvis denne folio blev overført inden gendannelsen. (3658682)
 • Overlejringer reagerer nu korrekt på swipebevægelser, når de er indlejret i en ramme, der kan rulle og er zoomet ind i artikler med PDF-billedformat. (3656040)
 • Tastaturet vises nu i webvisning, selv hvis programmet startes af et eksternt program. (3655343)
 • Trykkebevægelser i billedsekvensen sætter nu øjeblikkeligt animationen på pause. (3655323)
 • I visningen Favoritter klippes de nedadgående streger på bogstaver ikke længere af i iOS 7. (3653518)
 • Når der swipes på en panorer og zoom-overlejring på et billede, aktiveres den ikke længere i iOS 7 (3652378)
 • Filer slettes ikke længere, hvis maskinen lukkes ned under en igangværende overførsel. (3646105)
 • Lagerpladsen reduceres nu korrekt, når lokale folioer er blevet slettet fra maskinen. (3642155)
 • Det er nu ikke nødvendigt at swipe to gange for at aktivere en ramme, der kan rulle i en artikel med vandret trækning, når knib og zoom er deaktiveret i fremviseren i iOS 7. (3639687)
 • Knappen "Vis mere" i biblioteket befinder sig ikke længere under navigationsbjælken, hvis fremviseren er konfigureret til at skjule navigationsbjælken i foliovisning. (3639187)
 • Når der trykkes på statusbjælken i foliovisning, kan der nu navigeres korrekt til den første side i artiklen, selv hvis brugeren har navigeret forbi den anden side. (3637338)
 • Når der dobbelttrykkes på titlen i navigationsbjælken i foliovisningen, vendes der tilbage til første artikel i folioen i iOS 7. (3637334)
 • Der vises en detailfolio i biblioteket, selv hvis fremviseren er konfigureret med "alwaysVerifyPrices" indstillet til "falsk" og produktets id ikke er angivet i iTunes Connect. (3632934)
 • En detailfolio vil ikke længere vises som gratis, når den publiceres med et produkt-id, som ikke findes i iTunes Connect, og derefter opdateres i Folio Producer. (3632843)
 • I biblioteket Sektioner klippes de nedadgående streger på bogstaver i titler ikke længere af i iOS 7. (3632127)
 • Appen lukker ikke ned mere, når der trykkes på en knap på navigationsbjælken ved trækning i gennemsynstilstand. (3629583)
 • Når der trykkes på et navto-link til en beskyttet artikel mens navigationsbjælken vises, får det ikke længere indkøbsfanen til at skjule købsknapperne. (3629021)
 • Den tilpassede webplads overlapper ikke længere iOS-statusbjælken, når der navigeres til den via et goto-hyperlink i foliovisning. (3628154)
 • Venstre side af trykkezonen reagerer nu korrekt på knappen Vælg/Fravælg alle i arkivvisning. (3626746)
 • Første gang, du åbner en tilpasset HTML-webvisning inde fra folioen, overlapper iOS-statusbjælken ikke længere titelbjælken. (3622213)
 • Pladsen til titlen på appen i iPhone-fremviseren er ikke længere for smal. (3619689)
 • Nye eller fjernede abonnements-SKU'er vises nu korrekt i programmet efter en app-opdatering. Dette omfatter at ændre app-versionen fra ikke-abonnement til abonnement. (3618262)
 • Rullepanelets indledende position på iPhone i iOS 7 er nu placeret hele vejen til venstre. (3615139)
 • Rullepanelet vises ikke længere forkert. I visse tilfælde vistes rullepanelet med afrundede hjørner i højre side og skarpe hjørner i venstre side i iOS 7. (3609600)
 • Når lokaliseringstjenester for enheden aktiveres første gang fra et DPS-program, aktiveres geolokaliseringstilbagekald korrekt. (3615089)
 • Når delingsmenuen vises samtidig med menuen Favoritter, afvises menuen Favoritter. (3612660)
 • iOS-statusbjælken vises ikke længere hurtigt på titelskærmen før biblioteket vises. (3611771)
 • Hvis du starter med at swipe i navigationsbjælkens aktive zone, trækkes siden ikke længere i den forkerte retning. (3604237)
 • Navigationsbjælken lukkes nu øjeblikkeligt, når du trykker på et navto-link. (3601795)
 • Dialogboksen til bekræftelse af åbning af en webside i Safari vises nu ikke længere bag webvisningen, hvis denne bringes frem med adobeDPS.dialogService.open("url"). (3598816)
 • En fremviser får nu nye berettigelsesslutpunkter, hvis en app opgraderes til en ny version, og den nye version har et andet integrator-id. (3596956)
 • Indkøbsruden vises ikke længere kort, når en fuldskærmsvideo er afsluttet og brugeren har roteret enheden under afspilningen. (3561016)
 • Opgradering af en app i iOS 7.1 beta får ikke længere denne app til at gå ned. (3674015)

Rettelser til Android (AIR)-fremviser

 • v29 AIR-baserede Android-apps understøtter nu Android 4.4.
 • HTML-tekstområdet viser nu det virtuelle tastatur korrekt i Android DPS Viewer. (3645955)
 • Udtoning mellem billeder i diasshows skalerer nu korrekt, selv hvis der zoomes på siden samtidig. (3645597)
 • Specialtegn mangler ikke længere i placerede PDF'er, som er oprettet i Word på Mac OS. (3635908)
 • Berettigede Android-fremvisere mister ikke længere logintilstanden, når de minimeres og gendannes. (3632946)
 • Tekst med streg gengives ikke længere forkert efter knib og zoom på PDF-folioer. (3631177)
 • Fejlmeddelelsen "Biblioteket kan ikke opdateres. Der blev ikke oprettet forbindelse til serveren." vises ikke længere ved første start af Adobe Content Viewer på Android-enheder med kinesisk netværk. (3621100)
 • Der kan nu navigeres fra én side til en anden i webindhold. (3584796)
 • Eksempelvisning af to artikler efter hinanden i en PDF-folio, uden at lukke fremviseren mellem dem, viser ikke længere rester af indhold fra den første artikel. (3578950)

Fejlrettelser til webfremviser

 • Forbedret gengivelse af HTML-overlejringer
 • Forbedret stabilitet ved behandling af meddelelser i Adobe Content Viewer til Web SDK.

Hotfixes til v28

 • Et hotfix indeholdt flere mindre fejlrettelser til rammer, der kan rulle. Når du har zoomet ind på en ramme, der kan rulle, og du ønsker at panorere, bør det nu ske mere glidende. Når du har zoomet ind på en ramme, der kan rulle, kan du nu også dobbelttrykke på siden eller inden for rammen for at zoome ud til 100 %. Før dette hotfix kunne du ikke dobbelttrykke på den rulbare ramme for at zoome ud.
 • Når distributions-app'en overføres ved hjælp af Application Loader, vises advarslen "Version Mismatch" (Uoverensstemmelse mellem versioner), hvis app'ens versionsnummer ikke stemmer overens med det versionsnummer, der er angivet i iTunes Connect. Med hotfix'en vises den korrekte version nu. Du kan enten redigere iTunes Connect-versionen eller ignorere advarslen. (3632944)
 • Overførselsrapporter fra udgiveren udfyldes nu korrekt. (3632837)
 • Hvis du tilføjer et brugerdefineret bibliotek og derefter fjerner markeringen fra afkrydsningsfeltet "Show navigation toolbar" (Vis navigationsværktøjslinje), kan du nu få vist det brugedefinerede bibliotek i app'en. (3633203)
 • Knappen Abbonner vises nu, når app'en startes. (3631155)
 • Deling af modtager med R28 iPhone resulterer ikke længere i en 404-fejlmeddelelse i stedet for landingssiden. (3634929/3634971)
 • Opkald til GetAccountEntitlement returnerer ikke længere svarkoden 500. (3637375)
 • Nu kan brugerne logge på fra en integreret webfremviser og få vist rettighedsindhold. (3639196)

Fejlrettelser i v28 (oktober 2013)

Rettelser til iOS 7 (v27- eller v28-fremvisere)

 • Logindialogboksens lukkefunktion vises ikke længere som et "X" i iOS 7. (3629759)
 • I iOS 7 får knibning og zoom over et vektordiasshow eller en rulbar vektorramme ikke længere programmet til at gå ned. (3629753)
 • I iOS 7 kan du nu trykke på en artikel i browservisning, uden at det resulterer i en delvis visning af artiklen ved siden af. (3629616)
 • I iOS 7 forsvinder overlejringer i vektordiasshow og rulbare vektorrammer ikke længere, når du vender enheden. (3629615)
 • Download i baggrunden med bladkiosken mislykkes, hvis programmet er forrest, når enheden er i slumretilstand. (3629767)

Rettelser til iOS-fremviser

 • Download i baggrunden med bladkiosken mislykkes ikke længere, hvis programmet er forrest, når enheden er i slumretilstand.(3627696)
 • Et hentet eksempel får ikke længere meddelelsen på betalingsvæggen til social deling til at forsvinde, hvis brugeren navigerer til en brugerdefineret butik og derefter tilbage til indholdet. (3604868)
 • Indhold i fuld opløsning hentes nu korrekt, hvis brugeren henter en beskyttet folio og derefter logger på en konto som bruger med direkte rettigheder og adgang til publikationen. (3596204)
 • Meddelelsen på betalingsvæggen anvendes nu korrekt på alle ikke-gratis artikler, hvis en bruger med direkte rettigheder henter en folio og derefter logger af kontoen og får vist folioen. (3596201)
 • Rullebevægelser bliver ikke genkendt, hvis den rulbare ramme er i HUD eller i et aktivt område. (3587276)

Rettelser til Android (AIR)-fremviser

 • I AIR-baserede fremvisere kan brugerne nu aktivere et hyperlink, hvis det er i et aktivt navigationsområde eller navigationslinjeområde. (3584776)
 • Der vises ikke længere sporingsindstillinger, når enheden er offline, men programmet er konfigureret til ikke at vise sporingsindstillinger. (3580578)

Rettelser til oprettelse/udgivelse i DPS

 • Tidsstemplerne for de udgivne folioer i Folio Producers visning af udgivelsesanmodninger er nu korrekt. (3598287)
 • Sletning af en folio, der deles fra en anden konto i Folio Builder-panelet, resulterer ikke længere i en fejl. (3577372)
 • Hvis en folio tidligere har haft sektioner, der blev indstillet ved hjælp af sidecar.xml under import, og udgiveren fjerner sektionerne, kan du nu få vist den opdaterede folio i fremviseren, uden at programmet lejlighedsvis går ned. (3584034)
 • Hvis du angiver jævn rulning og vandret swipe i sidecar.xml-filen, indstilles egenskaben nu ved oprettelse af en artikel i alle tilfælde. (3585563)

Fejlrettelser til webfremviser

 • Nu har webfremviseren en "Udført"-knap, når der vises videoer "på fuld skærm" (inden for grænserne af browserens indholdsområde), så brugerne nemmere kan afvise videoen.
 • For integrerede webfremvisere er Adobe Content Viewer SDK til internettet blevet opdateret til version 2. Version 1 understøttes ikke længere og er ikke tilgængelig.

Hotfixes til v27

 • En ændring fra Apple gjorde, at DPS-apps blev afvist ved overførslen, hvilket resulterede i fejlmeddelelsen "Invalid Binary - Missing Nib File" (Ugyldig binær værdi – manglende Nib-fil) i Application Loader.  
 • Et problem er blevet løst, hvor åbning af en brugerdefineret butik i en app nogle gange ændrede udseendet af betalingsvægbilleder i folioer med gratis eksempelvisning af artikler.
 • Gå til side-knapper eller navto-links, der springer til en bestemt side, fungerer nu korrekt i en enkeltfolio-app. Opdater DPS App Builder, og rediger eller genopbyg enkeltfolio-app'en.
 • Når en app blev opdateret til v25 eller nyere, blev alle eksisterende biblioteksforsidebilleder fra v24 eller ældre skaleret op, så de passede til det nye biblioteks objektbeholder, hvilket resulterede i et sløret billede. Med denne hotfix gendannes forsidebillederne ved opgradering, hvis størrelsen på de cachelagrede billeder ikke stemmer overens med den forventede billedstørrelse.
 • Pakke-id'erne for apps, der er oprettet med tredjepartsværktøjer, øges nu korrekt i DPS App Builder. Denne serversideændring kræver ikke opdatering af DPS App Builder.

Fejlrettelser i v27 (juli 2013)

Fremviser

 • Sektioner fungerer nu korrekt i apps med brugerdefinerede biblioteker.
 • Placeringen af lydoverlejring, der er angivet til at blive spillet i baggrunden, ændres ikke længere, når du drejer enheden i gennemsynstilstanden.
 • På en iPhone-fremviser kan brugere nu genoptage eller annullere overførslen korrekt efter at have sagt nej til at opdatere folioen.
 • Eksempelruden til køb i artikeleksempelvisning er nu placeret, så den ikke længere er delvist skjult i visse situationer.
 • Baggrundsfarven for rettighedsbannerbeholderen er nu mørkegrå i stedet for hvid.
 • En fejl på en iPhone-fremviser, hvor der for ofte blev vist en fejl med dialogboksen "Section Not Downloaded" (Sektion ikke hentet) i gennemsynstilstanden, er nu rettet.
 • I iOS apps vises der ikke længere en fejlmeddelelse, hvis en folio, der overføres i baggrunden, ikke kan overføres. Der vises kun en fejl, hvis brugere starter overførslen.
 • Hvis en bruger trykker samtidigt på både en folio med sektioner og en folio uden sektioner i biblioteket, går fremviseren ikke længere ned.
 • Statussen på rettighedsfolioer vises ikke længere som "Ukendt" i brugerdefinerede biblioteker.
 • First Folio Free nulstilles ikke længere, når app'en afinstalleres og geninstalleres.
 • Twitterfeeds i webindholdoverlejringer vises nu korrekt.

Udgivelse

 • I sjældne tilfælde med publiceringsfejl forbliver folioen ikke længere i Private/Retail-tilstanden (Fortrolig/Forhandler) ved publiceringen. Opdatering af folioen afspejler de angivne statusindstillinger.
 • Problem med getFolios API-cachelagring er løst.
 • I visse tilfælde vil et nyt forsøg på et publicering, der er mislykket, give udgiveren mulighed for at annullere. Dette problem er løst.

Webfremviser

 • Videofiler med eksternt link vises nu korrekt.

Hotfixes til v26

 • DPS App Builder genererer nu en tilpasset Adobe Content Viewer-app korrekt, når der anvendes Enterprise-certifikater.
 • Opdatering af en folio med slettede artikler fungerer nu som planlagt.
 • Indstillingen "Fix Orientation" i DPS App Builder for iPhone-fremviseren er nu tilgængelig.
 • Knapper i aktive områder er nu aktive.
 • Designet af gratis eksempelvisning af artikler blev forbedret i et hotfix. Artikler med beskyttet eksempelvisning er dækket af et mørkt "net" for at forbedre udseendet. Hvis en ubeskyttet gratis artikel er angivet til Kun vandret træk, vises der nu et gråt område på alle sider, undtagen første side. Desuden er der rettet et designproblem i eksempelruden, der forårsagede, at knapper blev beskåret i browsertilstand.
 • Brugere med direkte rettigheder bliver nu ikke længere logget af forkert.
 • Content Viewer for the Web-analyser rapporteres nu korrekt.
 • Et problem med knappen Sections, der i nogle tilfælde fik programmet til at gå ned, er blevet løst.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v26 (1. maj 2013)

Adobe Content Viewer

 • Du bliver ikke længere logget ud af Adobe Content Viewer gentagne gange og tvunget til at logge på igen, nogen gange to gange.
 • Folioer, hvor udgivelsen er ophævet, vises ikke længere under udgivne folioer i Adobe Content Viewer.
 • Du bliver ikke længere logget ud af Adobe Content Viewer, efter at du har tvunget programmet til at afslutte og startet det igen.

Folio-authoring

 • InDesign går ikke længere ned, når der importeres en artikel, som har en knap, der bruges som en overlejring på montagebordet.
 • Dag og måned i datoindstillingen er ikke længere omvendt i nogle tilfælde.
 • Artikler kan ikke længere omarrangeres, hvis folioen er låst.

iOS-fremvisere

 • Tilbageknappen bringer dig nu fra navto-målsiden til navto-kildesiden i den vandrette navigationsartikel.
 • Knibning og zoom i en PDF-artikel reagerer nu som i de tidligere versioner af fremviseren.
 • Læsere kan nu genoptage overførslen af en folio, når folioen opdateres under overførslen.
 • Gennemse miniaturebilleder er nu muligt for HTML-artikler i et Single Edition-program.

Webfremviser

 • Video stopper nu ved den sidste ramme, når indstillingen vælges.
 • Knapper overholder nu stakrækkefølgen og vises ikke længere via andre masker, når knapperne skal være skjulte.
 • Hyperlinks til andre sider understøttes nu i webfremviser for Internet Explorer 8, 9 og 10.
 • Forskellige andre Internet Explorer-problemer er løst, herunder understøttelse af hyperlinks og fuld understøttelse af artikler med mere end 10 sider.

Hotfixes til v25

 • Links til websteder på tilpassede HTML-ikonsider åbner nu websiden korrekt i app'ens browser i stedet for i den eksterne browser (mobil Safari). Dette problem er løst i et hotfix på serversiden. Genopbyg app, og test den.
 • I nogle tilfælde har test af en udviklings-app med abonnement i et sandbox-miljø medført, at gyldige abonnementer ikke fungerer korrekt. SubscriptionReceipt endDate og startDate var null for abonnementer. Dette problem er løst i et hotfix på serversiden.
 • iOS-analyse: ViewerVersion-egenskaben har "-dev-m" som løsningssuffiks i et hotfix på serversiden.
 • Når en enhed kører iOS6.1, vil enhver flerfolioapp, der er oprettet før v25, gå ned, hvis enheden ikke har forbindelse til internettet. Med hotfixet kan du nu bruge DPS App Builder til at oprette enten en v24- eller v25-fremviser, der ikke går ned i offlinetilstand, når enheden kører iOS6.1.
 • Placering af .oam-filer (Edge) i InDesign CS6-dokumenter for at oprette en maske fungerer nu korrekt i v25-folioer. Download og installer DPS-desktopværktøjer.
 • Tilføjelse af HTML-indhold med iframes (såsom YouTube-integrerede videoer) fungerer nu korrekt i v25-folioer.
 • Knapper med Gå til tilstand-handlinger fungerer nu korrekt i visse tilfælde.
 • App Builder hænger ikke længere, hvis der er mange brugerdefinerede værktøjslinjepladser.
 • DPS App Builder inkluderer nu den korrekte pakke-id-version. Der opstår ikke længere pakke-id-fejl, når du sender fremviseren.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v25 (januar 2013)

Oprettelse

 • Brug af en efterfølgende skråstreg i en URL-adresse til webindholdsmaske genererer ikke længere fejl i folio til skærmversion.
 • Du kan nu redigere Feltet Sektion i listevisning eller miniaturevisning i editoren i Folio Producer.
 • Der opstår ikke længere fejl, når du udgiver en folio, der indeholder en HTML-artikel med manglende miniaturebilleder til forhåndsvisning. Når en R22- eller senere HTML-artikel ikke indeholder noget miniaturebillede til forhåndsvisning, mislykkes udgivelsen ikke længere.
 • Placering af et rasterbillede i en rulbar vektorramme medfører ikke længere, at kun det synlige rasterbillede oprettes.

DPS App Builder

 • Når du redigerer en fremviser i DPS App Builder, skal du ikke længere vælge de brugerdefinerede biblioteksikoner igen.

iOS-fremvisere

 • Når en video afspilles eller er afbrudt i en PDF-artikel med knibning og zoom aktiveret, vil brug af trækbevægelse med to fingre for at skifte stak ikke længere få fremviseren til at gå ned.
 • Start af fremviser får ikke længere timeout, hvis listen over folioer for kontoen er stor (f.eks. over 1000).
 • Fremviseren går ikke længere ned, efter at vi har ændret en publiceret folio uden sektioner til at indeholde Sektioner og opdatering af folioen.
 • Vektortekst ser ikke længere rasteriseret ud, når du zoomer ind, zoomer ud og derefter zoomer ind igen.
 • Brugergrænsefladen til abonnementer opdateres nu straks efter køb af abonnement på iPhone.
 • Navigationslinjerne vises nu korrekt for HTML-artikler, selvom navigationslinjernes hotzone er aktiveret.
 • Knappen til at afslutte en Panoramavisning er nu identisk både på iPads med og uden retina.
 • Abonnementer med forkerte produkt-id'er vises ikke længere som "Null" for slutbrugere på listen over abonnementer. Abonnementsindstillinger vises ikke længere, hvis produkt-id'et er ugyldigt.
 • Links til et andet program på en brugerdefineret HTML-plads virker nu korrekt på iOS 5.
 • Problemet er løst med nedbrud i fremviseren under hurtig handling med flere gengivelser af PDF-artikler, der indeholder objekter med flere tilstande hen over flere sider.
 • Hvis der placeret diasshows med det samme MSO-navn på tilstødende stakke, og enheden drejes, vil den første Gå til tilstand-knap er ikke længere være markeret i stedet for det aktuelle dias.
 • En ramme, der kun kan rulles vandret, rulles nu korrekt, når 'Indledende placering af indhold' er indstillet til 'Brug dokumentplacering' for tekst og visse rammer til billedbeholdere.
 • Knappen Filter vises nu korrekt efter logon til rettigheder med begrænsede distributionsfolioer, der har et filter.

Android-fremvisere

 • Mange problemer er løst med DPS-fremvisere, der virker på nye 1920 x 1200 Android-enheder.
 • Har løst problem med åbning af folio på visse større Android-enheders Asus Transformer.
 • Fremviseren udnytter nu indstillingen Brug dokumentplacering til rulbare rammer, når enheden roteres.
 • De tidligere viste folioer er ikke længere en smule synlige bag den nederste navigationslinje i programmet.

Hotfixes til v24

 • For at forbedre servernes pålidelighed og reducere nedbrud er servere, som er vært for DPS-folioer, nu i en separat, isoleret klynge på acrobat.com.
 • Problemer med, at Folio Producer Editor går ned under artikelnavigation.
 • Nedlukning pga. for lidt hukommelse på Kindle Fire 3 (8,9" HD-enheder). I visse tilfælde, herunder visning/afspilning af lydmasker eller gennemsyn af indhold i app'ens indbyggede webbrowser, kan en tilstand med for lidt hukommelse få app'en til at lukke ned.
 • Gennemsigtige rasteriserede PDF-filer gengives ikke korrekt i webfremviser.
 • Diasshowmasker, der er oprettet med WoodWing-værktøjer, starter i forkert tilstand i webfremviseren.
 • Visse artikler med video får Firefox til at holde op med at svare under navigation til næste/forrige side.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v24 (november 2012)

Fejlrettelser til iOS-fremviser

 • Lodret navigation til næste side i en artikel i ind-zoomet tilstand er nu jævnere.
 • Gennemsigtigheden går ikke længere tabt ved ind-zooming på en rulbar vektorramme, hvor der anvendes gennemsigtighed.
 • Kan nu genoptage overførsel, hvis WiFi-forbindelse afbrydes og genetableres.
 • Rettet programfejl, hvor visse diasshows ikke kunne overholde indstillingen Delay (Forsinkelse) før automatisk afspilning på iOS 5.
 • ITMS-links fra en brugerdefineret butik åbner nu på korrekt vis linket i iOS App Store.
 • Fremviseren bryder ikke længere sammen, hvis en artikel i en folio med HTMLResources.zip opdateres.
 • Der kan ikke længere ses tynde hvide linjer i rulbart indhold, når oprettet indhold bruger ikke-hele pixeldimensioner.
 • Abonnementsflise og rettighedsbanneret vises korrekt ved første visning.
 • http://tv.adobe.com/show/indesign-cs5-feature-tour "Meddelelsen "Nyt indhold tilgængeligt - køb eller annuller" vises ikke længere, når en bruger får vist indhold, mens der udgives nyt indhold.
 • Løst problem, der medførte fremvisernedbrud efter at have roteret flere gange hurtigt efter hinanden under visning af en folio i iOS 6.
 • Løst problem, En billedsekvensoverlejring synes at gå til det første billede, når du skifter til en anden side og vender tilbage, men når du så bruger den, springer den tilbage dertil, hvor den blev sat på pause.
 • Forbedret ydeevne ved navigation i en 2048 x 1536-folio på en iPad med retina-skærm, hvor artikelformatet er angivet til JPEG, PNG eller automatisk.
 • Løst et problem, hvor PDF-artikler med rulbare rammer eller diasshow bliver rystet, når der swipes.

Fejlrettelser til Android-fremviser

 • Tidligere viste folioer er nu ikke længere næste synlige bag navigationspanelet i biblioteks- eller foliovisning.

Fejlrettelser til Folio Producer

 • Hvis du annullerer dialogboksen ved deling af en folio, vises der ikke længere en fejlmeddelelse.
 • Forbedret fejlbehandling i situationer, hvor foliodimensioner ved en fejl angives til 0x0.
 • http://tv.adobe.com/show/indesign-cs5-feature-tour Dialogboksen Egenskaber for portefølje bibeholder nu indstillingen Indbinding ved højre kant.
 • Eksempelvisning på enheden fungerer korrekt for folioer med artikler med jævn rulning.
 • Funktionaliteten for indstillingen Jævn rulning er nu den samme i dialogboksen Importer artikel og Artikelegenskaber.
 • Kommateringstegn som . og / er ikke længere tilladt i tekstboksen Størrelse i dialogboksen Ny portefølje.
 • Forbedret fejlmeddelelse for folioer med ugyldige forsider.
 • Forkert værktøjstip på de asiatiske sprog rettet.
 • Rettet problem mht. overførsel af en offline folio til skyen.
 • Forsidedato opdateres nu straks i brugergrænsefladen.
 • Knapperne i brugergrænsefladen til den franske Folio Producer er nu korrekt justeret.
 • Miniaturer opdateres nu korrekt i ruden Folio Builder, når artiklerne er overført.
 • Der vises ikke længere et hvidt område, når musemarkøren placeres over en artikel med jævn rulning i miniaturevisning.
 • http://tv.adobe.com/show/indesign-cs5-feature-tour Menuen Sorter og værktøjstipbeskrivelsen af "alfabetisk a-å" i Folio Builder-panelet er nu lokaliseret (oversat) korrekt.
 • Folioforsider har ikke længere hvide rammer i dialogboksen Egenskaber for portefølje.

Fejlrettelser til Web Viewer

 • Web Viewer understøtter nu stop ved den sidste ramme i en billedsekvens.
 • Web Viewer understøtter nu hyperlinkoverlejringer, der indeholder URL-parametre.
 • Et problem med understøttelse af indlejrede overlejringer i Web Viewer er rettet.

Hotfixes til v23

Fejlen "brugeren eller den valgte publikation er null" vises ikke mere ved overførsel af apps fra DPS App Builder. Hvis du får vist denne fejl, skal du fjerne og geninstallere den tidligere DPS App Builder app.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v23 (september 2012)

Oprettelse

 • Installationsprogrammer markeres ikke mere med flag i Mac 10.8 via Gatekeeper.
 • De vandrette x-koordinater for objekttilstande er nu korrekte i forhold til InDesign-kildefilen, når der anvendes skyggeeffekt.

iOS-fremvisere

 • Når der trykkes på den aktive zone på første/sidste side af en artikel med vandret swipe (fladt), går du nu til den forrige/næste artikel.
 • Fanen med udtrækkelige, rulbare rammer fungerer nu bedre, uden at der skal bruges et ekstra "dummy pin"-objekt.
 • Udtoning med 'Skjul før afspilning' valgt vises nu korrekt, når første objekttilstand vises.
 • Biblioteket er ikke længere tomt, hvis to folioer deler produkt-id'et.
 • Swipe med to fingre går nu til næste artikel i en PDF-folio, selv hvis PDF-zooming er aktiveret i fremviseren.
 • Baggrunden med bladkiosken begynder nu at overføres, også selvom brugeren er i en midlertidig 3G/data-tilstand før oprettelsen af en WiFi-forbindelse.
 • Når brugerne trykker på knappen Abonnement flere gange efter hinanden, vises der ikke længere endnu en dialogboks, når den første er blevet lukket.
 • Rettet forkert oversættelse af nederlandske ikoner for bibliotek og fremviser på iPAD med retina-skærm.
 • Kæde til elementer inden i en HTMLResources-mappe fungerer nu korrekt, også selv de er navngivet med et diakritisk tegn.
 • Et tryk på ""Ja" for at hente en folioopdatering under foliovisning genererer ikke længere en advarselsmeddelelse.
 • Hurtige skift mellem sider i en PDF-artikel giver ikke længere forsinkelser i sidenavigationen.

Android-fremvisere

 • Fejlmeddelelsen "Folioen kunne ikke indlæses" vises ikke længere, når der trykkes på knappen "Vis" i tilstanden "Forsidevisning".
 • Ikke berettigede folioer forsvinder ikke længere fra biblioteksvisningen, efter at der er logget af.
 • Når en enhed drejes under afspilningen af en video og derefter vender tilbage til foliovisning, skifter fremviseren ikke længere kortvarigt til den forrige retning.
 • Der vises ikke længere en streg over Knappen Subscribe (Abonner) på 1024 x 600 enheder i tværformat.

Folio Producer-værktøjer

 • Hvis du ikke er logget på Folio Builder-panelet, og du ændrer overførte artikler ved hjælp af filen sidecar.xml, blev artiklerne opdateret, men der blev vist en fejlmeddelelse. Dette problem er løst.
 • Tilføjelse af et meget stort eksempelbillede til en folio får ikke længere panelet til at se ud til at være frosset.
 • Der vises nu en fejlmeddelelse ved overførsel af et for stort forsideeksempelbillede i Folio Producer Organizer.
 • Der er ikke længere et ikon for uendelig indlæsning i panelet Folio Builder, hvis du forsøger at tilføje en ugyldig jpg som omslagsbillede.
 • Dialogboksen Egenskaber for portefølje har ikke længere nogen filstørrelse for forsideeksempelvisning.
 • Folioer, der indeholder store .mp4-filer, kunne ikke overføre og genererede fejlmeddelelsen [svr.VirusDetected]. Dette problem er løst.
 • Brugergrænsefladen viser nu indholdsfortegnelsen i Folio Producer Editor.
 • Problemet med et ".indd"-dokumentnavn, der medførte, at Panelet Folio Builder blev tomt er nu løst.
 • Der vises ikke længere et forkert datoformat i udgivelsesdatoen, forsidedatoen og HTML-ressourcedatoen.
 • Når en artikel opdateres, aktiveres indstillingen "Protected" (Beskyttet) ikke længere i Folio Producer Editor.
 • Fejlmeddelelsen "Overførslen mislykkedes" vises nu korrekt.
 • Fejlmeddelelsen om en forkert størrelse på forsideeksempelbilledet inkluderer nu krav til retningen.
 • Hvis du overfører et brugerdefineret eksempelvisningsbillede, der er større end 70x70, for indholdsfortegnelse, vises der en størrelsesadvarsel.
 • Indstillingerne for forsidedatoen er nu deaktiveret, når en folio udgives.

Social deling

 • Når der afspilles en video i Internet Explorer 9, vises "Fejl i videoobjekt" ikke så ofte som før.
 • De rulbare rammer med tekst fungerer nu korrekt i et objektet med flere tilstande.
 • Vandret navigation i artikler understøttes nu.

Hotfixes til v22

 • DPS-fremvisere starter nu korrekt på Android 4.1-enheder.
 • Folioer overføres nu korrekt, når der opdateres folioer.
 • Biblioteker i Android-fremvisere mister ikke længere overførselsstatus, hvis programmet tvinges til at lukke.
 • Fremvisere på Android- og Amazon-enheder accepterer nu de store knapper på navigationsværktøjslinjen korrekt.
 • http://tv.adobe.com/show/indesign-cs5-feature-tour Dialogboksen Log på vises nu korrekt, når brugeren trykker på "Log på" efter første opstart på Kindle Fire.
 • Android-fremvisere, der er bygget i Viewer Builder, inkluderer nu ikke længere fejlagtigt HTML-testelementer.
 • Når der oprettes en Android-fremviser (v21) med v22-værktøjer, vedhæftes "air" ikke længere til navnet på den eksporterede pakke.
 • "Flade" artikler (artikler, der er indstillet til Kun vandret rulning) ruller korrekt, selv før folioen er hentet helt.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v22 (august 2012)

iOS-fremvisere

 • Vandrette swipes over en rulbar ramme i en PDF-folio går nu til den næste artikel.
 • Ved swipes i bunden af en rulbar ramme skiftes der nu sider i PDF-artikler samt i PNG/JPG-artikler.
 • Forankrede kæder for INDD til HTML fungerer nu korrekt med blokstruktur i iOS-fremvisere.
 • Opdatering af en artikel med "Kun vandret swipe" får ikke længere overlejringerne til at skifte fra deres oprindelige side til den første side i artiklen.
 • Problem løst, hvad angår de situationer, hvor iOS-fremvisere nogle gange lukker ned ved artikler med flere lydlag.
 • iOS-fremviseren går ikke længere ned, når der trykkes flere gange på Knappen Subscribe (Abonner), hvor forbindelsen er langsom.
 • Abonnementsflisen vises korrekt efter tvungen afslutning af fremviseren på iOS.

Android-fremvisere

 • Købte enkelt-folioer kan nu ses automatisk, når den automatiske overførsel er færdig.
 • Web-visninger lever nu op til Javascript onAppear og onDisappear på Android.
 • Eksempelvisning på enheden mislykkes ikke længere fra en Mac- til en Android-enhed, hvis en artikel i folioen bruger ikke færdige udvidede tegn i navnet.
 • Android-fremviseren fryser ikke længere, når en artikelstak indeholder to objekttilstande med det samme navn.
 • Objekter med flere tilstande nederst på de jævnt rullende sider fungerer nu bedre på Android.
 • Forsøg på at vise en folio en gang mere medfører nu "Error Failed to Load the Folio" (Kunne ikke indlæse folioen) på Android.
 • Tidligere hentede folioer behøver ikke længere at blive hentet igen efter nedlukning af et fremviserprogram med flere problemer på Android.
 • Problem løst, hvor Zoom blev låst fast og forhindrede brugeren i at skifte tilstand på Android.
 • Fremviserprogrammerne starter korrekt på Nexus 7-enheder.

Authoring- og Folio Producer-værktøjer

 • Kæder i en tekstramme med flere kolonner fungerer nu korrekt.
 • Push-meddelelser for bladkiosk til Development apps understøttes nu.
 • Overførte eksempelvisningsbilleder vises nu korrekt i webklienten, uden at browseren skal opdateres.
 • Folionavn, publikationsnavn, folionummer og -beskrivelse reducerer blanktegn ved lagring.
 • Der forekommer ikke længere fejl ved problemhentningen, når problemet indeholder bestemte dobbeltposter.
 • Der indlæses nu eksempelbilleder for artikler ved vandret rulning i Folio Editor.
 • Der er nu adgang til brugergrænsefladen til folio, når et job mislykkes.
 • Fejl ved ikøsætning af et udgivelsesjob genererer ikke længere en uvelkommen fejlmeddelelse.
 • Sletning af en folio fra panelet Folio Builder giver ikke længere fejl i webklienttilstanden.
 • I Folio Producer fortsætter statuslinjen med at opdateres ved opdaterings/udgivelsesanmodninger i IE9.
 • Opdatering af en folio efter billetten udløber genererer ikke længere end dead-end-fejl.
 • Folio Producer Organizer viser nu brugeren en dialogboks for timeout/login, selvom vedkommendes billet er udløbet.

Social deling

 • Fejl rettet angående deling af links fra en tablet for delte folioversioner, der er tidligere end v22, med URL-linket for udgivelsen i stedet for linket til den delte artikel.

Viewer Builder

 • Hotzone-funktionen er nu tilgængelig for alle kunder.
 • Det brugerdefinerede URL-skema fungerer nu i iOS-fremviseren.
 • Flere forskellige Omniture-sporingsproblemer er blevet løst.
 • Offline-bannerelementerne er nu konfigureret korrekt for fremvisere med rettigheder.
 • Rettighedsoplysninger ryddes ikke længere på Android ved redigering af en fremviser.
 • Valgfri oprettelse af en URL-adresse til kontoen anses ikke længere for obligatorisk af serveren.

Hotfixes til v21

 • Rettighedstjenesten genererede en besked, når en folio ikke blev fundet. Dette problem blev opdateret til at klare denne situation fint og opdatere pålogningen i henhold til dette.
 • Mulighed for at skjule titellinjen i webvisningens brugerdefinerede værktøjslinje (for Enterprise-udgivere).
 • Support tilføjet til direkte rettighed API v2.
 • Der er stadig problemer med Preflight-funktionen for en ny udgivelse. Dette mangler at blive løst.
 • Nogle artikler viser fejlmeddelelser som indhold efter opdatering fra en tidligere version.
 • iPhone Værdi for URL-adresse til fjernbannerside for er nu angivet korrekt.
 • Brugerdefinerede ikoner for biblioteksværktøjslinjen til iPhone vises nu korrekt på iPhone.
 • Hotzones kan nu aktiveres for v20-fremvisere i v21 af Viewer Builder.
 • Log på og andre biblioteksdialogbokse vises nu som designet i Android v21-fremvisere.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v21 (juni 2012)

DPS-authoring

 • Brug af en efterfølgende skråstreg (/) i en URL-adresse til webindholdsoverlejring genererer ikke længere fejl i folio til skærmversion.
 • Fejl rettet i situationer, hvor værdien for lyd- og videoforsinkelse ved en fejl blev indstillet til 0, medmindre overlejringspanelet var åbent.

iOS-fremvisere

 • Automatisk afspilning af overlejringer i rulbart indhold, der er indlejret i andet rulbart indhold, begynder nu på det rigtige tidspunkt.
 • HTML-artikler stopper nu på det rigtige sted i browservisning
 • Rettighedswebbanneret tilpasses nu korrekt ved rotering af enheden, og størrelsen er ikke længere angivet i procent.
 • Der vises ikke længere en hvid side ved rotering til et andet layout i en PDF-artikel.
 • En nedbrudsfejl ifm. abonnementskvitteringer fra iTunes er løst.
 • Titlen på den øverste bjælke på en brugerdefineret webplads er nu centreret.
 • Javascript onAppear-/onDisappear-hændelser anvendes nu ved navigation hhv. til eller fra en side.
 • Problem, der er løst, hvor foliostatussen vises som "Problem løst i situation, hvor en folio er markeret som "Offentlig/Detail" og statussen for iTunes-produkt-id'et "Godkendt til salg" ændres fra "Ja" til "Nej" og tilbage til "Ja".
 • Nedbrud af program ved skift til bibliotek fra en brugerdefineret butik er løst.
 • Abonnementer anvendes korrekt, hvis abonnementsprodukt-id'et fjernes i en opdateret version af fremviseren.

Android-fremvisere

 • Første gang, der trykkes på et navto-hyperlink, som fører til en bestemt side i en anden artikel, førte det til toppen af artiklen i stedet. Dette problem er løst.
 • Løst problem i situationer, hvor knappen "Log på" ikke vises i rettighedsfremvisere, hvor "Send App ID og Version" ikke er markeret i Viewer Builder.
 • Der vises ikke længere et hvidt rektangel under abonnementsflisen i Kindle Fire.

Folio Producer-værktøjer

 • Forbedringer ifm. fejl ved Analytics-forbindelse/-forespørgsel.
 • Forbedringer af Folio Builder-panels funktionalitet.
 • Folioer på acrobat.com uden artikler kan hentes, og de resulterer i en fejl.
 • Oprettelse af artikler med bestemte unicode-tegn i artikelnavnet importeres nu korrekt.
 • Meddelelsen "Kan ikke godkende" vises ikke længere, når visningen Udgiv anmodninger er inaktiv.
 • Rullepanelet og miniaturevisning fungerer nu korrekt, når Indbinding ved højre kant er valgt.
 • "Vis eksempel på" vises nu for iPad/iPhone-enheder ved sideindlæsning.
 • iPad-fremviseren viser ikke længere højformatvisning, når der er valgt Ingen
 • Brugere, der prøver at få vist et visningseksempel for en v19-artikel med Annonce valgt i et v20-panel, får ikke længere en fejlmeddelelse ved første visning.
 • Statuslinjen på Folio Builder-panelet viser ikke længere 'overfører' ved sletning.
 • Visningen af publikationsnavnet i brugergrænsefladen er forbedret på Folio Builder-panelet.
 • Der bør ikke længere blive vist et tomt panel i Skærmversion af folio, når er vælges Fil > Skærmversion af folio.
 • Teksten Udgiv folio gentages ikke længere i dialogboksen.
 • Importen af Sidecar.xml for online folioer anvender nu indstillingen hideFromTOC.
 • Eksport- og udgivelseshandlinger genererer ikke længere en fejl, når der opstår timeout for Dashboard.

Viewer Builder

 • Der er føjet skærmvisninger i højformat og tværformat til Android.
 • Feltet "Valgfri URL-adresse til brugerdefineret fjerndialogboks" er ikke længere obligatorisk på siden med abonnementsoplysninger på iPhone.
 • Velkomstskærmen på iPhone er nu helt korrekt kun tilgængelig for Enterprise-konti.
 • Når du føjer en brugerdefineret butik til en fermviser til flere folioer (uden rettighed), vises knappen Log på i den brugerdefinerede butik (øverste venstre hjørne) ikke længere.
 • iOS-fremviseren inkluderer HD-elementer for flere af kontrolelementer.

Social deling/webfremviser

 • Problemer med diasshow, knapper, videoer og HTML-artikler er forbedret.

Hotfixes til v20

 • (Viewer Builder) Når brugere abonnerede på eller genskabte køb, blev folioer i programmet ikke vist som tilgængelige uden genstart af programmet. Når programmet opbygges igen og gensendes, bliver problemet løst.
 • (Viewer Builder) Du kan nu signere Android-fremvisere med Keystores.
 • (Folio Producer-værktøjer) Med v20 kontrolleres udgivelse eller opdatering af en folio ikke længere for retningsuoverensstemmelse. Hvis du f.eks. ved en fejl har oprettet en dobbeltretningsfolio med kun enkeltretningsartikler, blev folioen udgivet med grå skærmbilleder i det alternative layout. Med denne rettelse forhindres preflight folioer med forskellige retninger i at blive udgivet.
 • (Folio Producer-værktøjer) Opdatering af en enkelt artikel resulterede i, at brugere overførte hele folioen i stedet for kun den ændrede artikel ved opdatering af folioen. Denne fejl er blevet behandlet.
 • (Fremviser) Ved Woodwing-programkonverteringer er det lodrette rullepanel i øjeblikket skjult, indtil det aktiveres.
 • (Fremviser) Problemer med eksempelvisning af billedfejl er løst.
 • (Sociale medier) Folioer med mere end 195 artikler er nu aktiveret for sociale medier. Hvis du har oplevet dette problem, skal du opdatere din folio, hvorefter problemet skulle være løst.
 • (Viewer Builder) Hotzones er nu aktiveret for Enterprise-udgivere.
 • (Adobe Content Viewer) Løst problem med acrobat.com-folioer, der ikke vises.
 • (Adobe Content Viewer) Delte og ikke-udgivne dokumenter vises nu korrekt i Adobe Content Viewer.
 • (Viewer Builder) Funktionen til angivelse af pixelhøjde for banner er nu gendannet. Du kan nu angive bannerhøjden i pixel eller procent af den samlede højde (op til maks. 37,5 %).
 • (iPad-fremviser) Problem med automatisk start er løst.
 • (iPad-fremviser) En detailfolio i iOS-abonnementsområdet er nu korrekt angivet efter en programopgradering, hvis foliotilstanden før opgraderingen var Gratis, men status blev ændret til Detail.
 • (Authoring) Hyperlinks til elementer eller programmer i Apple App Store fungerer nu korrekt i v20.
 • (Folio Producer-værktøjer) Eksisterende artikler i panelet Folio Builder skal have et nyt link efter en opgradering.
 • (Folio Producer-værktøjer) Indstillingen 'Skjul i IHF' understøttes nu i sidecar.xml.
 • (Folio Producer-værktøjer) Åbning af InDesign-dokumenter fra Folio Builder-panelet fungerer korrekt.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v20 (maj 2012)

iPad-fremviser

 • Understøttede kantanimationer vises nu helt uden forsinkelse i fremviseren.
 • http://tv.adobe.com/show/indesign-cs5-feature-tour Knapperne på navigationspanelet for forside, indholdsfortegnelse og hjælp fungerer nu korrekt, hvis brugeren klikker på dem én gang, swiper til en anden artikel og klikker på den samme igen.
 • Ved rotering af en PDF-artikel med flere sider efter swipe er oplevelsen nu problemfri, og der vises ikke længere en sort skærm.
 • Rettet en fejl ved swipe op og ned i lange PDF-artikler, der fik tekst til at forsvinde.
 • I PDF-folioer vises indlejrede videoer korrekt ved ændring af en enhed fra Højformat til Tværformat.
 • Swipe-bevægelser på en webvisning, der indlæses, forbliver nu i samme artikel i stedet for at gå til en ny artikel.
 • Indlæsningstiderne for en HTML-artikel i iPad-fremviseren er nu hurtigere.
 • Videodatametrik vises ikke længere for artikler, der ikke inkluderer videoer.
 • Visningen bliver ikke længere fanget mellem siderne i en PDF-artikel, hvis brugeren swiper ned for at få vist en lille del af den forrige side.
 • På en iPad 3 er der rettet en fejl, der bestod i, at der kunne swipes forbi den første artikel på en HTML-artikel i højopløsning i browsertilstand.
 • En fejl med folionedbrud i Adobe Content Viewer v19, der forekom, når et objekt med flere tilstande blev lavet til kun at blive vist i én retning.
 • Den første gengivelse af en webside overlapper ikke længere somme tider i programmer i webvisningen.
 • Bestemte websteder vises ikke længere som fragmenterede ved første indlæsning i et program i en browser.
 • Der vises ikke længere gratis folioer som detail efter indstilling af en iPad til et gendannelsespunkt fra en anden iPad.

Android/skrivebordsfremvisere

 • Jævn rulning i artikler ruller nu altid jævnt, hvis der swipes hurtigt ned og derefter op øverst eller nederst i en artikel.
 • Navigeringspanelet fastlåses ikke længere, når der vises et miniaturebillede på den aktuelle side og ikke flyttes væk fra siden.
 • Der er nu muligt, at trykke på enhedens tilbageknap i fuld skærm/i et program i webvisning, selvom hvis det gøres flere gange.
 • Kindle Fire: Et tryk på skærmen for at få vist videokontrolelementer resulterer ikke længere i, at videoen skiftes.
 • Automatisk afspilning af diasshow viser den første tilstand for nedknap korrekt, når siden vises.
 • Det er ikke længere muligt at skifte til en tilstand, hvor brugeren kan gå til en folio med den aktive indholdsfortegnelse.
 • Knapperne på navigationspanelet mangler ikke længere ved genstart efter en tvungen nedlukning.
 • Funktionen til rotering af tekst er nu den samme som for lodret tekst.
 • Når der swipes hurtigt, synes nogle swipebevægelser ikke længere at blive ignoreret.

Viewer-authoring

 • iPad- og Android-fremvisere anvender nu stop for diasshow ved sidste indstilling konsekvent med ældre eller nye diasslideshow efter Sprint 18.
 • Rulbart rammeindhold skaleres nu korrekt, hvis en rulbar ramme, der er placeret over montagebordet, indlejres i en rulbar ramme på siden.
 • En InDesign-fil med indlejret overlejring, der er oprettet af den tidligere version af tilføjelsesprogrammet, genererer ikke længere fejlen "ugyldig elementplacering".
 • (Kun Mac, CS5/5.5): Afkrydsningsfelter fungerer korrekt ved forankring af Overlay Creator-panelet med knappanelet.
 • Overlejringselementer, der er pakket på en Mac OS, sammenkædes automatisk, når InDesign-dokumentet åbnes på en Windows-maskine.
 • Knap Handlingerne Gå til side, Gå til første side og Gå til sidste side er nu angivet korrekt.

Folio Producer-værktøjer

 • Løst problem med fejlen "Kunne ikke godkende fordelingstjenesten" efter brug af webklienten.
 • De to pod'er på det dashboard, der rapporterer om planlagt nedetid, overlapper ikke længere hinanden.
 • Det nye navn går ikke længere tabt ved omdøbning af en artikel under overførselsdelen af en import.
 • Der vises ikke længere fejlagtigt fejl ved en hentningsaktivering ved en vellykket aktivering.
 • Du kan nu i bestemte situationer slette en udgivet folio via webklienten.
 • Push-beskedfejl resulterer ikke længere i en fejl ved folioopdateringer.
 • Folioudgivelse er nu ikke længere afhængig af, at folioen indeholder artikler.
 • Tilføjelse af et layout til en eksisterende artikel i panelet Folio Builder opretter ikke længere automatisk et andet panel i stedet for det eksisterende.
 • Opdateringen af en udgiven folio mislykkedes, når der tilføjes en ny artikel.
 • Der vises ikke længere en " ukendt fejl", når der bruges et ugyldigt godkendelsestoken under udgivelsen.
 • Mappen OverlayResources fjernes ikke længere fra foliofilen, når overlejringerne indeholder følgende tegn: > " * / | eller ?
 • Indtastning af et ugyldigt tegn resulterer ikke længere hverken i visningen af en anden fejldialogboks efter den første eller i sletningen af data.
 • Komprimeringen af billeder til skærmvisning af forside er forbedret.
 • Forbedret understøttelse af oprettelsen af artikler og dokumenter med specialtegn, som f.eks. < og \.
 • En fejlmeddelelse i panelet Folio Builder vises ikke længere, når du lukker panelet, samtidig med at du overfører artikler.
 • Løst problem, hvor placering af flere billeder på en skærm ved at klikke på knappen "Skærmversion" kunne forårsage et nedbrud.

Hotfixes til v19

 • (Fremviser) Ifølge Apples vejledning er brugen af UDID (Unique Device Identifier) blevet erstattet af UUID (Universally Unique Identifier) i DPS-programmer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan dette evt. påvirker dig, ved at klikke på http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/UDID/UDID_Deprecation.pdf.
 • (Viewer Builder) Rettelse til fremviserprogrammer, der er bygget siden v19, hvor det er blevet rapporteret, at der ikke blev vist data i Analytics-panelet. Disse data vises nu korrekt.
 • (Viewer Builder) Ved oprettelse af fremviserprogrammer til Android føjes præfikset 'air.' ikke længere automatisk til program-id'et ved opdatering af fremvisere. I tidligere fremvisere indeholdt rettighedsprogram-id'et ikke præfikset 'air.' selvom programnavnet havde præfikset 'air.' .
 • Indholdet i en rulbar ramme, der findes i en artikel med jævn rulning, er nu tilpasset korrekt.
 • Efter højopløsningsvisningen (2048x1536) af folioen er blevet hentet til biblioteket, blev standardvisningen somme tider vist i biblioteket. Dette problem er løst. Det er kun den relevante visning, der angives i iPad-biblioteket.
 • Der bruges nu ikoner for apps med høj opløsning på iPad 3.
 • Adobe Content Viewer bruger nu ikoner for apps med høj opløsning og splash-skærme.
 • På Android-enheder afvises folioer, som kunderne har rettighederne til, ikke længere, når programmet sendes til baggrunden.

Produktbemærkninger til fejlrettelse v19 (marts 2012)

Generelle fejlrettelser til authoring

 • Når der tilføjes InDesign-filer med overlejringer som en artikel, er de ikke længere i en ikke-gemt tilstand.
 • Funktionerne Fortsæt, Stop alle eller Afspil fra navigationspunkt for lyd/videohandlinger udløser ikke længere fejlen "Ugyldig parameter".
 • Diasshow med knapperne Gå til tilstand inden i tilstandene, er nu samlet korrekt som diasshow. En knap uden for objektet med flere tilstande til automatisk afspilning, træk eller tryk er ikke længere påkrævet.
 • Der forekommer ikke længere nedbrud ved oprettelse af en artikel, hvis hver retning har et forskelligt navn eller en forskellig knap for objekter med flere tilstande, og der er en indlejret overlejring: video, lyd eller knap.
 • Du får ikke længere vist et tomt dias eller mangler et dias, hvis navnet på objektet med flere tilstande stemmer overens med layout, men nogle af tilstandene er forskellige.
 • Forbedret funktionalitet for en knappen på en masterside.
 • Rulbare rammer eller knapper i objekter med flere tilstande vises ikke, hvis du overfører fra ADC, hvor tilstandsnavnene inkluderer bestemte tegn, der udgøres af kolontegn, og muligvis andre.
 • Eksempelvisning fra Overlay Creator-panelet på Mac OS udløser ikke længere fejlen "Folioen kunne ikke indlæses", hvis der er en ny knap eller ændret handling.
 • Der vises nu en advarsel, hvis controllerfilstien er gyldig, men ikke indeholder nogen controllerfiler.
 • Objekter med flere tilstande i Højformat og Tværformat sammenkædet forkert
 • Nedbrudsfejl ved forsøg på PDF-billedformatet i InDesign CS5.5 behandlet.
 • Afkrydsningsfelterne Afspil på fuld skærm er nu aktiverede.
 • Indlejret video/lyd i objekt med flere tilstande stopper nu afspilningen efter rotation, når id'et for objektet med flere tilstande er det samme, men video-/lydelementet er et andet.
 • Tryk to gange for at nulstille et diasshow resulterer ikke længere i en udtoning.

Fejlrettelser til authoring i iOS-fremviser

 • Hvis der trykkes på ældre diasshow med tryk=fra og swipe=til skifter nu mellem navigationspaneler.
 • Automatisk afspilning med flere objekter med flere tilstande fungerer korrekt.
 • Der er en forsinkelse, før andet dias vises, hvis der anvendes en udtoningsværdi.
 • Indlejret overlejring: Indhold i objekt med flere tilstande vises ikke længere, når tilstandsindholdet kun er en overlejring til panorering.
 • Diasshow i et objekt med flere tilstande, der er angivet til Stop ved sidste billede, fungerer korrekt.
 • Rotationen stopper ikke længere afspilningen af et diasshow.
 • Når Skjul før afspilning=til og Afspil omvendt=til, fungerer diasshowet korrekt, og starter ikke længere fra det første dias med omvendt afspilning.
 • Hvis en knap, der bruges til et objekt med flere tilstande, findes i en rulbar ramme, men ikke er synlig i InDesign, er den ikke længere usynlig i fremviseren, når den rulles frem, så den kan ses.
 • Der forekommer ikke længere fremvisernedbrud, når der vises en opdateret folio.
 • Knapperne Gå til tilstand afspilles uanset den interval- og udtoningsværdi, der er tilknyttet objektet med flere tilstande.
 • Knapper med flere sekvenshandlinger udfører nu alle handlinger, får de svarer på næste tryk.
 • http://tv.adobe.com/show/indesign-cs5-feature-tour "Handlingen "stop" fungerer nu for objekter med flere tilstande.
 • Handlingen for stop af lyd stopper nu kun det relevante lydklip.
 • Nedbrudsproblem rettet ifm. trækning af scrubber til HTML-stak.
 • Swipe ændrer nu tilstanden for objekt med flere tilstande inden i den rulbare ramme.
 • Nogle websteder (f.eks. http://www.interpv.net) vises nu i programmer i webvisningen.
 • Brugerdefinerede fremvisere samt den gratis Adobe Content Viewer går ikke længere ned ved rotering af enheden i to retninger for folioer, der indeholder flade PDF-artikler.
 • Fremviser går ikke længere ned, hvis WIFI-forbindelsen afbrydes.

Fejlrettelser af authoring til Desktop- og Android-fremviser

 • Billedpanoreringer skaleres nu korrekt ved zoomning.
 • Fejl rettet i situationer, hvor et diasshow blev vist på en sort skærm efter rotering, hvis det blev skjult med automatisk afspilning fra.
 • Visning af eksempel på enheden (Windows) fungerer nu korrekt, hvis folioer indeholder artikelnavne med dobbeltbyte eller store-ASCII-tegn.
 • Diasshow fungerer nu korrekt, hvis du trykker på det, før det starter automatisk.
 • Hvis der trykkes på en rulbar ramme inden i et objekt med flere tilstande, og tryk er aktiveret, afspilles objektet med flere tilstande i stedet for at starte HUD.
 • Efter panorering på to vandrette rulbare indholdselementer kun med overlejring af panoreringen i den samme stak, sidder du fast mellem stakkene
 • Knappen Luk fungerer i fuldskærmsvisning af video, også selvom videodimensionerne svarer til dokumentstørrelsen.
 • Objekt med flere tilstande stopper ikke længere afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge, hvis du åbner den samme folio uden at afslutte Desktop-forhåndsvisningen.
 • Knappen fungerer, selvom der findes en overlejring oven på objektet med flere tilstande.
 • Forsøg på at hente gendannede pakker medfører ikke længere forkerte resultater med fejlen "Købet kunne ikke bekræftes.
 • Fejl ved manglende rettigheder fjernes fra biblioteket, når brugeren logger af Adobe Content Viewer for Android.

Fejlrettelser til Viewer Builder

 • Der opstår ikke længere fejl ved Push-besked for bladkiosk, når fremviseren opdateres.
 • Løst problem med nedbrud ved abonnement på bladkioskfremviser.
 • Mindre abonnementsflisefejl rettet.
 • Understregningstegn ( _ ) er nu tilladt i feltet Integrator-id.
 • Fejlrettelser til DPS Dashboard
 • Hvis aktiveringen af overførselspakker mislykkedes, vises der en mere forklarende fejlmeddelelse.
 • En fejl med ved knappen Send på den aktive overførselsside er løst, så der kun kan klikkes på den én gang.
 • Fejlrettelser til Folio Builder/Folio Producer
 • Rulbare rammer og knapper vises nu korrekt, når der overføres via acrobat.com uden at kræve en alternativ læsning, hvor objekterne omdøbes på lagpanelet.
 • Forsidebilleder komprimeres om nødvendigt, når folioen udgives, hvilket giver en bedre ydeevne og en mindre filstørrelse.
 • Dialogboksen Udgiv accepterer produkt-id'er, hvis der bruges gyldige tegn (alfanumerisk tegn, understregningstegn og punktum).
 • Offline-folioer viser artikler korrekt på Folio Builder-panelet.
 • Der vises nu en statuslinje med Fil > Folio til skærmversion.
 • Når en artikel sammenkædes igen, vises der nu en fejlmeddelelse, hvis stien er ugyldig.
 • Folio Builder-panelet har forbedret funktionalitet med værktøjstip og opdatering.
 • Når folioer filtreres på Folio Builder-panelet, kan du oprette folioer, der er skjulte.
 • Fast retning er aktiveret for offline (lokale) folioer.
 • Overførsel af en artikel bør ikke længere betyde, at gemte, åbne kildedokumenter skal gemmes igen.
 • I de asiatiske sprogversioner vises brugernavnet nu korrekt i dialogboksen Del.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online