Løste problemer i Edge Animate 2014.1.1 (5.0.1)

Følgende problemer, som er blevet rapporteret efter Edge Animate 5.0 (udgivet oktober 2014), er blevet løst i opdateringen 2014.1.1 (også kaldet opdatering 5.0.1).

 1. Når du justerer rækkefølgen af lag på elementpanelet eller sletter keyframes, vises der fejlmeddelelser.

 2. OAM-filer placeret i Adobe Muse: Indstillingerne for rulleeffekterne i Edge Animate fungerer ikke.

  Indtil den næste Muse-opdatering er du muligvis nødt til at deaktivere Automatisk afspilning i Edge Animate-kompositionen, inden OAM-filen udgives.

 3. Problemer med funktionerne stop, play og playreverse, når de er føjet til det første billede.

 4. Fejlrettelser af lyd-/videoafspilning på iOS-enheder.

 5. Lydknapperne er ikke synlige, når Automatisk afspilning er deaktiveret.

 6. Når animationer genafspilles, nulstilles alle elementerne ikke i Edge Animate. Beskårne filer forbliver også på skærmen og nulstilles ikke.

 7. Når bindTriggerAction bruges, er det kun den senest registrerede handling, som udløses. Forventet virkemåde: Alle de handlinger, der er knyttet til symbolet, skal udløses.

 8. Når HTM-filer åbnes i Edge Animate, vises der en fejlmeddelelse. Dette problem opstår ikke med HTML-filer.

 9. En udgiven HTML-fil indlæses ikke i browseren. Hvis "use strict;" fjernes fra edge.js-filen, indlæses filen som forventet.

 10. TextShadow og LineHeight fungerer ikke korrekt.

 11. Der genereres forkert syntaks, når nogle kompositioner opgraderes.

 12. Ny kørsel er strengere med hensyn til bindinger af en ikke-eksisterende symbolforekomst. Når der åbnes projekter med ikke-eksisterende symboler i Edge Animate 5.0, vises der en fejlmeddelelse.

 13. Uventet funktionsmåde, når man forsøger at skifte Display vha. On, Off og Always On.

 14. Kosmetisk problem med kommentarer, når man har klikket på Playback og så skifter mellem Play/Pause.

 15. Edge-API-funktionen removeClass fjerner kun én klasse ad gangen, mens den samme funktion kan bruges til at fjerne flere klasser ad gangen fra jQuery. addClass fungerer heller ikke som forventet.

 16.  Den manglende API er tilføjet for symbolet getSymbolTypeName og søgning

 17. Brugerdefinerede skrifttyper fungerer ikke, når der bruges integreringskode i stedet for CSS.

 18. Fejlrettelser til API'erne createSymbolChild, createChildSymbol, deleteSymbol og getChildSymbols.

 19. Hjælpelinjer slettes ikke, når de bringes tilbage til linealen.

 20. Fejlrettelser til bind og unbind API uden jQuery. Fejlrettelser til tweens med egenskaber i forbindelse med visse tilfælde af gennemsigtighedsværdier.

Adobe-logo

Log ind på din konto