Konfigurer til brug bag en netværksfirewall

Problem: Edge Animate fastfryser, når det er bag en netværksfirewall

Versionerne Edge Animate CC 2.0.0.250 og 2.0.1.268 fastfryser periodisk, når du bruger dem bag en netværksfirewall.

Løsning

Angiv en proxyserver-indstilling, der afspejler din firewalls proxyindstillinger.

Konfigurer Proxy-serverindstillingen

Hvis din computer er bag en firewall, er der angivet en proxyserver-indstilling og en indstilling for proxyport. Denne indstilling giver din computer adgang til internettet gennem firewallen. Anvisningerne herunder henviser til proxyserver-indstillingen som proxyserver og til portnummeret for denne server som proxyport.

Mac OS:

 1. Åbn et Terminal-vindue.
 2. I Finder skal du vælge Gå > Gå til mappe.
 3. I dialogboksen skal du skrive /etc
 4. Hvis filen launchd.conf findes, skal du redigere i den med et tekstredigeringsprogram.Du bliver bedt om din superbruger- eller administratoradgangskode.Du kan også oprette filen i en separat mappe og derefter kopiere den tilbage efter trin 6.
 5. I launchd.conf skal du tilføje den følgende linje:

  setenv http_proxy proxyserver:proxyport

  Du finder flere oplysninger om at finde proxyserver- og proxyport-indstillingerne i afsnittet "Find dine proxyindstillinger" herunder.
 6. Gem filen.
 7. Genstart computeren.

Windows:

 1. Åbn Stifinder.
 2. Højreklik på Denne computer, og vælg Egenskaber.
 3. Klik på fanen Avanceret.
 4. Klik på Miljøvariabler.
 5. Du kan indstille enten brugervariablen (kun for den aktuelle brugerkonto) eller systemvariablen (for alle konti på den lokale computer):
  1. Klik på Nyt.
  2. Variabelnavn: http_proxy
   Variabelværdi: proxyserver:proxyport

   Du finder flere oplysninger om at finde proxyserver- og proxyport-indstillingerne i afsnittet "Find dine proxyindstillinger" herunder.


 6. Klik på OK.
 7. Log af computeren, og log på igen.

Find dine proxyindstillinger

Hvis du ikke har modtaget HTTP-proxyindstillingerne hos netværksadministratoren, kan du finde indstillingerne på din lokale computer.

Mac OS:

 1. Åbn systemindstillingerne, og klik på Netværk.
 2. Vælg netværksforbindelsen.
 3. Klik på knappen Avanceret nederst på skærmen.
 4. Vælg fanen Proxyer.
 5. Vælg Internetproxy (HTTP).
 6. Proxyserveren er servernavnet inden kolonet (:), og proxyporten er nummeret efter kolonet

Windows:

 1. Åbn kontrolpanelet, og vælg Internetindstillinger.
 2. Vælg fanen Forbindelser.
 3. Vælg knappen for LAN-indstillinger nederst i panelet.
 4. Proxyserveren er indstillingen for Adresse, og proxyporten er indstilling for Port.

Yderligere oplysninger

Hvis trinene herover ikke fungerer, er det meget muligt, at firewallens fil med godkendte servere ikke er konfigureret med de rette Adobe-servere. Du finder den korrekte liste med servere på webstedet Installation af Creative Suite Enterprise eller i dokumentet Creative Cloud-netværksslutpunkter.

Adobe-logo

Log ind på din konto