Kendte problemer | Edge Animate 2014-udgaver

Denne artikel indeholder en liste over kendte problemer i forbindelse med Adobe Edge Animate CC. Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret i artiklen, kan du få mere hjælp på siden Hjælp og support til Edge Animate og i Edge Animate-brugergruppen.

Opdatering til Edge Animate CC 2014-udgaven (oktober 2014)

 • Opgradering af sammensætninger, der er oprettet i tidligere versioner end Edge Animate CC 2014, mislykkes nogle gange. (3831007)

Løsning: Åbn sammensætningerne i Edge Animate CC 2014, og gem dem. Derefter kan du åbne dem i den nyeste version og opgradere dem.

 • Event listener-funktioner fjernes ikke, hvis jQuery 'off' anvendes. (3830972)
 • Markeringsrektangler vises ikke korrekt i underordnede elementer, hvor kantbredden er angivet. (3831090)
 • Elementer, der ikke er tildelt en "transformering", reagerer ikke som forventet, hvis de har ligestillede elementer, som transformeres. Det skyldes problemer i visse versioner af nogle webbrowsere. (3833417)

Løsning: Rediger projektets HTML-kode, og tilføj følgende format efter <!--Adobe Edge Runtime End-->

 <style>
 .EDGE-443268152 * {
  -webkit-transform: translateX(0px);
 } 
  </style>

Rediger sammensætningens id tilsvarende for projektet.

Edge Animate CC 2014-udgaven (juni 2014)

Lyd

  Egenskaberne for lydløs funktion, lydstyrke og afspilningshastighed understøttes ikke på iOS-enheder og andre mobilenheder pga. begrænsninger på enhederne. (3637501)
  Justering af lydstyrken og brug af lydløs funktion styres udelukkende af brugeren på selve enheden.
  Automatisk afspilning af et lydelement understøttes ikke på iOS-enheder og de fleste andre mobilenheder pga. begrænsninger (for at forhindre, at der automatisk pålægges uønskede datagebyrer). (3618495)
  Af samme grund understøttes forudindlæsning heller ikke på de fleste mobilenheder. Føj i stedet en afspilningskommando til en brugerhændelse, f.eks. touchstart.
  De fleste AAC-filer afspilles ikke på Animate-tidslinjen. (3628062)
  De skulle dog blive afspillet i browsere, der understøtter AAC-formatet (Safari).

Responsivt layout

  Layoutkoordinater opdateres ikke i panelet Egenskaber, hvis et element med en form for overgang ikke også har en positionsovergang. Det virker tilsyneladende ikke at klikke på knappen. (3695098)
  Løsning: Flyt elementet, og annuller derefter flytningen, eller konvertér elementet til et symbol, før du ændrer dets koordinatområde.
  Kun Webkit-browsere (Safari, Chrome): Responsiv skalering med symboler bryder elementernes z-rækkefølge, når Viewport er større end Stage. (3632270)
  Et plakatbillede af en større sammensætning (med en bredde på over 800 px), som er indstillet til procentbaseret layout, får ikke den rigtige størrelse. (3691174)
  Løsning: Indstil layoutenhederne til pixels, tag plakatbilledet, og indstil dem til procentenheder igen.
  Billeder og webskrifttyper i en responsiv sammensætning kan blive slørede, når der anvendes skalering, og størrelsen på browservinduet ændres. (3637583)
  Browserbegrænsning

Browserrelaterede problemer

  Chrome: Der kan forekomme beskæring i browseren, når der anvendes et filter på et transformeret element. (3494343)
  Kindle-browseren viser ikke webskrifttyper. (3499262)
  Browserbegrænsning.
  Hvis der anvendes hjørneradius på et overordnet element, der er indstillet, så overløb skjules, bliver det underordnede element ikke beskåret ved det overordnede elements hjørner i browserne Safari og Chrome. (3474126)
  Løsning: Hvis det underordnede element er et billede, gengives det korrekt, hvis du ændrer koden div til img.
  IE9: Billeder, som roteres, vises ikke med den rigtige placering i IE9. (2951716)
  Browserbegrænsning.
  IE9: Rotation af indlejrede symboler gengives forkert i IE9. (3025319)
  Browserbegrænsning.
  Billeder, som roteres til negative værdier, gengives ikke korrekt i IE9. (2929903)

Problemer ved publicering

  Edge Web- og Typekit-skrifttyper gengives ikke i iBooks-bogudgivelser. Det skyldes, at de ikke bliver indlæst fra et domæne via HTTP, når de vises i en bog i iBooks. (3496140)
  Løsning: Brug lokale skrifttyper eller Google Web-skrifttyper ved eksport til iBooks.

Andre

  CSS-skyggefilteret gengives ikke uden for et elements rammer, hvis elementets opacitet er under 100 %. (3475948)
  Løsning: Brug slagskygger, eller indstil en lavere opacitet for elementet, konvertér det til et symbol, og anvend derefter CSS-skyggefilteret på symbolet.
  Pipetteværktøjet tager ikke farveprøver uden for scenens grænser. (3691963)
  Der kan heller ikke tages prøver af elementer på hovedscenen fra en underscene med symboler.
  Positionsovergange afspilles ikke på Animate-scenen, når CSS-filteret til sløring eller slagskygger også anvendes. (3681275)
  Overgangene afspilles korrekt i Webkit-browsere.
  Kun Windows: Import af en ressource med en sti eller et filnavn, der er længere end 260 tegn, giver anledning til en undtagelse ved import til Animate. (3638845)
  Løsning: Gem sammensætningen et andet sted, så stiens længde bliver kortere. Hvis navnet er meget langt, kan du også give ressourcen et kortere navn i Stifinder, før den importeres.
  Scenen er for lille, hvis den anbringes på en statisk side inden for et element, som ikke har en defineret bredde og højde. (3637608)
  Løsning: Angiv det overordnede elements bredde.

Overvejelser om sikkerheden ved åbning af Animate-projekter på skrivebordet

  Animate anvender en HTTP-server til at levere indhold til browseren, når du vælger Vis i browser. Animate har adgang til filer i alle biblioteker, der indeholder en åben Animate-sammensætning. Vi anbefaler, at du gemmer Animate-sammensætninger i deres egen mappe, så der ikke er adgang til følsomme filer via serveren i Animate.
Adobe-logo

Log ind på din konto