Oversigt

I dette dokument kan du læse om de bedste fremgangsmåder og andre oplysninger om implementering af Creative Cloud i uddannelsesinstitutionsmiljøer. Der findes mere omfattende dokumentation til implementering på hovedsiden for dokumentation til Creative Cloud Packager. Implementering af Creative Cloud i virksomheder og andre større organisationer kræver flere tekniske kompetencer og større teknisk viden end de tidligere Creative Suite-produkter. Adobe anbefaler derfor, at alle former for installation af Creative Cloud i organisationen udføres af it-afdelingen.

Nødvendige kompetencer og nødvendig viden

Adobe anbefaler, at det personale, der står for implementeringen af Creative Cloud i organisationen, er i besiddelse af følgende kompetencer og viden:

 • Kendskab til softwareinstallation generelt og systeminstallationsværktøjet (msiexec i Windows og installeringsprogrammet i Mac OS).
 • Kendskab til installation med administratorrettigheder, herunder håndtering af Kontrol af brugerkonti i Windows og brug af kommandoen sudo i Mac OS.
 • Erfaring med brug af kommandofortolkeren (kommandoprompt i Windows, Terminal i Mac OS), forståelse af systemkommandoer generelt og af, hvordan man konstruerer og indtaster kommandoer med de rigtige parametre, og hvordan man navigerer rundt i mapper vha. kommandoer.
 • Kendskab til det system til administreret installation, der evt. anvendes i organisationen.
 • Gennemgang af følgende dokumenter i dokumentationen til Packager:
 • Forståelse af, hvordan man navigerer rundt i mapperne både vha. den grafiske brugerflade (Stifinder i Windows og Finder) og vha. kommandoer.

Scenarie 1: Implementering varetaget af it-afdelingen

Dette scenarie er baseret på, at implementeringen af Creative Cloud i organisationen foretages vha. et system til administreret installation. De mest almindelige systemer til administreret installation er:

Windows: SCCM (System Center Configuration Manager leveret af producenten af operativsystemet) eller en tredjepartsløsning

Mac OS: ARD (Apple Remote Desktop leveret af producenten af operativsystemet) eller en tredjepartsløsning (typisk er det JAMF Casper Suite)

Scenarie 2: Implementering vha. et klonet diskbillede

Dette scenarie er baseret på, at Creative Cloud først installeres på én computer i organisationen, hvorefter denne installation gemmes i et diskbillede. Diskbilledet bruges derefter til at klone installationen til andre computere. Denne metode kaldes undertiden også "ghosting". Termen stammer fra navnet på et af de værktøjer, der ofte anvendes til dette formål – Symantec Ghost Solution Suite.

 1. Oprettelse af en Creative Cloud-installationspakke. Se Opret eller rediger pakker.
 2. Hvis det er brugerne selv, der skal styre softwareopdateringerne, skal du ændre pakkens indstilling for opdateringer, så brugere med administratorrettigheder kan opdatere softwaren vha. Adobe Update Manager.
 3. Installer pakken på den første computer. VIGTIGT: Start ikke programmerne, før kloningsprocessen er færdig.

Nogle programmer skal muligvis installeres separat. Se Exceptions Deployer nedenfor.

 1. Klon installationen på den første computer til en testcomputer.
 2. Test den klonede installation på testcomputeren. Hvis alt fungerer korrekt under testen, skal du installere det klonede diskbillede på resten af computerne.

Scenarie 3: Brugerne står selv for installationen

Installationsfil til Windows
Eksekverbar installationsfil til Windows
Eksekverbar installationsfil til Mac
Eksekverbar installationsfil til Mac OS (samme navn som installationspakken)

Dette scenarie er baseret på, at en installationspakke oprettes vha. Creative Cloud Packager og gives til slutbrugere, som selv installerer den på deres computere.

Bemærk: Installation af Creative Cloud på en computer i en virksomhed kræver et vist it-kendskab. Adobe anbefaler derfor, at det er it-personalet der står for installationen af produktet på brugerens computer, og at pakken kun gives til brugeren, hvis der ikke er andre alternativer.

 1. Angiv opdateringsindstillingen i pakken, så brugere med administratorrettigheder kan opdatere softwaren vha. Adobe Update Manager.
 2. Hvis det er slutbrugerne, der skal installere pakken, skal du oprette en genvej/henvisning til installationsprogrammet (setup.exe i Windows og .pkg-fil i Mac OS) med samme navn som pakken og placere den på øverste niveau i placeringen for installationspakker. Det er en god ide at give genvejen/henvisningen et beskrivende navn, f.eks. "Dobbeltklik for at installere."
 3. Når pakken er oprettet, skal du placere den på et medie, som kan distribueres til slutbrugerne. En fuld installationspakke til Creative Cloud er for stor til at kunne være på en enkelt dvd, så den skal opdeles og placeres på flere dvd'er. Du kan også bruge netværksshares eller USB-drev.
 4. Hvis det er nødvendigt, skal du køre Exceptions Deployer-værktøjet i "pre"-tilstand. Se Exceptions Deployer nedenfor.
 5. Installer hovedinstallationspakken.
 6. Hvis det er nødvendigt, skal du køre Exceptions Deployer-værktøjet i "post"-tilstand. Se Exceptions Deployer nedenfor.
 7. Installationspakker med tilknyttede serienumre, der ikke bruger en navngivet implementeringsmodel, skal spores manuelt, da Adobe ikke har en metode til rapportering af sådanne implementeringer. Følg organisationens standardprocedure for at holde styr på, hvilke produkter der er blevet installeret hos de enkelte slutbrugere.

Exceptions Deployer

På grund af forskelle i installationsmetoder er det ikke alle Adobe-produkter, der kan implementeres vha. den primære installationspakke. Adobe stiller derfor værktøjet Exceptions Deployer til rådighed som hjælp til installation af de resterende produkter. Exceptions Deployer er et værktøj, der køres vha. kommandoer, så det kræver et vist kendskab til brug af kommandoprompten. Adobe anbefaler derfor, at det er it-personalet, der udfører disse trin.

Exceptions Deployer i "pre"-tilstand og installation af Acrobat (Windows)

Ved installationspakker til Windows, der indeholder Adobe Acrobat Professional, skal Exceptions Deployer køres i præinstallationstilstand. Dette trin er ikke nødvendigt på Mac-platformen.

Hvis du vil installere produktet på et andet sprog end dansk, skal du ændre parameteren "da_DK" til det ønskede sprog, f.eks. "en_US" (du kan læse mere om emnet i afsnittet om parametre i Acrobat Enterprise Deployment Guide.) Kommandoen kan med fordel bruges i en batchfil.

 • Kommandoen skal køres med administratorrettigheder. Hvis du bruger Windows, skal du starte en kommandoprompt med administratorrettigheder. Hvis du bruger Mac OS, skal du læse vejledningen i brug af Terminal-kommandoen sudo.
 • Husk at bruge den korrekte mappehenvisning på kommandolinjen eller i batchfilen (f.eks. %~dp0) 
 

Brug af Exceptions Deployer i "post"-tilstand (Windows)

Efter installationen af den primære .msi-fil  (Windows) skal Exceptions Deployer køres i "post"-tilstanden for at fuldføre installationen af eventuelle produkter, der ikke kunne medtages i hovedinstallationspakken.

Kommandoen kan med fordel bruges i en batchfil.

 • Kommandoen skal køres med administratorrettigheder. Hvis du bruger Windows, skal du starte en kommandoprompt med administratorrettigheder. Hvis du bruger Mac OS, skal du læse vejledningen i brug af Terminal-kommandoen sudo.
 • Husk at bruge den korrekte mappehenvisning på kommandolinjen eller i batchfilen (f.eks. %~dp0).

AIR-komponenter (Mac OS)

I Mac OS findes der i stedet for Exceptions Deployer separate .pkg-filer til de AIR-komponenter, der kræver separat installation, og hvis indstillingen "Deaktiver AIR-komponenter" ikke blev valgt i Creative Cloud Packager.

Support

Hvis du har brug for hjælp til disse instruktioner eller støder på problemer under implementeringen, kan du åbne en supportanmodning på fanen Support i administrationskonsollen.