Adobe Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester leveres med onlinelagring, så dine filer altid er tilgængelige for dig på enhver enhed eller computer inden for virksomhedens netværk. Du kan få vist mange kreative filtyper direkte i en webbrowser på din computer, tablet eller smartphone. Disse filtyper omfatter: PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas m.fl.

Velkomstskærm for Creative Cloud for enterprise

Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester sikrer, at alle dine filer er synkroniseret. Alle tilføjelser, ændringer eller sletninger opdateres på alle forbundne computere og enheder. Hvis du f.eks. overfører en .ai-fil med Creative Cloud med administrerede tjenesters webgrænseflade, synkroniseres den automatisk på alle tilsluttede computere.

Arbejd med aktiver i webgrænsefladen

Dine Creative Cloud-aktiver omfatter filer, som er synkroniseret med din computer, aktiver, som er oprettet med Creative Cloud-kompatible mobilapps, og Creative Cloud-biblioteker. Du kan gennemse alle disse aktiver i webgrænsefladen til Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester. Den organiserer aktiverne i tre visninger: Kun indhold, Navigation og Tidslinje.

Indstillinger for visning af aktiver
Visning af aktiver, kun indhold

Kun indhold, standardvisningen for aktiver, viser indholdet i mappen Creative Cloud-filer (forekomstens navn for administrerede tjenester), som er tilknyttet forekomsten af administrerede tjenester.

Navigation viser venstre navigationsrude, hvor aktiverne er organiseret yderligere på følgende måde:

 • Filer viser indholdet i de Creative Cloud-filer (forekomstens navn for administrerede tjenester), som er tilknyttet forekomsten af administrerede tjenester. Du kan finde flere oplysninger i Angiv synkroniseringsplacering.
 • Biblioteker viser Creative Cloud-biblioteker, som du har oprettet, mens du har været tilsluttet en forekomst af de administrerede tjenester, eller er blevet inviteret til at se eller samarbejde om.
 • Mobiloprettelser viser aktiver, som er oprettet med kompatible Creative Cloud-mobilapps.
 • Arkiv viser mapper og filer, som du har arkiveret.
  Bemærk: Arkiveringshandlingen understøttes ikke for biblioteker og mobiloprettelser.

Tidslinje viser kommentarer og versioner for en markeret fil.


Navigation i aktiver
Navigation i aktiver

Tidslinje for aktiver
Tidslinje for aktiver


Webgrænsefladevisninger

Webgrænsefladen giver dig forskellige måder at vise dine Creative Cloud-aktiver på.

Klik på ikonet Vis i øverste højre hjørne på siden for at vælge en af følgende visninger for at ændre visningen af aktiverne:

view-drop-down

Kortvisning

Brug kortvisningen til at få vist aktiverne som kort på siden. 

Kolonnevisning

Kolonnevisningen viser aktiverne i en hierarkisk struktur fra venstre mod højre.

column-view-display

Hvis du i hver kolonne klikker på en mappe eller et bibliotek, viser kolonnen til højre indholdet af den mappe eller det bibliotek.

Hvis du klikker på et aktiv, f.eks. et billede eller en InDesign-fil, viser kolonnen til højre et miniaturebillede af aktivet, der også indeholder dets egenskaber.

Listevisning

Listevisningen viser aktiverne i en listeformular. Listen viser et sidehoved med oplysninger, f.eks. titel, type (mappe eller bibliotek) og ændringsdato.

list-view-display

Filer

Under Filer kan du søge efter dine aktiver og dele mapper. Du kan åbne denne fane ved at klikke på ikonet Kun indhold i øverste venstre hjørne af siden. Vælg derefter Navigation > Filer.

Du kan nu udføre én eller flere af følgende handlinger:

Vælg en fil eller mappe:

 1. Placer musen over filens eller mappens miniaturebillede, og vælg derefter Markér fra ikonerne til hurtige handlinger.

  Pop op-menuen Værktøjer
  Ikoner til hurtige handlinger vises, når markøren placeres på et aktiv

  Når mappen eller filen er valgt, vises de kommandoer, der er specifikke for den pågældende fil eller mappe, øverst på siden.

  Fil- eller mappespecifikke kommandoer vises øverst

  Bemærk:

  • For at fravælge filen eller mappen skal du klikke på ikonet Markér, der vises i midten af filens eller mappens miniaturebillede. Du kan også klikke på krydsikonet i øverste højre hjørne af siden for at fravælge alle valgte filer eller mapper.
  • Hvis du vil dele, downloade eller arkivere en fil eller mappe, behøver du ikke eksplicit at vælge filen eller mappen. Du kan holde markøren over filen eller mappen og derefter blot vælge en bestemt indstilling fra ikonerne til hurtige handlinger.

Visning af indholdet i en mappe:

 1. Klik på mappen for at se indholdet.

  Klik for at få vist indholdet af en mappe
  Viser to filer, der er indeholdt i en mappe med navnet Tema.

  Bemærk:

  Du kan gå tilbage til fil- og mappevisningen ved at klikke på Filer i venstre navigationsrude eller ved at klikke på browserens tilbage-knap. Du kan også klikke på det mappenavn, der vises øverst i midten af siden. Vælg derefter Filer i pop op-menuen.

  Mappeindhold
 2. Som standard vises mapper eller filer i kortvisningen. Du kan ændre visningen ved at klikke på ikonet til visningsindstillinger i øverste højre hjørne af siden og derefter vælge den ønskede visning i pop op-menuen.

Hent en fil eller mappe:

 1. Placer musen over filens eller mappens miniaturebillede, og vælg derefter Hent fra ikonerne til hurtige handlinger.

  Der vises en dialogboks, der bekræfter hentningen.

  Bekræftelse af hentning
 2. Klik på Hent.

  Filen eller mappen hentes som en komprimeret fil i .zip-format.

Føj kommentarer til en fil:

Du kan føje kommentarer til filer, som du ejer. Du kan også føje kommentarer til filer, som du er inviteret til at samarbejde om.

 1. Vælg filen.

 2. Klik på Kun indhold eller knappen Navigation øverste til venstre på siden, og vælg derefter Tidslinje.

  Vælg tidslinje

  Tidslinjen for den valgte fil – kommentarer og versioner, der vises i den venstre rude.

  Føj en kommentar til en fil
  Tidslinjen viser alle kommentarer til den valgte fil

 3. Tilføj din kommentar i feltet Kommentar, der vises i nederste venstre hjørne af siden, og tryk derefter på tasten Enter.

  Bemærk:

  Hvis du vil fjerne din kommentar, skal du klikke på kommentaren for at markere den og derefter klikke på Slet.

Arkivér en fil eller mappe:

Du kan arkivere filer eller mapper, som du ejer, samt mapper, som du er inviteret til at samarbejde om.

 1. Placer musen over filens eller mappens miniaturebillede, og vælg derefter Arkivér fra ikonerne til hurtige handlinger.

  Der vises en dialogboks, der bekræfter arkiveringen.

  Bekræftelse af arkivering

  Bemærk:

  Arkivering af biblioteker og mobiloprettelser understøttes ikke i øjeblikket.

 2. Klik på Arkiv.

Gendan en arkiveret fil eller mappe:

 1. Klik på Arkiv i den venstre navigationsrude.

  Arkiverede filer og mapper vises i den højre rude.

 2. Placer musen over filens eller mappens miniaturebillede, og vælg derefter Markér fra ikonerne til hurtige handlinger.

 3. Klik på Gendan.

  Gendanne en arkiveret fil eller mappe
 4. Der vises en dialogboks, der bekræfter, at aktivet er gendannet. Klik på Gendan.

Permanent sletning af en arkiveret fil eller mappe:

 1. Klik på Arkiv i den venstre navigationsrude.

  Arkiverede filer og mapper vises i den højre rude.

 2. Placer musen over filens eller mappens miniaturebillede, og vælg derefter Markér fra ikonerne til hurtige handlinger.

 3. Klik på Slet permanent.

  Permanent sletning af en arkiveret fil eller mappe
 4. Klik på Slet permanent i bekræftelsesdialogboksen til permanent sletning.

Versionering af filer

Når du gemmer en fil i mappen Creative Cloud-filer (navn på forekomst af administreret tjeneste) direkte fra en Creative Cloud-computerapp, oprettes der en version. Ved hver lagring oprettes der en ny version.

Når du på samme måde tilføjer en opdateret version af en eksisterende fil ved hjælp af webgrænsefladen, oprettes der en version for hver tilføjelse eller lagring.

Bemærk:

Hver ny version af en fil optager lagerplads på din Enterprise-konto.

Tilføjelse af en anden eller den nyeste version af en eksisterende fil ved hjælp af webgrænsefladen:

 1. Klik på den mappe, som filen ligger i.

 2. Gå til øverste højre hjørne på siden, og klik på Tilføj. Vælg derefter Filer.

  Find og vælg den opdaterede fil eller den seneste version af filen. Derefter vises der en besked om navnekonflikt.

  Opret version-besked
 3. Klik på Opret version.

  Revideret version

  Den eksisterende fil versioneres, og der oprettes og vises en ny version af filen.

  Desuden vises alle tidligere versioner af den aktuelle fil i den venstre rude.

   

Forhåndsvis, sammenlign og tilbagekonverter en fil til dens tidligere version:

 1. Gå til visningen Tidslinje, og klik på miniaturebilledet af filen.

 2. I den venstre rude skal du vælge den version, du vil vise, og derefter vælge Eksempelversion.

  Forhåndsvisning og gendannelse

  Bemærk:

  Felterne Etiket og Kommentar er kun til fremtidig brug. I øjeblikket gemmes tekst, der angives i felterne, ikke.

 3. Du kan også sammenligne den seneste version af filen med en tidligere version. En sammenligningsskydeknap vises i højre side af filens miniaturebillede. Træk skydeknappen mod venstre for at se en sammenligning.

  En skydeknap til sammenligning af to versioner af filen
  En skydeknap til sammenligning af to versioner af filen

  Praktisk brug af versionssammenligning
  Skydeknap i midten: Den seneste version vises til venstre, og den forrige version til højre

 4. Hvis du vil gendanne filen til den valgte version, skal du klikke på Gendan til denne version.

Biblioteker

Fanen Biblioteker viser biblioteker, der er synkroniseret med forskellige programmer, f.eks. Photoshop eller InDesign.

Disse biblioteker synkroniseres automatisk, når du arbejder med disse programmer.

På denne fane kan du filtrere forskellige aktivtyper, få vist oplysninger for alle aktiver og dele biblioteker.

Panelet Aktiver, Biblioteker

Samarbejd om mapper og biblioteker

Du kan dele mapper med andre samarbejdspartnere i Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester.

 1. Gå til Filer eller Biblioteker.

 2. Placer musen over mappens eller bibliotekets miniaturebillede, og vælg derefter Del fra ikonerne til hurtige handlinger.  (Du kan også vælge at placere musen over filens eller mappens miniaturebillede og derefter vælge Markér fra ikonerne til hurtige handlinger. Klik på ikonet Del i øverste venstre hjørne af siden).

  Siden Delte mapper og biblioteker vises.

  Tilføjelse af brugere til samarbejde om mappen eller biblioteket
 3. Benyt følgende fremgangsmåde:

  1. Nedenunder Tilføj bruger(e) skal du vælge den samarbejdspartner, som du ønsker at tilføje. Når du begynder indtastningen, foreslås navne på samarbejdspartnere, der har adgang til Creative Cloud med administrerede tjenester.
  2. Vælg en passende tilladelse på rullelisten ud for rullelisten Tilføj brugere:
   Kan redigere Samarbejdspartnere kan redigere, omdøbe, flytte og slette indholdet af mappen eller biblioteket.
   Kan få vist
    Samarbejdspartnere kan kun se indholdet i mapper eller biblioteker og kommentere det.
  3. Ret standardteksten i feltet Meddelelse efter behov.
  4. Klik på Send.

  Bemærk:

  Deling er begrænset til at arbejde sammen med samarbejdspartnere, der har adgang til samme forekomst af Creative Cloud med administrerede tjenester.

 4. Hvis du vil dele mappen eller biblioteket med flere brugere, skal du gentage ovenstående trin for hver bruger.

 5. Klik på Luk.

  Et ikon ud for mappen eller biblioteket angiver, at den/det deles.

  Ikonet Delt over en mappe eller et bibliotek

Meddelelser om samarbejde

Samarbejdspartnerne får en besked om at samarbejde om mapperne og bibliotekerne via disse tilstande:

 • E-mail
 • I webgrænsefladen i forekomsten af Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester
Meddelelse om deling
 • Creative Cloud-computerapp

Samarbejdspartnere kan godkende eller afvise invitationer direkte i webgrænsefladen i forekomsten af Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester eller i Creative Cloud-computerappen. De har derefter mulighed for at se mappen i lagerkonsollen samt i de synkroniserede filer på den lokale disk.

v3_collab-cc-desktop
Prøve på arbejdsforløb for samarbejde i Creative Cloud-computerappen

Afslut samarbejdet om en mappe eller et bibliotek

Du kan vælge at stoppe samarbejdet om mapper eller biblioteker, som er blevet delt med dig.

 1. Gå til Filer eller Biblioteker.

 2. Placer musen over mappens eller bibliotekets miniaturebillede, og vælg derefter Markér fra ikonerne til hurtige handlinger.

 3. Klik på Forlad mappe eller Forlad bibliotek.

  Forlad en mappe eller et bibliotek for at afslutte samarbejdet
 4. Der vises en Forlad mappe-bekræftelsesdialogboks. Klik på Forlad.

  Bemærk:

  Når du forlader en mappe, slettes den permanent fra dit arbejdsrum.

Mobiloprettelser

Fanen Mobiloprettelser viser de filer, der er oprettet i mobilprogrammerne.  F.eks. filer, der er oprettet med Adobe Photoshop Sketch.

Panelet Aktiver, Mobiloprettelser

Bemærk:

Samarbejde understøttes i øjeblikket ikke ved mobiloprettelser.

Administration

Som administrator eller indholdsadministrator af Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester kan du søge i alle organisationens aktiver på fanen Brugerstartsider i lagerkonsollen.  

Du kan lære mere om administration af lagring i Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester i Administrer lagerplads til virksomheder.

Bemærk:

Indholdsadministratoren kan se eller downloade indhold fra alle brugere i organisationen.

Tildeling af indholdsadministratorrettigheder

Administratorer, der har adgang til en forekomst af administrerede tjenester, kan tildele indholdsadministratorrettigheder til andre brugere.

Følg disse trin i webgrænsefladen for Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester:

 1. I den venstre rude skal du klikke på Brugere og derefter vælge en bruger på listen.

  Siden Kontoindstillinger vises.

 2. I afsnittet Produkter og tilladelser skal du klikke på Tilføj administratorrettigheder og derefter vælge tilladelsen for Indholdsadministratorer på rullemenuen.

 3. Klik på Gem.

Tilbagekaldelse af indholdsadministratorrettigheder for en bruger

 1. På listen Brugere i webgrænsefladen for Creative Cloud for enterprise med administrerede tjenester skal du vælge en bruger.

  Siden Kontoindstillinger vises.

 2. I afsnittet Produkter og tilladelser skal du fravælge gruppen med Indholdsadministratorer og klikke på krydsknappen ud for tilladelsen.

 3. Klik på Gem.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online