Symptoms

After upgrading from CRX 1.4.0 to CRX 1.4.1, the license number has to be entered again.

Cause

Per default, the license data is stored in server/runtime/0/crx/WEB-INF/license.properties. The update causes the runtime data to be overriden, thus the license.properties is lost.

Resolution

The location of the license.properties file is configurable in the web.xml of the CRX web application :

<!--
  The Path of the license.properties of this product. The license
  must be valid otherwise the servlet will not startup.
-->
<init-param>
  <param-name>license-file</param-name>
  <param-value>/WEB-INF/license.properties</param-value>
  <!--
    <param-value>C:/Documents and Settings/All Users/license.properties</param-value>
    <param-value>./license.properties</param-value>
    <param-value>./etc/license.properties</param-value>
  -->
</init-param>

Applies to

CRX 1.x

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online