result.getSize() returns -1 when query has 21 items in result

Issue

On AEM 6.2 / Oak 1.4.16 (or earlier Oak version), when a query returns 21 items in the result then javax.jcr.query.QueryResult.getSize() returns -1.

This only happens when this JVM parameter / system property is set:

-DfastQuerySize=true

Environment

AEM 6.2 / Oak 1.4.16 or earlier version

Cause

This is caused by a bug in Apache Oak - OAK-6391.

Resolution

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online