Important Reminder:
Flash Player's end of life is December 31st, 2020. Please see the Flash Player EOL Information page for more details.

Har du problemer med at installere Adobe Flash Player? Identificer dit problem og prøv den tilsvarende løsning.

1. Har du kontrolleret, om Flash Player allerede er installeret på computeren?

2. Bliver du bedt om at lukke browseren?

I Safari lukker installationsprogrammet browseren for at fortsætte installationen.

Følg disse anvisninger.

3. Har du kontrolleret, at Flash Player er aktiveret i din browser?

Hvis du bruger Firefox (uanset hvilket operativsystem du har), skal du læse Aktivering af Flash Player i Firefox.

Hvis du bruger Safari på Mac OS, skal du læse Aktivering af Flash Player i Safari.

Hvis du bruger Google Chrome, skal du læse Aktivering af Flash Player i Chrome.

Hvis du bruger Opera, skal du læse Aktivering af Flash Player i Opera.

4. Startede installationsprogrammet installationen?

Du ved ikke, hvor installationsprogrammet til Flash Player blev overført til.

Filerne hentes og gemmes som standard i mappen Overførsler, medmindre du manuelt har ændret mappen under "Gem i".

  1. Luk alle browsere, når du har hentet Flash Player.
  2. Find installationsfilen til Flash Player. Medmindre andet er angivet, gemmes filen i mappen Overførsler.
  3. Dobbeltklik på installationsfilen for at starte installationen af Flash Player.

Vælg Vindue > Overførsler, eller tryk på Alternativ+Kommando+L. Klik på og tjek den overførte fil, og vælg Vis i Finder.

5. Kan du ikke løse problemet?

Rich media-indholdet fungerer ikke, og du ved ikke, hvad fejlen skyldes.

Afinstaller Flash Player og installér Flash Player på ny.

6. Har du problemer med adgangskoden?

Hvis verificeringen mislykkedes, skal du kontrollere brugernavn og adgangskode. Brug systemloginoplysningerne, ikke dit Adobe ID.

Kontrollér brugernavnet og adgangskoden til systemet?
Indtast brugernavnet og adgangskoden til systemet, når du bliver bedt om det

Har du stadig problemer?

Hvis du stadig har problemer med at installere Adobe Flash Player, kan du prøve at hente installationsprogrammet direkte på et af følgende websteder:

Se også: