Styre grafikvisning

Styre skærmydelse for grafik

Du kan styre opløsningen for grafik, der er indsat i dokumentet. Du kan ændre visningsindstillingerne for hele dokumentet eller for individuelle grafikelementer. Du kan også ændre en indstilling, der enten tillader eller tilsidesætter visningsindstillingerne for individuelle dokumenter.

Ændre et dokuments skærmvisning

Et dokument åbnes altid med standardindstillingerne for skærmvisning. Du kan ændre skærmvisningen for et dokument mens det er åbent, men indstillingen gemmes ikke med dokumentet.

Hvis du har indstillet skærmvisningen for andre billeder separat, kan du tilsidesætte indstillingerne, så alle objekter benytter den samme indstilling.

 1. Vælg Vis > Layoutvisning.
 2. Vælg Vis > Skærmvisning, og vælg en indstilling i undermenuen.
 3. For at tvinge objekter, du har indstillet individuelt, til at blive vist med dokumentindstillingen, skal du vælge Vis > Skærmvisning > Tillad indstillinger for visning på objektniveau. (Et flueben indikerer, at indstillingen er valgt).

Ændre skærmvisning for et objekt

 1. Vælg Vis > Layoutvisning.
 2. Hvis du vil bevare skærmvisningen for individuelle objekter, når objekterne lukkes og åbnes igen, skal du kontrollere, at , Bevar visningsindstillinger på objektniveau er markeret under indstillinger for Skærmvisning.
 3. Vælg Vis > Skærmvisning, og kontroller, at Bevar visningsindstillinger på objektniveau er markeret.
 4. Marker et importeret grafikelement med markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering  .
 5. Marker et importeret grafikelement ved hjælp af positionsværktøjet  .
 6. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Objekt > Skærmvisning, og vælg en visningsindstilling.

  • Højreklik (Windows) eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS) på billedet, og vælg en visningsindstilling i undermenuen Skærmvisning.

Bemærk:

Hvis du vil fjerne et objekts lokale visningsindstillinger, skal du vælge Brug visningsindstilling i undermenuen under Skærmvisning. Du kan fjerne lokale visningsindstillinger til al grafik i dokumentet ved at vælge Ryd indstillinger for visning på objektniveau i undermenuen under Vis > Skærmvisning.

Skærmvisningsindstillinger

Disse funktioner kontrollerer, hvordan grafikken vises på skærmen, men de påvirker ikke udskrivnings- eller outputkvaliteten.

Du kan bruge indstillingerne for Skærmvisning til at angive standardindstillingen, der bruges ved åbning af alle dokumenter, og tilpasse indstillingerne, der definerer de pågældende indstillinger. Hver visningsindstilling har separate indstillinger for visning af rasterbilleder, vektorgrafik og gennemsigtigheder.

Hurtig

Tegner et rasterbillede eller vektorgrafikelement som en grå boks (standard). Brug denne indstilling, hvis du hurtigt vil bladre gennem opslag med mange billeder eller gennemsigtighedseffekter.

Typisk

Tegner et proxybillede (standard) med lav opløsning, der er velegnet til identificering og placering af et billede eller et vektorgrafikelement. Typisk er standardindstillingen og den hurtigste måde at vise et genkendeligt billede på.

Høj kvalitet

Tegner et rasterbillede eller vektorgrafikelement med høj opløsning (standard). Denne indstilling giver den højst mulige kvalitet, men den langsomste visning. Brug denne indstilling til at finjustere et billede.

Bemærk:

Billedvisningsindstillinger påvirker ikke outputtets opløsning, når du eksporterer eller udskriver billeder inden for et dokument. Ved udskrivning til en PostScript-enhed, eksport til XHTML eller eksport til EPS eller PDF afhænger den endelige billedopløsning af de outputindstillinger, du vælger når du udskriver eller eksporterer filen.

Indstille standardskærmvisning

Med indstillingerne for Skærmydelse kan du indstille standardvisningsindstillingen, som InCopy bruger til alle dokumenter. Du kan ændre skærmvisningen for et dokument ved hjælp af menuen Vis, eller ændre indstillingen for individuelle objekter ved hjælp af menuen Objekt. Hvis du f.eks. arbejder på projekter, der indeholder adskillige fotos med høj opløsning (som f.eks. et katalog), vil du måske foretrække at kunne åbne alle dine dokumenter hurtigt. Du kan indstille standardvisningsindstillingen til Hurtig. Hvis du vil have vist billederne med flere detaljer, kan du ændre dokumentvisningen til Typisk eller Høj kvalitet (og bevare standardindstillingen som Hurtig).

Du kan også vælge at få vist eller tilsidesætte de visningsindstillinger, du har defineret for individuelle objekter. Hvis Bevar visningsindstillinger på objektniveau er valgt, gemmes alle indstillinger, der er angivet for objekterne, med dokumentet.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Skærmydelse (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Skærmydelse (Mac OS).
 2. Vælg Typisk, Hurtig eller Høj kvalitet som standardvisning. Den visningsindstilling, du vælger, gælder for alle dokumenter, du åbner eller opretter.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at arkivere visningsindstillinger, som anvendes på individuelle objekter, skal du vælge Bevar visningsindstillinger på objektniveau.

  • For at få vist al grafik, der anvender standardvisningsindstillingen, skal du deaktivere Bevar visningsindstillinger på objektniveau.

 4. Under Juster visningsindstillinger kan du vælge den visningsindstilling, du vil tilpasse, og derefter flytte skyderen til rasterbilleder eller vektorgrafik til den ønskede indstilling.
 5. Klik på OK.

Hver visningsindstilling har separate indstillinger for rasterbilleder (bitmap), vektorgrafik og gennemsigtighedseffekter.

Tilpasse skærmydelsesindstillinger

Du kan tilpasse definitionerne for hver skærmvisningsindstilling (Hurtig, Typisk eller Høj kvalitet). Hver visningsindstilling har separate indstillinger for rasterbilleder (bitmap), vektorgrafik og gennemsigtighedseffekter.

Styrede (lænkede) InCopy-tekstblokke inkluderer lavopløselige proxy-data til billeder, så det billedet ikke skal hentes i sin fulde opløsning fra serveren, hver gang filen checkes ud.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Skærmvisning (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Skærmvisning (Mac OS).
 2. Under Juster visningsindstillinger kan du vælge den visningsindstilling, du vil tilpasse.
 3. For hver visningsindstilling skal du flytte skyderen for rasterbilleder eller vektorgrafik til den ønskede indstilling:

  Skraver

  Tegner et billede som en grå boks.

  Proxy

  Tegner billeder med proxyopløsning (72 dpi).

  Høj opløsning

  Tegner billeder med den maksimale opløsning, der understøttes af skærmen og de aktuelle visningsindstillinger.

 4. For hver visningsindstilling skal du flytte skydeknappen for gennemsigtighed til den ønskede indstilling:

  Fra

  Viser ingen gennemsigtighedseffekter.

  Lav kvalitet

  Viser grundlæggende gennemsigtighed (opacitet og blandingstilstande), og gennemsigtighedseffekter (skyggeeffekt og udtynding) vises i en gengivelse med lav opløsning.

  Bemærk:

  I denne tilstand er sideindholdet ikke isoleret fra baggrunden. Derfor kan objekter med andre blandingstilstande end Normal fremstå anderledes i andre programmer og i det endelige output.

  Middel kvalitet

  Viser skyggeeffekter og udtynding med lav opløsning. Denne tilstand anbefales til det meste arbejde, med mindre dokumentet indeholder meget gennemsigtighed eller har mange gennemsigtighedseffekter.

  Høj kvalitet

  Viser skyggeeffekter og udtynding, matte CMYK-farver og spredningsisolering med højere opløsning (144 dpi).

  Bemærk:

  Når et dokuments blandingsrum er CMYK, og du har aktiveret enten Skærmversion af overprint eller skærmkorrektur, foretages opacitetsmattering i CMYK i stedet for RGB. Dette betyder, at delvist gennemsigtige CMYK-farver vises som tonede CMYK-farver.  

 5. Du kan få vist kantudjævning for tekst, streg, fyld og andre sideelementer ved at vælge Aktiver kantudjævning. Hvis tekst konverteres til kontur, kan der anvendes kantudjævning på konturerne (kun Mac OS).
 6. Ved indstillingen Brug mumletekst under kan du indtaste en skriftgrad. Tekst, der er mindre end denne skriftgrad, vises i dokumentet som en grå bjælke.
 7. Klik på OK.
Bemærk:

Hvis du vil stille alle indstillinger tilbage til de oprindelige standardindstillinger, skal du klikke på Brug standarder.

Adobe-logo

Log ind på din konto