Eksportere til Adobe PDF

Eksportere et åbent dokument til Adobe PDF

Du kan eksportere InCopy-dokumenter direkte til Adobe PDF. Du kan eksportere i spalte-, tekstenheds- eller layoutvisning. Hvis du eksporterer i layout-visning, bliver resultatet et PDF-dokument med layout- og designelementerne intakte. Hvis du derimod eksporterer et dokument i spalte- eller tekstenhedsvisning, vil det se ud som den tekstvisning, du ser i spalte- eller tekstenhedsvisning i InCopy. Du vil måske gerne eksportere spalte- eller tekstenhedsvisningen af en InCopy-tekstenhed til PDF til forfattere, redaktører og andre deltagere i en dokumentkorrektur-proces, som måske ikke har InCopy på deres computere. PDF-dokumentet har de samme fordele, som InCopy spalte- og tekstenhedsvisningerne, herunder maksimal læsbarhed og anmærkningsfunktioner.

Bemærk:

Adobe PDF-filer, der er eksporteret fra Adobe InDesign®-dokumenter, som indeholder overprint eller gennemsigtighedseffekter, ses bedst i Acrobat 6.0 eller nyere, hvor indstillingen Skærmversion af overprint er valgt.

 1. Vælg Filer > Eksporter.
 2. Vælg Adobe PDF under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS). Indtast et filnavn, vælg en placering til filen, og klik på Gem.
 3. Vælg Spalte og tekstenhed eller Layout i menuen Vis.
 4. Foretag de ønskede ændringer i indstillingerne.

  De indstillinger, du angiver, gemmes sammen med programmet, og tilføjes til alle nye InCopy-dokumenter, du eksporterer til PDF, indtil du vælger nye indstillinger.

 5. Klik på Eksporter.
Bemærk:

Når du eksporterer til PDF, bevarer InCopy lænker fra Open Prepress Interface (OPI) kommentarer til billeder i InDesign-dokumentet. OPI-lænker giver brugeren af InDesign mulighed for at medtage hurtige lav opløsnings-udgaver (proxyer) af billeder, der skal placeres på en side I det endelige output kan InDesign eller et prepress-bureau automatisk erstatte proxyerne med versioner med høj opløsning.

Almindelige Adobe PDF-indstillinger

Der er adskillige indstillinger, der er almindelige i spalte-, tekstenheds- og layoutvisning, når man eksporterer et dokument til PDF.

Kompatibilitet

Indstiller kompatibilitetsniveauet for Adobe PDF-filen. For dokumenter, der skal distribueres til mange, bør du overveje at vælge Acrobat 5 (PDF 1.4) for at sikre, at alle brugere kan få vist og udskrive dokumentet. Hvis du opretter filer med Acrobat 8/9 (PDF 1.7)-kompatibilitet, er de oprettede PDF-filer muligvis ikke kompatible med tidligere versioner af Acrobat.

Skriftdelsæt, når procent af anvendte tegn er mindre end

Indstiller tærsklen for integrering af komplette skrifter på basis af, hvor mange af skriftens tegn der er anvendt i dokumentet. Når procentdelen af anvendte tegn for en given skrift i dokumentet overskrides, bliver den pågældende skrift fuldstændig integreret. I modsat fald bliver skriften placeret i delsæt. Integrering af komplette skrifter øger størrelsen af PDF-filen, men hvis du vil være sikker på, at alle skrifter integreres komplet, skal du indtaste 0 (nul).

Medtag sideinformation

Medtager dokumentnavnet, sidetallet og datoen og tidspunktet for, hvornår filen blev eksporteret.

Vis PDF efter eksport

Åbner PDF-filen i den nyeste version af Acrobat, der er installeret på din computer. For at få nøjagtige resultater skal du sørge for, at indstillingerne for kompatibilitet passer med den nyeste version af Acrobat, du har installeret.

Adobe PDF-indstillinger til spalte- og tekstenhedsvisning

Dialogboksen PDF-eksport indeholder indstillinger, der er specifikke for spalte- og tekstenhedsvisning.

Tekstenheder

Eksporterer en enkelt eller flere tekstenheder.

Skrifttyper

Medtager indstillinger for skriftfamilie og format, skriftstørrelse og linjeafstand for den eksporterede fil. Disse indstillinger ændrer ikke skærmvisningsindstillingerne i indstillingerne for spalte- og tekstenhedsvisning.

Medtag tekstenhedsinformation

Dokumenttitlen, forfatter og beskrivelse vises i den eksporterede PDF-fil.

Medtag afsnitsformater

De oplysninger om afsnitsformater fra infokolonnen, der bliver vist i spalte- og tekstenhedsvisningerne, vises i den eksporterede PDF-fil.

Medtag indbyggede grafiknoter

Eksporterer alle (eller kun synlige) indbyggede noter i dokumentet. Marker Vis baggrunde for noter i farver for at medtage de farver, de enkelte projektdeltagere er blevet tildelt til deres noter.

Medtag registrerede ændringer

Eksporterer alle (eller kun synlige) registrerede ændringer i dokumentet. Marker Vis baggrunde for registrerede ændringer i farver for at medtage de farver, de enkelte projektdeltagere er blevet tildelt til deres ændringer.

Medtag nøjagtige linjeafslutninger

Eksporterer linjeafslutninger, som de vises i tekstenheden. Hvis indstillingen ikke er markeret, vil tekstlinjerne blive ombrudt i forhold til det bredeste tekstenhedsvindues bredde og retning.

Medtag linjenumre

Eksporterer med linjetallet vist i infokolonnen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Medtag nøjagtige linjeafslutninger er markeret.

Fyld side (Brug flere kolonner)

Eksporterer tekstenheden ved hjælp af antallet og bredden af de kolonner, du har angivet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Medtag nøjagtige linjeafslutninger er markeret.

Bemærk:

Hvis du vælger en smal kolonnebredde og en stor skriftstørrelse (under Skrifter i dette afsnit), kan det betyde, at tekst overlapper hinanden i det eksporterede output.

Adobe PDF-indstillinger til layoutvisning

Følgende indstillinger er kun tilgængelige, når man eksporterer fra layoutvisning:

Alle

Eksporterer alle sider i det aktuelle dokument eller den aktuelle bog. Dette er standardindstillingen.

Område

Angiver det udsnit af sider, der skal eksporteres i det aktuelle dokument. Du kan angive et udsnit med en bindestreg og adskille flere sider eller udsnit af sider med komma. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du eksporterer bøger.

Opslag

Eksporterer sider sammen, som om de er indbundet eller trykt på samme ark.

Bemærk:

Vælg ikke Opslag til professionel trykning. I givet fald kan prepress-bureauet ikke udskyde siderne.

Medtag noter som anmærkning

Eksporterer alle noter som PDF-anmærkninger.

Interaktive elementer

Vælg Medtag udseende for at medtage elementer som f.eks. knapper og filmplakater i PDF-filen.

Optimer til hurtig webvisning

Reducerer PDF-filens størrelse og optimerer PDF-filen, så den hurtigere kan ses i en webbrowser. Filen omstruktureres, så den kan downloades én side ad gangen (byte serving).

Integrer sideminiaturer

Opretter miniaturebilleder i den eksporterede PDF-fil.

Oprette sikre PDF-dokumenter

Du kan begrænse adgangen til en Adobe PDF-fil, når du eksporterer den. Når en fil anvender sikkerhedsbegrænsninger, nedtones alle værktøjer og menupunkter, der er relaterede til de nedtonede funktioner.

Du kan sikre en PDF-fil, så der skal indtastes en brugeradgangskode for at åbne den, og der skal angives en masteradgangskode for at ændre sikkerhedsindstillingerne. Hvis du definerer sikkerhedsbegrænsninger i filen, bør du også angive en masteradgangskode. Ellers kan den, der åbner filen, fjerne begrænsningerne. Hvis en fil åbnes med en masteradgangskode, deaktiveres sikkerhedsbegrænsningerne midlertidigt. Hvis filen har begge adgangskoder, kan du åbne den med begge to.

Bemærk:

Indstillingen Kompatibilitet bestemmer krypteringsniveauet. Acrobat 4 (PDF 1.3)-funktionen bruger et lavt krypteringsniveau (40-bit RC4), mens de andre funktioner bruger et højt krypteringsniveau (128-bit RC4 eller AES).

 1. Vælg Filer > Eksporter.
 2. Vælg Adobe PDF under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS). Angiv et navn og en placering til filen, og klik derefter på Arkiver.
 3. Klik på Sikkerhedsindstillinger
 4. Under Adgangskoder kan du angive den ønskede adgangskodebeskyttelse:
  • Marker Adgangskode påkrævet for at åbne dokumentet. Indtast derefter den adgangskode, brugere skal indtaste, før de kan åbne filen, i tekstfeltet Adgangskode til åbning af dokument.

  • Marker Adgangskode påkrævet for at ændre rettigheder og koder. Indtast derefter den adgangskode, brugere skal indtaste, før de kan indstille eller ændre sikkerhedsindstillingerne, i tekstfeltet Adgangskode til tilladelser.

  Bemærk:

  Du kan ikke anvende den samme adgangskode i begge tekstbokse.

 5. Under Tilladelser kan du definere niveauet for tilladte brugerhandlinger.

  Ingen udskrivning

  Forhindrer brugere i at udskrive Adobe PDF-filen.

  Ingen ændringer i dokumentet

  Forhindrer brugere i at udfylde formularer eller i at lave andre ændringer i Adobe PDF-filen.

  Ingen kopiering eller udtrækning, deaktiver tilgængelighed

  Forhindrer brugere i at markere tekst og grafik.

  Ingen tilføjelse eller ændring af kommentarer og formularfelter

  Forhindrer brugere i at tilføje eller ændre noter og formularfelter, hvis de åbner PDF-filen i Adobe Acrobat eller i en anden PDF-editor.

 6. Klik på Arkiver og derefter på Eksport.
Adobe-logo

Log ind på din konto