Arbejde med formater

Dublere formater eller formatgrupper

 1. Højreklik (Windows), eller hold Control nede, og klik (Mac OS) på et format eller en formatgruppe i panelet Formater, og vælg derefter Dubler format.

  Et nyt format eller en ny formatgruppe med det samme navn efterfulgt af betegnelsen "kopi" vises i panelet Formater. Hvis du dublerer en gruppe formater, ændres de individuelle formatnavne i gruppen ikke.

  Det er også muligt at dublere formater ved at kopiere dem til en anden gruppe.

Gruppere formater

Det er muligt at organisere formater ved at gruppere dem i separate mapper i panelerne Tegntyper, Afsnitstyper, Objektformater, Tabelformater og Celleformater. Det er også muligt at indrykke grupper i andre grupper. Formater behøver ikke at være organiseret i grupper. Du kan enten føje formater til en gruppe eller direkte til rodniveauet i panelet.

Oprette en formatgruppe

 1. I et formatpanel:
  • Du kan oprette en gruppe på rodniveau ved at fjerne markeringen af alle formater.

  • Du kan oprette en gruppe i en gruppe ved at markere og åbne en gruppe.

  • Du kan føje eksisterende formater til gruppen ved at markere de formater, der skal tilføjes.

 2. Du kan flytte de markerede formater til den nye gruppe ved at vælge Ny formatgruppe i formatpanelmenuen eller ved at vælge Ny gruppe fra formater.
 3. Skriv navnet på gruppen, og klik på OK.
 4. Du kan flytte et format over i gruppen ved at trække formatet over i formatgruppen. Slip museknappen igen, når formatgruppen er fremhævet.

Kopiere formater til en gruppe

Når du kopierer et format til en anden gruppe, lænkes de to formater ikke til hinanden. Selvom formaterne har samme navn, ændres attributterne i det ene format ikke automatisk, når det andet format redigeres.

 1. Marker det format eller den formatgruppe, der skal kopieres.
 2. Vælg Kopier til gruppe i formatpanelmenuen.
 3. Vælg den gruppe (eller det [Rod]-niveau), som formaterne eller gruppen skal kopieres til, og klik derefter på OK.

  Hvis gruppen allerede indeholder formatnavne, der svarer til de formater, der kopieres til gruppen, omdøbes de indgående formater.

Udvide eller minimere formatgrupper

 • Du kan udvide eller minimere en enkelt gruppe ved at klikke på trekantikonet ud for gruppen.
 • Du kan udvide eller minimere gruppen og alle dens tilhørende undergrupper ved at holde Ctrl nede (Windows) eller holde Kommando nede (Mac OS), samtidig med at du klikker på trekantikonet.

Slette formatgrupper

Når du sletter en formatgruppe, slettes gruppen og alt i den, herunder formater og andre grupper.

 1. Marker den gruppe, der skal slettes.
 2. Vælg Slet formatgruppe i panelmenuen Formater, og klik på Ja.
 3. Angiv et erstatningsformat, eller vælg [Ingen], for hvert format i gruppen, og klik derefter på OK.
  Bemærk:

  Du kan bruge det samme erstatningsformat for alle formater ved at vælge Anvend på alt.

Hvis du annullerer erstatningen af ét af formaterne, slettes gruppen ikke. Du kan gendanne slettede formater ved at vælge Rediger > Annuller sletning af formater.

Flytte og ændre rækkefølgen for formater

De formater, du opretter, vises som standard i bunden af formatgruppen eller panelet.

 • Du kan sortere alle grupper og formater i grupper i alfabetisk rækkefølge ved at vælge Sorter efter navn i formatpanelmenuen.
 • Du kan flytte et format ved at trække det til en ny placering. En sort linje angiver, hvor formatet flyttes til. En fremhævet gruppemappe angiver, at formatet føjes til den pågældende gruppe.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?