Omdanne grafik

Oversigt over positionsværktøj

Klik på positionsværktøjet  på værktøjspanelet for at ændre markerede grafikelementer enten direkte, sammen med en omdannelseskommando (Objekt > Omdan) eller en kommando fra en genvejsmenu, eller ved at benytte tastaturgenveje til at skubbe grafikelementet inden i rammen.

Positionsværktøjet er dynamisk og skifter automatisk for at afspejle forskellige situationer:

 • Når det placeres direkte over en tom grafikramme eller en ramme, der ikke har fået tildelt indhold, efter at du har brugt kommandoen Filer > Indsæt, skifter det til ikonet for indlæst grafik  for at indikere, at du kan importere grafikelementet til den pågældende ramme.

 • Når det placeres direkte over et grafikelement, skifter det til håndværktøjet for at indikere, at du kan markere grafikelementet og ændre det inden i rammen.

 • Når det placeres over afgrænsningsrammehåndtaget på et indlejret grafikelement, skifter det til tilpasningspilen for at indikere, at grafikken vil ændre størrelse, hvis du trækker med pilen.

 • Når det placeres over en grafikramme eller en objektbeholder i øverste lag af indlejrede rammer, skifter det til objektmarkeringsikonet  for at indikere, at du kan markere det grafikelement eller den indlejrede ramme, som er placeret under markøren. Du kan ikke markere selve rammen.

 • Når det placeres over en tekstramme, skifter det til en I-tekstbjælke  for at indikere et tekstindsættelsespunkt.

Angive indstillinger for positionsværktøjet

Når du bruger positionsværktøjet til at flytte et grafikelement, kan du holde museknappen nede i nogle sekunder, så der vises en dynamisk grafikvisning (et fremhævet billede) af de dele af billedet, der er uden for rammen. Du kan styre visningen og forsinkelsen af skærmversionen.

 1. Dobbeltklik på positionsværktøjet  i værktøjspanelet.
 2. I rullemenuen Vis afmasket del af billede skal du vælge, hvor hurtigt hele billedet skal vises, når du trækker, eller vælge at deaktivere funktionen.

Omdanne grafik

Du kan bruge kommandoer til at flytte, skalere, rotere og vride grafik.

Flytte grafik

 1. Sørg for, at rammen, der indeholder det ønskede objekt, er checket ud til dig, og marker derefter objektet med positionsværktøjet  .
 2. Vælg Objekt > Omdan > Flyt.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Flyt:
  • Angiv, hvor langt du vil flytte objektet i vandret og lodret retning. Positive værdier flytter objektet ned og mod højre på x-aksen. Negative værdier flytter det op og mod venstre.

  • Angiv afstanden og vinklen for flytningen for at flytte et objekt en bestemt afstand og vinkel. Den angivne vinkel beregnes i grader fra x-aksen. Positive vinkler flytter objektet mod uret, mens negative vinkler flytter det med uret. Du kan også indtaste værdier mellem 180° og 360°. Disse værdier konverteres til deres tilsvarende negative værdier (f.eks. konverteres en værdi på 270° til -90°).

 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

  • Hvis du vil flytte objektet, skal du klikke på OK.

Skalere grafik

 1. Sørg for, at rammen, der indeholder det ønskede objekt, er checket ud til dig, og marker derefter objektet med positionsværktøjet  .
 2. Vælg Objekt > Omdan > Skaler.
 3. I dialogboksen Skaler skal du kontrollere, at ikonet Begræns proportioner er valgt, hvis du vil bevare den relative højde og bredde af objektet. Fravælg dette ikon, hvis du vil skalere X- og Y-værdierne separat, hvilket kan betyde, at billedet bliver skævvredet.
 4. Indtast de vandrette og lodrette skaleringsværdier som procentdele (f.eks. 90%) eller distanceværdier (f.eks. 6p).

  Skaleringsværdierne kan være negative tal.

 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

  • Klik på OK for at skalere objektet.

Bemærk:

For at skalere objektet i en bestemt retning, skal du bruge positionsværktøjet til at trække i det markerede grafikelements håndtag. Hvis du trykker på Skift gennemtvinger du proportional skalering.

Rotere grafik

 1. Sørg for, at rammen, der indeholder det ønskede objekt, er checket ud til dig, og marker derefter objektet med positionsværktøjet  .
 2. Vælg Objekt > Omdan > Roter.
 3. Angiv rotationsvinklen i grader i tekstboksen Vinkel. Angiv en negativ vinkel for at rotere objektet med uret og en positiv vinkel for at rotere det mod uret.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

  • Roter objektet ved at klikke på OK.

Vride grafik

 1. Sørg for, at rammen, der indeholder det ønskede objekt, er checket ud til dig, og marker derefter objektet med positionsværktøjet  .
 2. Vælg Objekt > Omdan > Vrid.
 3. Angiv den nye vridningsvinkel i dialogboksen Vrid.

  Vridningsvinklen er den hældning, objektet skal have, set i forhold til en linje vinkelret på vridningsaksen. (Vridningsvinklen angives med uret fra den aktuelle akse).

 4. Angiv den akse, som objektet skal vrides i forhold til. Du kan vride et objekt i forhold til en vandret, lodret eller vinklet akse.

  Hvis du vælger en vinklet akse, skal du angive den ønskede akses vinkel i grader i forhold til den vinkelrette akse.

 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

  • Klik på OK for at forskyde objektet.

Rydde omdannelser til et grafikelement

 1. Sørg for, at rammen, der indeholder det ønskede objekt, er checket ud til dig, og marker derefter objektet med positionsværktøjet  .
 2. Vælg Objekt > Omdan > Ryd omdannelser.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?