Bruge tekstmakroer

Oprette en tekstmakro

En tekstmakro er en genvej for en sekvens af tastetryk. En makro kan være enkel – den kan skrive et ord eller en sætning, du ofte benytter – eller den kan være kompleks, som f.eks. en formateret adresse. En makrokode er navnet på den tekstmakro, du opretter. I stedet for gentagne gange at skrive f.eks. "Informatik og Matematisk Modellering", kan du oprette en makrokode (f.eks. "IMM"), der ændrer indtastningen til det fulde institutnavn.

 1. Vælg Vindue > Tekstmakroer.
 2. Hvis du ønsker at oprette en tekstmakro ud fra eksisterende tekst, så vælg teksten i dokumentet.
 3. Vælg Ny makro fra menuen Tekstmakropanelet, eller klik på knappen Ny makro  i Tekstmakropanelet.
 4. Indtast en makrokode i tekstfeltet Makrokode. Bemærk, at makrokoder skelner mellem store og små bogstaver.

  Koden vises i tekstmakrolisten.

 5. For makrotekst skal du indtaste den tekststreng, du ønsker indtastet, når du aktiverer tekstmakroen.
 6. For at medtage tekstattributter fra eksisterende tekst, når du indsætter eller udskifter makrotekst, skal du vælge Husk tekstattributter.

  Som standard benytter indsat eller udskiftet makrotekst destinationsafsnittets formatattributter.

 7. For at tildele en tastaturgenvej til at aktivere en makro skal du anbringe markøren i tekstfeltet Makrogenvejstast og trykke på de taster, du ønsker at benytte som genvej.

  Genveje er især nyttige, hvis du slår Ombyt makrotekst automatisk fra i panelet Tekstmakroer.

  Hvis den tastaturgenvej, du ønsker at tildele til makroen, allerede er tildelt til en anden funktion, vises der et advarselssymbol i bunden af dialogboksen med meddelelsen "Aktuelt tildelt til: [funktionen]." Hvis du vælger at tildele tastaturgenvejen til makroen, bliver den hidtidige tastaturgenvejsfunktion overskrevet.

 8. Klik på OK.

Du kan automatisk erstatte makrokoden med makrotekst, mens du skriver, ved hjælp af en makrotastgenvej eller ved at vælge Ombyt makrotekst fra menuen i panelet Tekstmakro.

Redigere en tekstmakro

 1. Dobbeltklik på den tekstmakro på listen i Tekstmakropanelet, du ønsker at redigere, eller marker den, og klik på knappen Rediger tekstmakro  i Tekstmakropanelet.
 2. Indtast dine ændringer i tekstfeltet, og klik på OK.

Dublere en makro

Benyt kommandoen Dubler makro til at oprette en kopi af en eksisterende makro. Den dublerede makro tildeles samme kode som originalen, men med et tal hæftet bagpå, og den står umiddelbart efter den originale makro i Tekstmakropanelet. Når f.eks. makroen "DOT" dubleres, oprettes der en kopi af makroen med navnet "DOT1."

 1. Vælg den tekstmakro, du ønsker at dublere fra listen i Tekstmakropanelet.
 2. Vælg Dubler makro fra menuen i Tekstmakropanelet.

Slette en tekstmakro

 1. Vælg fra listen i Tekstmakropanelet den tekstmakro, du ønsker at slette.
 2. Vælg Slet makro fra menuen i Tekstmakropanelet.
Bemærk:

Når først du har slettet en makro, kan du ikke fortryde sletningen.

Indsætte eller ombytte makrotekst

Du kan indsætte en makrotekst på tre forskellige måder: Brug af kommandoen Indsæt makrotekst til at indsætte makrotekst ved indsættelsespunktet, få makrotekst indsat automatisk, når du skriver, eller udskifte eksisterende tekst med makrotekst.

Indsætte makrotekst automatisk

Hvis der er valgt Ombyt makrotekst automatisk, konverteres makrokoder automatisk til makrotekst, mens du taster. Hvis du f.eks. har oprettet en makrokode med navnet "imm" og indtaster imm fulgt af et ordafslutningstegn som f.eks. et mellemrum eller et punktum, vises Informatik og Matematisk Modellering. Makrokoden skelner mellem store og små bogstaver.

 1. Sørg for, at Ombyt makrotekst automatisk er valgt fra menuen Tekstmakropanelet. (Der skal være vist et flueben ud for punktet).
 2. Indtast makrokoden fulgt af et ordafslutningstegn (mellemrum, komma, punktum eller afsnitsskift).
Bemærk:

Hvis du ønsker at genskabe makrokodeteksten, så vælg Rediger > Fortryd, indtil makrokoden fremkommer igen.

Indsætte makrotekst ved indsættelsespunktet

Kommandoen Indsæt makrotekst anbringer den valgte makrotekst ved det aktuelle tekstindsættelsespunkt.

 1. Klik ved hjælp af Tekstværktøjet  på den placering, hvor du ønsker at indsætte makroteksten.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Tryk på makrotastaturgenvej for den ønskede makro.

  • Vælg den ønskede makro fra Tekstmakropanelet, og vælg Indsæt makrotekst fra panelmenuen, eller klik på knappen Indsæt makrotekst .

Ombytte tekst med makrotekst

Kommandoen Ombyt makrotekst søger i teksten umiddelbart før det aktuelle tekstindsættelsespunkt efter en vilkårlig defineret makrokode (skelner mellem store og små bogstaver), og hvis der findes en, fjernes makrokoden og erstattes med den tilknyttede makrotekst. Du har f.eks. oprettet en tekstmakro for Informatik og Matematisk Modellering, og makrokoden er IMM. Hvis du vil benytte makroen, skal du indtaste IMM og derefter vælge Ombyt makrotekst med tekstindsættelsespunktet placeret umiddelbart efter makrokoden. InCopy søger derefter i teksten umiddelbart før indsættelsespunktet og erstatter IMM med makroteksten Informatik og Matematisk Modellering.

 1. Klik ved hjælp af Tekstværktøjet  umiddelbart til højre for den makrokode, du ønsker at erstatte, eller marker den tekst, du ønsker at erstatte.
 2. Vælg Ombyt makrotekst fra menuen Tekstmakropanelet, eller vælg Rediger > Ombyt makrotekst.
Bemærk:

Kommandoen Ombyt makrotekst fortsætter ikke med at søge i hele dokumentet efter alle forekomster af makrokoden. Benyt kommandoen Find/Erstat for at finde og erstatte alle forekomster af et ord eller sætning.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?