Brug af XML-filer

Åbne en XML-fil i InCopy

Du kan åbne enhver eksisterende XML-fil i InCopy, så du kan redigere og mærke den.

Bemærk:

Du kan importere Ruby, der bruges i XML-filer, når Ruby er kompatibel med W3C Ruby-standarddefinitionen og bruger InDesign-navneområderne. InDesign bruger følgende navneområder. xmlns:aid="http://ns.adobe.com/AdobeInDesign/3.0/_ver3.0"

  1. Vælg Filer > Åbn.
  2. Find og marker den XML-fil, du vil bruge.
  3. Klik på Åbn.

Arkivere en XML-fil som en InCopy-tekstenhed

Du kan gemme XML-filer som InCopy-tekstenheder.

  1. Åbn XML-filen i InCopy.
  2. Vælg Filer > Arkiver indhold som.
  3. Indtast navnet, og angiv placeringen for filen.
  4. Vælg InCopy-dokument under Filtype (Windows®) eller Format (Mac OS®), og klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?