Løsning af problemer med programnedbrud i InDesign

Her kan du læse om, hvordan du fejlfinder og løser problemet, hvis InDesign går ned under opstart.

Lyder dette velkendt?

Går ned ved opstart

"Jeg har installeret InDesign på computeren, men programmet går ned, når jeg starter det. Pludselig kan jeg ikke længere starte InDesign fra menuen Start eller ved at dobbeltklikke på en InDesign-fil". 

Et hurtigt tjek efter nedbrud

Hvis InDesign går ned eller stopper med at reagere, kan du selv foretage fejlfinding af nogle af de almindelige problemer. 

 Diskvedligeholdelse

 

Produktversion

 

Windows   Mac

Kør diskreparationsværktøjet.

 

Opdater din app

Opdater til den nyeste version, hvis problemet med programnedbrud er løst.

Hvis InDesign stadigvæk ikke kan startes, kan du bruge nedenstående fejlfindingstrin.

Løsninger

Systemmeddelelser i InDesign indeholder oplysninger, der kan hjælpe med at finde årsagen til nedbruddet og har eksempler på situationer, hvor problemet kan opstå. Her er nogle af disse situationer med tilhørende løsningsforslag.

DLL-fejl ved opstart

 Ca. fejlfindingstid: 3 minutter. 

 Dette problem er kun blevet rapporteret i Windows 10 med standardbrugerrettigheder. 

biblioteker

 1. Åbn logfilerne genereret af Windows-logbogen i mappen C:\WINDOWS\system32\config\.
 2. Kontrollér, om logfilerne indeholder en sti til et ugyldigt InDesign-modul:
  %programfiles%\Adobe\Adobe InDesign[version] \PMRuntime.dll.
 3. Kør programmet med administratorrettigheder.
 4. Højreklik på InDesign i menuen Start, og vælg Kør som administrator.

Rettigheder til mappen med præferencer

 Ca. fejlfindingstid: 4 minutter.

 Tag backup af mapperne først, fordi når du nulstiller præferencerne, fjerner du eventuelle brugerdefinerede indstillinger, så InDesign vil starte med standardindstillingerne. 

uden bg

Følg trinnene under InDesign kan ikke startes pga. manglende rettigheder for at give korrekte adgangsrettigheder til mappen med indstillinger. 

Beskadigede skrifttyper

 Ca. fejlfindingstid: 5 minutter.

uden bg

 1. Fjern eller deaktiver skrifttyper med særlige tegn i deres navne, som f.eks. Ithornët.
 2. Inden du kontrollerer dine skrifttyper, skal du fjerne eller opdatere eventuelle skrifttypeekstramoduler fra tredjeparter
 3. Ryd systemets skrifttypecache.  
 4. Identificer, isoler og reparer den skrifttype, der forårsager problemet. 

App går ned eller fryser fast ved opstart

 Ca. fejlfindingstid: 3 minutter.

uden bg

 1. Afinstaller InDesign. 
 2. Slet følgende InDesign-mappe for at fjerne ugyldige præferencer og geninstaller InDesign. 

Windows 10:

 • InDesign_Cache=%USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\
 • InDesign_Preferences=%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

macOS: 

 • InDesign_Cache=~/Library/Caches/Adobe InDesign\
 • InDesign_Preferences=~/Library/Preferences/Adobe InDesign\

Antivirusindstillinger

Visse antivirusindstillinger på computeren kan forårsage, at InDesign går ned under opstart. Følg disse trin for at løse eventuelle problemer med antivirussoftwaren:

 Ca. fejlfindingstid: 2 minutter.

1. Åbn G DATA Antivirus-softwaren, og naviger til Indstillinger Avanceret Tilstand.

2. Skift indstillingen for Tilstand til Kun læseadgang ved tjek. 

3. Klik på OK, og start InDesign. 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om G DATA Antivirus, skal du kontakte supportteamet hos G DATA.

 Dette problem er rettet i GDATA antivirussoftware version 25.5.9.25 og nyere.

 Ca. fejlfindingstid: 2 minutter.

 • Opgrader AVG Antivirus til den nyeste version.
 • Følg disse trin for at tilføje filen dvatemporalxmp.dll til listen over undtagelser i AVG:
  • Vælg Indstillinger > Generelle indstillinger > Undtagelser i AVG-konsollen. 
  • Føj filen dvatemporalxmp.dll til listen over undtagelser. Filen findes i den mappe, hvor InDesign 15.0 er installeret. 

 Andre versioner af AVG-softwaren, f.eks. AVG Zen eller Business Security, har en anden brugergrænseflade, og tilføjelse af DLL til listen over undtagelser foregår lidt anderledes i disse versioner. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om AVG antivirus-softwaren, skal du kontakte supportteamet hos AVG. 

 Ca. fejlfindingstid: 2 minutter.

Når du starter et Adobe-program på en computer med macOS 10.12 eller nyere samt Cylance Antivirus, går programmet ned, og der vises følgende fejlmeddelelse: Adobe-programmet kan ikke startes pga. et problem

Kontakt den it-ansvarlige for at tilføje Adobe Crash Reporter Client fra Cylances webbaserede administrationskonsol til hvidlisten.  Giv følgende stier til den it-ansvarlige, som så kan tilføje Adobe Crash Reporter Client til hvidlisten:

 Erstat <Adobe-program> med navnet og versionen på det program, der er installeret på din computer. Så hvis du f.eks. har den nyeste version af Adobe InDesign, skal du erstatte <Adobe-program> med Adobe InDesign 2020.

 • /Programmer/<Adobe-program>/<Adobe-program>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashReporter
 • /Programmer/<Adobe-program>/<Adobe-program>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter
 • /Brugere/<username>.Trash/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter

Diverse problemer

Følg disse trin for at fejlfinde diverse andre problemer, f.eks. problemer med biblioteksfiler, der er placeret på et netværksdrev, problemer med operativsystemer eller problemer med navne på UXP- og CEP-mapper:

 Ca. fejlfindingstid: 3 minutter. 

InDesign 2020 går ned ved opstart på grund af en fejl i opdateringen af Windows, der resulterede i ugyldige VCRuntime-dll-filer. Luk alle programmer, der kører på computeren, inden du begynder at udføre nedenstående trin. 

Dialogboks relateret til problemet med nedbrud
Dialogboks relateret til nedbrud

 1. Gå til Kontrolpanel > Programmer > Programmer og funktioner.

 2. Højreklik på Microsoft Visual C++ 2015-2019 (x64)/ 2017-2019 (x64).

 3. Klik på Skift > Reparation

  Følg anvisningerne på skærmen for at reparere Microsoft Visual C++. 

  Skift programindstillinger for VC 2015-2020
  Klik på Skift.

  Reparer VC-komponent
  Klik på Reparer, og følg anvisningerne.

 4. Genstart computeren, og start InDesign.

Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du downloade den nyeste version af VCRuntime fra Microsofts supportwebsted og gentage trin 1-4. 

 Ca. fejlfindingstid: 3 minutter. 

InDesign kan gå ned, når InDesign-biblioteker er placeret på et netværksdrev. Følg nedenstående trin for at løse problemet i Windows og macOS. 

Windows

 1. Åbn mappen Bibliotek, der som standard er skjult. Vælg Vis skjulte filer for at vise skjulte filer og mapper.

 2. Naviger til C:\Brugere\{user}\AppData\Local\Adobe\InDesign\{Versionsnr.}\{language}\. {user} er det brugernavn, du er logget på med, {Versionsnr.} er versionen af InDesign, og {language} er det sprog, der anvendes i den version af InDesign, der er installeret på computeren.

  Så hvis du f.eks. er logget på som bjarne, versionen af InDesign er 11.0, og sproget er valgt til da_DK, vil stien være C:\Brugere\bjarne\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version 11.0\da_DK\

  Naviger til den mappe, hvor InDesign er installeret
  Naviger til den mappe, hvor InDesign er installeret

 3. Omdøb mappen Caches til Caches_old.

 4. Start InDesign.

macOS

 1. Åbn mappen Bibliotek, der som standard er skjult. For at åbne mappen Bibliotek skal du klikke på skrivebordet for at sikre, at du befinder dig i Finder, holde Alternativtasten nede og vælge Gå > Bibliotek.

 2. Naviger til Harddisk/Brugere/{user}/Bibliotek/Caches/Adobe InDesign/{Versionsnr.}/{user} er det brugernavn, du er logget på med, og{Versionsnr.} er versionen af InDesign.

  Så hvis du f.eks. er logget på som bjarne, og versionen af InDesign er 11.0, vil stien være Macintosh HD/Brugere/bjarne/Bibliotek/Caches/Adobe InDesign/Version 11.0

 3. Omdøb mappen, som viser det sprog, der anvendes i den version af InDesign, der er installeret på din computer. Den kan for eksempel omdøbes fra en_US til en_US_old.

 4. Start InDesign.

 Ca. fejlfindingstid: 3 minutter. 

Du kan løse problemet ved at prøve nedenstående forslag: 

 1. Tilføj den eksekverbare InDesign-fil til listen over undtagelser i Symantec DLP Security Suite:

  1. Åbn Symantec Security Suite Enforce-konsollen, naviger til System > Agent > Applikationsovervågning, og tilføj InDesign som en undtagelse.
  2. Fjern markeringen i alle kontrolkanaler under Konfiguration af applikationsovervågning.
  3. Klik på Gem. Genstart computeren, og start InDesign.
  Symantec DLP-indstillinger
  Symantec-indstillinger ved tilføjelse af InDesign til listen over undtagelser.

 2. Start InDesign fra Creative Cloud-klientprogrammet.

   Denne løsning gælder ikke, hvis programpanelet er deaktiveret.

 3. Kør den eksekverbare InDesign-fil fra installationsmappen eller via dens genvej i menuen Start med administratorrettigheder. 

  1. Højreklik på filen, og vælg Kør som administrator.
 4. Kør programmet i Windows 7-kompatibilitetstilstand.

  Højreklik på den eksekverbare fil, og vælg Egenskaber. På fanen Kompatibilitet skal du vælge Kør dette program i kompatibilitetstilstand for og vælge Windows 7 på rullelisten.

  Skift kompatibilitetstilstand
  Kør i Windows 7-kompatibilitetstilstand.

 5. Afinstaller den seneste Windows-installation for at vende tilbage til Windows 7.

 Ca. fejlfindingstid: 2 minutter. 

Omdøb mappen CEP til CEP.old og UXP til UXP.old, og start InDesign igen. Mapperne findes på følgende placering. 

 

Windows

macOS

Mappen CEP

 • C:\Brugere\BRUGERNAVN\AppData\Roaming\Adobe\CEP
 • C:\Programmer (x86)\Common Files\Adobe\CEP

 • /Bibliotek/Application Support/Adobe/CEP/
 • ~/Bibliotek/Application Support/Adobe/CEP/

UXP

Naviger til C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\UXP

Naviger til Macintosh HD/Bibliotek/Application Support/Adobe/UXP

Tip til avanceret fejlfinding

Hvis ingen af de nævnte fejlfindingsforslag løser problemet, kan du prøve avanceret fejlfinding

Vi er her for at hjælpe!

vi sidder klar til at hjælpe

Hvis du ikke selv kan løse problemet og har brug for hjælp, kan du sende os flere oplysninger om problemet samt logfilen om nedbruddet, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig med at løse problemet. 

 

Adobe-logo

Log ind på din konto