Produktbemærkninger til InDesign Server CS6 8.0.3

Velkommen til Adobe® InDesign® CS6 Server. Dette dokument indeholder de seneste produktoplysninger, opdateringer og fejlfindingstip, som ikke findes i dokumentationen til InDesign Server.

Mindste systemkrav

Du kan finde en opdateret liste over systemkrav ved at gå til siden med systemkrav til InDesign Server.

Løste problemer

På webstedet for Adobes supportafdeling http://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

InDesign Server

 • InDesign Server går ned under forsøg på at kopiere en tabel med mærker til et nyt dokument. [3488416]
 • Dokumentets skrifttyper kan ikke indlæses i InDesign Server. [3635822]

InDesign

 • Visse ESP-filer får InDesign til at gå ned, når dokumentet eksporteres til PDF. [3608014]
 • InDesign CS6 kan ikke genkende kæder, når de åbnes på en DAM via Adobe Drive. [3649135]
 • Valgmulighederne Gem, Gem som og Gem en kopi deaktiveres, når der er foretaget træk og slip fra Finder eller Bridge. [3653735]
 • Betinget tekst fremhæves ikke korrekt i Teksteditor for hebraisk og arabisk. [3667884]
 • I den hebraiske version af InDesign vises rækkefølgen af siderne forkert i dokumenter med indbinding fra højre mod venstre. [3669233]
 • Forkerte ord fremhæves med forskellige visninger i den hebraiske stavekontrol. [3675104]
 • Objekter, som placeres på mastersider, forsvinder eller flyttes til uventede steder, når de eksporteres til PDF. [3675929]
 • InDesign går ned efter kald til funktionen SetTextSelection i en bestemt situation. [3678597]
 • InDesign går ned ved klik på fanen Kæder og billeder i dialogboksen Pakker, når denne aktiveres fra bogpanelet. [3689149] 
 • Det tager ca. 10 sekunder for InDesign at gennemføre handlingen Slå lagsynlighed til/fra i et dokument med flere mastersider. [3689151]
 • InDesign går ned, når der åbnes en IDML, der har et tomt mærke for en tekstramme med en indlejret tekstramme. [3689166]
 • InDesign går ned, når en CS6-fil eksporteres til .idml og derefter åbnes igen. [3691025]
 • InDesign går ned under eksport af en idml til idml, der har nogle særlige krydshenvisninger og sidehenvisninger i indekspanelet. [3695290]
 • Anvendelse af mærke forårsager ombrydning, da formater anvendes forkert. [3151594]
 • InDesign CS6 går ned under opdatering af forskellige egenskaber i tekstrammer med JavaScript. [3594208]
 • InDesign går ned, når et ord trækkes ind i en tom note i tekstredigeringstilstanden. [3623132]
 • Funktionen Tilpas ramme til indhold går ned i InDesign. [3628642]
 • InDesign anvender format forkert under import af mærket ICML. [3629232]
 • Specifikt for indisk: Det var ikke muligt at flytte markøren i en grupperet tamilsk tekst. [3637073]
 • Markøren hopper tilbage til starten af teksten, lige så snart den rører en note på en linje, der indeholder tekst med orddeling. [3638783]
 • InDesign går ned, når bibliotekselementer placeres. [3646838]
 • Ord bliver opdelt, men bindestregen vises ikke, når der indsættes en blød bindestreg. [3653718]
 • Tomme tekstvariabler eksporteres ikke korrekt til PDF. [3656476]
 • InDesign går ned, når sidetallet opdateres i et dokument, hvor flytning af sider er aktiveret, og der findes låste elementer på de sider, der flyttes. [3656879]

InCopy

 • Markørens position og bevægelse fungerer ikke som forventet, når der arbejdes med en tekstramme, der har to områder for manuskriptberegning. [3539539]
 • Forhåndskontrolprofiler, der er indlejret i et layout, giver en fejlmeddelelse i InCopy CS6 - mangler "Package and Preflight.InDesignPlugin". [3641893]
 • InCopy CS6 går ned under import af en tekstenhed med noget slettet tekst. [3485725]
 • Det er ikke muligt at flytte markøren forbi en skjult note ved hjælp af piletasterne. [3613889]
 • InCopy går ned, når der åbnes en ICMA-fil, der er oprettet ud fra et dokument med Web- eller Digital Publishing-gengivelse. [3629800]

Kundepleje

Kundeservice

Adobes kundeservice yder hjælp til produktoplysninger, salg, registrering og andre ikke-tekniske spørgsmål. Du kan se, hvordan du kontakter Adobes kundeservice, ved at besøge Adobe.com for dit område eller land og klikke på Kontakt.

Muligheder for supportplan og tekniske ressourcer

Hvis du har brug for teknisk assistance til dit produkt, herunder oplysninger om gratis og afgiftsbaserede supportplaner og fejlfindingsressourcer, kan du få flere oplysninger på http://www.adobe.com/go/support_dk. Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

Omkostningsfrie fejlfindingsressourcer omfatter Adobes supportvidensbase, Adobes brugerforummer, Adobe Support Advisor og meget mere. Vi udgiver hele tiden nye værktøjer og oplysninger online for at tilbyde dig fleksible muligheder for at løse problemer så effektivt som muligt.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?