Justere trykfarveindstillinger for diffusering

Justere en trykfarves neutrale tæthedsværdier

Ved at justere værdien for en trykfarves neutrale tæthed, som den valgte diffuseringsfunktion bruger, kan du bestemme de nøjagtige diffuseringspositioner. Standardværdierne for procestrykfarvers neutrale tæthed er baseret på procesfarveprøver, der overholder branchestandarderne i forskellige dele af verden. Sprogversionen afgør, hvilken standard der følges. Den neutrale tæthed i amerikanske og canadiske versioner følger f.eks. værdierne for rene trykfarvers tæthed i specifikationerne for Web Offset Publications (SWOP), der er udgivet af Graphic Arts Technical Foundation of North America. Du kan justere procestrykfarvers neutrale tæthed, så de svarer til trykbranchens standarder i andre dele af verden.

Diffuseringsfunktionen udleder den neutrale tæthed for en specialfarve af dens tilsvarende CMYK-farve. For de fleste specialfarver er den neutrale tæthed for de tilsvarende CMYK-farver tilstrækkelig nøjagtig til at opnå en god diffusering. Specialfarver, der ikke så nemt kan simuleres vha. procesfarver, som f.eks. metalliske farver og lakfarver, skal muligvis have deres neutrale tæthed justeret, så diffuseringsfunktionen kan behandle dem korrekt. Du kan indtaste nye værdier for at sikre, at en trykfarve, der opfattes som mørkere eller lysere, også genkendes sådan af diffuseringsfunktionen. Den rette diffuseringsposition anvendes således automatisk.

Du kan opnå den rette neutrale tæthed for en given trykfarve ved at spørge en professionel trykker. Den mest præcise metode til afgørelse af en trykfarves neutrale tæthed er at måle en farveprøve med et professionelt densitometer. Aflæs "V"-værdien eller trykfarvens visuelle tæthed (brug ikke procesfiltre). Hvis værdien afviger fra standardindstillingen, skal du indtaste den nye værdi i tekstboksen for neutral tæthed.

Bemærk:

Ændring af den neutrale tæthed for en staffagefarve påvirker kun den måde, farven diffuseres på. Det ændrer ikke farvens udseende i dokumentet.

Følg disse retningslinjer, når du justerer værdier for neutral tæthed:

Metalliske og uigennemsigtige trykfarver

Metalliske trykfarver er normalt mørkere end de tilsvarende CMYK-farver, mens uigennemsigtige trykfarver gør trykfarverne under dem mørkere. Generelt skal du indstille den neutrale tæthed for metalliske og uigennemsigtige farver til en meget højere værdi end standardværdierne for at sikre, at disse specialfarver ikke flyder ud.

Bemærk:

Hvis du indstiller en trykfarve til Uigennemsigtig eller Ignorer Uigennemsigtig i menuen Type i Trykfarvestyring, undgår du, at en uigennemsigtig trykfarve flyder ind i andre farver, medmindre en anden uigennemsigtig trykfarve har en højere neutral tæthed.

Pasteltrykfarver

Disse trykfarver er normalt lysere end de tilsvarende procestrykfarver. Det kan være en god ide at indstille den neutrale tæthed for disse trykfarver til en lavere værdi end standardværdierne for at sikre, at de flyder ind i tilstødende mørkere farver.

Andre specialtrykfarver

Nogle specialfarver, f.eks. turkis eller neon-orange, er markant mørkere eller lysere end de tilsvarende CMYK-farver. Du kan afgøre, om dette er tilfældet, ved at udskrive og sammenligne farveprøver af de aktuelle specialtrykfarver med farveprøver på de tilsvarende CMYK-farver. Du kan indstille specialtrykfarvens neutrale tæthed til en højere eller lavere værdi efter behov.

Tilpasśe diffusering for specialtrykfarver

Brug af visse typer trykfarver kræver særlige diffuseringshensyn. Hvis du f.eks. bruger en lak på dokumentet skal lakken helst ikke påvirke diffuseringen. Hvis du overprinter bestemte områder med en fuldstændig uigennemsigtig trykfarve, er det ikke nødvendigt at oprette diffuseringer for elementerne under den. Der findes trykfarveindstillinger for disse situationer. Det er normalt bedst at bevare standardindstillingerne, medmindre prepress-bureauet anbefaler at ændre dem.

Bemærk:

De specialtrykfarver og lakker, der er anvendt i dokumentet, kan være oprettet ved at blande to specialfarver eller ved at blande en specialfarve med en eller flere procestrykfarver.

 1. Åbn Trykfarvestyring, og vælg en trykfarve, der kræver specialbehandling.
 2. Vælg en af følgende indstillinger for Type, og klik derefter på OK:

  Normal

  Brug Normal til almindelige procestrykfarver og de fleste specialtrykfarver.

  Gennemsigtig

  Brug Gennemsigtig til gennemsigtige trykfarver for at sikre, at underliggende elementer diffuseres. Brug denne indstilling til lakker og matricelinjefarver.

  Ugennemsigtig

  Brug Uigennemsigtig for tunge, uigennemsigtige trykfarver for at forhindre diffusering af underliggende farver, men tillade diffusering langs trykfarvens kanter. Brug denne indstilling til metalliske trykfarver.

  Ignorer Ugennemsigtig

  Brug Ignorer Uigennemsigtig til tunge, uigennemsigtige trykfarver for at forhindre diffusering af underliggende farver og diffusering langs trykfarvens kanter. Brug denne indstilling til trykfarver som metalliske farver og lakker, som reagerer på uønsket vis med andre trykfarver.

Tilpasse diffuseringssekvensen

Diffuseringssekvensen (også kaldet diffuseringsrækkefølgen) svarer til den rækkefølge, trykfarverne trykkes i, men ikke til den rækkefølge, separationer produceres i på outputenheden.

Diffuseringssekvensen er særligt vigtig, når du udskriver med flere uigennemsigtige farver, som f.eks. metalliske trykfarver. Uigennemsigtige trykfarver med lavere sekvensnumre lægges under uigennemsigtige trykfarver med højere sekvensnumre. Denne proces forhindrer, at den sidst påførte trykfarve flyder ud, og sikrer problemfrie diffuseringer.

Bemærk:

Undgå at ændre standarddiffuseringssekvensen uden først at kontakte prepress-bureauet.

 1. Åbn Trykfarvestyring. Den aktuelle diffuseringssekvens er vist i kolonnen Sekvens på listen over trykfarver.
 2. Vælg en trykfarve, indtast en ny værdi for Diffuseringssekvens, og tryk derefter på Tab. Den valgte trykfarves sekvensnummer ændres, og de andre sekvensnumre ændres i overensstemmelse hermed.
 3. Gentag forrige trin for det ønskede antal trykfarver, og klik derefter på OK.
Adobe-logo

Log ind på din konto