Besøg siden med InDesign-videoselvstudier for at se de nyeste selvstudier til InDesign.

EPUB'er

Artikler

Med artikler kan du nemt oprette relationer mellem sideelementer. Relationerne bruges til at definere det indhold, der skal eksporteres til EPUB-, HTML- eller tilgængelige PDF-filer, og til at definere rækkefølgen af indholdet.

Panelet Artikler med indstillingsmenuen
Panelet Artikler med indstillingsmenuen

Der er flere oplysninger under Artikler (CS5.5)

Lænkede tekstenheder

Med lænkede tekstenheder i Adobe InDesign CS5.5 kan du lettere administrere flere versioner af samme tekstenhed eller tekstindhold i det samme dokument.

Du kan finde flere oplysninger under Sammenkædet indhold.

Indstillinger for objekteksport

Indstillinger for objekteksport bruges til at angive eksportparametre, som kræves, når du eksporterer til andre formater, f.eks. EPUB-, HTML- eller tilgængelige PDF-filer. Indstillinger for objekteksport anvendes på både tekstrammer og grafikrammer samt på grupper. Indstillinger for objekteksport angives for individuelle objekter eller grupper og kan tilsidesætte de globale eksportindstillinger. Vælg Objekt > Indstillinger for objekteksport.

Dialogboksen Indstillinger for objekteksport
Dialogboksen Indstillinger for objekteksport

Du kan se flere oplysninger under Indstillinger for objekteksport (CS5.5)

Knytte formater til eksportmærker

Afsnits- og tegntyperne har en ny underfunktion, Eksporter mærker. Med Eksporter mærker kan du definere, hvordan tekst med InDesign-formater skal markeres i HTML/EPUB eller i det mærkede PDF-output.

Dialogboksen Afsnitstype med indstillinger for Eksporter mærker
Dialogboksen Afsnitstype med indstillinger for Eksporter mærker

Integration med Adobe Digital Publishing Suite

For at kunne oprette rigt designede, interaktive publikationer til tavleenheder leveres InDesign med panelerne Foliogenerator og Overlay Creator. Du kan bruge disse paneler til at oprette digitale publikationer kaldet folioer.

Arbejdsforløb i InDesign Digital Publishing Suite
Arbejdsforløb i InDesign Digital Publishing Suite

I Oversigten over Digital Publishing Suite kan du få et overordnet overblik over løsningen. Du kan få oplysninger om oprettelse af digitale publikationer til mobilenheder på www.adobe.com/go/learn_dps_help_dk

Forbedret EPUB- og HTML-eksport

InDesign CS5.5 indeholder en omprogrammeret EPUB- og HTML-eksportløsning, der er solid og indeholder adskillige forbedringer af EPUB-eksportprocessen.

Se Eksportere indhold til EPUB og Eksportere indhold til HTML.

Nogle af funktionerne er vist herunder:

 • Generelle eksportindstillinger: Definition af bogmargener, brug af artikelrækkefølge for at angive læserækkefølge.

 • Indstillinger for billedeksport: Funktioner til definition af PPI-billedopløsning og størrelse samt forbedret understøttelse af PNG-billeder. Du kan også angive indstillinger for billedjustering, angive afstand før og efter billeder og indsætte sideskift.

 • Eksportindstillinger for indhold: Opdeling af dokument ved afsnitstyper, forbedringer af fodnoter, fjernelse af bløde linjeskift.

EPUB-eksportindstillinger
EPUB-eksportindstillinger

 • Lyd- og videomærker i HTML: Placerede lyd- og h.264-videofiler er omgivet af HTML5-mærkerne <audio> og <video>. Et stigende antal hardware- og softwareleverandører understøtter nu HTML5-lyd- og videomærker.

 • J-sprogfunktioner: Understøttelse af lodret tekst og Ruby-tegn.

 • Yderligere understøttelse af underordnede lister: Underordnede lister, der er formateret ved hjælp af funktionerne til automatiske punkttegn og automatisk nummerering i InDesign, er repræsenteret som indlejrede sorterede og usorterede lister.

 • Tabelsidehoveder og -fødder: Tabelsidehoveder og -fødder eksporteres til EPUB og HTML.

 • Indholdsfortegnelser: InDesign-indholdsfortegnelsen medtages nu i EPUB-eksporten i stedet for NCX-manifestet.

 • Udgivelsesdato: Metadataværdien for udgivelsesdatoen indsættes automatisk. Andre data, f.eks forfatter og nøgleord, som du angiver ved hjælp af Filer > Filinfo, eksporteres også til EPUB-filen.

Anvendelighed og produktivitet

PDF-forbedringer

Der er tilføjet understøttelse af PDF/X-4:2010. PDF/X-4:2010-specifikationen er identisk med den tidligere PDF/X-4:2008, bortset fra at den er mindre restriktiv, når det drejer sig om, hvordan lag kan angives i PDF-filen. Denne ændring gør det muligt at bruge InDesign CS5.5 til at oprette lag i den eksporterede PDF-fil, så der opnås kompatibilitet med PDF 1.6. Ud over understøttelse af lag tillader PDF 1.6 også JPEG2000-komprimering som en mulighed for farve- og gråtonebilleder.

Hvis du tidligere har brugt PDF/X-4:2008 til at certificere filer, du sendte til trykkerier, skal du ikke ændre i dine processer.

Bemærk:

Adobe PDF-forudindstillingen PDF/X-4:2008 er bevaret, men opdateret, så den anvender PDF/X-4:2010-specifikationen. Det betyder, at dine eksisterende processer ikke påvirkes.

Trække og slippe forankrede objekter

Du kan nu trække et eksisterende objekt til en tekstramme for at forankre det. Træk det blå kvadrat i øverste højre hjørne til den placering, du vil forankre det til.

Trække og slippe forankrede objekter
Træk det blå kvadrat for at forankre objektet

Bedre understøttelse af PDF-mærker

Opret tilgængelige PDF-filer til Adobe Acrobat, Adobe Reader eller andre programmer, f.eks. skærmlæsere. InDesign tilføjer automatisk mærker for følgende:

 • Tabeller og indlejrede tabeller


  Tabelmærker i eksporteret PDF-fil

 • Lister og indlejrede lister


  Listemærker i eksporteret PDF-fil

 • Fodnoter


  Fodnotemærker i eksporteret PDF-fil

 • Hyperlinks


  Hyperlinkmærker i eksporteret PDF-fil

Bemærk:

Mærkerne THead, TBody og TFoot understøttes kun, hvis du eksporterer til PDF version 1.5 eller nyere

Du kan finde oplysninger om eksport som PDF under Eksportere til PDF med henblik på tryk og Oprettelse af interaktive PDF-dokumenter.

PDF-forbedringer

Der er tilføjet understøttelse af PDF/X-4:2010. PDF/X-4:2010-specifikationen er identisk med den tidligere PDF/X-4:2008, bortset fra at den er mindre restriktiv, når det drejer sig om, hvordan lag kan angives i PDF-filen. Denne ændring gør det muligt at bruge InDesign CS5.5 til at oprette lag i den eksporterede PDF-fil, så der opnås kompatibilitet med PDF 1.6. Ud over understøttelse af lag tillader PDF 1.6 også JPEG2000-komprimering som en mulighed for farve- og gråtonebilleder.

Hvis du tidligere har brugt PDF/X-4:2008 til at certificere filer, du sendte til trykkerier, skal du ikke ændre i dine processer.

Bemærk:

Adobe PDF-forudindstillingen PDF/X-4:2008 er bevaret, men opdateret, så den anvender PDF/X-4:2010-specifikationen. Det betyder, at dine eksisterende processer ikke påvirkes.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online