Adobe Advertising Cloud | Produktbeskrivelse


Træder i kraft: 2. august 2021

Hvad er Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud er en platform på tværs af kanaler, der giver kunderne mulighed for at: (1) planlægge, købe, administrere, måle, analysere og optimere display, video, native, mobil, lyd, søgning og forbundne tv-reklamekampagner, og (2) udnytte dynamiske annonceskabeloner til at levere relevant annonceindhold til slutbrugere.

Produkter og tjenester  

Licensmetrik

Tjenestetype

Adobe Advertising Cloud Advertising Measurement and Strategy Services (AMS)-abonnement: Digital Pr. angivet periode On-demand
Adobe Advertising Cloud Creative Omkostning pr. tusind (CPM) visninger On-demand
Adobe Advertising Cloud Creative: Feed/skabelon Fast gebyr On demand
Adobe Advertising Cloud Custom Creative Solutions Pr. angivne perioder eller fast gebyr, alt efter hvad der er relevant On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP

Bruttomedieomkostning pr. år eller pr. indsættelsesordreperioder, alt efter hvad der er relevant

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Private Inventory Smart Ad Serving  

Bruttomedieomkostning pr. år

On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Omkostning pr. tusind (CPM) visninger On-demand

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

Bruttomedieomkostning pr. år

Professionelle tjenester relateret udelukkende til On-demand Services  

Adobe Advertising Cloud Search

Bruttomedieomkostning pr. år

On-demand

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Bruttomedieomkostning pr. år

Professionelle tjenester relateret udelukkende til On-demand Services

Adobe Advertising Cloud Search: Set-Up Fee Fast gebyr On-demand

Definitioner

  • "Kampagne" betyder kombinationen af en eller flere skabeloner med en eller flere samlinger af Reklamematerialer, der er knyttet sammen af en fælles ide, et fælles tema eller mål, hvilket er angivet af et nummer eller navn tildelt af Adobe eller kunden.
  • "Feed/skabelonprojekt" betyder et af følgende projekter udført af Adobe:

(A) Oprettelse (1) af en ny Skabelon og (2) udførelse af alle tjenester, der kræves for at oprette en ny kampagne, der anvender en sådan ny Skabelon

(B) Oprettelsen (1) af en ny Skabelon til brug for en eksisterende kampagne og (2) udførelse af alle tjenester, der kræves for at indsætte en sådan ny Skabelon i den eksisterende kampagne

(C) Udførelsen af alle tjenester, der kræves for at oprette en ny Kampagne, der bruger (1) en eksisterende skabelon, og (2) en eller flere nye samlinger af Reklamematerialer eller

(C) Udførelsen af alle tjenester, der kræves for at bringe en eller flere nye samlinger af reklamemateriale ind i en eksisterende Kampagne, der bruger en eller flere eksisterende Skabeloner

  • "Bruttomedieomkostning" betyder nettomedieomkostning plus gebyr for teknologi/tjeneste.
  • "Visning" betyder et enkelt kald til On-demand Service-serveren.
  • "Nettomedieomkostning" betyder:

(A) de faktiske medieudgifter i konti, som ejes af kunden, og hvor kunden er ansvarlig for at indgå kontrakter med og betale en mediepartner, herunder tildelinger til faktureringsafvigelser, eller

(B) de omkostninger, der er knyttet til mediekøb for kunder via konti, som ejes af Adobe, og hvor Adobe er ansvarlig for at indgå kontrakter med og betale en mediepartner, herunder tildelinger til faktureringsafvigelser.

  • "Gebyr for teknologi/tjeneste" betyder enhedsprisprocentdelen af den bruttomedieomkostning, som kunden har købt.  Hvis kunden f.eks. køber bruttomedier for 100.000 kroner, og enhedsprisen er 30 %, bliver bruttomedieomkostningen 100.000 kroner, gebyret for teknologi/tjeneste 30.000 kroner og nettomedieomkostningen 70.000 kroner.  
  • "Enhedspris" betyder prisen udtrykt i procent af bruttomedieomkostningerne.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?