Adobe Experience Manager som en cloudtjeneste | Produktbeskrivelse

Gældende fra den 30. juli 2020

Hvad er Adobe Experience Managers Sites ("AEM Sites")?

AEM Sites er en platform til administration af indhold og oplevelser, der leverer digitale kundeoplevelser på tværs af kanaler. AEM Sites gør organisationer i stand til at oprette og administrere digitale oplevelser i skala på tværs i kanaler.

Produkter og tjenester

Licensmetrisk

AEM Sites: cloudtjeneste

Sidevisninger pr. måned

AEM Sites: produktbegrænsninger

 • Sidevisninger. Kunden må bruge op til det antal sidevisninger, der er godkendt i salgsordren. Sidevisninger inkluderer en kombination af sidevisninger og API-kald, hvor 5 API-kald tælles som 1 sidevisning.
 • Samtidige brugere.Kunden kan bruge:
  • op til 20 samtidige brugere med AEM Sites licenseret op til 5 millioner sidevisninger eller
  • op til 40 samtidige brugere med AEM Sites licenseret til op til 5 millioner eller flere sidevisninger. 
 • Miljøer.Kunden kan udrulle 1 produktionsmiljø, 1 stage-miljø og 1 udviklingsmiljø, der alle deler det samme kodelager.
 • Lager.Kunden kan bruge lager på op til 1 terabyte til produktionsmiljøet, 1 terabyte til stage-miljøet og 200 gigabyte til udviklingsmiljøet.
 • Netværks-I/O. Kunden kan bruge:
  • op til 25 terabyte netværks-I/O om året med AEM Sites, der er licenseret op til 5 millioner sidevisninger; eller
  • op til 50 terabyte netværks-I/O om året med AEM Sites, der er licenseret til 5 millioner eller flere sidevisninger.
 • Yderligere muligheder.Kunden kan få adgang til mediebibliotekfunktioner for AEM Assets og oplevelsesfragmenter til brug med AEM Sites.

Hvad er Adobe Experience Manager Assets ("AEM Assets")?

AEM Assets er et digitalt aktivstyringssystem, der gør det muligt for kunden at dele og distribuere digitale aktiver. Brugere kan administrere, lagre og tilgå billeder, videoer, dokumenter, lydklip og rige medier til brug på web, print og til digital distribution.

Produkter og tjenester

Licensmetrisk

AEM Assets: cloudtjeneste

Pr. standardbruger pr. år

AEM Assets: produktbegrænsninger

 • Standardbrugere. Kunden må bruge op til det antal standardbrugere, der er godkendt i salgsordren. 
 • Miljøer. Kunden kan udrulle 1 produktionsmiljø, 1 stage-miljø og 1 udviklingsmiljø, der alle deler det samme kodelager.
 • Lager. Kunden kan bruge lager:
  • op til 1 terabyte til produktionsmiljøet, 1 terabyte til stage-miljøet og 200 gigabyte til udviklingsmiljø med AEM Assets, der er licenseret til 10 til 24 standardbrugere; og
  • op til 5 terabyte til produktionsmiljøet, 5 terabyte til stage-miljøet og 200 gigabyte til udviklingsmiljø med AEM Assets, der er licenseret til 25 eller flere standardbrugere.
 • Netværks-I/O. Kunden kan bruge:
  • op til 25 terabyte netværks-I/O om året med AEM Assets, der er licenseret til 10 til 24 standardbrugere; eller
  • op til 50 terabyte netværks-I/O om året med AEM Assets, der er licenseret til 25 eller flere standardbrugere.
 • Brand Portal. Kunden kan få adgang til og bruge Brand Portal til distribution af aktiver. Brand Portal inkluderer op til 500 x let brug og op til 10 terabyte on-demand Brand Portal-lager.
 • Smart indhold-tjenester.Kunden kan få adgang til og bruge Smart indhold-tjenester.
 • Yderligere begrænsninger.Kunden har ikke licens til at bruge oplevelsesfragmenter eller indholdstjenester.

Add-ons

Produkter og tjenester

Licensmetrisk

Anvendelighed i add-on-produkt og -tjenester

Sandkasse

For hver

AEM Sites eller AEM Assets

Udviklingsmiljø

For hver

AEM Sites eller AEM Assets

Lager

Per terabyte pr. år

AEM Sites eller AEM Assets

Concurrent User

Pr. pakke med 20 samtidige brugere

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Sidevisninger pr. måned

AEM Sites

Asset Share

For hver

AEM Assets

Let brug

Pr. let brug pr. år

AEM Assets

Dynamic Media

Sidevisninger pr. måned

AEM Sites eller AEM Assets

Cloudtjeneste – Dynamic Media-lager

Per terabyte pr. år

Dynamic Media

Tilføjelsesprogrammer: produktbegrænsninger

Sandkasse. Sandkasser kan kun licenseres uafhængigt til brug ved tilfælde, der ikke er baseret på produktionsbrug, og må ikke bruge til at udføre nogen funktioner på AEM Sites eller AEM Assets. Hvert miljø, der er inkluderet i en sandkasse, er begrænset til et lager på 200 gigabyte.

Udviklingsmiljø. Yderligere udviklingsmiljøer kan kun føjes til ikke-produktionsmiljøet for på AEM Sites eller AEM Assets og må ikke bruges uafhængigt til at udføre nogen funktioner på AEM Sites eller AEM Assets. Udviklingsmiljøer skal være licenseret separat til brug med et angivet produktionsmiljø, der deler den samme kodebase, og må ikke deles på tværs af flere udrulninger af AEM Sites eller AEM Assets. Hvert ekstra udviklingsmiljø inkluderer lager op til 200 gigabyte.

Lager. Lager kan tilføjes produktionsmiljø, stage/miljø eller udviklingsmiljø for AEM Sites eller AEM Assets.

Concurrent User.Pakker med samtidige brugere kan kun føjes til AEM Sites. Pakker med samtidige brugere skal licenseres separat for hver udrulning af AEM Sites og må ikke deles på tværs af flere udrulninger af AEM Sites.

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework kan kun føjes til AEM Sites. Kunden må bruge op til det antal sidevisninger, der er godkendt i salgsordren. Når du integrerer med en tredjeparts e-handelsplatform, inkluderer Commerce Integration Framework brug af behovsbaserede I/O-kørselstjenester.

Asset Share.Asset Share kan kun føjes til AEM Assets. Assets Share skal licenseres separat for hver udrulning af AEM Assets og må ikke deles på tværs af flere udrulninger af AEM Assets. Asset Share inkluderer kun brugen af AEM Sites-funktionalitet til opbygning af en brugerdefineret medieportal for at lette distributionen af kundens digitale aktiver, der er gemt i AEM Assets til interne og eksterne grupper.

Let brug.Let brug kan kun føjes til AEM Assets for at få adgang til Asset Share og Brand Portal.

Dynamic Media.Dynamic Media kan føjes til AEM Sites eller AEM Assets. Dynamic Media leveres med 1 terabyte af aggregeret, on-demand lagring. Adgang til nogle af funktionerne, der er omfattet i Dynamic Media , leveres muligvis gennem alternative brugergrænseflader, som kan være brandet som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan efter eget skøn opdatere brandingen af de alternative brugergrænseflader og konsolidere funktionerne til en central adgangsbrugergrænseflade. Når Dynamic Media er licenseret som et add-on til AEM Sites, kan kunden kun få adgang til og bruge AEM Assets i AEM Sites-miljøet til kundeindhold, der skal leveres af Dynamic Media.

Cloudtjeneste – Dynamic Media-lager. Cloudtjeneste – Dynamic Media-lager må kun tilføjes til Dynamic Media.

Definitioner

Add-on(s) betyder yderligere produkter og tjenester, der kan være licenseret af kunden og er identificeret i salgsordren.

API-kald betyder en HTTP API-anmodning (application program interface) for at få eller ændre data foretaget af et program, der bruger en HTTP-klient til at fremsætte anmodningen.

Brand Portal omfatter Brand Portal On-demand Service.  Brand Portal fungerer i et miljø med flere lejere uden for AEM Assets-miljøet. Det betyder, at Brand Portal ikke stilles til rådighed under den minimale oppetidsprocent for AEM Assets.

Samtidige brugere betyder antallet af brugere, der er logget ind og er aktive (dvs. udfører mindst én handling) i produktionsmiljøet på AEM Sites inden for den samme tidsperiode på 30 minutter. De færdiglavede og ikke-tilpassede AEM Sites, der udrulles som en cloudtjeneste, er blevet udmålt til at understøtte et bestemt antal samtidige brugere (som anført i beskrivelsen AEM Sites) på basis af den gennemsnitlige brugerstyrede belastning af produktionsmiljøet. Hvis antallet af samtidige brugere på noget tidspunkt overstiger antallet af samtidige brugere, der er angivet i beskrivelsen af AEM Sites, eller kundens gennemsnitlige brugerstyrede belastning af produktionsmiljøet overstiger Adobe's forhåndsberegnede gennemsnit, kan kunden opleve begrænsninger af ydeevnen. under oprettelsesaktivitet Hvis kundens gennemsnitlige brugerstyrede belastning af produktionsmiljøets er lavere, kan kundens udrulning af AEM Sites måske understøtte flere end det angivne antal samtidige brugere (som anført i beskrivelsen af AEM Sites).

Indholdstjenester betyder et sæt muligheder for at eksponere brugerdefineret indhold gennem API'er i JSON-format.

UdviklingsmilJø betyder ikke-produktionsmiljøet til udførsel af udviklingsfunktioner som f.eks. design, kodning, test og kvalitetssikring.

Let brug betyder en person, der kan bruge eller få adgang til Asset Share og Brand Portal. Licenser med let brug må ikke bruges samtidigt (dvs., det samme login-ID må ikke bruges af mere end en Bruger eller computer på et bestemt tidspunkt) eller af flere Brugere.

Mediebibliotek betyder følgende funktioner, der er tilgængelige i AEM Assets til brug på det individuelle digitale aktivniveau: lagring af digitale aktiver klar til brug til understøttelse af kundens styringssystem til webindhold, administration af metadataegenskaber under fanen med grundlæggende egenskaber, adgang til tidslinjefunktionerne (herunder visning af kommentarer, administration af aktivversioner, start af arbejdsforløb og visning af aktiviteter), tilføjelse af kommentarer via anmærkningsikonet, styring af statiske gengivelser; til webbrug og digital brug. Brug af nogen anden AEM Assets-funktion kræver fuld AEM Assets-licens.

Sidevisning  omfatter en enkelt visning af en e-mail eller en webside af en internetside, inklusive programskærmsvisninger, programskærmsstatus, mobile websider og sider på sociale netværk. Sidevisninger tælles, når en webside indlæses eller opdateres, et program indlæses eller når indhold hentes eller vises gennem en åbnet eller set e-mail, og den udløser aktivitet ved den oprindelige tjeneste.

Produktionsmiljø omfatter miljøet, der gør indhold tilgængeligt for kundens tiltænkte målgruppe.

Sandkasse betyder et program til udrulning af engangsforekomster for et udviklingsmiljø, et stage-miljø og et produktionsmiljø til tilfælde, der ikke er baseret på produktionsbrug (f.eks. bevis for koncept, demoer og træning). Sandkasser og de inkluderede miljøer leveres ikke under den minimale oppetidsprocent for AEM Sites eller AEM Assets.

Smart indhold-tjenester betyder on-demand tjenesten Smart indhold-tjenester. Kunden kan vælge at sende de taggede billeder til behandling i Smart indhold-tjenester. Kunden accepterer, at en sådan behandling vil gøre Smart indhold-tjenesterne i stand til at lære at lave en tættere replika af Kundens taggingmetodologi, ved behandling af billeder i fremtiden. Smart indhold-tjenester fungerer i et miljø med flere lejere uden for AEM Assets-miljøet. Det betyder, at Smart indhold-tjenester ikke stilles til rådighed under den minimale oppetidsprocent for AEM Assets.

Stage-miljø betyder det miljø, der bruges til at validere programændringer, før de skubbes ud til produktionsmiljøet via en udrulningspipeline. 

Standardbruger betyder en person (enten en medarbejder eller en midlertidig medarbejder hos kunden), der kan bruge eller få adgang til produkterne og tjenesterne, og inkluderer enkeltpersoner, der kan få adgang til produkterne og tjenesterne via program (f.eks. ved hjælp af en API) til ethvert formål. Standardbrugerlicens må ikke bruges samtidigt (dvs., det samme login-ID må ikke bruges af mere end en standardbruger eller computer på et bestemt tidspunkt) eller af flere standardbrugere.

Lager betyder den samlede totale tilgængelige lagerplads til enhver tid og for alle aktive data i produktionsmiljøet, stage-miljøet og udviklingsmiljøet.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?