Adobe Experience Manager On-premise Software | Produktbeskrivelse

Gældende fra den 30. juli 2020

Hvad er Adobe Experience Manager Sites 6.5 ("AEM Sites")?

AEM Sites er en platform til administration af indhold og oplevelser, der leverer digitale kundeoplevelser på tværs af kanaler. AEM Sites gør organisationer i stand til at oprette og administrere digitale oplevelser i skala på tværs i kanaler.

Produkter og tjenester Licensmetrisk Anvendelse
AEM Sites Per AEM Sites Standard-basispakke On-premise Software
Tilføjelsesprogrammer:
Yderligere forekomster Per forekomst On-premise Software
Brugere Pr. bruger On-premise Software
Handel Integration Framework Pr. udrulning On-premise Software og On-demand Services
AEM Assets Per forekomst On-premise Software
Dynamic Media  Sidevisninger pr. måned On-demand Services
Personliggjorte medier Årlig sidevisningstrafik On-demand Services
Brand Portal Per Brand Portal-bruger On-demand Services
Smart indhold-tjenester Per Smart indhold-tjenester-basispakke On-demand Services
AEM Screens Standard Per Player On-premise Software
AEM Screens Premium Per Player On-premise Software

AEM Sites: Produktbegrænsninger

1.  AEM Sites

Licenser.  En separat AEM Sites Standard-basispakke skal have licens til hver AEM-installation af AEM Sites. AEM Sites omfatter brug af Mediebibliotekfunktioner for AEM-aktiver. AEM Sites omfatter ikke licenser for Brugere, da disse skal have separat licens.

2.  AEM Sites-tilføjelsesprogrammer

Yderligere forekomster. Ekstra forekomster kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites basispakke og må ikke bruges uafhængigt til at udføre nogle af funktioner ved AEM Sites.

Brugere. Brugerlicenser kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites basispakke.  

Commerce Integration Framework.Commerce Integration Framework kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites-basispakke.   Når du integrerer med en tredjeparts e-handelsplatform, inkluderer Commerce Integration Framework brug af behovsbaserede I/O-kørselstjenester. Kunden har ret til at bruge den handelsfunktion, der leveres sammen med Adobe Experience Manager On-premise Software.

AEM Assets. AEM-aktiver-forekomster kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites basispakke. Brug af AEM-aktiver er begrænset til support af en web content management system.

  • For AEM Sites:
    • Når funktionen til aktivdeling er i brug, skal der være samme antal licenser til AEM Assets Instance, som der er kørt Forfatter- og Publishforekomster på AEM-installationen, hvis AEM Assets-funktionaliteten, eller en del af den, bliver brugt eller har været aktiveret (også selvom den ikke er i kontinuerlig brug); eller 
    • Når funktionen til aktivdeling ikke bruges, skal der være samme antal licenser til AEM Assets Instances, som der er kørt Forfatter- og Publishforekomster på AEM-installationen, hvis AEM Assets-funktionaliteten, eller en del af den, bliver brugt eller har været aktiveret (også selvom den ikke er i kontinuerlig brug). 

Dynamic Media. Dynamic Media kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites-grundpakke. Dynamic Media leveres med 1 terabyte af aggregeret, on-demand lagring. Adgang til nogle af funktionerne, der er omfattet i Dynamic Media , leveres muligvis gennem alternative brugergrænseflader, som kan være brandet som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan efter eget skøn opdatere brandingen af de alternative brugergrænseflader og konsolidere funktionerne til en central adgangsbrugergrænseflade.Når Dynamic Media er licenseret som et add-on til AEM Sites, kan kunden kun få adgang til og bruge AEM Assets i AEM Sites-miljøet til kundeindhold, der skal leveres af Dynamic Media.

Personliggjorte medier. Personliggjorte medier kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites basispakke og AEM Assets-tilføjelsesprogram. Personliggjorte medier og video leveres med 60 gigabytes af aggregeret, on-demand lagring. Funktionen Dynamic Media , som er omfattet af Personliggjorte medier (når der er separat licens fra Dynamic Media ), kan kun bruges til at muliggøre kundens brug af Visual Configurator og 1:1 skabelonkomponenter af Personliggjorte medier. Adgang til nogle af funktionerne, der er omfattet i Personliggjorte medier, leveres muligvis gennem alternative brugergrænseflader, som kan være brandet som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan efter eget skøn opdatere brandingen af de alternative brugergrænseflader og konsolidere funktionerne til en centralt adgangsbrugergrænseflade.

Brand Portal. Brand Portal kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites basispakke og AEM Assets-tilføjelsesprogram. Brand Portal leveres med 10 terabytes aggregeret on-demand services-baseret lagring per kunder, uanset antallet af licenser til Brand Portal-brugere. Hver Brand Portal-bruger, der logger ind på Brand Portal-brugergrænsefladen i løbet af en 12-måneders Licensperiode, regnes som Brand Portal-bruger.

Smart indhold-tjenester. Smart indhold-tjenester basispakke kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites basispakke og AEM Assets-tilføjelsesprogram. Brug af Smart indhold-tjenester er begrænset til op til 2 millioner taggede billeder per år. Dubletter af billeder, der er behandlet af tagget, vil blive medregnet som et tagget billeder hver.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites basispakke. AEM Screens Standard må kun bruges til at administrere video- og billedindhold, som via push, sendes fra AEM Screens til Player på skemalagte tidspunkter og datoer. AEM Screens Standard omfatter ikke rettigheder til at administrere intelligent, interaktivt, personliggjort eller dynamisk indhold. Licens til AEM Screens Standard er per Player og der skal være samme antal licenser som der er Playere, hvis AEM Screens Standard-funktionaliteten, eller en del af den, bliver brugt eller har været aktiveret (også selvom den ikke er i kontinuerlig brug). AEM Screens Standard inkluderer ikke playere eller integration, vedligeholdelse og drift af playerne.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Sites basispakke. AEM Screens Premium omfatter alle mulighederne ved AEM Screens Standard og kan også bruges til at administrere intelligent, interaktivt, personliggjort og dynamisk indhold, som kan kræve en automatiseret bestemmelse af, om der skal vises dynamisk indhold. Licens til AEM Screens Premium er per Player og der skal være samme antal licenser som der er Playere, hvis AEM Screens Premium-funktionaliteten, eller en del af den, bliver brugt eller har været aktiveret (også selvom den ikke er i kontinuerlig brug). AEM Screens Premium inkluderer ikke playere eller integration, vedligeholdelse og drift af playerne. AEM Screens Premium omfatter funktionalitet til at aktivere Playere til interaktive programmer eller touchprogrammer.
 

AEM Sites: Definitioner

AEM-installation indebærer en uafhængig Forfatterforekomst eller en sammenhængende cluster af Forfatterforekomster, med et hvilket som helst antal af Publish-forekomster.

AEM Sites basispakke omfatter 1 Forfatterforekomst, 1 Publishforekomst og et ubegrænset antal Dispatcherforekomster.

Årlig sidevisningstrafik indebærer summen af sidevisninger over en 12-måneders periode.

Funktion til aktivdeling indebærer en undergruppe af AEM Assets-funktioner, som faciliterer fordelingen af Kundens digitale aktiver, der er lagret i AEM Assets, til interne og eksterne grupper via en "Asset Share-side" (dvs. en side, der bruges til søge efter aktiver, baseret på associeret metadata).  Adgang til aktivdelingssiden er begrænset til Brugere.

Forfatterforekomst omfatter miljøet, hvor Brugeren kan indtaste og administrere indholdet til Kundens websted.

Brand Portal-bruger betyder en person, der må bruge eller få adgang til Brand Portal-brugergrænsefladen. Brand Portal-brugerlicens må ikke bruges samtidigt (dvs., det samme login-ID må ikke bruges af mere end en Bruger eller computer på et bestemt tidspunkt) eller af flere Brugere.

Dispatcherforekomst er miljøet til caching eller load balancing-værktøj til et dynamisk webautoriseringsmiljø. Til caching fungerer Dispatcherforekomsten som en del af en HTTP-server, der cacher så meget som muligt af det statiske websteds indhold og tilgår webstedet layoutmotor så sjældent som muligt. I rollen som load-balancing-værktøj, distribuere Dispatcherforekomsten på tværs af cluster forekomster.

Forekomst omfatter en kopi af On-premise Softwaren, som er instantieret og kører i en java virtuel maskineproces på en fysisk computer eller i et virtuelt miljø. Hver forekomst kan betegnes som enten en Forfatterforekomst eller en Publishforekomst, men hver enkelt vil blive medregnet separat som en forekomst.

Mediebiblioteket omfatter de følgende funktionaliteter, tilgængeligt i AEM Assets til brug for hvert enkelt digitale aktivs niveau: lagring af digitale aktiver som support til Kundens web content management system; administration af metadata-egenskaber under fanen Properties Basic; adgang til Timeline-funktioner (inklusive visning af kommentarer, administration af versioner af aktiver; påbegyndelse af Workflows og visning af Aktiviteter); tilføjelse af kommentarer via Annotate-ikonet; administrering af statiske gengivelser; og Creative Cloud-fildeling via Share Link. Brug af nogen anden AEM Assets-funktion kræver fuld AEM Assets-licens.

Sidevisning omfatter en enkelt visning af en e-mail eller en webside af en internetside, inklusive programskærmsvisninger, programskærmsstatus, mobile websider og sider på sociale netværk.  Sidevisninger tælles, når en webside indlæses eller opdateres, et program indlæses, eller når indhold hentes eller vises gennem en åbnet eller set e-mail, og den udløser aktivitet ved den oprindelige tjeneste.

Player omfatter en digital medie-computer på hvilken AEM Screens-programmet er installeret med det formål at administrere indhold og oplevelser på et forbundet displaypanel. En Player må kun køre op til 25 displays og må ikke bruges til at gensende indhold på flere displays.

Primary Server Call omfatter hver sidevisning, exitlink, download, kundelink eller anden hændelse på Kundens websted(er), så længe Kundens tags tillader at blive tagget eller er årsag til tagging, såsom sidevisninger, exitlinks, downloads, kundelinks eller andre hændelser med det formål at få adgang til og bruge Adobe Analytics Essentials for Sites. Hver tagget sidevisning, exitlink, kampagne-container forespørgsel, download, tilpasset link eller anden event vil blive medregnet som et Primary Server Call.

Publishforekomst omfatter miljøet, der gør indhold tilgængeligt for Kundens intenderede målgruppe.

Smart indhold-tjenester basispakke omfatter adgang til Smart indhold-tjenester.

Bruger har den betydning, der er beskrevet i de Generelle Vilkår, men omfatter også enkeltpersoner, som kan tilgå Produkter og Services programmatisk (såsom ved brug af en API), til hvilket som helst formål.

Visuel Configurator omfatter billedhentende teknologi og frameworks i realtid, der muliggør online visuelle Kundekonfigurationsløsninger til personliggørende og tilpassende effekter, såsom hentning af farver, tekstur, overflader, mønster, monogrammer, indgraveringer i produktbilleder eller -scener i realtid. Kundens licens til Visual Configurator inkluderer 10 forekomster af Scene7 Image Authoring.

1:1-skabeloner omfatter dynamisk samlede og leverede 1:1 personliggjorte, detaljeret medieindhold (f.eks. bannere og e-mal) til besøgende på siden, der er en del af målgruppen.

Hvad er Adobe Experience Manager Assets 6.5 ("AEM Assets")?

AEM Assets er et digitalt administrationsværktøj, der er integreret med Adobe Experience Manager-platformen og gør Kunden i stand til at dele og distribuere digitale aktiver. Brugere kan administrere, lagre og tilgå billeder, videoer, dokumenter, lydklip og rige medier til brug på web, print og til digital distribution.

Produkter og tjenester Licensmetrisk Anvendelse
AEM Assets Per AEM Assets-standard-basispakke On-premise Software
Tilføjelsesprogrammer:
Yderligere forekomster Per forekomst On-premise Software
Brugere Pr. bruger On-premise Software
Dynamic Media Sidevisninger pr. måned On-demand Services
Personliggjorte medier Årlig sidevisningstrafik On-demand Services
Image Authoring Workstation Per forekomst On-premise Software
Brand Portal Per Brand Portal-bruger On-demand Services
Smart indhold-tjenester Per Smart indhold-tjenester-basispakke On-demand Services
AEM Screens Standard Per Player On-premise Software
AEM Screens Premium Per Player On-premise Software

AEM Assets: Produktbegrænsninger

1.  AEM Assets

Licenser. En separat AEM Assets basispakke skal have licens til hver AEM-installation af AEM Assets.  AEM Assets omfatter ikke licenser for Brugere, da disse skal have separat licens. AEM Assets omfatter ikke brug af indholdsfragmenter, oplevelsesfragmenter og indholdstjenester.

Funktion til aktivdeling. Brug af funktionen til aktivdeling kræver en Publishforekomst.  Funktionaliteten af AEM Sites, der er inkluderet til brug sammen med Asset Share-funktionen, kan kun bruges til at opbygge en brugerdefineret medieportal til at muliggøre kundens brug af Asset Share-funktionen.

2.  AEM Assets tilføjelsesprogrammer

Yderligere forekomster. Ekstra forekomster kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets-basispakke, og må ikke bruges uafhængigt til at udføre nogen af funktioner ved AEM Assets.

Brugere. Ekstra brugerlicenser kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets basispakke. 

Dynamic Media. Dynamic Media kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets-grundpakke. Dynamic Media leveres med 1 terabyte af aggregeret, on-demand lagring. Adgang til nogle af funktionerne, der er omfattet i Dynamic Media , leveres muligvis gennem alternative brugergrænseflader, som kan være brandet som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan efter eget skøn opdatere brandingen af de alternative brugergrænseflader og konsolidere funktionerne til en centralt adgangsbrugergrænseflade.

Personliggjorte medier. Personliggjorte medier kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets basispakke. Personliggjorte medier leveres med 60 gigabytes af aggregeret, on-demand lagring. Funktionen Dynamic Media , som er omfattet af Personliggjorte medier (når der er separat licens fra Dynamic Media ), kan kun bruges til at muliggøre kundens brug af Visual Configurator og 1:1 skabelonkomponenter af Personliggjorte medier. Adgang til nogle af funktionerne, der er omfattet i Personliggjorte medier, leveres muligvis gennem alternative brugergrænseflader, som kan være brandet som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan efter eget skøn opdatere brandingen af de alternative brugergrænseflader og konsolidere funktionerne til en centralt adgangsbrugergrænseflade.

Image Authoring Workstation. Image Authoring Workstation-forekomster kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets basispakke. Kunden må ikke installere Image Authoring Workstation på nogen server, delt eller hostet system, der tillader brug af eller adgang til Image Authoring Workstation for flere computere eller flere Brugere.

Brand Portal. Brand Portal kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets basispakke. Brand Portal leveres med 10 terabytes aggregeret on-demand services-baseret lagring per kunder, uanset antallet af licenser til Brand Portal-brugere. Hver Brand Portal-bruger, der logger ind på Brand Portal-brugergrænsefladen i løbet af en 12-måneders Licensperiode, regnes som Brand Portal-bruger.

Smart indhold-tjenester. Smart indhold-tjenester basispakke kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets basispakke. Brug af Smart indhold-tjenester er begrænset til op til 2 millioner taggede billeder per år. Dubletter af billeder, der er behandlet af tagget, vil blive medregnet som et tagget billeder hver. Kunden kan vælge at sende de taggede billeder til behandling i Smart indhold-tjenesten. Kunden accepterer, at en sådan behandling vil gøre Smart indhold-tjenesterne i stand til at lære at lave en tættere replika af Kundens taggingmetodologi, ved behandling af billeder i fremtiden.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets basispakke. AEM Screens Standard må kun bruges til at administrere video- og billedindhold, som via push, sendes fra AEM Screens til Player på skemalagte tidspunkter og datoer. AEM Screens Standard omfatter ikke rettigheder til at administrere intelligent, interaktivt, personliggjort eller dynamisk indhold. Licens til AEM Screens Standard er per Player og der skal være samme antal licenser som der er Playere, hvis AEM Screens Standard-funktionaliteten, eller en del af den, bliver brugt eller har været aktiveret (også selvom den ikke er i kontinuerlig brug). AEM Screens Standard inkluderer ikke playere eller integration, vedligeholdelse og drift af playerne. AEM Screens Standard omfatter AEM Sites-funktionalitet, kun til brug til at facilitere Kundes brug af AEM Screens Standard. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium kan kun føjes til en AEM-installation, hvis der er licens til en AEM Assets basispakke. AEM Screens Premium omfatter alle mulighederne ved AEM Screens Standard og kan også bruges til at administrere intelligent, interaktivt, personliggjort og dynamisk indhold, som kan kræve en automatiseret bestemmelse af, om der skal vises dynamisk indhold. Licens til AEM Screens Premium er per Player og der skal være samme antal licenser som der er Playere, hvis AEM Screens Premium-funktionaliteten, eller en del af den, bliver brugt eller har været aktiveret (også selvom den ikke er i kontinuerlig brug). AEM Screens Premium inkluderer ikke playere eller integration, vedligeholdelse og drift af playerne. AEM Screens Premium omfatter AEM Sites-funktionalitet, kun til brug til at facilitere kundes brug af AEM Screens Premium. AEM Screens Premium omfatter funktionalitet til at aktivere Playere til interaktive programmer eller touchprogrammer.

AEM Assets: Definitioner

AEM Assets basispakke omfatter en Forfatterforekomst.

AEM-installation indebærer en uafhængig Forfatterforekomst eller en sammenhængende cluster af Forfatterforekomster, med et hvilket som helst antal af Publish-forekomster.

Årlig sidevisningstrafik indebærer summen af Sidevisninger over en 12-måneders periode.

Funktion til aktivdeling indebærer en undergruppe af AEM Assets-funktioner, som faciliterer fordelingen af Kundens digitale aktiver, der er lagret i AEM Assets, til interne og eksterne grupper via en "Asset Share-side" (dvs. en side, der bruges til søge efter aktiver, baseret på associeret metadata).  Adgang til aktivdelingssiden er begrænset til Brugere.

Forfatterforekomst omfatter miljøet, hvor Brugeren kan indtaste og administrere indholdet til Kundens websted.

Brand Portal omfatter Brand Portal On-demand Service. Lagring baseret på Brand Portal On-demand Services blevet medregnet i Kundens samlede lagring.

Brand Portal-bruger betyder en person, der må bruge eller få adgang til Brand Portal-brugergrænsefladen. Brand Portal-brugerlicens må ikke bruges samtidigt (dvs., det samme login-ID må ikke bruges af mere end en Bruger eller computer på et bestemt tidspunkt) eller af flere Brugere.

Dispatcherforekomst er miljøet til caching eller load balancing-værktøj til et dynamisk webautoriseringsmiljø. Til caching fungerer Dispatcherforekomsten som en del af en HTTP-server, der cacher så meget som muligt af det statiske websteds indhold og tilgår webstedet layoutmotor så sjældent som muligt. I rollen som load-balancing-værktøj, distribuere Dispatcherforekomsten på tværs af cluster forekomster.

Forekomst omfatter en kopi af On-premise Softwaren, som er instantieret og kører i en java virtuel maskineproces på en fysisk computer eller i et virtuelt miljø. Hver forekomst kan betegnes som enten en Forfatterforekomst eller en Publishforekomst, men hver enkelt vil blive medregnet separat som en forekomst.

Sidevisning omfatter en enkelt visning af en e-mail eller en webside af en internetside, inklusive programskærmsvisninger, programskærmsstatus, mobile websider og sider på sociale netværk.  Sidevisninger tælles, når en webside indlæses eller opdateres, et program indlæses eller når indhold hentes eller vises gennem en åbnet eller set e-mail, og den udløser aktivitet ved den oprindelige tjeneste.

Player omfatter en digital medie-computer på hvilken AEM Screens-programmet er installeret med det formål at administrere indhold og oplevelser på et forbundet displaypanel. En Player må kun køre op til 25 displays og må ikke bruges til at gensende indhold på flere displays.

Primary Server Call omfatter hver sidevisning, exitlink, download, kundelink eller anden hændelse på Kundens websted(er), så længe Kundens tags tillader at blive tagget eller er årsag til tagging, såsom sidevisninger, exitlinks, downloads, kundelinks eller andre hændelser med det formål at få adgang til og bruge Adobe Analytics Essentials for Assets. Hver tagget sidevisning, exitlink, kampagne-container forespørgsel, download, tilpasset link eller anden event vil blive medregnet som et Primary Server Call.

Publishforekomst omfatter miljøet, der gør indhold tilgængeligt for Kundens intenderede målgruppe.

Smart indhold-tjenester omfatter Smart indhold-tjenesterne On-demand Services.

Smart indhold-tjenester basispakke omfatter adgang til Smart indhold-tjenester.

Bruger har den betydning, der er beskrevet i de Generelle Vilkår, men omfatter også enkeltpersoner, som kan tilgå Produkter og Services programmatisk (såsom ved brug af en API), til hvilket som helst formål.

Visuel Configurator omfatter billedhentende teknologi og frameworks i realtid, der muliggør online visuelle Kundekonfigurationsløsninger til personliggørende og tilpassende effekter, såsom hentning af farver, tekstur, overflader, mønster, monogrammer, indgraveringer i produktbilleder eller -scener i realtid. Kundens licens til Visual Configurator inkluderer 10 forekomster af Scene7 Image Authoring.

1:1-skabeloner omfatter dynamisk samlede og leverede 1:1 personliggjorte, detaljeret medieindhold (f.eks. bannere og e-mal) til besøgende på siden, der er en del af målgruppen.

Hvad er Adobe Experience Manager Forms 6.5 ("AEM Forms")?

AEM Forms er en virksomhedsdokument- og formularplatform, der gør Kunden i stand til at opfange og behandle oplysninger, levere personliggjort kommunikation og beskytte og spore oplysninger. AEM Forms udvider forretningsprocesser til en mobil arbejdsstyrke og mobile kunder ved at skabe bredere adgang til services for brugere, der er udstyret med desktop, laptop, smartphone eller tablet.

Produkter og tjenester Licensmetrisk Anvendelse
AEM Forms
Per formularindsendelse og dokumentgengivelse On-premise Software
Tilføjelsesprogrammer:
AEM Forms Dokumentsikkerhed Per modtager On-premise Software

AEM Forms: Produktbegrænsninger

1.  AEM Forms

Licenser. AEM Forms er begrænset til antallet af formularindsendelser og dokumentgengivelser, der er identificeret i salgsordren. AEM Forms omfatter brug af Mediebibliotekfunktioner for AEM-aktiver.

AEM Forms Portal.

  • AEM Sites-funktionaliteten, der er inkluderet som en del af AEM Forms Portal (op til to forekomster af AEM Sites), må kun bruges til oprettelse, administration og levering af formularer og dokumenter på et websted, såsom oprettelse og tilpasning af en webside, der er associeret til søgning, visning, hentning og behandling af formularer og dokumenter og til at godkende e-mails, der linker tilbage til de dokumenter, der leveres på et websted.  Kunden må ikke bruge AEM Sites-funktionaliteten, der er inkluderet som en del af AEM Forms Portal til at publicere web indhold eller administrere websteder, der ikke er relateret til formularbehandling eller visning af dokumenter.
  • AEM Assets-funktionaliteten, der er inkluderet som en del af AEM Forms Portal, kan bruges i sammensætningen af formularer, dokumenter og korrespondancer og relaterede AEM Forms Portal-websider, men må ikke bruges til lagring og administration af generelle aktiver.
  • Hvis Kunden kombinerer en AEM Sites-forekomst med andre AEM Forms-egenskaber på den samme computer, vil denne kombination blive medregnet som brug af en AEM Sites-forekomst udover brugen af AEM Forms.

Reader-udvidelser. For hver AEM Forms-basispakke, der er licenseret af kunden:

  • Kunden kan bruge Reader-udvidelser på op til 100 særskilte dokumenter og udrulle disse dokumenter til et ubegrænset antal modtagere.
  • Kunden kan bruge Reader-udvidelser på et ubegrænset antal dokumenter, når dokumentet er blevet gengivet af programmet til PDF-formulargengivelse umiddelbart før dets udrulning til en modtager. I dette ubegrænsede brugsscenario må det Reader-udvidede dokument ikke blive udgivet til et websted eller på anden måde udrullet til mere end én modtager uden at gengive dokumentet igen ved hjælp af programmet til PDF-formulargengivelse.

Skrifttyper.  For skrifttyper, der identificeres som "Licensed for print and preview embedding" her: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, må Kunden indlejre kopier af skrifttypesoftware, distribueret til Kunden, til brug i AEM Forms, i Kundens dokumenter, med eneste formål at udskrive og vise dokumenterne.

AEM Forms Designer/Workbench. Kopier af AEM Forms Designer og AEM Forms Workbech må kun bruges af Kunden på desktop- eller laptopcomputere til brug i forbindelse med AEM Forms.  

Digitale certifikater. Ethvert køb, brug eller afhængighed af digitale certifikater, udstedt af tredjeparts certifikatautoriteter i forbindelse med Kundens brug af AEM Forms er ene og alene på baggrund af Kundens beslutning, risiko og ansvar.

Adobe Acrobat Professional. Enhver Adobe Acrobat Professional leveret til Kunden i forbindelse med AEM Forms må kun installeres på computere, hvor AEM Forms er installeret og må kun bruges indirekte i en sådan grad, at AEM Forms PDF Generator er designet til at tilgå Adobe Acrobat Professional programmatisk som beskrevet i Dokumentationen.

2.  AEM Forms: Tilføjelsesprogrammer

AEM Forms Dokumentsikkerhed. Hver modtager har licens til en enkelt AEM-installation. Kunden må ikke deaktivere eller intervenere med elektroniske meddelelser eller dialogbokse angående privatliv eller sporing, der vises i softwaren til at se elektroniske filer, der er blevet behandlet af AEM Forms Document Security.

AEM Forms: Definitioner

AEM-installation indebærer en uafhængig Forfatterforekomst eller en sammenhængende cluster af Forfatterforekomster, med et hvilket som helst antal af Publish-forekomster.

AEM Forms Portal omfatter et AEM Forms-modul, der tillader begrænset adgang til AEM Sites og AEM Assets-funktionalitet til brug i forbindelse med AEM Forms.  Et rimeligt antal Brugerlicenser er inkluderet i AEM Forms Portal, mens sådanne Brugere er kun godkendt til at bruge AEM Sites og AEM Assets på grund af begrænsninger af AEM Forms Portal og er ikke godkendt til at tilgå den fulde funktionalitet af AEM Sites og AEM Assets.

Forfatterforekomst omfatter miljøet, hvor Brugeren kan indtaste og administrere indholdet til Kundens websted.

Afsendelse omfatter at levere eller på anden måde gøre tilgængelig, direkte eller indirekte, på hvilken som helst måde, et dokument til en eller flere personer eller enheder, inklusive modtagere. Et dokument, der er blevet Afsendt, vil forblive Afsendt, indtil det ikke længere er tilgængeligt til distribution.

Dispatcherforekomst er miljøet til caching eller load balancing-værktøj til et dynamisk webautoriseringsmiljø. Til caching fungerer Dispatcherforekomsten som en del af en HTTP-server, der cacher så meget som muligt af det statiske websteds indhold og tilgår webstedet layoutmotor så sjældent som muligt. I rollen som load-balancing-værktøj, distribuere Dispatcherforekomsten på tværs af cluster forekomster.

Dokument omfatter en elektronisk eller udskrevet fil, der er behandlet eller genereret af AEM Forms, inklusive dokumenter, der indeholder datafelter, hvor data kan angives og gemmes.  Et dokument vil blive anset som "unikt", medmindre det er en identisk kopi af et Afsendt dokument, er en direkte sproglig oversættelser af et Afsendt dokument, kun afviger fra andre Afsendte dokumenter med hensyn til rettelser i typografiske fejl eller indeholder præ-afsendelsestilpassede oplysninger om modtagerne (f.eks. navn, adresse, kontonummer etc.) og lignende forskelle, der ikke ændrer det grundlæggende forretningsmæssige formål med dokumentet.

Dokumentgengivelse betyder gengivelse af et dokument ved at kombinere en skabelon og data, digital underskrivning eller certificering af et dokument eller konvertering af et dokument fra ét format til et andet uanset dokumentets længde eller endelige format.

Formularindsendelse betyder indsendelse af data fra enhver formular i ethvert format, der er oprettet af AEM Forms, som resulterer i indsendelse af data til en database eller et andet lager uanset placering. Hvis en formular består af flere sider eller paneler, regnes en indsendelse af formularen for en enkelt formularindsendelse. Delvist udfyldte formularer tæller ikke som formularindsendelser: Kun den endelige formularindsendelse betragtes som en formularindsendelse. Hver formular i et formularsæt tæller som en individuel formularindsendelse.

Forekomst omfatter en kopi af On-premise Softwaren, som er instantieret og kører i en java virtuel maskineproces på en fysisk computer eller i et virtuelt miljø. Hver forekomst kan betegnes som enten en Forfatterforekomst eller en Publishforekomst, men hver enkelt vil blive medregnet separat som en forekomst.

Mediebiblioteket omfatter de følgende funktionaliteter, tilgængeligt i AEM Assets til brug for hvert enkelt digitale aktivs niveau: lagring af digitale aktiver som support til Kundens web content management system; administration af metadata-egenskaber under fanen Properties Basic; adgang til Timeline-funktioner (inklusive visning af kommentarer, administration af versioner af aktiver; påbegyndelse af Workflows og visning af Aktiviteter); tilføjelse af kommentarer via Annotate-ikonet; administrering af statiske gengivelser; og Creative Cloud-fildeling via Share Link. Brug af nogen anden AEM Assets-funktion kræver fuld AEM Assets-licens.

PDF Forms Rendering Engine omfatter den serverbaserede komponent af AEM Forms, der dynamisk gengiver og Afsender en PDF-formular til udfyldelse, gemning og indsendelse.

Behandlingsforekomst omfatter det miljø, hvor kørselstidsbehandlingsoperationer, som ikke foregår i en Publishforekomst, udføres.

Reader-udvidelser omfatter et AEM Forms-modul som, når det bruges i dokumenter, gør Kunden i stand til at aktivere ekstra Reader-funktioner i Adobe Acrobat Reader.

Reader-funktioner omfatter:

(a)    visse teknologier indlejret i PDF-filer af Adobe Forms, der aktiverer funktioner i Adobe Acrobat Reader software, som ikke ellers ville være tilgængelige (f.eks. muligheden for at gemme dokumenter lokalt eller tilføje annoteringer); og

(b)    metadata (lagret på en computer og/eller indlejret i en elektronisk fil i et supporteret filformat), som indeholder eller refererer til adgangs- og brugsrettigheder, designet til at blive håndhævet direkte af Adobe Forms Rights Management eller gennem supporterede softwareprogrammer.

Publishforekomst omfatter miljøet, der gør indhold tilgængeligt for Kundens intenderede målgruppe.

Modtager omfatter en person, som Kunden direkte eller indirekte afsender dokumenter til. Modtagerlicenser må ikke deles eller bruges af mere end en enkelt modtager, men kan gen-tildeles:

(a)    når en ny modtager overtager pladsen for en tidligere modtagers, som har afsluttet deres engagement med Kunden; eller

(b)    ved skriftlig tilladelse fra Adobe.

Bruger har den betydning, der er beskrevet i de Generelle Vilkår, men omfatter også enkeltpersoner, som kan tilgå Produkter og Services programmatisk (såsom ved brug af en API), til hvilket som helst formål.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online