Adobe Marketo Engage | Produktbeskrivelse
Sidst opdateret: 23. august 2022

Hvad er Adobe Marketo Engage?

Adobe Marketo Engage er en platformsløsning til styring af B2B- og B2C-marketingkundeemner, som overvejer at købe på alle stadier af købsrejsen. Den understøtter både efterspørgsels- og kontobaserede marketingstrategier. Adobe Marketo Engage har tilpasningsmuligheder og funktioner til tredjepartsintegration, så brugerne kan konfigurere tilpassede oplevelser, optimere indhold og måle den forretningsmæssige indvirkning på tværs af alle kanaler.

Produkter og tjenester

Licensmetrik

Anvendelse

Marketo Engage – Select

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Marketo Engage – Prime

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Marketo Engage – Ultimate

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Marketo Engage – Prime Performance  Pr. 1.000 kontakter
On-demand Services
Marketo Engage – Ultimate Performance
Pr. 1.000 kontakter
On-demand Services
Marketo Engage – Prime Performance Plus
Pr. 1.000 kontakter
On-demand Services
Marketo Engage – Ultimate Performance Plus
Pr. 1.000 kontakter
On-demand Services

Tilføjelsesprogrammer

Licensmetrik

Anvendelse

Predictive Content

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Sandkasse

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Ny målretning af websteder

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Pakke til leveringstest for e-mail

For hver

On-demand Services

Advanced Report Builder (ARB)

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Arbejdsrum og partitioner

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Livscyklusmodeller

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Tilpasning af websteder

Pr. 1.000 kontakter

On-demand Services

Marketo Measure, tidligere kendt som Bizible Attribution

For hver

On-demand Services

Sales Insight

Pr. pakke med 5 brugere

On-demand Services

Dedikerede IP-adresser

For hver

On-demand Services

Premium udvidet dataopbevaring

For hver

On-demand Services

Sales Connect

Pr. pakke med 5 brugere

On-demand Services

Yderligere marketingbrugere

Pr. pakke med 5 marketingbrugere

On-demand Services

Yderligere API-kald

Pr. pakke med 10.000 API-kald

On-demand Services

Brugerdefinerede objektposter

For hver

On-demand Services

Account-Based Marketing (ABM)

For hver

On-demand Services

Dynamic Chat

For hver

On-demand Services

Performance

For hver

On-demand Services

Performance Plus

For hver

On-demand Services

Marketo Engage CET Head

For hver

Professionelle tjenester

Adobe Marketo Engage: produktbegrænsninger

Berettigelser

1. Berettigelser til Adobe Marketo Engage

a. Pakker. Adobe Marketo Engage On-demand Services inkluderer følgende berettigelser, alt efter hvad der er relevant, baseret på den pakke, som kunden har købt:

Adobe Marketo Engage-produkter og -servicepakker
 

Select

Prime

Ultimate

Predictive Content

Ikke inkluderet

50 aktiver

50 aktiver

Livscyklusmodeller

Ikke inkluderet

1-model

1-model

Sandkasse

Ikke inkluderet

1 sandkasse

1 sandkasse

Ny målretning af websteder

Ikke inkluderet

Inkluderet

Inkluderet

Advanced Report Builder (ARB)

Ikke inkluderet

Ikke inkluderet

Inkluderet

Arbejdsrum og partitioner

Ikke inkluderet

Ikke inkluderet

Inkluderet

Marketo Measure

Ikke inkluderet

Ikke inkluderet

Inkluderet*

Dynamic Chat Inkluderet Inkluderet Inkluderet

*Marketo Measure-berettigelsesniveauet er afhængigt af størrelsesorden af de licenser, som kunden har købt, hvilket er angivet i den relevante salgsordre, hvor Adobe Marketo Engage: Ultimate-pakken licenseres

b. Kunden er ansvarlig for at overvåge og begrænse antallet af kontakter i sin Marketo Engage-database, så det ikke overstiger antallet af kontakter, der er identificeret i salgsordren.

c. Performance- og Performance Plus-pakker: Adobe Marketo Engage On-demand Services inkluderer følgende som berettigelser, hvis kunden har købt en Performance- eller Performance Plus-pakke som angivet i salgsordren. En Prime Performance- eller Prime Performance Plus-pakke eller en Ultimate Performance- eller Ultimate Performance Plus-pakke inkluderer også alle rettigheder til en Prime- eller Ultimate-pakke, som angivet i tabellen ovenfor. 

Adobe Marketo Engage-produkter og -serviceberettigelser
  Standard
Performance
Performance Plus
Dedikerede IP-adresser
Ikke inkluderet
5 Dedikerede IP-adresser
5 Dedikerede IP-adresser
Flere IP-Send
Ikke inkluderet
Inkluderet
Inkluderet
Udvidet dataopbevaring
Ikke inkluderet
Ikke inkluderet
Inkluderet

2. Berettigelser til tilføjelsesprogrammer.

a. Account-Based Marketing (ABM). Kunden kan aktivere op til 25 marketingbrugere for dette tilføjelsesprogram.

b. Sales Connect. Kunden kan give op til 5 brugere mulighed for adgang til og brug af alle elementer i dette tilføjelsesprogram.

c. Sales Insight. Kunden må kun aktivere det antal brugere, der er licenseret i den gældende salgsordre, for at få adgang til webbrowseren og Microsoft Outlook-pluginelementer.

d. Dynamic Chat.

i. Kunden kan udløse eller vise op til 25.000 chatsamtaler til webbesøgende pr. dag. 1.000 af sådanne chatsamtaler kan omfatte involvering af disse webbesøgende pr. dag.

ii. Kunden kan tillade op til 50 brugere at få adgang til og bruge den dynamiske chatfunktion, der tilbydes som en del af Marketo Engage On-demand Services.

iii. Kunden kan til enhver tid deltage i op til 100 samtidige chatsamtaler.

OMFANGSPARAMETRE

  1. Adobe Marketo Engage
Omfangsparametre for Adobe Marketo Engage-produkter og -tjenester
 

Standard

Performance

Performance Plus

Maksimalt antal aktiviteter – syv dages rullende gennemsnit

28.000.000 pr. uge

70.000.000 pr. uge

175.000.000 pr. uge

Maksimalt antal aktiviteter – top pr. dag

20.000.000 pr. dag

50.000.000 pr. dag 

100.000.000 pr. dag

Maksimalt antal programmedlemsposter

200,000,000

600,000,000

1,000,000,000

2. Tilpasning af websteder. Dette tilføjelsesprogram giver kunden mulighed for at se detaljerne om op til 100.000 unikke besøgende om måneden for et kundedefineret websted. Analyse og detaljer om yderligere månedlige unikke besøgende kan købes mod et efterfølgende gebyr.

Ydelsesbeskyttelse

1. Adobe Marketo Engage

Ydelsesbeskyttelse for Adobe Marketo Engage-produkter og -tjenester
  Standard
Performance
Performance Plus
Maksimal afsendelsestakst for massebreve på e-mail

1.000.000 pr. time;

4.000.000 pr. dag;

16.000.000 pr. uge

3.000.000 pr. time;

12.000.000 pr. dag;

48.000.000 pr. uge

5.000.000 pr. time;

20.000.000 pr. dag;

80.000.000 pr. uge

Maksimalt antal e-mail-rapporteringsposter
Op til 250.000.000 poster
Op til 10 milliarder poster
Op til 10 milliarder poster
Maksimal gennemstrømning til udløserkampagner og segmentering
Ingen gennemløb eller ydelsesforbedring
Ti (10) gange det til enhver tid gældende gennemløb, der er muligt for en standard-on-demand-tjeneste 
Femten (15) gange det til enhver tid gældende gennemløb, der er muligt for en standard-on-demand-tjeneste
Maksimalt gennemløb for massekampagner
Ingen gennemløb eller ydelsesforbedring
Otte (8) gange det til enhver tid gældende gennemløb, der er muligt for en standard-on-demand-tjeneste
Ti (10) gange det til enhver tid gældende gennemløb, der er muligt for en standard-on-demand-tjeneste
Højeste synkroniseringsfrekvens med CRM-system – Salesforce
10.000 poster pr. time;
100.000 poster pr. dag 

60.000 poster pr. time;
600.000 poster pr. dag

 

200.000 poster pr. time;
2.000.000 poster pr. dag
Højeste synkroniseringsfrekvens med CRM-system – Veeva
10.000 poster pr. time;
100.000 poster pr. dag
60.000 poster pr. time;
600.000 poster pr. dag
200.000 poster pr. time;
2.000.000 poster pr. dag
Højeste synkroniseringsfrekvens med CRM-system – Microsoft Dynamics
10.000 poster pr. time;
100.000 poster pr. dag
40.000 poster pr. time;
400.000 poster pr. dag
40.000 poster pr. time;
400.000 poster pr. dag
Maksimalt antal behandlede aktiviteter for webstedsbesøg
4.000.000 pr. dag
10.000.000 pr. dag
25.000.000 pr. dag
Maksimalt antal behandlede formularindsendelser
500.000 pr. dag
500.000 pr. dag
5.000.000 pr. dag

a. Den maksimale mængde poster, der kan importeres ad gangen (via listeimport eller API-import), er 100.000.

2. Tilpasning af websteder. Dette tilføjelsesprogram (eller inkluderet funktion, alt efter hvad der er relevant) har et omfang til at håndtere levering af detaljer for det specifikke antal månedlige unikke besøgende, der er inkluderet i tilføjelsesprogrammet og/eller den Adobe Marketo Engage-pakke, som kunden har købt i den eller de relevante salgsordre(r):

Statiske grænser

1. Adobe Marketo Engage

Statiske begrænsninger for Adobe Marketo Engage-produkter og -tjenester
  Standard
Performance
Performance Plus

Maksimalt antal køb af API-kald

200.000 pr. dag;
100 pr. 20 sekunders periode;
10 samtidig
400.000 pr. dag;
100 pr. 20 sekunders periode;
10 samtidig
1.200.000 pr. dag;
300 pr. 20 sekunders periode;
30 samtidig
Maksimumgrænse for køb af job til masseudvinding
5 GB pr. dag
 10 GB pr. dag
10 GB pr. dag
Maksimalt antal brugerdefinerede objektposter
50,000,000
150,000,000
250,000,000
Maksimalt antal brugerdefinerede objekter
10
20
50
Maksimalt antal felter pr. brugerdefineret objekt
50
75
100
Maksimalt antal brugerdefinerede aktiviteter
10
20
30
Maksimalt antal brugerdefinerede aktivitetsfelter
20
30 40
Maksimalt antal felter pr. kontakt
700
1,400
2,100
Maksimalt antal engagementsprogrammer
100
250
250

Maksimalt antal segmenteringer

20

40

40

a. Engagementsprogrammer: Hvert engagementsprogram kan understøtte 25 streams. Hver af disse streams kan understøtte op til 125 indholdsenheder.

b. Segmentering: Hver segmentering kan inkludere op til 100 specifikke segmenter.

c. Dynamisk indhold: Dynamiske indholdsblokke på en landingsside eller i en e-mail kan understøtte op til 10.000 forskellige permutationer af vist indhold, der er et resultat af kundespecificerede forhold.

d. Størrelse på uploadede billeder og filer: Den maksimale størrelse på ethvert billede eller enhver fil uploadet til On-demand Services er 100 MB.

e. Størrelse på Importerede filer: Den maksimale størrelse på alle tilpassede objektdata eller kontaktdata, der importeres til On-demand Services, er 100 MB.

f. Eksporterede kampagneresultater: Denne funktion er begrænset til eksport af 30.000 rækker (dvs. aktiviteterne/aktivitetstyperne i en intelligent kampagne) på én gang.

g. Størrelse på landingsside og e-mails: Den maksimale størrelse på enhver landingsside eller e-mail er 65 KB.

h. A/B-test: Denne funktion er begrænset til samtidig kørsel af op til 10 testscenarier.

i. Abonnementer på intelligente lister: Denne funktion er begrænset til 100 abonnementer på intelligente lister pr. forekomst af On-demand Services, hvor 100.000 kontakter er inkluderet i hvert af disse abonnementer. Hvis en intelligent liste indeholder mere end 100.000 kontakter, er det kun de bedste 100.000 kontakter på listen, der inkluderes i et sådant abonnement.

j. Webhooks: Denne funktion er begrænset til udløserkampagner. Webhooks kan ikke bruges i massekampagner.

k. Veeva CRM Sync: Veeva Call-data synkroniseres på rullende seks (6) måneders basis.

l. Tilføjelsesprogrammer: Alle tilføjelsesprogrammer, der er angivet i denne produktbeskrivelse (uanset om sådanne tilføjelsesprogrammer er inkluderet i kundens Adobe Marketo Engage Select-, Prime- eller Ultimate-pakke) er ikke HIPAA-klar og må ikke bruges sammen med data eller processer, der kræver yderligere HIPAA-beskyttelse.

2. API-kald. 

m. Batchstørrelse: API-kald vedrørende kundens kontaktdatabase kan maksimalt indeholde 300 kontaktposter pr. API-kald. API-kald vedrørende kundens marketing- og organisationsaktiver kan maksimalt indeholde 200 aktivposter pr. API-kald.

n. Størrelse af nyttedata: Nyttedag via REST API-kald kan ikke være større end 1 MB.

o. Størrelse af fil til masseimport: Filer, der importeres via et API-kald til masseimport, må ikke overstige 10 MB.

p. Maks. SOAP-batchstørrelse: SOAP API-kald kan maksimalt indeholde 300 poster pr. API-kald.

q. Masseudtrækningsjobs: Maksimalt 2 masseudtrækningsjob kan udføres samtidigt. Maksimalt 10 masseudtrækningsjob (inklusive eventuelle masseudtrækningsjob, der måtte blive afviklet på det tidspunkt) kan stå i kø til afvikling. Når datakvoten angivet i tabellen ovenfor (for alle pakkeniveauer) er nået, kan kunden ikke oprette eller sætte et andet masseudtræksjob i kø, før kvoten er nulstillet ved midnatstid centraltid.

3. Tilføjelsesprogram med brugerdefinerede objekter. 10 brugerdefinerede objekter er inkluderet i dette tilføjelsesprogram. Hvert brugerdefineret objekt kan indeholde et antal forskellige felter som angivet i ovenstående tabel.

4. Arbejdsrum og partitioner. Denne funktion inkluderer 100 arbejdsrum og 100 partitioner.

5. Sandkasse. En massekampagne, der er indledt i en sandkasse, er begrænset til at sende 25 e-mails i kampagnen.

Definitioner

Add-on(s) betyder yderligere produkter og tjenester, der kan være licenseret af kunden og er identificeret i salgsordren.

Aktivitet betyder ethvert individuelt stykke information eller datapunkt, der identificerer en persons engagement eller oplevelse med en marketingkampagne, for eksempel at åbne en e-mail, besøge en webside eller udfylde en formular.

API-kald betyder hver anmodning fra en ekstern server til en kundes forekomst af Adobe Marketo Engage On-demand Services om at oprette, hente og fjerne data i en sådan forekomst, hente og interagere med kontaktposter og tilhørende objekttyper og interagere med kundens marketingmaterialer og poster med relation til arbejdsforløb.

Aktiv betyder, et enkelt stykke kundeindhold (såsom en video, e-bog, blogindlæg osv.), når det gælder Predictive Content. At kunden beslutter sig for at være forberedt, godkendt og have mulighed for at håndtere resultater fra Predictive Content.

Massekampagne betyder en marketingkampagne, der lanceres på et bestemt tidspunkt og påvirker et bestemt sæt personer på én gang, for eksempel afsendelse af en e-mail til alle personer i Californien.

Masseudtrækningsjob betyder afviklingsprocessen for et API-kald for at hente et stort sæt kontakt- og/eller kontaktrelaterede data.

Kontakt betyder en enkelt registrering af en person i kundens Adobe Marketo Engage-database, som kunden har et kontaktpunkt for (e-mail, Facebook, Twitter, fysisk postadresse osv.).

Brugerdefineret objekt betyder en attribut eller et id, der er oprettet af en kunde, og som kan tildeles en kontakt. Det består af et navn, en beskrivelse og et eller flere felter.

Brugerdefineret objektpost betyder enhver post i Adobe Marketo Engage-databasen, for hvilken et brugerdefineret objekt er blevet tilknyttet til en kontakt.

Engagementsprogram betyder et program, der er oprettet af kunden i Adobe Marketo Engage, og som bruges til at udføre komplekse dialogkørsler.

Berettigelser betyder brugsgrænser, der strengt overvåges og håndhæves af Adobe.  Hvis kunden overskrider en berettigelse, kan kunden være forpligtet til at betale ekstra gebyrer eller licensere yderligere kapacitet.

Marketingbruger betyder en bruger af Adobe Marketo Engage, der kan få adgang til og bruge alle ikke-administrative funktioner i On-demand Services (med undtagelse af kundebaseret marketing, Sales Connect- og Sales Insight-tilføjelsesprogrammer, hvis det er relevant).

Model betyder et enkelt kort over en kundes personlige rejse, der kan tilpasses via definerede indtægtsfaser.

Partition betyder en opdelt gruppe af personer, der fungerer som separate databaser, hvor hver af opdelingerne indeholder personer, der ikke er deduplikeret eller blandet med andre opdelinger.

Ydelsesbeskyttelse betyder brugsgrænser, der vedrører omfanget af kundens foreslåede brugseksempel. Hvis kunden overskrider en ydelsesbeskyttelse, kan kunden opleve en forringelse af ydelsen. Adobe er ikke ansvarlig for en sådan ydelsesforringelse.

Udvidet dataopbevaring betyder 37 måneders opbevaring af kundedata, som er tilskrevet en 25-måneders dataopbevaringsperiode i dokumentationen.

Performance eller Performance Plus betyder et tilbud af Adobe Marketo Engage On-demand Services, der er identificeret som henholdsvis "Performance" eller "Performance Plus" på salgsordren.

Program betyder et enkelt marketingtiltag.

Programmedlemskabspost betyder et datapunkt, der repræsenterer en persons status i et bestemt program.

Sandkasse betyder et softwaremiljø, som kunden kan bruge til udvikling og eksperimentering med Adobe Marketo Engage-funktioner uafhængigt af kundens reelle markedsføringsaktiviteter, træning, kvalitetssikring og test.

Omfangsparametre betyder brugsgrænser, der vedrører omfanget af kundens licenserede brugseksempel.  Hvis kunden overskrider en omfangsparameter, vil Adobe samarbejde med kunden om at afhjælpe problemet, der fører til overdreven brug. Hvis kunden konsekvent overskrider en omfangsparameter, kan kunden blive pålagt at licensere yderligere kapacitet.

Standard betyder en Adobe Marketo Engage On-demand Service (enten Select-, Prime- og Ultimate-pakke), der ikke er en "Performance"- eller "Performance Plus"-pakke.

Statisk grænse betyder en brugsgrænse, der vedrører de tekniske grænser for Adobe Marketo Engage.  Kunden må ikke ændre statiske grænser.

Stream betyder en pulje af prioriteret indhold, som et engagementsprogram bruger til at pleje kundeemner.

Test betyder, med hensyn til pakken til leveringstest for e-mail, en enkelt, automatiseret gennemgang af kundeindhold for at (a) afgøre, om indholdet kan forårsage problemer med spamfiltre eller levering til personer e-mailadresser; (b) validere, at links og omdirigeringer på kundens websted fungerer og minimerer belastningstider, og (c) få vist et eksempel på, hvordan en kundekampagne vises på tværs af forskellige e-mailklienter, webbrowsere og mobilenheder.

Udløserkampagne betyder en intelligent kampagne, der påvirker én person ad gangen baseret på en udløst hændelse. Et eksempel på en udløst hændelse kan være at klikke på et link i en e-mail.

Veeva Call betyder opkaldsrapporten hentet fra et Veeva CRM-system, der bruges til at fange alle aspekter af en brugerinteraktion med en sundhedsperson.

Webhook betyder en anmodning fra en kundes forekomst af Adobe Marketo Engage On-demand Services til en ekstern server om at sende og/eller hente data og interagere med kontaktposter i sådanne tilfælde.

Arbejdsrum betyder separate arbejdsmiljøer i Adobe Marketo Engage-databasen med egne marketingaktiver.

Adobe-logo

Log ind på din konto