Hvad er et katalog?

Et katalog er en database, som sporer placeringen af dine billeder og information om dem. Når du redigerer billeder, bedømmer dem, tilføjer søgeord til dem og foretager andre ting med billeder i Lightroom, bliver alle ændringerne gemt i et katalog. Selve billederne røres ikke.

Bemærk: Kataloger er ikke det samme som samlinger. Samlinger er et organiseringsværktøj i et katalog. Se Billedsamlinger.

Når du første gang starter Lightroom, skabes automatisk et tomt katalog (Lightroom 5 Catalog.lrcat). Klik på knappen Importer for at starte med at arbejde med dette standardkatalog.

Se Sådan fungerer Lightroom-kataloger for at få yderligere oplysninger om kataloger, inklusive en videovejledning.

Hvordan opretter eller åbner jeg et andet katalog?

 • For at oprette et katalog: Start Lightroom og vælg Fil > Nyt katalog. Angiv, hvor du vil gemme kataloget, giv det et navn, og klik på Opret.
 • For at åbne et andet katalog: Vælg fil > Åbn katalog, naviger til placeringen for det katalog, du ønsker at åbne, og klik på Åbn.
 • Hvis du har mere end ét katalog, så fortæl Lightroom, hvilket et du ønsker at åbne, når du starter programmet: Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Lightroom > Indstillinger (Mac OS), og vælg rette indstilling i panelet Generelt. For yderligere oplysninger om valg seÆndring af standardkatalog.
Fortæl Lightroom, hvilket katalog det skal åbne ved opstart.

Bemærk:

Medmindre du arbejder med millioner af billeder og ydeevne skal tages i betragtning, så kan brugen af adskillige kataloger ikke anbefales. Se Julieanne Kosts Et eller flere kataloger? videovejledning på Adobe TV om fordele og ulemper ved brug af ét versus flere kataloger i alle versioner af Lightroom.

Hvordan åbner jeg mit gamle katalog i min nye version af Lightroom?

Når du opgraderer til en ny version af Lightroom og åbner et katalog fra en ældre version, så opgraderer Lightroom automatisk kataloget. Det gamle katalog forbliver uberørt. Det nye, opdaterede katalog indeholder alle metadataene knyttet til det tidligere katalog og billederne deri.

 1. Start den nye version af Lightroom første gang, eller åbn den nye version af Lightroom, og vælg Fil > Åbn katalog.

 2. Navigér til den gamle catalog.lrcat-fil, og klik så på Åbn.

 3. Hvis adspurgt, så klik på Genstart for at lukke det aktuelle katalog og genstarte Lightroom.

  Bed Lightroom om at genstarte med det valgte katalog.
 4. Klik på Opgrader.

  Bekræft, at du ønsker at opgradere kataloget

Bemærk:

Hvis du har problemer med at opgradere et katalog, så åbn det gamle katalog i din tidligere version af Lightroom, og eksportér det som et ny katalog. Importér herefter det eksporterede katalog i den nye version af Lightroom. SeEksportér et katalog.

Hvor er mit katalog placeret?

Som standard gemmer Lightroom kataloger i de følgende mapper:

 • Windows: \Brugere\[brugernavn]\Billeder\Lightroom
 • Mac OS: /Brugere/[brugernavn]/Billeder/Lightroom

For yderligere oplysninger om standardplacering af kataloger og andre vigtige Lightroom-filer se:

Bemærk:

Hvis du har flyttet dit katalog og ikke kan huske, hvor det er, så søg efter "lrcat" i Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS).

Kan jeg gemme et katalog på et netværk?

Nej, du kan ikke gemme kataloger på netværk, men du kan gemme billeder på et netværk. Smart-forhåndsvisninger lader dig redigere billederne i Lightroom, selv om du er frakoblet netværket, eller når computeren er frakoblet drevet, som indeholder billederne.

Hvordan flytter man et katalog?

Du kan flytte dit katalog til en anden placering på din computers harddisk, til et eksternt drev eller til en helt anden computer. Du skal blot bruge Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS) for at trække eller kopiere følgende filer til en ny placering:

 • Katalog: [katalognavn].lrcat
 • Forhåndsvisninger: [katalognavn] Previews.lrdata
 • Smart-forhåndsvisninger (kun Lightroom 5): [atalog-navn] Smart Previews.lrdata
Bemærk, at du ikke flytter billeder eller selve Lightroom-programmet. Hvis Lightroom ikke kan finde kataloget eller dine billeder, når du har flyttet et katalog, skal du læse Lightroom kan ikke finde mit katalog. Hvordan finder jeg det?Eller Mit katalog kan ikke finde mine billeder. Hvordan finder jeg dem?
 
For at flytte et katalog mellem en Windows-computer og en Mac skal du kopiere kataloget, forhåndsvisningen eller billedfilerne på den oprindelige computer og indsætte dem i et flashdrev eller andet eksternt drev. Slut herefter dette drev til den anden computer, og kopiér filerne, og indsæt dem på den ønskede destination på den anden computer.

Bemærk:

Se Julieanne Kosts videovejledning på Adobe TVSådan overføres Lightroom til en anden computer for at lære, hvordan man flytter et katalog mellem to computere.

Hvordan omdøbes et katalog?

Du kan omdøbe et katalog i Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS). Hvis du omdøber et katalog, så sørg også for at omdøbe de tilknyttede Forhåndsvisnings- og Smart-forhåndsvisningsfiler.

 1. Luk Lightroom.

 2. Navigér til dit katalog og dets forhåndsvisningsfiler i Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS). De bør ligge i den samme mappe.

 3. Omdøb alle tre filer, og sørg for at beholde ordetForhåndsvisning i forhåndsvisningscachefilerne. F.eks.:

Gammelt filnavn Nyt filnavn
Lightroom 5 katalog.lrcat Mit rejsekatalog.lrcat
Lightroom 5 katalog forhåndsvisninger.lrdata Mit rejsekatalog forhåndsvisninger.lrdata
Lightroom 5 katalog Smart forhåndsvisninger.lrdata Mit rejsekatalog Smart forhåndsvisninger.lrdata

Bemærk:Smart-forhåndsvisningscachefiler er kun tilgængelige i Lightroom 5, ikke tidligere versioner.

Når du har omdøbt dit katalog, skal du muligvis hjælpe Lightroom med at finde det. Se Lightroom kan ikke finde mit katalog. Hvordan finder jeg det?

Hvordan sikkerhedskopieres et katalog?

Et katalog kan sikkerhedskopieres automatisk, når du lukker Lightroom.

 1. Fortæl Lightroom, hvor ofte det skal sikkerhedskopiere: vælg Rediger > Katalogindstillinger (Windows) eller Lightroom > Katalogindstillinger (Mac OS), og angiv, hvor ofte i indstillingen Sikkerhedskopiér katalog i panelet Generelt.

 2. Luk Lightroom på den angivne tid.

Bemærk:

For at sikkerhedskopiere dit katalog manuelt skal du gå til Katalogindstillinger, vælge Sikkerhedskopiér katalog > Næste gang Lightroom lukkes, og luk vinduet. Luk dernæst Lightroom.

Bed Lightroom om at sikkerhedskopiere kataloget, når Lightroom lukkes næste gang.

Bemærk:

På Mac må zip-filer med komprimerede kataloger i Lightroom CC/Lightroom 6.1 ikke være større end 4 GB. Det er fordi, standardudpakningsfunktionen i Mac OS ikke kan håndtere arkiver større end 4 GB og rapporterer sådanne komprimerede kataloger som "beskadigede".

Vigtigt: Når du laver en sikkerhedskopi af dit katalog, sikkerhedskopieres de billeder ikke, som det refererer til. For yderligere oplysninger om sikkerhedskopiering og gendannelse af kataloger skal du læse Sikkerhedskopiering af et katalog.

Hvad gør optimering ved at katalog?

Katalogoptimering gør adskillige ting ved dit katalog:

 • Det omorganiserer dataene i kataloget, så de hurtigere kan hentes,
 • det opdaterer databasedataene, så den hurtigste hentemetode kan anvendes.

Hvordan slettes et katalog?

Lokaliser den mappe, der indeholder dit katalog ved brug af Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS). Træk herefter følgende filer til papirkurven i Windows og Mac OS:

 • Katalog: [katalognavn].lrcat
 • Forhåndsvisninger: [katalognavn] Previews.lrdata
 • Smart-forhåndsvisninger (kun Lightroom 5): [katalog-navn] Smart Previews.lrdata
Bemærk, at du hverken sletter billeder eller fjerner selve Lightroom-programmet. Få mere at vide om disse handlinger i Manuel afinstallation af Lightroom og Slet billeder i kataloger.

Hvordan kombineres kataloger, eller flyttes billeder fra et katalog til et andet?

For at kombinere eller flette kataloger – eller for at flytte billeder fra et katalog til et andet – skal du importere det ene katalog ind i det andet.

 1. Vælg Fil > Åbn katalog og vælg det katalog, du ønsker skal være hovedkataloget eller det primære katalog (det du ønsker at tilføje til).

 2. Vælg Fil > Importer fra andet katalog og naviger til det katalog, som indeholder de billeder, du ønsker at tilføje fra. Klik herefter på Åbn (Windows) eller Vælg (Mac OS).

 3. I dialogboksen Importer fra katalog skal du gøre følgende:

  1. Under Katalogindhold skal du vælge de mapper, der indeholder de billeder, du ønsker at importere.

  2. Angiv, hvordan du ønsker at håndtere nye og eksisterende billeder. For yderligere oplysninger om disse indstillinger skal du læse Importér billeder fra et andet Lightroom-katalog.

 4. Klik på Importér.

 5. Gentag trin 1-4 for yderligere kataloger eller billeder, som du ønsker at tilføje til det åbne.

Bemærk:

Lær, hvordan man kombinerer kataloger, i Julieanne Kosts videoFletning af individuelle kataloger ind i et hovedkatalog på Adobe TV.

Hvordan anvender jeg mit katalog på flere computere, f.eks. en bærbar og en pc?

Den nemmeste måde at bruge Lightroom på mere end en computer er ved at opbevare dit katalog og billeder sammen på et eksternt drev. Du kan derefter indstille Lightroom til at åbne pågældende katalog som standard.

Hvor mange billeder kan der være i et katalog?

Der er ikke noget specifikt maksimum af billeder, der kan gemmes i et Lightroom-katalog. Hvis dit katalog bliver stort, og du bemærker, at Lightroom bliver langsommere, kan du få forslag til, hvordan man kan gøre det hurtigere, i Optimer ydeevnen.

Hvad er den maksimale størrelse på et billede gemt i et katalog?

Lightroom 2-5 understøtter billeder på op til 65.000 pixels i længden eller bredden eller op til 512 megapixels, afhængigt af hvad, der er mindst.

Lightroom 1 importerer billeder på op til 10.000 x 10.000 pixels.

Lightroom kan ikke finde mit katalog. Hvordan finder jeg det?

Hvis du flytter eller omdøber dit katalog, støder du muligvis på fejlen "Lightroom-katalog blev ikke fundet", næste gang du åbner Lightroom.

 1. I fejlvinduet "Lightroom-katalog blev ikke fundet" skal du klikke på Vælg et andet katalog.

  Vælg et andet katalog at åbne.
 2. Hvis ikke du kan finde det katalog, du vil åbne, skal du klikke på Vælg et andet katalog igen for at åbne mappen \Billeder\Lightroom (Windows) eller /Billeder/Lightroom (Mac OS).

 3. Navigér til det omdøbte eller flyttede katalog, markér det, og klik på Vælg.

 4. I dialogboksen Vælg katalog er det omdøbte katalog sikkert det første på listen. Markér det, og klik på Åbn.

Mit katalog kan ikke finde mine billeder. Hvordan finder jeg dem?

Hvis du flytter billedfiler i Finder (Mac OS) eller Explorer (Windows), kan Lightroom-kataloget måske have svært ved at finde dem. Når et katalog ikke kan finde et billede, vises ikonet Billede mangler i billedminiaturen i Gittervisningen for bibliotek og i Filmstriben. Ikonet er et udråbstegn () i Lightroom 5, et spørgsmålstegn () i tidligere versioner af Lightroom. Fejlen "Filen blev ikke fundet" (Lightroom 5) eller "Billede er offline eller mangler" (tidligere versioner af Lightroom) vises over forhåndsvisningen af billedet i Udviklingsmodulet.

 1. I Gittervisningen i Biblioteksmodulet skal du klikke på ikonet "Billede mangler" i en billedminiature.
 2. Klik på Lokaliser, og navigér til mappen med billedet.
 3. Klik på Vælg.
Du kan finde indholdet af manglende mapper på lignende måde: Højreklik (Windows) eller Kontrol-klik (Mac OS) på en mappe i Mappepanelet, som har et spørgsmålstegnsikon (), og vælg Find manglende mappe. Navigér til mappens placering, og klik på Vælg.

Bemærk:

For at forhindre manglende billeder skal du altid flytte billeder i selve Lightroom frem for i styresystemet. Se Flyt billeder til en anden mappe og Find manglende billeder.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online