Oprettelse af collager og fotomontager | Photoshop, Photoshop Elements

Du kan oprette en collage eller fotomontage i Adobe Photoshop eller Photoshop Elements på flere måder, men den følgende metode er den enkleste. Ved at følge trinnene nedenfor føjer du hvert nyt billede til collagebilledet som et separat lag. Denne proces gør det muligt at behandle hvert billede enkeltvist. Når alle billederne er samlet i det endelige billede, kan du tilpasse størrelsen af eller flytte lagene (de tilføjede billeder).

Hvis panelet med lag ikke vises, skal du vælge Vindue > Lag.

Oprettelse af en collage

 1. Vælg Filer > Ny for at oprette et nyt tomt billede. Angiv billedets størrelse på basis af den ønskede udskriftsstørrelse (f.eks. 8 tommer x 10 tommer ved 150 pixels pr. tomme på en hvid baggrund).

  Bemærk: Hvis dine billeder har forskellige opløsninger eller pixels pr. tomme, kan de vises i en uventet størrelse på collagebilledet. Du kan bruge de nedenstående trin til transformering af lag til at tilpasse billedernes størrelse efter behov. Der er flere oplysninger om opløsning i onlinehjælpen.

 2. Vælg Filer > Åbn, og åbn det første billede (Billede 1), som skal føjes til collagebilledet. Du har nu collagebilledet og det første billede (Billede 1) åbne samtidig.
 3. Vælg flytteværktøjet Klik et hvilket som helst sted på Billede 1, træk det fra Billede 1-vinduet til vinduet med collagebilledet, og slip museknappen. Billede 1 vises i vinduet med collagebilledet. Billede 1 er på et nyt lag, kaldet Lag 1.
 4. Dobbeltklik på ordene "Lag 1" på panelet med lag, og omdøb Lag 1, så du kan holde styr på dine lag.

 5. Luk vinduet med Billede 1, så det kun er collagebilledet, som er åbent. Lagpanelet indeholder nu et baggrundslag og det nye lag, du omdøbte.

Når du har føjet det første billede til collagebilledet, skal du åbne det næste billede, du vil tilføje. Gentag trin 2 til 5 for at føje alle dine billeder til collagebilledet.

Tilpasning af størrelsen, positionen og rotationen af billederne eller lagene i collagen

 1. På lagpanelet skal du klikke én gang på det lag, du vil justere, for at vælge det pågældende lag.

 2. Vælg Rediger > Fri transformering (Photoshop) eller Billede > Transformer > Fri transformering (Photoshop Elements).

  Bemærk: Inden du transformerer dit lag, skal du sikre, at det rigtige lag er valgt på lagpanelet.

 3. Læg mærke til afgrænsningsrammen omkring laget og forankringspunkterne i alle fire hjørner og sider (otte i alt).
  • Du justerer lagets størrelse ved at trække med forankringspunkterne. 
  • Du justerer lagets position ved at klikke inden i afgrænsningsrammen og trække med det.

   Bemærk: Hvis et lag er større end collagebilledet, skal du trække laget i en hvilken som helst retning, indtil du kan se et hjørne af billedet. Herefter kan du så transformere billedet vha. forankringspunktet i det synlige hjørne.

  • Du roterer laget ved at placere markøren lige uden for afgrænsningsrammen og så klikke og trække med det. Du kan rotere laget, når markøren ændres til en kurvet dobbelthovedet pil.
  • På værktøjslinjen med indstillinger øverst på skærmen skal du klikke i afkrydsningsfeltet for at acceptere eller udføre transformeringen. Eller også skal du klikke på cirklen med skråstregen for at annullere transformeringen.

Gentag trin 1 til 3 for at justere størrelsen, positionen og rotationen for hvert af de andre lag i billedet.

Sådan omarrangeres stablingsrækkefølgen for lagene

Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen for lagene eller den måde, lagene overlapper på, skal du trække et hvilket som helst lag i lagpanelet over eller under et andet lag.


 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online