I dette dokument gennemgås fejlfindingstrin til at hjælpe dig med at løse generelle udskrivningsproblemer i Adobe Photoshop.

Du kan også prøve at søge i Adobes support-vidensbase for at finde løsninger på specifikke udskrivningsproblemer.

Inden du går i gang

Inden du kan udføre fejlfinding på problemet, skal du bestemme årsagen.

Find årsagen til udskrivningsproblemet

 1. Opret et RGB-billede på 2 x 2 tommer og 72 ppi (pixel pr. tomme), mal en linje på billedet, og udskriv det.

  Download

 2. Udskriv en anden filtype (for eksempel en almindelig tekstfil) fra et andet program (som Microsoft Word eller TextEdit).
  • Hvis denne fil bliver udskrevet korrekt, er problemet ikke en generel systemfejl. Det er begrænset til Photoshop. Den måde, Photoshop interagerer med systemet på, kan imidlertid godt påvirke udskrivningen. Gå til trin 3 for at udelukke nogle systemrelaterede årsager til problemet.
  • Hvis filen ikke udskrives korrekt, er der tale om et problem i systemet. Det er ikke et specifikt problem for Photoshop eller dine filer. Problemet kan skyldes utilstrækkelige systemressourcer, utilstrækkelig hukommelse på printeren eller en dårlig forbindelse mellem computeren og printeren. Gå til trin 3 for at udelukke nogle sandsynlige årsager til problemet.
 3. Genstart computeren, og udskriv derefter billedet.
  • Hvis billedet udskrives korrekt, kan systemet have haft utilstrækkelige hukommelsesressourcer.
  • Hvis billedet ikke bliver udskrevet korrekt, skal du gå til trin 4.
 4. Sluk printeren i mindst 15 sekunder for at tømme hukommelsen. Tænd den så igen, og udskriv billedet.
  • Hvis billedet udskrives korrekt, var printerens hukommelse overfyldt.
  • Hvis billedet ikke bliver udskrevet korrekt, skal du gå til trin 5.
 5. Hvis du bruger en netværksprinter, skal du udskrive fra en anden computer.
  • Hvis billedet udskrives korrekt, kan problemet skyldes en fejl i forbindelsen mellem printeren eller netværket og den første computer. Kontakt netværksadministratoren, kig i dokumentationen til netværksudstyret, eller kontakt printerproducenten for at få hjælp til at løse problemet.
  • Hvis filen ikke bliver udskrevet korrekt, skal du gå til trin 6.
 6. Udskriv billedet på en anden printer.

  • Hvis billedet udskrives korrekt, kan problemet skyldes en fejl i forbindelsen mellem printeren og den første computer. Kommunikations-, hardware- eller hukommelsesproblemer kan forhindre en computer i at oprette forbindelse til en printer. Kontrollér, at der er tændt for printeren, og at den er forbundet korrekt. Kør derefter en selvtest, for at kontrollere at den fungerer korrekt. Du kan finde anvisninger i den brugervejledning, der fulgte med printeren, eller ved at kontakte printerproducenten. Hvis du bruger en netværksprinter, kan du overveje at kontakte din netværksadministrator for at få hjælp.
  • Hvis filen ikke udskrives korrekt, kan du læse mere under Løsning af problemer med at udskrive filer fra noget program i dette dokument.

Løsning af problemer med at udskrive et bestemt billede fra Photoshop

Hvis du har problemer med at udskrive et bestemt billede fra Photoshop, skal du prøve at udføre de følgende trin i den angivne rækkefølge. Udskriv efter hvert trin.

1. Nulstil printerindstillingerne for billedet.

Tryk på mellemrumstasten på dit tastatur, inden du klikker på Filer > Udskriv. Med denne proces nulstilles printerindstillinger, som er føjet til billedet. 

2. Kontrollér de følgende indstillinger for printerdriveren.

 • Sørg for, at papirstørrelsen er korrekt under udskriftsindstillingerne. 
 • Vælg den rigtige indstilling for papirindførslen, så den svarer til den måde, papiret rent faktisk indføres i printeren. Hvis du vælger en forkert indstilling for papirindførslen, kan dit billede blive skåret af, blive udskrevet delvist eller blive udskrevet på den forkerte del af siden.
 • Kontrollér, at den rigtige papirhåndtering bruges. Hvis der f.eks. bruges en Epson-driver, skal man vælge indstillingen for papirhåndtering og sørge for, at indstillingen for papirstørrelsen svarer til det anvendte papir. Hvis det ikke er tilfældet, skal man vælge indstillingen til at skalere til papirstørrelsen og så ændre papirstørrelsen til den rigtige størrelse. Derefter kan man fravælge indstillingen til at skalere til papirstørrelsen, hvis det ønskes. Der kan være lignende indstillinger for printere fra andre producenter.
 • Kontrollér printerindstillingerne for at sikre, at medietypen er korrekt.
 • Fravælg 16-bit output i tilfælde af, at din driver ikke understøtter 16-bit udskrivning.

3. Gem billedet som en ny fil.

Gem dokumentet igen ved at vælge Fil > Gem som, og giv dokumentet et nyt navn. Kommandoen Gem som resulterer i, at Photoshop genskriver filen.

4. Rasteriser lagene, eller samkopiér billedet.

Når du udskriver et billede fra Photoshop, er det kun det synlige indhold på skærmen, der udskrives. Rasteriser lagene, eller samkopiér billedet for at opnå bedre udskrivningsresultater.

Vigtigt: Når du rasteriserer lagene eller samkopierer billedet, fjernes redigerbart indhold som f.eks. indtastninger og Smart Objects. Inden du går videre med dette trin, skal du sikkerhedskopiere det eksisterende billede.

Sådan rasteriserer du lag:

 1. Vælg de lag, du vil rasterisere.

 2. Vælg Lag > Rasteriser, og vælg så en funktion i undermenuen.

Der er flere oplysninger om rasterisering af lag i Rasteriser lag.

Du samkopierer billedet ved at vælge Lag > Samkopiér billede.

Der er flere oplysninger om at samkopiere billeder i Sammenfletning og stempling af lag.

5. Udskriv en sammensætning af filen.

Hvis du støder på problemer med at udskrive et billede med farveseparationer, skal du udskrive en sammensætning af filen for at finde ud af, om det er en farveplade, der er problemet. Når du udskriver en sammensætning, udskrives alle farver på én plade, uanset om der er valgt individuelle farver.

Hvis problemet med det pågældende billede fortsætter, efter du har udført de ovenstående trin, kan filen være beskadiget. Det er også muligt, at problemet skyldes den måde, som Photoshop interagerer med systemet på. Gå videre til Løsning af problemer med at udskrive til nogen printer fra Photoshop for at gennemføre yderligere fejlfindingstrin.

Løsning af problemer med at udskrive filer fra noget program

Hvis du har problemer med at udskrive alle slags filer fra computeren, kan du kontakte Apples supportafdeling, Microsofts tekniske support eller printerproducenten. Kontrollér, at der er tændt for printeren, og kontrollér de fysiske forbindelser mellem printeren og computeren. Løsningen kan være så enkel som at sætte et stik i, som sidder løst.

Bemærk også nylige ændringer til computersystemet, som kan påvirke udskrivning, som f.eks. følgende:

 • Opdateringer af din hardware eller software
 • Ny hardware eller software
 • Fjernelse af software
 • Installation eller fjernelse af skrifttyper
 • Forbindelse til et netværk eller andre ændringer af netværkskonfigurationen
 • Omarrangering eller oprydning af filer på harddisken

Før journal over ændringer på systemet for at gøre det lettere at foretage fejlfinding af problemer med udskrivning og andet. Hvis problemet varer ved, kan du efter behov fortsætte gennem de andre afsnit i dette dokument.

Løsning på problemer med at udskrive til nogen printer fra Photoshop

Hvis du har problemer med at udskrive fra Photoshop, skal du prøve at udføre disse trin i den angivne rækkefølge og udskrive efter hvert trin.

1. Kontrollér, at din computer opfylder eller overgår systemkravene for Photoshop.

Der er en opdateret liste over systemkrav på Systemkrav | Photoshop.

2. Brug en opdateret printerdriver.

Mange printerproducenter opdaterer jævnligt deres softwaredrivere. Hvis du ikke har opdateret printerdriveren for nylig, kan du kontakte printerproducenten for at få en opdateret driver eller hente en fra producentens websted.

3. Slet midlertidige filer fra computeren (kun Windows).

For mange midlertidige filer kan forårsage, at Photoshop fastfryser, eller tilsyneladende fastfryser, når du udskriver.

Du kan læse mere de følgende steder: 

4. Sørg for, at printeren har tilstrækkelig hukommelse.

Sørg for, at printeren har tilstrækkelig hukommelse til at udskrive alle sideelementer. Hvis der skal udskrives med 300 dpi, skal du sørge for, at printeren mindst har 2 MB ledig RAM. Hvis der skal udskrives med 600 dpi, skal du sørge for, at printeren mindst har 4-6 MB RAM. Oplysninger om, hvordan du finder ud af, hvor meget hukommelse printeren har til rådighed, finder du i printerens dokumentation.

5. Gendan printerinstansen (kun Mac).

Sådan gendannes printerinstansen:

 1. Gå til Udskriv & scan i Systemindstillinger.

 2. Vælg printeren, og klik på minusknappen (-).

 3. Klik på plusknappen (+).

 4. Vælg en printer, eller indtast printerens IP-adresse, og klik på Tilføj.

6. Gendan filen med indstillinger til Photoshop.

Gendan Photoshop-indstillingsfilen for at eliminere problemer, som kan skyldes en beskadiget indstillingsfil.

Der er en vejledning i, hvordan du gendanner indstillingerne, i selvstudiet Sådan nulstilles filen med indstillinger til Photoshop CS6

Bemærk: Når du bruger denne løsning, opretter Photoshop en indstillingsfil, og du mister de brugerdefinerede indstillinger, som er knyttet til den nuværende indstillingsfil. Den fil, du omdøber under trin 3, er din originale indstillingsfil. Hvis du finder ud af, at indstillingsfilen ikke er årsag til problemet, kan du gendanne dine tilpassede indstillinger ved at følge vejledningen nedenfor.

7. Flyt billedet til en lokal harddisk.

Hvis filen er placeret på et flytbart drev (f.eks. på et USB-drev) eller på et netværksdrev, skal du flytte den til en lokal harddisk. Adobe anbefaler at gemme filer på en lokal harddisk, når du åbner eller gemmer dem, samt når du udskriver dem, for at reducere potentielle problemer og beskadigelser af filerne.

8. Frigør mere ledig diskplads.

Sørg for, at der er rigeligt med ledig harddiskplads på systemdrevet eller det drev, filen er gemt på. Adobe anbefaler, at den ledige plads svarer til tre til fem gange størrelsen på den fil, der skal udskrives.

Du kan skaffe mere plads ved at søge efter og slette midlertidige filer (.tmp) på computeren, slette de midlertidige internetfiler eller fjerne unødvendige programmer fra computeren. Du kan finde en vejledning i sletning af de midlertidige internetfiler i dokumentationen til browseren. Der er anvisninger på at fjerne programmer i dokumentationen til hvert program.

Du kan også frigøre diskplads ved at overspringe spoolingfilen i Windows, som bruges til at gemme de midlertidige filer på systemdrevet under udskrivningen. Du kan få oplysninger om, hvordan du springer spoolingfilen over, i den dokumentation, der følger med Windows, eller ved at kontakte Microsofts tekniske support.

9. Udskriv til en lokal printer.

Hvis du udskriver via en netværksprinter, kan du prøve at udskrive filen fra en computer, der er sluttet direkte til en lokal printer.

Hvis filen udskrives korrekt, kan netværksrelaterede problemer eller problemer med printeren eller dens enhedsdrivere være årsagen. Kontakt din netværksadministrator, se dokumentationen til din printer, eller kontakt printerproducenten for at få hjælp.

10. Kør Photoshop, mens der ikke kører andre programmer.

Visse programmer eller tjenester kan forårsage problemer, når de kører samtidig med Photoshop. Inden der udskrives fra Photoshop, skal du deaktivere startelementer, der kører, når computeren startes.

På Mac skal du starte computeren vha. Sikker start. Med funktionen Sikker start maksimeres den tilgængelige RAM, og risikoen for, at et andet program eller en baggrundstjeneste er i konflikt med Photoshop, reduceres. Du kan finde en vejledning i at starte computeren med Sikker start i Mac-artiklen om start i Sikker tilstand (Apples supportartikel nummer HT1455). Eller også kan du kontakte Apples supportafdeling.

Du kan få flere oplysninger til Windows i: Deaktiver startelementer, tjenester | Windows.

11. Optimer Photoshops ydeevne.

Løsning af problemer med udskrivning til en PostScript-printer

Hvis du har problemer med at udskrive fra Photoshop til en PostScript-printer, skal du prøve at udføre de nedenstående trin i den angivne rækkefølge og udskrive efter hvert trin.

Ansvarsfraskrivelse: Nogle af disse løsninger kræver, at du ændrer printerdriverens egenskaber. De specifikke egenskabers placering kan variere afhængigt af printeren og printerdriveren. Derfor kan Adobe Teknisk support ikke give detaljerede oplysninger om hver enkelt egenskabs placering. Kontakt printerproducenten, eller læs dokumentationen til printeren for at få flere oplysninger.

1. Brug en opdateret PPD-fil.

En PostScript-printerbeskrivelsesfil (PPD-fil) beskriver en PostScript-printers understøttelse af indstillinger som f.eks. margener, farve og opløsning. Forkerte eller forældede PPD-filer kan øge udskrivningstiden eller forårsage andre problemer. Konfigurer printeren i Kontrolpanelet Printere med den PPD-fil, som printerproducenten anbefaler.

Hvis du har brug for en PPD-fil til din enhed, skal du kontakte printerproducenten.

2. Konfigurer printerdriveren til at sende optimeret PostScript-kode (kun Windows).

Hvis du konfigurerer printerdriveren til at sende PostScript-kode, der er optimeret til portabilitet og i binært format, minimeres den mængde skalering, som driveren skal foretage, hvilket forhindrer, at dele af billederne går tabt.

Du konfigurerer printerdriveren til at sende optimeret PostScript-kode ved at gøre følgende:

 1. Vælg Start > Kontrolpanel, og åbn derefter Printere.
 2. Højreklik på printeren, og vælg Egenskaber i den kontekstafhængige menu.
 3. Vælg fanen Generelt.
 4. Vælg Udskriftsindstillinger, og klik derefter på Avanceret.
 5. Udvid Dokumentindstillinger, og udvid derefter PostScript-indstillinger.
 6. Sæt Indstilling for PostScript-output til Optimer til portabilitet.

3. Installer en printerdriver, der er kompatibel med dit operativsystem (kun Windows).

Hvis du bruger en netværksdriver, skal du installere en printerdriver, der er kompatibel med dit operativsystem. Printerservere sørger ikke altid for drivere til operativsystemer, der kører på klientcomputere. Så du bruger muligvis en printerdriver, der passer til printerserverens operativsystem, men ikke til computerens operativsystem.

Sådan installerer du en printerdriver, der er kompatibel med dit operativsystem:

 1. Vælg Start > Kontrolpanel, og åbn derefter Printere.
 2. Højreklik på netværksprinteren, og vælg derefter Slet.
 3. Dobbeltklik på Tilføj printer, og klik derefter på Næste.
 4. Vælg Tilføj en lokal printer, og klik derefter på Næste.
 5. Vælg Opret en ny port.
 6. Vælg Lokal port i menuen Porttype, og klik derefter på Næste.
 7. I dialogboksen Portnavn skal du indtaste stien til printerserveren og printeren (for eksempel \\printerservernavn\printernavn) og derefter klikke på OK.
 8. Følg resten af vejledningen på skærmen for at installere en driver, der passer til din netværksprinters mærke og model.

Løsning af problemer med udskrivning til en ikke-PostScript-printer

Hvis du har problemer med at udskrive fra Photoshop til en printer, som ikke er en PostScript-printer, skal du prøve at udføre de nedenstående trin i den angivne rækkefølge og udskrive efter hvert trin.

1. Sørg for, at printeren har tilstrækkelig hukommelse.

Sørg for, at printeren har tilstrækkelig hukommelse til at udskrive alle sideelementer. Hvis der skal udskrives med 300 dpi, skal du sørge for, at printeren mindst har 2 MB ledig RAM. Hvis der skal udskrives med 600 dpi, skal du sørge for, at printeren mindst har 4-6 MB RAM.

Oplysninger om, hvordan du finder ud af, hvor meget hukommelse printeren har til rådighed, finder du i printerens dokumentation.

2. Aktivér VGA-tilstand for grafikkortet (kun Windows)

VGA-tilstand er en startfunktion, som tvinger computeren til at bruge VGA-standardtilstanden på 640 x 480 og 16 farver ved at bruge en grafikdriver, der er kompatibel med ethvert grafikkort. Aktivér VGA-tilstanden for dit grafikkort for at løse problemer, der er relateret til grafikkortet og dets drivere.

Sådan genstartes Windows i VGA-tilstand:

 1. Afslut alle programmer.
 2. Vælg Start, skriv msconfig i tekstboksen Søg og tryk på Enter.
 3. Klik på fanen Start.
 4. Vælg Grundlæggende grafik i afsnittet Startindstillinger.
 5. Klik på OK og genstart Windows.

Bemærk: Efter genstart får du muligvis en meddelelse om, at systemkonfigurationsprogrammet har ændret den måde, Windows starter på. Hvis det sker, skal du klikke på OK og så klikke på Annuller, når hjælpeprogrammet Systemkonfiguration vises, for at lukke det.

 1. Sådan genaktiverer du den originale driver til grafikkortet:
 2. Vælg Start, skriv msconfig i tekstboksen Søg og tryk på Enter.
 3. Klik på fanen Start.
 4. Fravælg Grundlæggende grafik i afsnittet Startindstillinger.
 5. Klik på OK og genstart Windows.

Hvis du kan udskrive korrekt fra Photoshop ved at bruge Windows VGA-driveren, kan driveren til dit grafikkort muligvis være beskadiget, forældet eller ikke kompatibelt med din printerdriver eller Photoshop. Kontakt grafikkortets producent for at få en opdateret driver til grafikkortet.

3. Brug printerens PostScript-tilstand

Hvis printeren har en PostScript-valgmulighed, skal du bruge PostScript-tilstanden. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til printeren.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online