Photoshop 3D-panelet i Photoshop gør det lettere for dig at arbejde med 3D-objekter. 3D-panelet er udformet som panelet Lag, og det er struktureret som en scenegraf/et træ med rodobjekter og underordnede objekter.

Du kan interagere med 3D-objekter i scenegrafen på forskellige måder, som f.eks.:

 • Slette objekter
 • Omgruppere objekter
 • Vende rækkefølgen af objekter
 • Indsætte objekter
 • Dublere objekter
 • Oprette forekomster af objekter
 • Gruppere objekter

Du kan få adgang til disse interaktioner fra den genvejsmenu, der er knyttet til et 3D-objekt. Højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS).

Nogle interaktioner er ikke tilgængelige for visse typer af 3D-objekter.

Vise 3D-panelet

 • Vælg Vindue > 3D.

Grundlæggende interaktioner

Interaktion
Beskrivelse
Sådan udføres...
Ikke tilgængelig for...
Slet et objekt
Sletter de valgte objekter
fra scenegrafen
 • Træk objektet til papirkurven, eller
 • brug kommandoen Slet objekt
  i genvejsmenuen

Objekter under Scene, Miljø og Vis
Tilføj et objekt
Tilføjer en maske eller et forudindstillet 3D-objekt
 1. Højreklik på 3D-objektet.
 2. Vælg den pågældende indstilling i genvejsmenuen for at tilføje et objekt. Vælg for eksempel Tilføj pyramide.
Objekter under Miljø
og Aktuel visning
Flyt et objekt i rækkefølgen
Ændrer det valgte objekts placering inden for scenegrafen
Træk objektet til den nye placering.
Objekter under Scene, Miljø og Aktuel visning
Vend objekters rækkefølge
Vender rækkefølgen på de
valgte objekter i
scenegrafen
 1. Marker objekterne.
 2. Vælg Omgrupper objekter i genvejsmenuen.
Objekter under Scene, Miljø og Aktuel visning
Dubler et objekt
Dublerer det aktuelt markerede objekt
 1. Marker et objekt.
 2. I genvejsmenuen
  vælger du Dubler objekter.
Objekter under Scene, Miljø og Aktuel visning
Gruppere objekter
Grupperer de valgte objekter
 1. Marker objekterne.
 2. Vælg Gruppér elementer i genvejsmenuen.
Materialer, afgrænsninger og objekter under Scene og Miljø
Gruppér ikke objekter
Adskiller en gruppe af objekter
 1. Vælg gruppen.
 2. Vælg Gruppér ikke objekter i genvejsmenuen.
Materialer, afgrænsninger og objekter under Scene og Miljø

Opret en forekomst af et 3D-objekt

En forekomst af et 3D-objekt er en sammenkædet kopi, der afspejler de ændringer, der er foretaget med det oprindelige objekt. Hvis du ønsker at ændre objektet og dets forekomst individuelt, kan du ophæve deres sammenkædning.

Brug denne fremgangsmåde til at oprette en forekomst af et 3D-objekt:

 1. Højreklik på maskeobjektet i 3D-panelet. Højreklik for eksempel på Hat.
 2. Vælg Instansobjekter i objektets genvejsmenu. Dette vil oprette en forekomst af objektet, som for eksempel kan være Hat1.

Forekomsten sammenkædes som standard med det oprindelige objekt.

Forekomst af et 3D-objekt i Photoshop
Sammenkædet forekomst: Foretagne ændringer af objektet afspejles på forekomsten

Ophæv sammenkædningen af en forekomst og det oprindelige objekt

Når du ophæver sammenkædningen af en forekomst og det oprindelige objekt, afspejles foretagne ændringer af det oprindelige objekt ikke længere på forekomsten.

 1. Højreklik på forekomsten i 3D-panelet.
 2. Vælg Frigør forekomst i genvejsmenuen.
Ophæv sammenkædningen af en forekomst og det oprindelige objekt i Photoshop
Forekomsten blev adskilt fra det oprindelige objekt