Bemærk:

Du kan få hjælp til at fejlfinde ledsagerapps på Brugerforum for Adobe-ledsagerapps. Der ydes ikke telefonsupport. Stil spørgsmål, efterspørg funktioner, og rapporter problemer på feedback.photoshop.com.

Forbindelse af Photoshop-ledsagerapps til Photoshop

Adobe® Photoshop® kommunikerer med Adobe Nav for Photoshop, Adobe Color Lava for Photoshop og Adobe Eazel for Photoshop via et trådløst netværk. Photoshop og appene skal være på det samme netværk, for at de kan forbindes. Gør følgende for at tjekke dit trådløse netværk:

 • I Mac OS skal du klikke på trådløst netværk for trådløst netværk  i OS-menulinjen for at vælge et trådløst netværk.

 • På Windows XP: Vælg Start > Kontrolpanel > Netværk og internetforbindelse > Netværksforbindelse > Trådløs netværksforbindelse.

 • På Windows Vista/Windows 7: Vælg Start > Kontrolpanel > Netværk og internetforbindelse > Netværks- og delingscenter.

 • På iPad: Tryk på Indstillinger og derefter på trådløst netværk.

Bemærk:

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du forbinder Photoshop og dets ledsagerapps i dokumentet Fejlfind problemer med forbindelse til ledsagerapps | Photoshop, eller se Kom godt i gang med Photoshop-ledsagerapps til Photoshop CS5Adobe TV. Du kan få generelle oplysninger om, hvordan du opsætter og fejlfinder trådløse netværk, ved at besøge Apple Support eller Windows Hjælp og vejledninger.

Photoshop-forbindelsesindstillinger

Bemærk:

Brug af Photoshop sammen med Adobe Nav, Adobe Color Lava og Adobe Eazel kræver Photoshop 12.0.4 eller nyere. Vælg evt. Hjælp > Opdateringer for at installere den nyeste version af Photoshop.

Etablering af Photoshop som fjernforbindelse til appene.

 1. I Photoshop: Vælg Rediger  > Fjernforbindelser.

  Opret en ny fjernforbindelse i Photoshop.

 2. Indtast et beskrivende navn i feltet Servicenavn i dialogboksen Fjernforbindelser.

 3. Indtast en adgangskode på seks cifre i feltet Adgangskode.

 4. Vælg Aktiver fjernforbindelser, og klik derefter på OK.

Indstillinger for ledsagerappens trådløse forbindelse

 1. I Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel skal du trykke på PS-ikonet  i nederste højre hjørne af appen.

 2. Tryk på din Photoshop-tjeneste i vinduet Connections.

 3. Indtast en adgangskode på seks cifre, og tryk på Connect.

Når forbindelsen er etableret, bliver PS-ikonet blåt .

Ledsagerappens IP-forbindelser

Hvis der ikke findes et trådløst netværk, kan du oprette en direkte IP-forbindelse mellem Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel og Photoshop.

 1. I Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel skal du trykke på PS-ikonet  i nederste højre hjørne af appen.

 2. Tryk på New i vinduet Connections.

 3. Indtast IP-adressen og -adgangskoden i dialogboksen Photoshop Remote Connections.

 4. Klik på Connect.

Når forbindelsen er etableret, bliver PS-ikonet blåt .

Bemærk:

Du kan få hjælp til at fejlfinde IP-forbindelser i hjælpedokumentet Fejlfind problemer med forbindelse til ledsagerapps | Photoshop.

Brug af Adobe Nav

Med Adobe Nav for Photoshop kan du vælge og administrere Photoshop-værktøjer på din iPad. Med Adobe Nav kan du også gennemse åbne Photoshop-dokumenter med din iPad, mens du arbejder med Photoshop på din computer. Når du bruger Adobe Nav til at få adgang til værktøjer og dokumenter, får du mere plads og fleksibilitet til at arbejde med dine billeder i Photoshop.

Bemærk:

Adobe Nav fås på engelsk, fransk, tysk og japansk. Andre sprogversioner af Photoshop kan tilsluttes Adobe Nav, men kun på disse sprog. Adobe Nav kræver Photoshop 12.0.4 eller nyere. Vælg Hjælp  > Opdateringer for at hente den nyeste version af Photoshop.

Bemærk:

Du kan få vist et video-selvstudium om, hvordan man bruger Adobe Nav, ved at besøge Adobe CS5.5 opdateringssiden på webstedet NAPP. Du kan også se Russell Browns video, Opdatering til Photoshop-apps update for at lære mere om nye Adobe Nav-funktioner til iPad 2.

Forbind til Photoshop

Adobe Nav skal være tilsluttet Photoshop. Du kan få oplysninger om, hvordan du tilslutter Photoshop og Adobe Nav, i Forbindelse af Photoshop-ledsagerapps til Photoshop.

Tilstanden Adobe Nav Tools

Med tilstanden Adobe Nav Tools kan du vælge og arbejde med Photoshop-værktøjer. Adobe Nav viser op til 16 værktøjer ad gangen. Du kan tilpasse tilstanden Tools, så den indeholder de værktøjer, du oftest bruger, eller de værktøjer, du bruger til en bestemt opgave, f.eks. at male.

Tilstanden Adobe Nav Tools.

A. Værktøjsknapper B. Redigeringsvalg C. Skift til værktøjstilstand D. Skift til dokument-tilstand E. Forbind til Photoshop F. Værktøjskasse 
 • Tryk på nederst i appen for at skifte til værktøjstilstand.
 • Tryk på et værktøj for at bruge det i Photoshop. Det valgte værktøj har en hvid baggrund.

Bemærk:

Brug linjen Indstillinger i Photoshop for at angive værktøjsindstillinger.

 • Tryk på knappen Faktiske pixel for at få vist en 100 %-visning af det aktive billede.
 • Tryk på knappen Skærmtilstand for at gå igennem skærmtilstandene. Se Ændring af skærmtilstand for at få flere oplysninger.
 • Tryk på ikonet Skift farver  for at skifte mellem forgrunds- og baggrundsfarve. Tryk på ikonet Standardfarver for at gendanne standardværdierne.

Bemærk:

Værktøjskassen i Adobe Nav viser de valgte forgrunds- og baggrundsfarver. Brug værktøjskassen i Photoshop for at vælge forgrunds- og baggrundsfarverne. Se Valg af farver i værktøjskassen).

 • Tryk på Rediger for at tilføje, slette eller flytte værktøjer. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk et værktøj for at flytte det.

  • Tryk på X'et i det øverste venstre hjørne af værktøjsknappen for at slette et værktøj.

  • Træk et værktøj fra menuen til højre og over i gitteret for at tilføje det.

   Værktøjer, der er i gitteret, er blå i menuen.

  • Tryk på Udført for at vende tilbage til værktøjstilstanden.

Tilstanden Adobe Nav Document

Med dokumenttilstand kan du vælge, få vist og åbne nye Photoshop-dokumenter fra Adobe Nav.

Tilstanden Adobe Nav Document viser billedfiler, som er åbne i Photoshop.

 • Tryk på  nederst i appen for at skifte til dokumenttilstand.

  Den blå prik til venstre for filnavnet angiver, at det er det aktive dokument.

 • Tryk på et andet dokuments miniature for at gøre det til det aktive i Photoshop.

 • Tryk på et dokuments miniature to gange for at få vist oplysninger om det, herunder størrelse og opløsning. Tryk to gange igen for at vende tilbage til miniaturevisningen.

 • Tryk på Ny eller tryk på miniaturepladsholderen for et nyt dokument for at oprette et nyt dokument uden titel i Photoshop.

  Nye dokumenter har 1024 x 768 pixel, 72 dpi og sRGB.

 • Du dublerer et dokument ved at trække dets miniature til det nye dokuments miniaturepladsholder.

 • Du zoomer ind i en miniature ved at trykke på det op til fire gange. Du vender tilbage til miniaturevisningen ved at lukke det.

 • Du ændrer på rækkefølgen af dokumenter ved at trække en miniature til en ny placering.

Brug af Adobe Color Lava

Med Adobe Color Lava for Photoshop kan du oprette temafarveprøver på din iPad. Når Adobe Color Lava er tilsluttet Photoshop, kan du angive Adobe Color Lava-farveprøver som forgrundsfarve. Du kan også angive Adobe Color Lava-farver for panelet Photoshop-farveprøver, når du arbejder. Eller du kan sende Adobe Color Lava-farveprøver som farveprøvebiblioteker via e-mail, så du kan dele dem med andre personer på andre computere.

Bemærk:

Adobe Color Lava fås på engelsk, fransk, tysk og japansk. Andre sprogversioner af Photoshop kan tilsluttes Adobe Color Lava, men kun på disse sprog. Adobe Color Lava kræver Photoshop 12.0.4 eller nyere. Vælg Hjælp  > Opdateringer for at hente den nyeste version af Photoshop.

Bemærk:

Du kan få vist et video-selvstudium om, hvordan man bruger Adobe Color Lava, ved at besøge på Adobe CS5.5 update-siden på webstedet NAPP. Du kan også se Russell Browns video, Photoshop apps update for at lære mere om nye Adobe Color Lava-funktioner til iPad 2.

Tilstanden Adobe Color Lava Mixer.

A. Rengør finger B. Lærred C. Farvepalet D. Farveprøver E. Forbind til Photoshop F. Skift til tilstanden Theme Library G. Indlæs et foto 

Bland farver i Adobe Color Lava

Du blander farver i Adobe Color Lava ved at vælge farver fra farveprøverne og derefter "male" dem med din finger på lærredet.

 • Du indlæser en farve ved at trykke på den på farvepaletten. Den valgte farve har en tykkere hvid kant.

 • Du skifter mellem RGB og gråtoner ved at trykke på den inderste ring på farvepaletten.

 • Tryk to gange på en farve for at redigere værdierne for farvetone, mætning og lysstyrke. Tryk på  for at acceptere HSB-indstillingerne.

 • Tryk en eller to gange på Rengør finger for at fjerne farven fra din fingerspids.

 • Tryk på for at nulstille farvepaletten til standardværdierne.

 • Tryk på  for at slette lærredet.

 • Tryk på knappen New for at oprette et nyt tema.

 • Tryk på kameraikonet  for at indlæse et foto til lærredet. Vælg derefter et billede fra et iPad-fotoalbum.

Arbejde med farveprøver i Adobe Color Lava

Farveprøvesæt vises i højre side af appen Adobe Color Lava. Den aktive (eller valgte) farveprøve er større end de andre fire farveprøver.

 • Tryk på en farveprøve for at vælge den. Når du blander farver, erstatter Adobe Color Lava farven i den valgte farveprøve med den farve, du maler.

 • Tryk på en farveprøve for at angive den som forgrundsfarve i Photoshop.

 • Tryk på tilstandsknappen Theme Library  for at redigere farveprøvesæt.

Styring af temaer i Adobe Color Lava

Med tilstanden Theme Library kan du arbejde med op til 300 farveprøvesæt eller temaer.

Tilstanden Adobe Color Lava Theme Library.

A. Farvetemaer B. Rediger temaer C. Skift til tilstanden Color Mixer D. Forbind til Photoshop 
 • Tryk på et tema for at vælge det.

 • Tryk på tilstandsknappen Color Mixer for at redigere det valgte tema .

 • Tryk på en farveprøve i et tema for at angive den som forgrundsfarve i Photoshop.

 • Tryk to gange på temaet for at få vist RGB-, HSL- og de hexadecimale værdier for hver farveprøve i et tema.

Adobe Color Lava-temadetaljer

 • Du omdøber eller sletter et tema ved at trykke på knappen Rediger eller ved at trykke på og holde et tema nede. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på X'et i det øverste venstre hjørne af et tema for at slette det.

  • Tryk på et temanavn for at omdøbe det.

Deling af Adobe Color Lava-temaer

Du kan få oplysninger om, hvordan du tilslutter Photoshop og Adobe Color Lava, i Forbindelse af Photoshop-ledsagerapps til Photoshop.

 1. Når du er forbundet til Photoshop skal du trykke på  for at gå ind i tilstanden Theme Library.

 2. Tryk på et tema to gange for at åbne temadetaljer. Tryk derefter på en af følgende knapper:

  Send til Photoshop

  Temafarver vises i panelet Farveprøver.

  E-mail

  Åbner en e-mail-meddelelse, så du kan sende temaet til andre. Denne e-mail indeholder en .png-visning af temaet, en .png-visning af lærredet og en .ase-farveprøvebiblioteksfil. Du kan få vejledning i, hvordan du indlæser et farveprøvebibliotek i Photoshop, i Administrering af farveprøvebiblioteker.

Brug af Adobe Eazel

Med Adobe Eazel for Photoshop kan du male billeder med vandfarve på et lærred. Hvert strøg fortsætter med at være “vådt” og tager et par sekunder om at “tørre”. Farverne blandes iht. de indstillinger, du vælger, og hvor vådt det forrige strøg er. Du kan gemme Eazel-kunstværker i iPad-fotogalleriet, og du kan overføre dem til Photoshop for yderligere redigering eller sammensætning.

Bemærk:

Adobe Eazel fås på engelsk, fransk, tysk og japansk. Andre sprogversioner af Photoshop kan tilsluttes Adobe Eazel, men kun på disse sprog. Adobe Eazel kræver Photoshop 12.0.4 eller nyere. Vælg Hjælp  > Opdateringer for at hente den nyeste version af Photoshop.

Bemærk:

Du kan få vist en video-tutorial om, hvordan man bruger Adobe Eazel, ved at besøge på Adobe CS5.5 update-siden på webstedet NAPP.

Adobe Eazel for Photoshop.

A. Penselprøve B. Fingerkontroller C. Lærred 

Bemærk:

Adobe Eazel registrerer automatisk venstre og højre hånd.

Penselprøve

Viser farven, størrelsen og gennemsigtigheden af den aktuelle pensel.

Tommelfingerkontrol

Fortryd, annuller Fortryd og slet alt.

Pegefingerkontrol

Vælg en farve.

Langfingerkontrol

Juster penselstørrelsen.

Ringfingerkontrol

Skift farvens gennemsigtighed.

Lillefingerkontrol

Gem kunstværket, og send det til Photoshop.

Arbejdstilstande i Adobe Eazel

Adobe Eazel indeholder to forskellige arbejdstilstande: Vedvarende og kortvarig. I vedvarende tilstand forbliver alle fem fingerkontroller synlige på skærmen, mens du angiver indstillingerne. Gør følgende for at arbejde i vedvarende tilstand:

 1. Rør lærredet med alle fem fingre samtidigt, og fjern dem igen.

 2. Tryk, eller rør og træk en indstilling for at justere den.

 3. Rør ved lærredet for at acceptere ændringen.

 4. Rør ved lærredet igen for at angive en anden indstilling, eller tryk igen for at starte med at male.

I kortvarig tilstand vises kun én kontrol på skærmen ad gangen. Kontrollen vises kun så længe, din finger arbejder med den. Gør følgende for at arbejde i kortvarig tilstand:

 1. Placer alle fem fingre på lærredet, og løft dem igen, bortset fra den finger, hvis indstillinger du vil justere.

 2. Træk fingeren for at justere indstillingen, eller tryk med lillefingeren for at vælge en indstilling.

 3. Rør ved lærredet igen for at indstille en anden indstilling eller begynde at male.

Vælg farver i Adobe Eazel

Adobe Eazel har fem farveprøver i en palet under din pegefinger. Kanten på den valgte farveprøve blinker.

Valg af en farve i Eazel.

A. Farveprøver B. Penselprøve C. Aktuel farve D. Farvehjul 
 • Træk din pegefinger til en farveprøve, og løft fingeren for at vælge den.

 • Træk din pegefinger til en anden farveprøve, og løft fingeren for at vælge den. Fortsæt med at trække i farvehjulet eller til en farve i kunstværket på lærredet.

Angiv strøgstørrelse og -gennemsigtighed i Adobe Eazel

 • Træk penslen op med langfingeren for at gøre den større. Træk penslen ned med langfingeren for at gøre den mindre. Penselprøven opdateres, mens du trækker.

 • Træk farven op med ringfingeren for at gøre den mere ugennemsigtig. Træk farven ned med ringfingeren for at gøre den mere gennemsigtig. Penselprøven opdateres, mens du trækker.

Fortryd, annuller Fortryd og slet i Adobe Eazel

 • Brug din tommelfinger til at vælge , eller før den hurtigt fra højre mod venstre for at annullere dit sidste strøg.

 • Brug din tommelfinger til at vælge , eller før den hurtigt fra venstre mod højre for at fortryde annulleringen af dit sidste strøg.

 • Brug din tommelfinger til at vælge , eller før den hurtigt op for at slette lærredet.

Gem et Adobe Eazel-kunstværk, og send det til Photoshop.

Du kan gemme Adobe Eazel-kunstværk i iPad-galleriet som .jpeg-fotos. Herefter kan du bruge Photos-appen til at sende det i en e-mail, bruge det som baggrund eller udskrive det. Du kan også sende Adobe Eazel-kunstværket til Photoshop, hvor du kan åbne det for yderligere redigering eller sammensætning.

Bemærk:

Du kan få oplysninger om, hvordan du tilslutter Photoshop og Adobe Eazel, i Forbindelse af Photoshop-ledsagerapps til Photoshop.

 • Du gemmer kunstværket på din iPad ved at vælge Indstillinger med din lillefinger og derefter trykke på knappen Gem til billeder.

 • Du sender kunstværket til Photoshop ved at vælge Indstillinger med din lillefinger og derefter trykke på knappen Send til Photoshop.

  Adobe Eazel sender billedets data til Photoshop, som åbner kunstværket med en opløsning på 4096 x 3092 pixel. I Photoshop kan du gemme Adobe Eazel-kunstværket i et understøttet filformat.

Bemærk:

Adobe Eazel-kunstværk kan se en smule anderledes ud i Photoshop. Der kan opstå små geometriske forskelle pga. gengivelse.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online