Bemærk:

Formværktøjerne gør det nemt at oprette knapper, navigationslinjer og andre elementer, der bruges på websider. Under Om tegning kan du se en oversigt alle tegnefunktioner i Photoshop.

Se også:

Link til illustrator/using

Link til creative cloud/kb/heading

Link til mobile apps/how-to

Tegn former i Photoshop

Tegn former i Photoshop
Julieanne Kost

Oprettelse af en form på et formlag

 1. Vælg et formværktøj eller penværktøj. Sørg for, at Form vælges i menuen på linjen med indstillinger.

 2. Hvis du vil vælge formens farve, skal du klikke på farveprøven på indstillingslinjen og derefter vælge en farve med farvevælgeren.
 3. (Valgfrit) Angiv værktøjsindstillinger på indstillingslinjen. Klik på den inverterede pil ved siden af formknapperne for at få vist yderligere indstillinger for hvert værktøj. (Se Indstillinger for formværktøjer.)

 4. (Valgfrit) Vælg en forudindstillet type i pop op-menuen Type på indstillingslinjen for at anvende typen på formlaget. (Se Anvende forudindstillede typer).

 5. Træk i billedet for at tegne en form:
  • Hold Skift nede for at begrænse et rektangel eller afrundet rektangel til et kvadrat, for at begrænse en ellipse til en cirkel eller for at begrænse stregvinklen til et multiplum af 45.
  • Hvis du vil tegne fra centrum og ud, skal du placere markøren, hvor du vil have formens centrum, trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) og derefter trække diagonalt mod et hjørne eller en kant, indtil formen har den ønskede størrelse.
  Tegn fra hjørnet (til venstre) og fra midten (til højre)
  Tegn fra hjørnet (til venstre) og fra midten (til højre)

  Bemærk:

  Stjerneværktøjet i Illustrator og Polygonværktøjet i Illustrator og Photoshop tegner som standard fra centrum og ud.

Videoer | Opret, rediger og arbejd

Photoshop-teammedlemmet Jeanne Rubbo viser i en række informative videoer, hvordan du opretter, redigerer og arbejder med formlag. Lær at:

Tegne flere former i et lag

Du kan tegne separate former på et lag, eller du kan foretage ændringer af en eksisterende form på et lag ved at tilføje, fratrække, gennemskære og udelukke.

 1. Marker det lag, der skal tilføjes former på.
 2. Vælg et tegneværktøj, og angiv værktøjsspecifikke indstillinger (se Indstillinger for formværktøjer).

 3. Vælg en af følgende på indstillingslinjen:

  Føj til formområde

  Føjer det nye område til eksisterende former eller kurver.

  Træk fra formområde

  Fjerner det overlappende område fra eksisterende former eller kurver.

  Gennemskær formområder

  Begrænser området til gennemskæringen af det nye område og de eksisterende former eller kurver.

  Udeluk områder med overlappende former

  Udelukker det overlappende område i de konsoliderede nye og eksisterende områder.

 4. Tegn i billedet. Du kan nemt skifte mellem tegneværktøjerne ved at klikke på en værktøjsknap på indstillingslinjen.

Tegne en hjulform

Du skærer en form ud fra en eksisterende form, så lagene nedenunder kan ses. Denne fremgangsmåde viser, hvordan du opretter en kransform, men du kan benytte denne teknik med alle kombinationer af formværktøjerne, også brugerdefinerede former.

 1. Vælg ellipseværktøjet i værktøjskassen. Det kan eventuelt være skjult af et af de andre formværktøjer eller stregværktøjet .

 2. Sørg for, at Form vælges i menuen på linjen med indstillinger.

 3. Træk i dokumentvinduet for at tegne den ønskede form. Hold Skift nede, mens du trækker, for at låse ellipsen til en cirkel.
 4. Klik på knappen Træk fra formområde på indstillingslinjen .

 5. Træk i den nye form for at lave udskæringen. Når du slipper museknappen, kan billedet under den nye form ses igennem den.
 6. Hvis du vil flytte en af formerne til en ny placering, skal du klikke på kurvemarkeringsværktøjet i værktøjskassen (det kan eventuelt være skjult af værktøjet til direkte valg ) og vælge kurven. Træk den til den nye placering, eller brug piletasterne på tastaturet til at skubbe den én pixel ad gangen.

  Bemærk:

  Hold Skift nede, og klik for at markere flere kurver.

Tegne en brugerdefineret form

Du kan tegne brugerdefinerede former ved hjælp af former fra pop op-panelet Brugerdefineret form eller gemme en form eller kurve, som du kan bruge som brugerdefineret form.

 1. Vælg værktøjet til brugerdefineret form . (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du trykke på knappen Rektangelværktøj i nærheden af bunden af værktøjskassen og holde den nede).

 2. Vælg en form på pop op-panelet Brugerdefineret form på indstillingslinjen.

  Hvis du ikke finder den ønskede form i panelet, kan du klikke på pilen i det øverste højre hjørne af panelet og vælge en anden kategori med former. Når du bliver bedt om at erstatte de aktuelle former, skal du klikke på Erstat for kun at få vist formerne i den nye kategori eller på Tilføj for at føje dem til de former, der allerede vises.

 3. Træk med markøren i billedet for at tegne formen.

Gemme en form eller kurve som en brugerdefineret form

 1. Vælg en kurve i panelet Kurver – enten en vektormaske til et formlag, en arbejdskurve eller en gemt kurve.
 2. Vælg Rediger > Angiv brugerdefineret form, og navngiv den nye brugerdefinerede form i dialogboksen Formnavn. Den nye form vises i panelet Form på linjen med indstillinger.
 3. Hvis du vil gemme den nye brugerdefinerede form som en del af et nyt bibliotek, skal du vælge Gem former i pop op-panelmenuen.

Der er flere oplysninger under Arbejde med Styring af forudindstillinger.

Oprette en form med ilagte raster

Når du skaber en form med ilagte raster, tegner du en form, lægger raster i og udfylder den med forgrundsfarven. Du kan ikke redigere en form med ilagt raster som et vektorobjekt. Former med ilagt raster oprettes ved hjælp af den aktuelle forgrundsfarve.

 1. Vælg et lag. Du kan ikke oprette en form med ilagt raster på et vektorbaseret lag (f.eks. et tekstlag).
 2. Vælg et formværktøj, og klik på knappen Udfyld pixel på indstillingslinjen.
 3. Angiv følgende indstillinger på indstillingslinjen:

  Tilstand

  Styrer, hvordan formen vil påvirke billedets eksisterende pixel. (Læs mere under Blandingstilstande).

  Opacitet

  Bestemmer, i hvor høj grad formen skal skjule eller vise de underliggende pixel. En form med 1% opacitet vises som næsten helt gennemsigtig, mens en form med 100% opacitet vises som næsten helt ugennemsigtig.

  Kantudjævnet

  Udjævner og blander kantpixlene med de omgivende pixel.

 4. Angiv andre værktøjsspecifikke indstillinger. Se Indstillinger for formværktøjer.

 5. Tegn formen.

indstillinger for formværktøjer

Der er et unikt delsæt af nedenstående indstillinger for hvert formværktøj. Hvis du vil se indstillingerne, skal du klikke på pilen til højre for rækken af formknapper, på linjen med indstillinger.

Adgang til formværktøjsindstillinger i indstillingsmenuen (viste linjeindstillinger)
Adgang til formværktøjsindstillinger i indstillingsmenuen (viste linjeindstillinger)

Pilehoveder – start og slut

Føjer pilehoveder til en streg. Vælg stregværktøjet, og vælg derefter Start for at føje en pil til starten af stregen, eller vælg Slut for at føje en pil til slutningen af stregen. Vælg begge indstillinger, hvis du vil tilføje pile i begge ender. Formindstillingerne vises i pop op-dialogboksen. Angiv værdier for Bredde og Længde for at angive pilehovedets proportioner som en procentdel af stregtykkelsen (10% til 1000% for Bredde og 10% til 5000% for Længde). Angiv en værdi for pilehovedets konkavitet (fra –50% til +50%). Konkavitetsværdien definerer krumningen på pilehovedets bredeste del, hvor pilehovedet møder stregen.

Bemærk:

Du kan også redigere et pilehoved direkte med vektormarkeringen og tegneværktøjerne.

Cirkel

Låser en ellipse til en cirkel.

Definerede proportioner

Gengiver en brugerdefineret form baseret på de proportioner, den blev oprettet med.

Defineret størrelse

Gengiver en brugerdefineret form baseret på den størrelse, den blev oprettet med.

Fast størrelse

Gengiver et rektangel, afrundet rektangel, en ellipse eller brugerdefineret form som en fast form baseret på de værdier, du angiver i tekstboksene Bredde og Højde.

Fra centrum

Gengiver et rektangel, afrundet rektangel, en ellipse eller brugerdefineret form fra midtpunktet.

Indryk sider med

Gengiver en polygon som en stjerne. Angiv en procentdel i tekstboksen for at angive den del af stjernens radius, der optages af punkterne. En indstilling på 50% opretter punkter, der er halvt så store som stjernens samlede radius. En større værdi opretter skarpere, tyndere punkter, og en mindre værdi opretter tykkere punkter.

Proportional

Gengiver et rektangel, afrundet rektangel eller en ellipse som en proportional form baseret på de værdier, du angiver i tekstboksene Bredde og Højde.

Radius

Angiver hjørneradius for afrundede rektangler. Bruges til polygoner til at angive afstanden fra en polygons midtpunkt til de ydre punkter.

Sider

Angiver antallet af sider i en polygon.

Udglat hjørner eller Udglat indrykninger

Gengiver en polygon med udglattede hjørner eller indrykninger.

Fastgør til pixel

Fastgør kanter på et rektangel eller afrundet rektangel til pixelgrænserne.

Firkant

Låser et rektangel eller afrundet rektangel til en firkant.

Ikke begrænset

Bruges til at indstille bredden og højden for et rektangel, afrundet rektangel, en ellipse eller brugerdefineret form ved at trække.

Vægt

Angiver bredden for linjeværktøjet i pixel.

Bemærk:

Du kan ændre strøgbredden for andre formværktøjer under Lag > Lagtype > Strøg. (Se Anvende eller redigere en brugerdefineret lagtype).

Redigere former

En form er et udfyldningslag, der er kædet sammen med en vektormaske. Du kan let ændre udfyldningen til en anden farve, et andet farveforløb eller et andet mønster ved at redigere formens udfyldningslag. Du kan også redigere formens vektormaske for at ændre formens kontur og anvende en type pålaget.

 • Du kan ændre en forms farve ved at dobbeltklikke på formlagets miniaturebillede i panelet Lag og vælge en anden farve med farvevælgeren.
 • Du kan udfylde en form med et mønster eller et farveforløb ved at vælge formlaget i panelet Lag og vælge Lag > Lagtype > Farveforløbsmaske.
 • Du kan ændre strøgbredden ved at vælge formlaget i panelet Lag og vælge Lag > Lagtype > Strøg.
 • Du kan ændre en forms kontur ved at klikke på formlagets vektormaskeminiature i panelet Lag eller i panelet Kurver. Rediger derefter formen med værktøjet til direkte valg og penværktøjet.
 • Du kan flytte en form uden at ændre dens størrelse eller proportioner ved at bruge flytteværktøjet.

Du kan læse mere under Justere kurvekomponenter og Transformere frit.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online