Når du udtrækker et objekt, sletter Photoshop dets baggrund til gennemsigtighed. Pixel på objektets kant mister de farvekomponenter, som kom fra baggrunden, så de kan blandes med en ny baggrund uden at danne en farveglorie.

Brug den mere effektive og fleksible Juster kant-kommando

For at få bedre resultater og redigering uden at slette noget skal du bruge Vælg > Juster kant-kommandoen. Se Juster markeringens kanter for at få en vejledning og links til andre nyttige selvstudier.

Juster kant-kommandoen er især imponerende ved meget vanskeligt kantindhold, såsom tjavset hår. Modsat det gamle ekstramodul, der permanent sletter pixeldata, opretter Juster kant-kommandoen markeringsmasker, som du senere kan tilpasse på ny og finjustere.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://tv.adobe.com/watch/the-russell-brown-show/masking-basics-in-photoshop-cs5/">Udtræk objekter i Photoshop CS5</a>
Russell Brown

Brug det gamle, valgfrie ekstramodul (kun Windows)

Bemærk:

Ekstramodulet er ikke tilgængeligt for Mac OS, fordi det ikke er kompatibelt med nye versioner af operativsystemet, og Juster kant-kommandoen sørger for bedre udtrækninger.

Udtrækningsmodul i Photoshop
Markeret område fremhævet og udfyldt, og udtrukket objekt

 1. Eftersom Juster kant-kommandoen er bedre, er ekstramodulet ikke installeret sammen med Photoshop. Hent det valgfrie Windows-ekstramodul her.
 2. Vælg det lag på lagpaletten, som indeholder det objekt, du vil trække ud. Hvis du vælger et baggrundslag, bliver det til et normalt lag efter udtrækningen. Hvis laget indeholder en markering, sletter udtrækningen kun baggrunden i det markerede område.

  Bemærk:

  Du kan undgå at miste de oprindelige billedoplysninger ved at dublere laget eller oprette et snapshot af den oprindelige billedtilstand.

 3. Vælg Filter > Udtræk, og angiv derefter værktøjsindstillinger:

  Penselstørrelse

  Indtast en værdi, eller træk skydeknappen for at angive bredden på værktøjet Kantfremhævning . . Du kan også bruge indstillingen Penselstørrelse til at angive bredden på viskelæder-, oprydnings- og kantoptegningsværktøjerne.

  Fremhæv

  Vælg en forudindstillet farveindstilling til den fremhævning, der vises omkring objekter, når du bruger kantfremhævningsværktøjet, eller vælg Anden for at angive en brugerdefineret farve til fremhævningen.

  Fyld

  Vælg en forudindstillet farveindstilling, eller vælg Anden for at angive en brugerdefineret farve til det område, der dækkes af udfyldningsværktøjet.

  Automatisk fremhævning

  Vælg denne indstilling, hvis du fremhæver en veldefineret kant. Indstillingen hjælper med at bevare fremhævningen på kanten og anvender en fremhævning med en bredde, der netop dækker kanten, uanset den aktuelle penselstørrelse.

  Bemærk:

  Hvis du bruger Automatisk fremhævning til at markere et objekts kant, der er tæt på en anden kant, skal du formindske penselstørrelsen, hvis kanter i konflikt med hinanden trækker fremhævningen ud af objektets kant. Hvis objektkanten har en ensartet farve på den ene side og kanter med høj kontrast på den anden side, skal du holde objektkanten inden for penselområdet, men centrere penslen på den ensartede farve.

  Angiv udtrækningsindstillinger:

  Tekstureret billede

  Vælg denne indstilling, hvis forgrunden eller baggrunden i billedet indeholder en masse tekstur.

  Udglat

  Angiv en værdi, eller træk skydeknappen for at øge eller mindske udglatningen af konturen. Det er normalt bedst at begynde med en nulværdi eller lille værdi for at undgå uønsket sløring af detaljer. Hvis der er skarpe artefakter i udtrækningsresultatet, kan du forøge værdien Udglat for at forsøge at fjerne dem i den næste udtrækning.

  Kanal

  Vælg alfakanalen i menuen Kanal for at basere fremhævningen på en markering, der er gemt i en alfakanal. Alfakanalen skal være baseret på en markering fra kantgrænsen. Hvis du ændrer en fremhævning, der er baseret på en kanal, ændres kanalnavnet i menuen til Brugerdefineret. Billedet skal have en alfakanal, hvis indstillingen Kanal skal være tilgængelig.

  Gennemtving forgrund

  Vælg denne indstilling, hvis objektet er særligt indviklet eller mangler et tydeligt indre.

 4. Vælg værktøjet Kantfremhævning , og tegn for at angive kanten på det objekt, du vil trække ud. Træk på en måde, så fremhævningen overlapper både forgrundsobjektet og baggrunden en anelse. Brug en stor pensel til at dække tynde, snirklede kanter, hvor forgrunden blandes med baggrunden, f.eks. hår eller træer.

  Bemærk:

  Brug enten zoomværktøjet eller håndværktøjet til at justere visningen efter behov.

  Hvis du vil viske fremhævningen ud, skal du vælge værktøjet Viskelæder  og trække hen over fremhævningen. Hvis du vil viske hele fremhævningen ud, skal du trykke på Alt+Tilbage (Windows) eller Alternativ+Delete (Mac OS).

  Hvis objektets indre er veldefineret, skal du sørge for, at fremhævningen omslutter objektet fuldstændigt. Det er ikke nødvendigt at fremhæve områder, hvor objektet berører billedgrænserne. Hvis objektets indre ikke er tydeligt defineret, skal du fremhæve hele objektet.

  Bemærk:

  Du kan ikke fremhæve hele objektet, hvis du har valgt Tekstur eller Gennemtving forgrund.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at definere forgrundsområdet:
  • Hvis objektets indre er veldefineret, skal du vælge værktøjet Udfyld . Klik i objektet for at udfylde det. Hvis du klikker på et udfyldt område igen med udfyldningsværktøjet, fjernes udfyldningen.

  • Hvis du har valgt Gennemtving forgrund, skal du vælge pipetteværktøjet og klikke i objektet for at indsamle en prøve af forgrundsfarven eller klikke i tekstboksen Farve og bruge en farvevælger til at vælge forgrundsfarven. Denne metode fungerer bedst med objekter, der indeholder toner af en enkelt farve.

 6. (Valgfrit) Klik på Eksempel for at få vist det udtrukne objekt. Zoom eventuelt ind.

  Visning

  Vælg et menupunkt for at skifte mellem visninger af det originale og det udtrukne billede.

  Vis

  Vælg et menupunkt for at få vist det udtrukne objekt på en baggrund med farvet bund eller som en gråtonebaggrund. Vælg Ingen for at få vist en gennemsigtig baggrund.

 7. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder til at forbedre udtrækningen:
  • Vælg nye fremhævnings- og udfyldningsindstillinger, og tegn igen med kantfremhævningsværktøjet. Definer forgrundsområdet igen, og se derefter det udtrukne objekt i eksemplet.

  • Angiv nye udtrækningsindstillinger (Udglat, Gennemtving forgrund eller Farve), og se derefter det udtrukne objekt i eksemplet.

  Når du er tilfreds med udtrækningen, kan du foretage de endelige justeringer.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at justere udtrækningsresultatet:
  • Brug oprydningsværktøjet til at viske baggrundsspor ud i det udtrukne område. Værktøjet trækker opacitet fra og har en kumulativ effekt. Du kan også bruge oprydningsværktøjet til at udfylde huller i det udtrukne objekt. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk for at tilføje gennemsigtighed igen.

  • Brug kantoptegningsværktøjet til at redigere det udtrukne objekts kant. Værktøjet gør kanterne skarpere og har en kumulativ effekt. Hvis der ikke er en tydelig kant, føjer kantoptegningsværktøjet opacitet til objektet eller trækker opacitet fra baggrunden.

  Bemærk:

  Du kan også rydde op i billedet efter en udtrækning med baggrundsviskelæder- og historikpenslerne i værktøjskassen.

 9. Klik på OK for at anvende den endelige udtrækning. Alle pixel i laget uden for det udtrukne objekt viskes ud til gennemsigtighed.

Bemærk:

Efter en udtrækning kan du føje opacitet til baggrunden igen og lave andre effekter ved at vælge Rediger > Udton udtrækning.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online