I Photoshop CS6 introduceres mere end 60 produktivitetsforbedringer, også kendt som JDI-funktioner (Just Do It). Disse små forbedringer er blevet foretaget på basis af langvarige kundeønsker og kan samlet i høj grad øge din produktivitet.

Bemærk:

Se Nyheder i Photoshop CC, hvor du kan finde oplysninger om nye funktioner og forbedringer i Photoshop CC.

Automatisering

 • Kontaktblad II gendannet som en automatiseringsmulighed
 • PDF-præsentation gendannet som en automatiseringsmulighed
 • Lagsammensætning til PDF gendannet som en Scripts-mulighed

Pensler

 • Gem penselstrøg under handlinger med Tillad optagelse af værktøj i panelmenuen Handlinger. (Fordi penstrøg ofte er unikke i hvert projekt, skal denne option deaktiveres, efter du har optaget handlinger, som kræver det.)
 • Lysstyrke-/kontrastskydeknap til teksturer ved maling
 • Penseltipmarkøren viser penselstilling og flimmer for runde og optagne tips.
 • Penselprojicering til statiske tips
 • Farvedynamikken bevares som standard for hvert strøg
 • Heads-up displayet (HUD) til ændring af penselstørrelse og hårdhed kan også ændre opaciteten: Tryk på Control+Alt (Windows) eller Command+Option (Mac OS) og træk op eller ned. (Under generelle indstillinger skal du fravælge Varier hårdhed for rund pensel baseret på lodrette menubevægelser.)
 • Øget maksimal penselstørrelse til 5000 pixel

Kanaler

 • Aktivér Del kanaler for dokumenter med enkelt lag (så man kan dele enkelt gennemsigtighed)

Farvevælger

 • Tillad at indsætte i hexadecimale felter med # (f.eks. #aabbcc) eller 0x (f.eks. 0xAABBCC)
 • Tillad genvejsværdier for hexadecimale tal (f.eks. #123)

Pipette

 • Tilføjet mulighed for at ignorere justeringslag i eksempelmenuen på linjen Indstillinger.
 • Tilføjet mulighed for at tage eksempler fra aktuelle niveau og ned til eksempelmenu
 • Eksempelstørrelseindstillinger vises nu i kontekstmenuen for forskellige Pipetteværktøjer (sort punkt og hvidt punkt i niveauer osv.)

Filformater

 • Læser flere bit-dybder i TIFF-filer
 • Tilføjer indstillinger til at håndtere OpenEXT-gennemsigtighed, når der åbnes og lagres
 • Læser BIGTIFF-format (TIFF-filer over 4 Gig)
 • Læser normale stereotegnpar-formater (JPS, MPO, PNS)

GPU

 • Øget stabilitet ved at forhåndskvalificere detekterede GPU'er inden brug

Størrelsestilpasning af billeder

 • Bikubisk automatisk indstilling vælger automatisk den bedste metode til at ændre billeddata baseret på størrelsestilpasningstypen

Import

 • (Max OS) Image Kit scanner- og kamerasupport til at importere billeder fra flere enheder

Lag

 • Menuen Interpolation er føjet til linjen med indstillinger med henblik på at kunne lave Fri transformering
 • Føjet rastersimulering til farveforløbsmaske og farveforløb-strøglagtyper
 • Føjet genvejene 00 og Shift + 00 til at angive lag og fylde opacitet til 0 %
 • Simultan ændring af låse-, blandingstilstand, eller farveetiket på flere markerede lag
 • Ctrl/Command + J  kopierer markerede laggrupper (foruden lagene)
 • Værktøjstip til lag inkluderer lagets navn
 • Ny rasterriser-lagtype-kommando sammenfletter lageffekter med lag
 • Omstruktrering af lagtyper for at afspejle i hvilken rækkefølge, de anvendes (anbringes af f.eks. skyggeeffekt under de andre effekter)
 • Vis Blanding hvis/blandingsindstillingsskilt på lag, hvis lagtypeindstillinger er blevet individualiseret
 • Alt/Opt + klik på FX-pile viser eller skjuler alle lageffekter
 • Korrekt opacitet og blandingstilstand vises for skjulte lag
 • Når du omdøber lag, går du til næste lag ved at trykke på Tab, Shift + Tab går til forgående lag.
 • Formlagnavne afspejler værktøjets navn (for eksempel "Rektangel 1")

Blødgør

 • Tilføjet GPU skærmkortsacceleration
 • Tilføjet grundlæggende og avancerede brugergrænsefladeindstillinger
 • Forbedret synlighed af Mac-markør
 • Tilføjet indstilling til at indlæse maske
 • Øget maksimal størrelse af blødgør-penselstørrelse til 15.000
 • (kun engelsk) Tilpas blødgøringspensel med firkantede parentes [ ] genveje, som nu matcher intervaller andre steder i Photoshop
 • Ctrl (Windows) / Command (Mac OS) skifter til forstørrelsesglas
 • Alt + højreklik + træk ændrer penselstørrelse (Windows)
 • Ctrl + Alt + klik + træk ændrer penselstørrelse (Mac OS)

Masker

 • Aktiver inverter- og tærskeljusteringer for masker i 32-bit/kanal-billeder

Ekstramoduler

 • Tryk og hold Skift nede under start for at deaktivere valgfrie og tredjepartsekstramoduler

Forudindstillinger

 • Tilføjet faste indstillinger for nyt dokument for normale enheder (for eksempel iPhone, iPad osv.)
 • Tilføjet nye forudindstillinger til farveforløbskort til traditionel udskrivnings-toning og split-toning
 • Omstruktureret forudindstillinger til værktøj forbliver efter genstart
 • Nye HDR Pro-forudindstillinger fra RC Concepcion og Scott Kelby

Udskrivning

 • Tilføjet Redigeringsknap i beskrivelsesfeltet i udskrivningsdialogen
 • Gjort det muligt at tilpasse udskrivningsdialog og Vis udskrift-skærmen
 • Tilladt individualiseret baggrundsfarve til skærmen i udskrivningsdialogen
 • Tilladt manuel omplacering af det udskrevne område på siden
 • Skjule farveprofiler, som er upassende til pt. valgt printer, når man anvender Photoshop styrer farver
 • Genindført Udskriv markeret område; du kan ændre det markerede i Udskrivningsdialogen

Lagring

 • Advarselsbesked angiver, at 16-bit-billeder ikke kan vise deres filstørrelse i dialogen Gem som JPEG

SDK

 • Tilføjet adgang til adgangsværktøjsnavnet forbundet med værktøjets navn på forudindstillingen via scripting
 • Tilføjet muligheden for at returnere en række hjælpelinjer i et dokument fra scripting-SDK'en.

Markeringer

 • Support til decimaludtyndingsværdier for markeringsrammeværktøjet, Lassoværktøjet og maskepanelet (ligesom dialogen Udtynding)
 • Udtyndingsradius trukket tilbage i Foretag valg fra stidialogen

Transformer

 • Lag-miniaturebillede fortsætter med at vise smart objekt-ikonet, når et lag transformeres
 • Forbedret trækning af vektorkurver
 • Kan rotere 90 grader med lige x ulige pixeldimension for at undgå at lande på i en halv-pixel-stilling. (For at aktivere denne virkemåde, skal Fastgør vektorværktøjer og Transformeringer til pixelgitter vælges under Generelle indstillinger.)
 • Tilføjet Filhåndtering > Ignorer rotation-metadataindstilling for automatisk at deaktivere rotation af billeder baseret på filmetadata

Type

 • Tilføjet Type > Indsæt kommando Lorem Ipsum for hurtigt at indsætte variabel tekst
 • Tilføjet indstillingen Bland tekstfarver med Gamma for at blande tekstlag med en gammaindstilling, der er anderledes end dokumentets farverum. Denne indstilling findes ved at vælge Rediger > Farveindstillinger og klikke på Flere indstillinger til højre. Standardindstillingen 1.45 blander tekst mere korrekt end tidligere Photoshop-versioner og matcher dermed andre applikationer bedre.

Bemærk: Når du blander tekstfarver med Gamma, vil tekstlag fra Photoshop CS6 se anderledes ud end i tidligere versioner af Photoshop.

Brugergrænseflade

 • Kommandoerne Ny/Åbn tilgængelige ved at kontekstklikke på dokumentfaner (en funktion, der længe har fandtes på Mac OS og nu også på Windows)
 • Føjet afkrydsningsfeltet "Vis ikke igen" til advarslen Rens.
 • Fjernet app-stregen og formindsket den trækbare titellinje med over 30 %

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online