Fejlrettelser i Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Import

 • MXF-filer fra visse tredjepartsapps og -enheder har forvirrende navne på projekt- og tidslinjepanelerne.
 • MPEG-4-video med MPEG-1-lyd medfører, at der kun er lyd i de første par sekunder.
 • VOB-filer afspiller kun lyd eller bliver ved med at vise "Medie afventer".
 • FCP XML, der indeholder UNC-stier, udfylder dialogboksen "Find optagelser" med forkerte stier.
 • Data med tekstning for hørehæmmede i bestemte filer vises ikke i Premiere Pro, men vises i andre værktøjer.
 • Ved import af visse FCP XML-filer oprettes der en sekvens med videoklip, som afspilles i Program Monitor, men ikke vises på tidslinjen.
 • Tidskoder vises forkert i visse MXF-filer fra et tredjepartsprogram.
 • MOD-optagelser bliver beskåret ved import.
 • RMF-filer fra Canon C500 kan ikke importeres.
 • Udpakkede Phantom Cine-filer ser mørkere ud i Premiere Pro end i andre programmer.

Voksende filer

 • Uacceptabel funktionalitet ved opdatering og færdiggørelse af en voksende fil.
 • Nogle voksende QuickTime-filer opdateres ikke.
 • Videoafspilningen går nogle gange i stå, og reaktionstiden er dårlig ved brug af JKL til afspilning af/flytning i en voksende fil.
 • Periodiske forsinkelser på flere sekunder ved redigering af voksende filer.

Eksport og gengivelse

 • Støj i eksporterede XDCAM HD 50 MXF-filer.
 • Smart-gengivelse af et beskåret XDCAM EX-klip bliver afkortet.
 • En eksporteret XAVC-fil indeholder pludselig et forkert billede.
 • "Brug forhåndsvisninger" virker ikke ved eksport fra en brugerdefineret QuickTime ProRes-sekvens.
 • Lejlighedsvis advarsel om "Fejl ved kompilering af film" og fejl ved Smart-gengivelse eller eksport af XDCAM HD 50.
 • Eksporterede AVC-Intra-klip genkendes ikke i P2 Viewer Plus.
 • Sekvensklip med fjernede sektioner kan ikke Smart-gengives.
 • OMF-udvælgelse vha. håndtag bliver glemt, når dialogboksen åbnes igen.
 • Forsinkelse ved eksport af visse sekvenser som Premiere Pro-projekter.
 • Eksporteret lydklip med iXML har en forkert billedhastighed.
 • Tidskoden er nogle gange forkert i eksporterede filer, der kun indeholder lyd.
 • Nogle AVC-Intra 100-filer opdateres ikke jævnt, og der vises fejlmeddelelser ved eksport, konsolidering, transkodning osv.
 • Forsinkelse når en sekvens bliver sat i kø til Adobe Media Encoder, hvis den er på en anden skærm, og et klip i sekvensen indeholder Analog Delay-effekten (kun Mac OS).

AAF

 • Indholdet i eksporterede AAF-filer bliver ikke sammenkædet vha. batchimport i nogle tredjepartsprogrammer.
 • Cross Dissolve-overgange bliver fjernet, når en eksporteret AAF-fil importeres til Premiere Pro eller visse andre tredjepartsprogrammer.
 • Hastighedsændringer i videoklip bliver fjernet ved eksport af AAF-filer.
 • Når AAF-filer, der indeholder et stereoklip på et monospor, åbnes i nogle tredjepartsprogrammer, kommer der to monospor.
 • AFF-eksporten foregår meget langsommere med komplette filer end med OMF.
 • I nogle tredjepartsprogrammer vises alle klip ved AAF-eksport med navnet på det første klip på spor A1 (kun i Mac OS).
 • Nedbrud ved brug af visse sporeffekter fra tredjeparter ved forsøg på AAF-eksport (kun i Windows).
 • Når klip, der er eksporteret fra 5.1, importeres i visse tredjepartsprogrammer som monoklip, er navnene på klippene forkerte.
 • AIFF- og WAV-monofiler i en sekvens, der eksporteres via AAF bliver ikke automatisk sammenkædet igen i nogle tredjepartsprogrammer.

XML

 • Optagelser med 47,95 fps eksporteres til FCP XML med 47 fps.

EDL

 • Tidskoden er forkert i nogle eksporterede EDL-filer.
 • Der bruges millisekunder i stedet for antal billeder i tidskoden for eksporterede EDL-filer.

Afspilning og overførsel

 • Cross Disolve overføres fortløbende, selvom sekvensen er indstillet som interlaced.
 • I projekter med Canon XF C300-medier slettes der billeder, hvis filen ikke har været åbnet i noget tid.
 • XAVC-filer fra nogle kilder kan ikke afspilles.
 • Når en sekvens med tekstning for hørehæmmede vises på en HD-skærm via Transmit vha. bestemt tredjepartshardware, bliver tekstningen ikke vist.
 • Redigering af videooffset har ikke nogen virkning med I/O-hardware fra tredjeparter.
 • Langsom flytning resulterer i billeder i forkert rækkefølge.

Lyd

 • Monoklip afspilles til kanal 1 og 2, når de trækkes til et tilpasningsspor.
 • Lyden forsvinder sporadisk fra klip i sekvensen, men findes i masterklippet.
 • Nedbrud ved brug af Audio Gain i masterklippet.
 • Nedbrud ved beskæring af lydklip, hvor Multiband Compressor anvendes under afspilning.
 • Monolyd, der er panoreret til den midterste kanal med 5.1-panoreringsværktøjet, siver ind i den venstre kanal.
 • Lyd fra 2K ProRes HQ-filer kan ikke afspilles.
 • Stereoklipkanalerne dæmpes med 3 dB, når den samme kildekanal sendes til begge destinationskanaler i dialogboksen Audio Channels.

Projekt

 • Forkert sortering af klip, når et projekt vises i mediebrowseren.
 • Sorteringsrækkefølgen i listevisning opdateres ikke i projektpanelets ikonvisning, når rækkefølgen i listevisningen ændres.
 • Når en sekvens fra mediebrowseren åbnes, uden at den importeres, er det muligt at anvende effekter på masterklip vha. Effect Controls-panelet.
 • Nedbrud i nogle tilfælde ved kopiering af en hel sekvens.
 • Lejlighedsvise forsinkelser ved import/åbning af et projekt, der indeholder XDCAM-optagelser (kun Mac OS).
 • Redigering af klipmetadata i felterne Kommentar, Kunde og God beskadiger ikke projektet.
 • Når klip trækkes til en mappe til mappe vha. Cmd/Ctrl i ikonvisning, resulterer det kun i klip i en tom, dubleret mappe.
 • Nedbrud ved udførelsen af kommandoen Luk andre tidslinjepaneler, når der er flere åbne skrivebeskyttede sekvenser eller "kildeskærmsekvenser" (kun Mac OS).
 • Når en sekvens fra en mappe trækkes fra mediebrowseren, bliver alle elementerne dubleret.
 • Når et klip, der kun indeholder video eller lyd, trækkes fra en sekvens til projektpanelet, sker der ingenting.
 • Allerede eksisterende CFA-filer bliver genoprettet i en fælles mediecache under visse omstændigheder.
 • I et projekt med to sekvenser, hvor Warp Stabilizer er blevet anvendt på alle klip, tager det længere tid at gemme. I sådanne tilfælde kan programmet også reagere langsomt eller gå helt i stå.
 • Dynamiske medier: Feltet Shot Name kan ikke bruges i projektpanelets listevisning.
 • Tidskoder bliver ikke læst/vist rigtigt i ProRes-filer, der er optaget med tredjepartshardware.
 • Forespørgselskoden for definition af en søgemappe bliver ødelagt efter import af et projekt fra mediebrowseren.
 • Når du trykker på Escape i dialogboksen med en advarsel om overskrivning af projektet, bliver projektet overskrevet.

Project Manager og konsolidering og transkodning

 • QuickTime-filer med flere stereopar resulterer i forkert kanalisering af lyd i sekvensen.
 • Der findes ingen forudindstillinger til DNxHD-transkodning for 720p24/25/30.
 • Klip med tekstning for hørehæmmede bliver kopieret uden advarsel ved brug af forudindstilling til transkodning, hvor CC er aktiveret.
 • Hvis A/V-klip eller klip, der kun indeholder lyd, transkodes med forudindstillinger for klip, der kun indeholder video, bliver lyden transkodet.
 • Forudindstillinger for lyd kan ikke bruges til transkodning af A/V-klip eller klip, der kun indeholder lyd, og i panelet Events vises der kun uoverensstemmelser i billedstørrelser.
 • Konsolidering og transkodning med MPEG-forudindstillinger uden multiplex medfører en ukendt fejl.
 • Ved konsolidering og transkodning advares brugeren ikke om offlinemateriale.
 • Hvis alle sekvenser ikke er valgt, bliver de ubrugte klip ikke kopieret, når "Udelad ubrugte klip" er deaktiveret.
 • En sekvens fra flere kamerakilder, som ikke er i den transkodede sekvens, er i det transkodede projekt.
 • Hvis det samme klip bruges flere gange, og Motion og Match: Sequence anvendes en af gangene, bliver klippet transkodet separat.
 • Der oprettes ingen peak-filer, hvis det transkodede projekt åbnes, uden at Premiere Pro afsluttes først.
 • Overlappende underklip, hvor "Begræns beskæringer til underklippenes grænser" er aktiveret, transkodes som separate klip.
 • I sekvensvisningen i Project Manager vises sekvenserne i forkert rækkefølge, og der er ikke mulighed for at sortere dem.
 • Når "Begræns beskæringer til underklippenes grænser" er aktiveret, viser underklippene et forkert videobillede, når de åbnes i Source Monitor, efter at de er blevet konsolideret og transkodet.
 • Transkodede projekter indeholder henvisninger til et gengivet og erstattet klip, men det originale klip inkluderes ikke i den transkodede mappe, når "Udelad ubrugte klip" er aktiveret.
 • Når du kun bruger lyden fra en A/V-fil, bliver MXF automatisk transkodet til A/V ved brug af konsolidering og transkodning uden advarsel.
 • Hastighedsændringer for baglæns afspilning medfører, at der er utilstrækkelig medier til et klip i det transkodede projekt.

Gengiv og erstat

 • Brug af Gengiv og erstat på et klip, der registreres med 15 fps, medfører, at billedet fryser, eller at der vises et sort klip i sekvensen.
 • Beskæring på punkt overholdes ikke ved brug af Gengiv og erstat på medier, der afspilles baglæns.
 • Et gengivet og erstattet kildeklip bliver placeret i en mappe med gendannede klip i et nyt projekt, der oprettes ved eksport af det valgte som Premiere-projekt.

Sammenflettede klip

 •  Der er ikke noget miniatureeksempel for sammenflettede klip i projektpanelets listevisning.

Underklip

 • Medier flyttes i et underklip i Source Monitor, når der skiftes fra et hårdt til et blødt underklip.
 • Lydbølgeformen i underklippene i Source Monitor vises ikke rigtigt, når hastigheden bliver vendt om.

Redigering og sekvens

 • Lejlighedsvis forsinkelse i flere minutter ved åbning af titler fra projektpanelet.
 • Ved indsættelse af kopieret sekvensindhold indsættes den forkerte lyd ind under visse omstændigheder.
 • Nedbrud, når et lydklip rykkes lidt ved afspilning.
 • Lydsynkroniseringen går tabt ved afspilning af nogle XDCAM QuickTime-referencefilm.
 • Lejlighedsvis forsinkelse ved kopiering af lydklip af forskellige typer (f.eks. stereo og mono).
 • Billedet fryser, når et klip flyttes op og ned ad sporene ved afspilning.
 • Når strukturindstillingen "indsæt som individuelle klip" er valgt, forsvinder effekterne i klip, hvis der trækkes flere sekvenser ind i en sekvens.
 • Pil op navigerer ikke til starten af sekvensen.
 • Der opstår forsinkelse ved beskæring under afspilning.
 • Der vises en forkert gul bjælke med status for gengivelse af en XDCAM 422 HD 25i PAL-sekvens med matchende indhold.
 • Nedbrud, når et klip trækkes lodret til et andet spor vha. musens scrollehjul (op og ned).
 • Matchbilledet stemmer ikke overens med masterklippet fra et billede i bero eller et segment med et billede i bero.

Flere kameraer

 • Bølgeformerne vises ikke for en indlejret sekvens med flere kamerakilder, der indeholder klip med en enkelt monokilde og er oprettet med indstillingen "Skift lyd".
 • Lyden hakker, når man forsøger at afspille klip med flere kamerakilder med 28-32 lydkanaler, der er samlet til mono.
 • Ved visning af materiale fra flere kameraer, opstår der flimmer ved redigering og på pause.
 • Siden med udvælgelsesgitter og kompositionen for flere kameraer i multikameravisningen stemmer ikke overens, hvis der er anvendt en hastighedsændring på et multikameraklip med kildeklip, der ikke starter ved nul.
 • Opacitetsmasken forsvinder, når en multikamerasekvens samkopieres.
 • Der opstår flimmer i Program Monitor, når der beskæres i multikameratilstand (visning af beskæring med 2-op), når kildeklippene ikke starter ved nul (kun med GPU).
 • Redigering af en multikamerasekvens kan forårsage, at bølgeformen skifter/bliver til en flad linje efter redigeringspunktet, og derefter opfører bølgeformen sig mærkeligt, når der zoomes/scrolles på tidslinjen.

Afmærkninger

 • Kan ikke redigere en afmærkning på et klip med en hastighedsændring ved at trykke på genvejen Tilføj afmærkning igen.
 • Nedbrud, når der scrolles med musehjulet i afmærkningspanelet, hvis der er indlæst sekvensafmærkninger, og der er afventende redigering i et kommentarfelt.
 • Ved brug af Erstat klip indlæses det nye klip ikke i afmærkningspanelet, hvilket medfører, at det ikke er defineret, hvor eventuelle ændringer i afmærkningerne skal gemmes.
 • Ved flytning af flere klip-/sekvensafmærkninger kan man flytte nogle af dem til placeringer, som er før starten eller efter slutningen af klippet/sekvensen.

Effekter og overgange

 • Nedbrud ved redigering af retningsbestemt slør under afspilning (OpenCL).
 • Forsinkelse forårsaget af justering af lydstyrkeradarens parameter for "mållydstyrke", når der afspilles i sløjfe.
 • Nedbrud ved gengivelse af et klip med visse tredjepartseffekter.
 • Når der anvendes niveau- og farvebalanceeffekter på Sony F55-optagelser, opstår der en fejl vedr. lavt niveau.
 • Der vises lejlighedsvist et forkert billede i nogle tredjepartsprogrammer til redigering af effekter.
 • Parameterangivelserne for lydstyrkeradarens "mållydstyrke" er altid angivet som "LFKS" i lydspormixeren og tidslinjeværktøjet, uanset hvordan parameteren "lydstyrkeenhed" er indstillet.
 • Nedbrud ved gengivelse af en sekvens, der indeholder et klip med to effekter, der har tidsparametre.
 • Forsinkelse ved lukning af et projekt under afspilning af en sekvens, hvor der er anvendt bestemte lydeffekter (kun Mac).
 • Ved nogle tredjepartsovergange kan indstillingerne ikke ændres, når en overgang er blevet kopieret og indsat.
 • Warp Stabilizer giver mange sorte billeder efter gengivelse.

Afmaskning og sporing

 • Badgen "fx" ændrer ikke farverne, når der anvendes en opacitetsmaske.
 • Nedbrud, når man vælger flere Bezier-kontrolpunkter på en effektmaske og derefter vælger et andet maskekontrolpunkt vha. Ctrl+klik.

GPU

 • Afspilningen hakker med interlace-sekvenser, når GPU er aktiveret, og videoen afspilles på en anden skærm via Transmit.
 • Fortolkningen af alfakanalen er forkert ved GPU-gengivelse.
 • Forkert pixelblanding i ikke-lineær farvetilstand ved brug af GPU-gengivelse
 • Uskarpe billedkanter med lineær og ikke-lineær sammensætning med ændret skalering/position (kun med GPU).

Grænseflade og arbejdsområder

 •  På nogle computere kan det tage usædvanlig lang tid at åbne vinduet Eksportindstillinger – det ser ud til, at programmet er gået i stå (kun på Mac).
 • Program Monitor nulstilles ikke ved redigering af egenskaberne for en HD-sekvens, så den bliver til SD.
 • Lydbølgeformen forsvinder, når man bevæger sig frem gennem en sekvens vha. tidskodens hjælpetekst.
 • Ved indtastning af flere tastaturkommandoer hurtigt efter hinanden, registreres nogle af kommandoerne ikke.
 • Når man klikker på en visningstrekant under tastaturgenvejene, åbnes menuen ikke automatisk.
 • Dialogboksen for tastaturgenveje beholder sin størrelse, men ikke sin placering, så når den åbnes igen, kan den gå ud over skærmen.
 • Metadatapanelet blinker, og grænsefladen bliver langsom, når et enkelt spor afspilles alene i en sekvens med 16 kanaler.
 • Det sidste billednummer skjuler rullemenuen "Vælg zoomniveau", når et klip bliver trukket ind i en sekvens.
 • Når der er flere åbne tidslinjer i to eller flere panelgrupper, skiftes der kun mellem to af dem ved brug af genvejstasten til tidslinjer.

Kompatibilitet

 • Ændringer i kompositionsindstillingerne for tekstskabeloner i After Effects bliver ikke registreret.
 • Meget langsom gengivelse af dynamisk sammenkædede kompositioner, når After Effects er åbent.

Funktionalitet

 • Dårlig afspilningsfunktionalitet for XDCAM HD.