Et dokument eller program er tilgængeligt, hvis personer med handicap, f.eks. nedsat mobilitet, blindhed og nedsat syn, kan bruge det. Handicapfunktioner i Acrobat Reader og PDF-filformatet gør det muligt for handicappede at bruge PDF'er med og uden skærmlæsere, forstørrere og blindskriftprintere.

Tilgængelige PDF'er er ofte en fordel for alle typer brugere. Den dokumentstruktur, der gør det muligt for en skærmlæser at læse et PDF-dokument højt, gør det f.eks. også muligt for en mobilenhed at bruge teksttilpasning og vise dokumentet på en lille skærm. Tilsvarende gør den forudindstillede tabuleringsrækkefølge for PDF-formularer det nemmere for alle brugere og ikke blot brugere med handicap at udfylde formularer.

Angivelse af tilgængelighedsindstillinger

Acrobat Reader har flere indstillinger, der gør læsning af PDF'er mere tilgængelige for brugere med syns- eller bevægelseshandicap. Disse indstillinger styrer, hvordan PDF'er vises på skærmen og læses af en skærmlæser.

De fleste tilgængelighedsindstillinger findes i Indstillingsassistent til handicappede, der giver skærminstruktioner til disse indstillinger. Visse indstillinger, der påvirker tilgængelighed, er ikke tilgængelige i Indstillingsassistent til handicappede, inkl. indstillinger i kategorierne Læsning, Formularer og Multimedier. Du kan angive alle indstillinger i dialogboksen Indstillinger.

De navne, der vises for visse indstillinger i Indstillingsassistent til handicappede, er anderledes end navnene for de samme indstillinger, der vises i dialogboksen Indstillinger

Angiv tilgængelighedsindstillinger med Indstillingsassistent til handicappede

 1. Start Indstillingsassistent til handicappede ved at gøre et af følgende:

  • Vælg RedigerTilgængelighedIndstillingsassistent.
  • (Kun Windows) Start Acrobat Reader for første gang, mens en skærm læser eller skærmforstørrer kører.
 2. Vælg den indstilling, der er relevant for dine hjælpeprogrammer og -enheder.
  Assistenten viser kun indstillinger, der er relevante for dine hjælpeprogrammer og -enheder i henhold til den valgte indstilling.

 3. Følg instruktionerne på skærmen. Hvis du klikke på Annuller, anvender Acrobat Reader de standardindstillinger, som assistenten vælger (anbefales ikke).

Angiv tilgængelighedsindstillinger med dialogboksen Indstillinger

Du kan åbne dialogboksen Indstillinger for Acrobat Reader ved at vælge Rediger > Indstillinger.
Angiv indstillinger for dine hjælpeprogrammer og -enheder i diverse panelet i dialogboksen Indstillinger.

Tilgængelighedsindstillinger

Tilgængelighedsindstillinger i panelet Tilgængelig

 • Udskift dokumentfarver: Vælg denne indstilling for at vælge på en liste over kontrasterende farvekombinationer for tekst og baggrund, eller du kan oprette din egen. 
 • Brug altid sidelayout: Svarer til indstillingen Tilsidesæt sidelayout i Indstillingsassistent til handicappede.
 • Brug altid zoom: Svarer til indstillingen Tilsidesæt dokumentzoom i Indstillingsassistent til handicappede.
 • Brug dokumentstruktur for tabulatorrækkefølge, når der ikke er angivet en eksplicit tabulatorrækkefølge: Forbedrer navigation for formularfelter og links i dokumenter, der ikke angiver en tabulatorrækkefølge.
 • Vis altid tastaturets markeringsmarkør: Vælg denne indstilling, hvis du bruger en skærmforstørrer. Denne indstilling svarer til indstillingen Vis altid tastaturets markeringsmarkør i Indstillingsassistent til handicappede.
 • Brug altid systemets markeringsfarve: Erstatter standardmarkeringsfarven (blå) med en farve, som systemet angiver.
 • Vis porteføljer i filstand: Viser PDF-porteføljers komponentfiler og fildetaljer på en liste. Filtilstand giver en bedre læseoplevelse for personer med handicap, f.eks. bevægelseshæmmede, blinde og svagsynede.

Tilgængelighedsindstillinger i panelet Dokumenter

 • Gem automatisk dokumentændringer af midlertidige filer: Gemmer automatisk ændringer. Hver gang en PDF gemmes, skal skærmlæseren eller -forstørreren genindlæse dokumentet. Denne indstilling svarer til indstillingen Deaktiver automatisk dokumentlagringIndstillingsassistent til handicappede.

Tilgængelighedsindstillinger i panelet Formularer

 • Felters fremhævningsfarve og obligatoriske felters fremhævningsfarve: Disse indstillinger angiver, hvilke farver der bruges til at fremhæve udfyldelige formularfelter. De svarer til indstillingerne Felts fremhævningsfarve og Krævet felts fremhævningsfarve i Indstillingsassistent til handicappede.
 • Autofyld: Acrobat Reader tilbyder automatisk at udfylde visse poster i formularfelter, så udfyldning af formularfelter kræver færre anslag. Denne indstilling svarer ikke til en indstilling i Indstillingsassistent til handicappede.

Tilgængelighedsindstillinger i panelet Multimedier

 • Vis undertekster, når de er tilgængelige.
 • Afspil tilgængelig eftersynkroniseret lyd.
 • Vis supplerende billedtekster, når de er tilgængelige.
 • Vis lydbeskrivelse (eller videobeskrivelse eller beskrivende video), når den er tilgængelig.

Disse indstillinger svarer ikke til nogen indstilling i Indstillingsassistent til handicappede.

Tilgængelighedsindstillinger i panelet Sidevisning

 • Zoom: Indstiller skærmforstørrelsen af dokumenter og giver svagsynede læsere mulighed for nemmere at læse PDF'er med teksttilpasning. Denne indstilling svarer til indstillingen Tilsidesæt dokumentzoom i Indstillingsassistent til handicappede.
 • Jævn tekst: Styrer anti-aliasing for tekst. Vælg Ingen for at deaktivere udjævning af tekst og gøre tekst skarpere og nemmere at læse med en skærmforstørrer. Denne indstilling svarer til indstillingen Deaktiver tekstudjævningIndstillingsassistent til handicappede.

Tilgængelighedsindstillinger i panelet Læsning

 • Læserækkefølge: Angiver læserækkefølgen for dokumenter. Indstillingerne for læserækkefølgen vises også i Indstillingsassistent til handicappede.
 • Udled læserækkefølge fra dokument (anbefales): Fortolker læserækkefølgen for utaggede dokumenter ved at anvende en avanceret metode til layoutanalyse af strukturudledning.
 • Læserækkefølge venstre mod højre, top til bund: Viser teksten i henhold til dens placering på siden, hvor der læses fra venstre mod højre og derefter fra top til bund. Denne metode er hurtigere end Udled læserækkefølge fra dokument. Denne metode analyserer kun tekst – formularfelter og tabeller genkendes ikke.
 • Brug læserækkefølge i rå printstrøm: Viser tekst i den rækkefølge, hvor den blev optager i printstrømmen. Denne metode er hurtigere end Udled læserækkefølge fra dokument. Denne metode analyserer kun tekst – formularfelter og tabeller genkendes ikke.
 • Tilsidesæt læserækkefølgen i taggede dokumenter: Anvender den læserækkefølge, der er angivet i læseindstillingerne, i stedet for hvad dokumentets tagstruktur angiver. Brug kun denne indstilling, når du støder på problemer i dårligt taggede PDF'er. Denne indstilling svarer til indstillingen Tilsidesæt læserækkefølgen i taggede dokumenterIndstillingsassistent til handicappede.
 • Side vs. dokument: Denne indstilling bestemmer, hvor meget af et dokument der vises på en skærmlæser ad gangen.  Hvis en PDF ikke er tagget, analyserer Reader dokumentet og forsøger at udlede dets struktur og læserækkefølge. Denne proces kan tage lang tid for lange dokumenter. Indstil Reader til kun at vise den aktuelt synlige side, så den kun analyserer en lille del af dokumentet ad gangen. Denne overvejelse varierer afhængigt af dokumentets størrelse og kompleksitet og af skærmlæserens funktioner. Når Reader sender oplysninger til en skærmlæser, skærmforstørrer eller andre hjælpeprogrammer, indlæser den oplysninger i en hukommelsesbuffer, der er direkte tilgængelig for hjælpeprogrammet. Mængden af oplysninger, der leveres til hukommelsesbufferen, kan påvirke, hvor længe Reader er om at udføre opgaver, som f.eks. at åbne dokumentet, gå videre til næste side, skifte visning og udføre kommandoer.
 • Læs kun de aktuelt synlige sider: Denne indstilling er bedst, når du bruger en skærmforstørrer. Den forbedrer ydelsen ved at fjerne behovet for programmet til at behandle dele af dokumentet, der ikke er synlige. Når Reader kun sender de aktuelt synlige sider af en PDF til hukommelsesbufferen, har de teknologiske hjælpemidler kun adgang til de sider. Den kan ikke gå til en anden side, indtil næste side er synlig, og Reader har sendt sideoplysningerne til hukommelsesbufferen. Hvis denne indstilling er valgt, skal du derfor bruge navigationsfunktionerne i Reader til at navigere fra side til side i dokumentet. Angiv Standardsidelayout under indstillinger til Enkelt side, hvis du ønsker, at Reader kun skal sende de aktuelt synlige sider til de teknologiske hjælpemidler. Eftersom Reader sender sideoplysninger om alle synlige sider, modtager de teknologiske hjælpemidler oplysninger om sider, der kun er delvist synlige (som f.eks. bunden af en side eller toppen af den næste), og de sider, der er synlige. Hvis du bruger en anden sidevisningsindstilling end Enkeltside, som f.eks. Fortløbende, og du derefter viser den næste side, vil teknologien ikke korrekt registrere, hvilken del af en tidligere side, den allerede har læst op. Du kan få instruktioner i at indstille standardsidelayoutet til Enkelt side under Indstillinger for PDF-visning. Denne indstilling svarer til indstillingen Læs kun de aktuelt synlige sider i Indstillingsassistent til handicappede.
 • Læs hele dokumentet: Denne indstilling er bedst, hvis du bruger en skærmlæser, der har sin egen navigation og søgeværktøjer, og som du kender bedre end værktøjerne i Acrobat.
 • For store dokumenter: Læs kun de aktuelt synlige sider: Denne indstilling er som standard valgt og er bedst, hvis du bruger en skærmlæser med lange eller komplekse PDF'er. Det giver Acrobat mulighed for at vise et fuldt lille dokument, men gå tilbage tilbage til side om side-visning for store dokumenter. Denne indstilling svarer til indstillingen For store dokumenter: Læs kun de aktuelt synlige sider i Indstillingsassistent til handicappede.
 • Bekræft, før dokument tagges: Giver brugeren mulighed for at bekræfter de valgte indstillinger, før Acrobat klargør et utagget dokument til læsning. Tagging kan være en tidskrævende proces, især for store dokumenter. Denne indstilling svarer til indstillingen Bekræft, før dokument taggesIndstillingsassistent til handicappede.
 • Højtlæsningsindstillinger: Angiv indstillinger for lydstyrke, hastighed og stemmens toneleje ved højtlæsning. Du kan bruge standardstemmen eller en af stemmerne i dit operativsystem. Du kan også bruge pil op og ned til at læse tekstblokke. Disse indstillinger har ikke tilsvarende indstillinger i Indstillingsassistent til handicappede.

Tastaturgenveje til musehandlinger

Acrobat Reader DC og Acrobat DC har de samme tastaturgenveje. Du kan se den fulde liste under Tastaturgenveje i Acrobat DC Hjælp.

Brug en skærmlæser eller -forstørrer

Brug Indstillingsassistent til handicappede for at konfigurere Acrobat Reader DC til enten en skærmforstørrer eller -læser.

 • Vælg Rediger > Tilgængelighed > Indstillingsassistent, og vælg derefter de ønskede indstillinger på hvert skærmbillede i Indstillingsassistenten.

Brug af tekst til tale-værktøjet til højtlæsning

Højtlæsning er et tekst til tale-værktøj, der er indbygget i Acrobat Reader DC. Højtlæsningsfunktionen læser teksten i en PDF højt, inkl. teksten i kommentarer og alternative tekstbeskrivelser til billeder og udfyldelige felter. I taggede PDF-dokumenter læses indholdet i den rækkefølge, det vises i i dokumentets logiske strukturtræ. I ikke-taggede dokumenter udledes læserækkefølgen, medmindre der er angivet en læserækkefølge under læseindstillingerne.

Højtlæsning bruger de tilgængelige stemmer, der er installeret på dit system. Hvis du har SAPI 4- eller SAPI 5-stemmer installeret fra tekst til tale- eller sprogprogrammer, kan du vælge dem til at læse dine PDF'er højt. 

Hvis du vil bruge højtlæsning, kræves Acrobat Reader DC samt et tekst til tale-program. Acrobat Reader skal have en stemme valgt, som du har installeret. Dokumentet skal desuden være tilgængeligt, ellers kan det muligvis slet ikke læses, eller det læses i forkert rækkefølge.

Sådan bekræfter du dine indstillinger i Acrobat Reader:

 1. Gå til dialogboksen Indstillinger i Acrobat Reader ved at vælge RedigerIndstillinger.

 2. Vælg Læsning i venstre rude.

 3. I højre rude skal du fravælge Brug standardstemme og vælge en stemme på rullelisten, som, du har bekræftet, er installeret på din computer.

 4. Klik på OK.

Bemærk:

Højtlæsning er ikke en skærmlæser, og visse operativsystemer understøtter det ikke.

Aktivér eller deaktiver Højtlæsning

Aktivér Højtlæsning for at bruge det. Du kan deaktivere Højtlæsning for at frigøre systemressourcer eller gøre andre handlinger hurtigere.

Gør et af følgende:

 • Vælg Vis > Højtlæsning > Aktivér Højtlæsning.
 • Vælg Vis > Højtlæsning > Deaktiver Højtlæsning.

Læs formularfelter i PDF højt

 1. Vælg Læs formularfelter i sektionen Indstillinger for Læs højt i panelet Læsning i dialogboksen Indstillinger.
 2. Tryk på Tab i PDF-formularen for at vælge det første formularfelt.
 3. Foretag de ønskede indtastninger og valg, og tryk derefter på Tab for at flytte til det næste felt. Gentag dette trin, indtil formularen er udfyldt. Acrobat læser markerede afkrydsningsfelter og alternativknapper.

  Bemærk:

  Læs højt gengiver ikke tastetrykkene. Brug en skærmlæser til at høre, hvad du har skrevet.

Tilpas tekst dynamisk i en PDF-fil

Du kan bruge dynamisk teksttilpasning i et PDF-dokument, så det midlertidigt præsenteres som en enkelt kolonne, der svarer til dokumentrudens bredde. Denne dynamiske tilpasning gør det nemmere at læse dokumentet på en mobilenhed eller forstørret på en almindelig skærm uden at skulle rulle vandret for at læse teksten.

 • Aktivér dynamisk teksttilpasning ved at vælge Vis > Zoom > Dynamisk tilpasning.

Det er som regel kun læsbar tekst, der vises i dynamisk tilpasning. Tekst, der ikke tilpasses dynamisk, omfatter formularfelter, kommentarfelter og felter til digitale signaturer samt sideartefakter som f.eks. sidetal samt sidehoved og -fod. Sider, der indeholder både læsbar tekst og formular- eller signaturfelter, tilpasses ikke dynamisk. Lodret tekst tilpasses vandret.

Bemærk:

Du kan ikke gemme, redigere eller udskrive et dokument, når dynamisk tilpasning er aktiv.

Om operativsystemets tilgængelighedsværktøjer

Tilgængelighedsværktøjer i Windows

Windows 10, Windows 8 og Windows 7 har indbyggede værktøjer, der giver øget eller alternativ adgang til oplysninger på en computerskærm. Oplæseren er en mindre udgave af en skærmlæser. Forstørreren er et værktøj til at forstørre skærmens indhold.

Kom godt i gang med oplæseren i Windows 10.

Angivelse af taleindstilling i Windows 7.

Få flere oplysninger om angivelse af tekst til tale-indstillinger i Windows på Microsofts websted om tilgængelighed.

 

 

Tilgængelighedsværktøjer i Macintosh

Mac OS X har indbyggede værktøjer, der giver øget eller alternativ adgang til oplysninger på computerskærmen.
Få flere oplysninger om tilgængelighedsværktøjerne i Mac OS X på Apple® Inc.-webstedet om tilgængelighed.