Send dokumenter til underskrivelse

Du kan få dokumenter underskrevet af andre ved at bruge værktøjet Udfyld og underskriv, der benytter cloudtjenester fra Adobe Acrobat Sign. Her kan underskrivere hurtigt underskrive aftaler, uanset hvor de er, via en webbrowser eller mobilenhed. Underskrivere behøver ikke at købe Adobe-produkter for at underskrive aftalerne.

Se en hurtig hjælpevideo, og kom i gang


Underskriv dine PDF-dokumenter, og del dem med andre nu. Klik på Kom i gang for at starte Acrobat:  Kom i gang

Få dokumenter e-underskrevet af andre

Fuldfør dine redigeringer, før du underskriver. Den underskrevne aftale certificeres af Adobe Acrobat Sign. Hvis den underskrevne aftale redigeres, er den ikke længere certificeret.

Der sendes en mail til underskriverne, der beder dem om at underskrive aftalerne. Når det er underskrevet, vil både du og dine underskrivere modtage den underskrevne PDF i en mail. Du kan spore hele underskrivelsesprocessen i Acrobat eller Acrobat Reader fra Startside > Til underskrivelse.

Understøttede filtyper til underskrivelse

Ud over PDF kan du sende Microsoft Office-filer, forskellige billedfiler, HTML-filer og tekstfiler til underskrivelse. De understøttede filtyper er: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG og PNG.

Trin:

 1. Åbn PDF-formularen i Acrobat eller Acrobat Reader, og vælg derefter Værktøjer > Anmod om e-signaturer.

 2. Vinduet Anmod om signaturer vises. Gør følgende:

  1. I feltet Underskrivere skal du tilføje modtageradresser i den rækkefølge, som dokumentet skal underskrives i.
  2. Skift standardteksten i området Emne og besked som ønsket.
   Valgfrit: Hvis du vil tilføje flere personer, der blot skal orienteres, kan du bruge Tilføj cc-knappen for at føje deres mailadresser til cc-listen.
  3. Hvis du vil tilføje flere dokumenter, skal du klikke på Tilføj filer og derefter finde og vælge dokumenterne.
  Acrobat Sign-vindue

  Hvis du ikke vil bruge Avancerede indstillinger, skal du springe det næste valgfrie trin over.

  d. (Valgfrit) Klik på Flere indstillinger, hvis du vil angive avancerede indstillinger såsom underskriverautentificering, påmindelser og mere.

  • Indstillingen Udfyld i rækkefølge er som standard slået til. Tallene ved mailadresserne afspejler rækkefølgen for medlemsskab. Hvis du ikke vil følge en bestemt rækkefølge for underskrivelse, skal du angive indstillingen til Udfyld i vilkårlig rækkefølge.
   (Valgfrit) Klik på Tilføj mig, hvis du vil inkluderes som underskriver af dokumentet.
  • Angiv godkendelsestype, f.eks. Mail, Adgangskode, Vidensbaseret godkendelse eller Telefon.
  • Beskyt PDF'en med en adgangskode.
  • Angiv en Deadline for udfyldning.
  • Indstil påmindelse til modtagerne til at foretage en handling.
  • Angiv Modtageres sprog i den sendte mail. (Fås kun med Enterprise-niveautjenesten)
  Adobe Acrobat Sign – avancerede indstillinger
  Flere eller avancerede indstillinger

 3. Klik på Angiv, hvor der skal underskrives eller Næste.

  Dokumentet er nu klart til at få tilføjet felter, som du ønsker, at underskriverne udfylder eller underskriver.

  Bemærk:

  Hvis du har tilføjet flere dokumenter, konverteres de til PDF-filer og kombineres til én enkelt fil. Den kombinerede fil åbnes for dig, så du kan tilføje de relevante felter.

 4. Vinduet Angiv, hvor der skal Fill & Sign vises med indstillinger baseret på, om du har tilføjet én underskriver eller flere underskrivere.

  • Forenklet tilstand for enkelt underskriver
   Hvis du har tilføjet én underskriver, er avanceret redigeringstilstand slået fra, og du vil se den forenklede mulighed som vist nedenfor. For at placere en signatur eller et andet felt skal du klikke på den ønskede placering i dokumentet og derefter indstille feltets egenskaber fra dets genvejsmenu.
  Angiv, hvor der skal udfyldes og underskrives

  • Forenklet tilstand for flere underskrivere
   Denne tilstand giver forenklet bortredigering med mulighed for at tildele felter til flere underskrivere. Når du vælger en underskriver i den højre rude og tilføjer felter i formularen, tildeles felterne til underskriveren. Det betyder, at de felter vil være tilgængelige for underskriveren til udfyldning af oplysningerne og underskrivelse af formularen.
  Forenklet tilstand for flere underskrivere

  Du kan skifte et felts tildelte person med den flydende værktøjslinje. De tildelte farver til underskriverne gør det nemt at skelne felterne for de respektive underskrivere.

  Flydende værktøjslinje
  Flydende værktøjslinje

  Vælg underskriver
  Vælg underskriver

  Se flere felter
  Vælg felttypen

  • Avanceret tilstand til flere underskrivere
   Hvis du har tilføjet flere underskrivere, kan du se indstillingerne som vist nedenfor. Klik på knappen  for at anbringe de registrerede formularfelter i PDF'en. Eller træk felter fra fanerne i højre rude, og slip felterne de ønskede steder i dokumentet.
  Avanceret tilstand for flere underskrivere

  Bemærk:

  Du kan skifte mellem forenklet tilstand og avanceret tilstand for flere underskrivere. For at skifte tilstand skal du slå Avanceret redigering fra i den højre rude.

 5. Når du har placeret alle de ønskede felter i dokumentet, klik på Send. Dokumentet sendes til underskrivelse til modtagerne, og der vises en bekræftelse.

  Bekræftelse af sendt til underskrivelse

  Du får en mail fra Adobe Acrobat Sign, hvor der står, at aftalerne er sendt til underskrivelse hos den første underskriver. Den første underskriver modtager også en mail med et link til at underskrive aftalen. Når underskriveren tilføjer sin signatur i signaturfeltet og derefter klikker på knappen Klik for at underskrive, sendes aftalen til underskrivelse til den næste underskriver med et link til at underskrive osv. Når aftalen underskrives af alle underskriverne, får alle en kopi af den underskrevne aftale.

  Alle dine underskrevne dokumenter opbevares ét sted, og du har adgang til dem overalt. Få mere at vide under Spor dokumenter, der er sendt til underskrivelse.

Underskriverens oplevelse

En underskriver modtager en mail med et link til at underskrive aftalen. Og hvis underskriveren bruger Acrobat eller Acrobat Reader-programmet, vil underskriveren se en notifikation om, at en aftale er blevet delt til underskrivelse. Få flere oplysninger under Underskriv en aftale.

Bemærk:

Underskrivere behøver ikke at tilmelde sig eller købe Adobe-produkter for at underskrive aftaler. De kan underskrive aftaler via en webbrowser, mobilenhed eller Acrobat / Acrobat Reader-programmet.

Spor aftaler, der er sendt til e-underskrivelse

Tilgængelig i Acrobat

Du kan spore, hvilke aftaler der er sendt til underskrivelse, underskrevet eller venter på din underskrivelse.

Individuelle brugere og teambrugere

Gå til Startside > Underskrift > Alle aftaler. Alle dokumenter, der er delt til underskrivelse, vises.

Virksomhedsbrugere

 1. I Startside > Underskriv > Alle aftaler skal du klikke på Åbn Acrobat Sign.

  Åbn Adobe Acrobat Sign

 2. Siden Administrer i Acrobat Sign vises i et nyt browservindue.

  Spor aftaler, der er sendt til underskrivelse

Adobe-logo

Log ind på din konto