Sikkerhedsopdatering: Hotfixes er tilgængelige til ColdFusion

Udgivelsesdato: 14. oktober 2014

Id for sikkerhedsproblem: APSB14-23

Prioritet: Se tabel nedenfor

CVE-numre: CVE-2014-0570, CVE-2014-0571, CVE-2014-0572

Platform: Alle platforme

Resumé

Adobe har udsendt sikkerheds-hotfixes til ColdFusion versioner 11, 10, 9.0.2, 9.0.1 og 9.0 på alle platforme.  Disse hotfixes adresserer et problem med sikkerhedstilladelser, der kan udnyttes af en ikke-autoriseret lokal bruger til at tilsidesætte de IP-adresseadgangskontrolbegrænsninger, der gælder for ColdFusion Administrator.  Sikkerhedsproblemer med scripts på tværs af websteder og forfalskning af anmodninger på tværs af websteder adresseres også af disse hotfixes. 

Berørte softwareversioner

ColdFusion 11, 10, 9.0.2, 9.0.1 og 9.0 for alle platforme. 

Løsning

Adobe anbefaler, at ColdFusion-kunder opdaterer deres installation vha. de medfølgende instruktioner i den tekniske note: http://helpx.adobe.com/coldfusion/kb/coldfusion-security-hotfix-apsb14-23.html

Kunder skal også anvende sikkerhedskonfigurationsindstillingerne som angivet på ColdFusion-sikkerhedssiden samt gennemlæse ColdFusion 11 Lockdown-guiden og ColdFusion 9 Lockdown-guiden.

Prioritets- og alvorlighedsgrader

 Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsvurderinger og anbefaler, at brugerne opdaterer deres installationer til de nyeste versioner:

ColdFusion Version Hotfix Version Platform Prioritetsgrad
11 Opdatering 2 Alle
2
10 Opdatering 14 Alle 2
9.0.2 Opdatering 7 Alle
2
9.0.1 Opdatering 12 Alle
2
9.0
Opdatering 13 Alle
2

Disse opdateringer vedrører vigtige sikkerhedsproblemer i softwaren.

Yderligere oplysninger

Adobe har udsendt sikkerheds-hotfixes til ColdFusion versioner 11, 10, 9.0.2, 9.0.1 og 9.0 på alle platforme.  

Disse hotfixes løser et sikkerhedsproblem med forfalskning af anmodninger på tværs af websteder (CVE-2014-0570).

Disse hotfixes løser et sikkerhedsproblem med scripts på tværs af websteder (CVE-2014-0571).

Disse hotfixes adresserer et problem med sikkerhedstilladelser, der kan udnyttes af en ikke-autoriseret lokal bruger til at tilsidesætte IP-adresseadgangskontrolbegrænsninger (CVE-2014-0572).

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke følgende personer og organisationer for at rapportere de relevante sikkerhedsproblemer og for at samarbejde med Adobe for at beskytte vores kunder:

Adobes ansvarsfraskrivelse

Licensaftale

Når du bruger software fra Adobe Systems Incorporated eller et af dets datterselskaber ("Adobe"), accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge softwaren. Betingelserne i en slutbrugerlicensaftale, der følger med en bestemt softwarefil ved installation eller overførsel af softwaren, erstatter de betingelser, der er anført nedenfor.

Eksport eller reeksport af Adobe-softwareprodukter styres af United States Export Administration Regulations, og sådan software må ikke eksporteres eller reeksporteres til Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller andre lande, som USA har pålagt en vareembargo. Desuden må Adobe-software ikke distribueres til personer, der er opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.

Når du henter eller bruger et Adobe-softwareprodukt bekræfter du, at du ikke er født eller bosiddende i Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller noget andet land, som USA har pålagt vareembargo, og at du ikke står opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Hvis softwaren er udviklet til brug sammen med et applikationssoftwareprodukt ("Værtsapplikation"), som er udgivet af Adobe; tildeler Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge sådan software sammen med værtsapplikationen, forudsat at du har en gyldig licens til værtsapplikationen fra Adobe. Med undtagelse af hvad der er anført nedenfor, gives licens til sådan software til dig med forbehold for de vilkår og betingelser, der findes i slutbrugerlicensaftalen fra Adobe, som styrer din brug af værtsapplikationen.

ANSVARSFRASKRIVELSE: DE ACCEPTERER, AT ADOBE IKKE HAR GIVET NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI TIL DEM ANGÅENDE SOFTWAREN, OG AT SOFTWAREN LEVERES TIL DEM "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, SALGBAR KVALITET ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, og ovenstående begrænsninger gælder derfor muligvis ikke for dig.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR: ADOBE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM FOR NOGEN FORM FOR TAB AF BRUG, FORRETNINGSFORSTYRRELSE ELLER NOGEN DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, SÆRLIG SKADE, TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART (INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE), UANSET FORM, HVERKEN SOM FØLGE AF KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HELLER IKKE SELVOM ADOBE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder for dig.