Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdatering: Hotfix til ColdFusion

Udgivelsesdato:Den 27. august 2015

Id for sikkerhedsproblem: APSB15-21

Prioritet: 2

CVE-numre: CVE-2015-3269

Platforme

Resumé

Adobe har frigivet et sikkerhedshotfix til ColdFusion version 11 og 10.  Dette hotfix indeholder en opdateret version af BlazeDS, der løser et vigtigt sikkerhedsproblem, der kan medføre afsløring af oplysninger.  Adobe anbefaler, at brugere anvender dette hotfix vha. instruktionerne, der fremgår af afsnittet "Løsning" herunder.

Berørte versioner

Produkt Berørte versioner Platform
ColdFusion 11 -opdatering 5 og tidligere versioner Alle
ColdFusion 10 -opdatering 16 og tidligere versioner Alle

Løsning

Adobe anbefaler, at ColdFusion-brugere opdaterer deres installation i henhold til anvisningerne i den relevant technote:

ColdFusion 11: http://helpx.adobe.com/dk/coldfusion/kb/coldfusion-11-update-6.html

ColdFusion 10: http://helpx.adobe.com/dk/coldfusion/kb/coldfusion-10-update-17.html

Kunder skal også anvende sikkerhedskonfigurationsindstillingerne som angivet på ColdFusion Sikkerhedssiden, samt gennemlæse ColdFusion 11 Lockdown-guiden og ColdFusion 10Lockdown-guiden.

Prioritets- og alvorlighedsgrader

 Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgrader og anbefaler, at brugere opdaterer deres installationer til de nyeste versioner:

Produkt Hotfix Version Platform Prioritetsgrad
ColdFusion 11 Opdatering 6 Alle
2
ColdFusion 10 Opdatering 17 Alle 2

Sikkerhedsoplysninger

Dette hotfix løser et problem med analyse af eksterne crafted XML-enheder i BlazeDS, der kan medføre afsløring af oplysninger (CVE-2015-3269).  

Tak til følgende personer

Adobe ønsker at takke Matthias Kaiser fra Code White for at rapportere dette problem og for at samarbejde med Adobe om at beskytte kunderne.

Adobes ansvarsfraskrivelse

Licensaftale

Når du bruger software fra Adobe Systems Incorporated eller et af dets datterselskaber ("Adobe"), accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge softwaren. Betingelserne i en slutbrugerlicensaftale, der følger med en bestemt softwarefil ved installation eller overførsel af softwaren, erstatter de betingelser, der er anført nedenfor.

Eksport eller reeksport af Adobe-softwareprodukter styres af United States Export Administration Regulations, og sådan software må ikke eksporteres eller reeksporteres til Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller andre lande, som USA har pålagt en vareembargo. Desuden må Adobe-software ikke distribueres til personer, der er opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.

Når du henter eller bruger et Adobe-softwareprodukt bekræfter du, at du ikke er født eller bosiddende i Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller noget andet land, som USA har pålagt vareembargo, og at du ikke står opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Hvis softwaren er udviklet til brug sammen med et applikationssoftwareprodukt ("Værtsapplikation"), som er udgivet af Adobe; tildeler Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge sådan software sammen med værtsapplikationen, forudsat at du har en gyldig licens til værtsapplikationen fra Adobe. Med undtagelse af hvad der er anført nedenfor, gives licens til sådan software til dig med forbehold for de vilkår og betingelser, der findes i slutbrugerlicensaftalen fra Adobe, som styrer din brug af værtsapplikationen.

ANSVARSFRASKRIVELSE: DE ACCEPTERER, AT ADOBE IKKE HAR GIVET NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI TIL DEM ANGÅENDE SOFTWAREN, OG AT SOFTWAREN LEVERES TIL DEM "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, SALGBAR KVALITET ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, og ovenstående begrænsninger gælder derfor muligvis ikke for dig.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR: ADOBE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM FOR NOGEN FORM FOR TAB AF BRUG, FORRETNINGSFORSTYRRELSE ELLER NOGEN DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, SÆRLIG SKADE, TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART (INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE), UANSET FORM, HVERKEN SOM FØLGE AF KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HELLER IKKE SELVOM ADOBE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder for dig.