Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdatering: Hotfixes er tilgængelige til ColdFusion

Udgivelsesdato: 30. august 2016

Seneste opdatering: 1. september 2016

Id for sikkerhedsproblem: APSB16-30

Prioritet: 1

CVE-nummer: CVE-2016-4264

Platforme Alle

Resumé

Adobe har frigivet sikkerhedshotfixes til ColdFusion version 10 og 11. Disse hotfixes løser et kritisk sikkerhedsproblem, der kan medføre afsløring af informationer (CVE-2016-4264).

Adobe anbefaler, at kunderne anvender det relevante hotfix vha. instruktionerne, der fremgår af afsnittet "Løsning" herunder.

Berørte versioner

Produkt Berørte versioner Platform
ColdFusion 11 Opdatering 9 og tidligere versioner Alle
ColdFusion 10 Opdatering 20 og tidligere versioner Alle

Bemærk: ColdFusion 2016-frigivelsen er ikke berørt af CVE-2016-4264.  

Løsning

Adobe kategoriserer dette hotfix med følgende prioritetsgrad og anbefaler brugere at opdatere deres installationer til den nyeste version:

Produkt Hotfix Version Platform Prioritetsgrad Tilgængelighed
ColdFusion 11 Opdatering 10 Alle
1 Teknisk note
ColdFusion 10 Opdatering 21 Alle 1 Teknisk note

Adobe anbefaler, at ColdFusion-brugere opdaterer deres installation i henhold til anvisningerne i den relevant technote:

Kunder skal også anvende sikkerhedskonfigurationsindstillingerne som angivet på ColdFusion-sikkerhedssiden, samt gennemlæse den relevante Lockdown-guide.

Sikkerhedsoplysninger

Disse hotfixes løser et sikkerhedsproblem i forbindelse med analyse af oprettede XML-enheder, der kan føre til afsløring af oplysninger (CVE-2016-4264).

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke Dawid Golunski fra http://legalhackers.com for at have rapporteret dette problem (CVE-2016-4264) og for at samarbejde med Adobe om at beskytte kunderne.

Revisioner

1. 2016: Fra og med d. 1. september 2016 er Adobe blevet opmærksom på offentlig tilgængelig proof-of-concept-kode, og vi har ændret prioriteten for disse hotfixes fra Prioritet 2 til Prioritet 1.  Yderligere oplysninger om Adobes prioritets- og alvorlighedsgrader findes her (https://helpx.adobe.com/security/severity-ratings.html).       

Adobes ansvarsfraskrivelse

Licensaftale

Når du bruger software fra Adobe Systems Incorporated eller et af dets datterselskaber ("Adobe"), accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge softwaren. Betingelserne i en slutbrugerlicensaftale, der følger med en bestemt softwarefil ved installation eller overførsel af softwaren, erstatter de betingelser, der er anført nedenfor.

Eksport eller reeksport af Adobe-softwareprodukter styres af United States Export Administration Regulations, og sådan software må ikke eksporteres eller reeksporteres til Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller andre lande, som USA har pålagt en vareembargo. Desuden må Adobe-software ikke distribueres til personer, der er opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.

Når du henter eller bruger et Adobe-softwareprodukt bekræfter du, at du ikke er født eller bosiddende i Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller noget andet land, som USA har pålagt vareembargo, og at du ikke står opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Hvis softwaren er udviklet til brug sammen med et applikationssoftwareprodukt ("Værtsapplikation"), som er udgivet af Adobe; tildeler Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge sådan software sammen med værtsapplikationen, forudsat at du har en gyldig licens til værtsapplikationen fra Adobe. Med undtagelse af hvad der er anført nedenfor, gives licens til sådan software til dig med forbehold for de vilkår og betingelser, der findes i slutbrugerlicensaftalen fra Adobe, som styrer din brug af værtsapplikationen.

ANSVARSFRASKRIVELSE: DE ACCEPTERER, AT ADOBE IKKE HAR GIVET NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI TIL DEM ANGÅENDE SOFTWAREN, OG AT SOFTWAREN LEVERES TIL DEM "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, SALGBAR KVALITET ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, og ovenstående begrænsninger gælder derfor muligvis ikke for dig.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR: ADOBE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM FOR NOGEN FORM FOR TAB AF BRUG, FORRETNINGSFORSTYRRELSE ELLER NOGEN DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, SÆRLIG SKADE, TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART (INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE), UANSET FORM, HVERKEN SOM FØLGE AF KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HELLER IKKE SELVOM ADOBE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder for dig.