Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdatering: Hotfixes er tilgængelige til ColdFusion

Udgivelsesdato: 25. april 2017

Id for sikkerhedsproblem: APSB17-14

Prioritet: 2

CVE-nummer: CVE-2017-3008, CVE-2017-3066

Platforme Alle

Resumé

Adobe har frigivet sikkerhedshotfixes til ColdFusion version 10, 11 og 2016-frigivelsen. Disse hotfixes løser et sikkerhedsproblem med inputvalidering, der kan bruges til reflekterede XSS (cross-site scripting)-angreb (CVE-2017-3008). Disse hotfixes indeholder også en opdateret version af Apache BlazeDS til afhjælpning af et sikkerhedsproblem med Java-deserialisering (CVE-2017-3066).
Adobe anbefaler, at kunderne anvender det relevante hotfix vha. instruktionerne, der fremgår af afsnittet "Løsning" herunder.

Berørte versioner

Produkt Berørte versioner Platform
ColdFusion (2016-frigivelse) -opdatering 3 og tidligere versioner Alle
ColdFusion 11 Opdatering 11 og tidligere versioner Alle
ColdFusion 10 Opdatering 22 og tidligere versioner Alle

Løsning

Adobe kategoriserer denne opdatering med følgende prioritetsgrad og anbefaler, at brugerne opdaterer deres installationer til de nyeste versioner:

Produkt Opdateret version Platform Prioritetsgrad Tilgængelighed
ColdFusion (2016-frigivelse) Opdatering 4 Alle 2 Teknisk note
ColdFusion 11 Opdatering 12 Alle
2 Teknisk note
ColdFusion 10 Opdatering 23 Alle 2 Teknisk note

Adobe anbefaler, at ColdFusion-kunder opdaterer deres installation vha. de instruktioner, der er angivet i de relevante tekniske noter:

Kunder skal også anvende de sikkerhedskonfigurationsindstillinger, der er angivet på ColdFusion-sikkerhedssiden, samt gennemlæse de relevante Lockdown-vejledninger.

Sikkerhedsoplysninger

  • Disse hotfixes løser et vigtigt sikkerhedsproblem med inputvalidering (CVE-2017-3008), der kan udnyttes til at gennemføre XSS (cross-site scripting)-angreb.
  • Disse hotfixes indeholder en opdateret version af  Apache BlazeDS-biblioteket til afhjælpning af et vigtigt sikkerhedsproblem med Java-deserialisering (CVE-2017-3066). 

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke følgende personer og organisationer for at rapportere disse relevante sikkerhedsproblemer og for at samarbejde med Adobe for at beskytte vores kunder:

  • Lion (CVE-2017-3008).
  • Moritz Bechler fra AgNO3 GmbH & Co. KG (CVE-2017-3066).

Adobes ansvarsfraskrivelse

Licensaftale

Når du bruger software fra Adobe Systems Incorporated eller et af dets datterselskaber ("Adobe"), accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge softwaren. Betingelserne i en slutbrugerlicensaftale, der følger med en bestemt softwarefil ved installation eller overførsel af softwaren, erstatter de betingelser, der er anført nedenfor.

Eksport eller reeksport af Adobe-softwareprodukter styres af United States Export Administration Regulations, og sådan software må ikke eksporteres eller reeksporteres til Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller andre lande, som USA har pålagt en vareembargo. Desuden må Adobe-software ikke distribueres til personer, der er opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.

Når du henter eller bruger et Adobe-softwareprodukt bekræfter du, at du ikke er født eller bosiddende i Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller noget andet land, som USA har pålagt vareembargo, og at du ikke står opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Hvis softwaren er udviklet til brug sammen med et applikationssoftwareprodukt ("Værtsapplikation"), som er udgivet af Adobe; tildeler Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge sådan software sammen med værtsapplikationen, forudsat at du har en gyldig licens til værtsapplikationen fra Adobe. Med undtagelse af hvad der er anført nedenfor, gives licens til sådan software til dig med forbehold for de vilkår og betingelser, der findes i slutbrugerlicensaftalen fra Adobe, som styrer din brug af værtsapplikationen.

ANSVARSFRASKRIVELSE: DE ACCEPTERER, AT ADOBE IKKE HAR GIVET NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI TIL DEM ANGÅENDE SOFTWAREN, OG AT SOFTWAREN LEVERES TIL DEM "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, SALGBAR KVALITET ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, og ovenstående begrænsninger gælder derfor muligvis ikke for dig.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR: ADOBE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM FOR NOGEN FORM FOR TAB AF BRUG, FORRETNINGSFORSTYRRELSE ELLER NOGEN DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, SÆRLIG SKADE, TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART (INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE), UANSET FORM, HVERKEN SOM FØLGE AF KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HELLER IKKE SELVOM ADOBE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder for dig.