Adobe sikkerhedsbulletin
Sikkerhedsopdateringer til ColdFusion | APSB20-16
Bulletin-ID Udgivelsesdato Prioritet
APSB19-58 10. december 2019 2

Resumé

Adobe har frigivet sikkerhedsopdateringer til ColdFusion version 2018.Denne opdatering løser et vigtigt sikkerhedsproblem, der kan medføre eskalering af rettigheder.

Berørte versioner

Produkt Berørte versioner  Platform
ColdFusion 2018   Opdatering 6 og tidligere versioner  Alle

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgraderog anbefaler, at brugere opdaterer deres installationer til de nyeste versioner:

Produkt Opdateret version Platform Prioritetsgrad Tilgængelighed
ColdFusion 2018 Opdatering 7 Alle 2 Teknisk note

BEMÆRK:   

Adobe anbefaler, at du opdaterer din ColdFusion JDK/JRE til den nyeste version. Implementering af ColdFusion-opdateringen uden en tilsvarende JDK-opdatering vil IKKE sikre serveren.  Se de de relevante tekniske noter for yderligere oplysninger.

Adobe anbefaler, at kunderne anvender de sikkerhedskonfigurationsindstillinger, der er angivet på ColdFusion-sikkerhedssiden, samt at de gennemlæser de relevante Lockdown-vejledninger.

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori Virkning af sikkerhedsproblem Alvorlighed CVE-numre
Usikre "arvede" tilladelser vedrørende standardinstallationsmappe   Eskalering af rettigheder Vigtig CVE-2019-8256

Bemærk:

Kunder, der har fulgt lockdown-vejledningerne under installationen, bliver ikke påvirket af dette problem. 

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke følgende personer og organisationer for at rapportere disse relevante sikkerhedsproblemer og for at samarbejde med Adobe for at beskytte vores kunder:

  • Nuttakorn Tungpoonsup, Ammarit Thongthua og Sittikorn Sangrattanapitak fra Secure D Center Research Team, Secure D Center Co.,Ltd. (CVE-2019-8256)    

ColdFusion JDK-krav

COLDFUSION 2018 HF1 og nyere

Til applikationsservere

Følgende JVM-flag skal indstilles på JEE-installationer: "-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**", i den respektive startfil afhængigt af den applikationsservertype, der anvendes.

F.eks.:

På en Apache Tomcat-applikationsserver: rediger JAVA_OPTS i filen ‘Catalina.bat/sh’

På en WebLogic-applikationsserver: rediger JAVA_OPTIONS i filen ‘startWeblogic.cmd’

På en WildFly/EAP-applikationsserver: rediger JAVA_OPTS i filen ‘standalone.conf’

Indstil JVM-flagene på en JEE-installation af ColdFusion, ikke på en enkeltstående installation.

Adobes ansvarsfraskrivelse

Licensaftale

Når du bruger software fra Adobe Incorporated eller et af dets datterselskaber ("Adobe"), accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge softwaren. Betingelserne i en slutbrugerlicensaftale, der følger med en bestemt softwarefil ved installation eller overførsel af softwaren, erstatter de betingelser, der er anført nedenfor.

Eksport og reeksport af Adobe-softwareprodukter er reguleret af USA’s eksportadministrationsregler, og en sådan form for software må ikke eksporteres eller reeksporteres til Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller den ukrainske Krim-region eller andre lande, som USA har indført handelsembargo imod. Desuden må Adobe-software ikke distribueres til personer, der står opført på en udelukkelsesliste, virksomhedsliste eller liste over specielt udpegede nationalborgere. 

Når du henter eller bruger et Adobe-softwareprodukt bekræfter du, at du ikke er statsborger i Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller den ukrainske Krim-region eller andre lande, som USA har indført handelsembargo imod, og at du ikke står opført på hverken udelukkelseslisten, virksomhedslisten eller listen over specielt udpegede nationalstatsborgere. Hvis softwaren er udviklet til brug sammen med et applikationssoftwareprodukt ("Værtsapplikation"), som er udgivet af Adobe, tildeler Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge en sådan software sammen med værtsapplikationen, forudsat at du har en gyldig licens fra Adobe til værtsapplikationen. Med undtagelse af, hvad der er anført nedenfor, får du udleveret licensen til en sådan software med forbehold for de slutbrugervilkår og -betingelser, der indgår i slutbrugerlicensaftalen fra Adobe, som styrer din brug af værtsapplikationen.

ANSVARSFRASKRIVELSE: DU ACCEPTERER, AT ADOBE IKKE HAR GIVET NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI TIL DIG ANGÅENDE SOFTWAREN, OG AT SOFTWAREN LEVERES TIL DIG "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, BÅDE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SÅSOM SALGBARHED, SALGBAR KVALITET ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPERSONS RETTIGHEDER. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, hvorfor ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælder for dig.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR: ADOBE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR NOGEN FORM FOR TAB AF BRUG, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER NOGEN DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, SÆRLIG SKADE, TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART (INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE), UANSET FORM, HVERKEN SOM FØLGE AF KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HELLER IKKE SELVOM ADOBE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder for dig.