Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdateringer til ColdFusion | APSB20-16

Bulletin-ID

Udgivelsesdato

Prioritet

APSB20-16

Den 17. marts 2020

2

Resumé

Adobe har frigivet sikkerhedsopdateringer til ColdFusion version 2016 og 2018. Disse opdateringer løser flere kritiske sikkerhedsproblemer, som kan medføre vilkårlig kodekørsel.


Berørte versioner

Produkt

Opdateringsnummer

Platform

ColdFusion 2016

Opdatering 13 og tidligere versioner

Alle

ColdFusion 2018

Opdatering 7 og tidligere versioner    

Alle

Bemærk:

ColdFusion-servere, der har det anbefalede lockdown-installationsprogram, påvirkes ikke af disse sikkerhedsproblemer.

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgrader og anbefaler, at brugere opdaterer deres installationer til de nyeste versioner:

Produkt

Opdateret version

Platform

Prioritetsgrad

Tilgængelighed

ColdFusion 2016

Opdatering 14

Alle

                   2

ColdFusion 2018

Opdatering 8

Alle

2

Bemærk:

Adobe anbefaler, at man opdaterer sin ColdFusion JDK/JRE til den seneste version af LTS til 1.8 og JDK 11. Implementering af ColdFusion-opdateringen uden en tilsvarende JDK-opdatering vil IKKE sikre serveren.  Se de de relevante tekniske noter for yderligere oplysninger. 

JJE applikationsservere:

Brugere, der har JEE ColdFusion-installationer (f.eks. Tomcat eller JBoss EAP), henvises til instruktionerne i https://helpx.adobe.com/dk/coldfusion/kb/coldfusion-2018-update-8.html#jee

ColdFusion 11

Det anbefales, at brugere af ColdFusion 11 foretager de foranstaltninger til afhjælpning, der er beskrevet i https://helpx.adobe.com/dk/coldfusion/kb/coldfusion-11-mitigation-steps.html   

Adobe anbefaler også, at kunderne anvender de sikkerhedskonfigurationsindstillinger, der er angivet på ColdFusion-sikkerhedssiden, samt at de gennemlæser de relevante Lockdown-vejledninger. 

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori

Virkning af sikkerhedsproblem

Alvorlighed

CVE-numre

Fjernlæsning af filer

Vilkårlig læsning af filer fra Coldfusions installationsbibliotek

Kritisk

CVE-2020-3761

Fil-inkludering  

Vilkårlig kodekørsel af filer, der er placeret i webroot eller et underbibliotek

Kritisk

CVE-2020-3794

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke Wang Cheng fra Venustech ADLab (CVE-2020-3761, CVE-2020-3794) for at rapportere dette problem og for at samarbejde med Adobe om at beskytte vores kunder.

ColdFusion JDK-krav

COLDFUSION 2018 HF1 og nyere  

Til applikationsservere   

Følgende JVM-flag skal indstilles på JEE-installationer: "-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**", i den respektive startfil afhængigt af den applikationsservertype, der anvendes. 

Eksempel:   

På en Apache Tomcat-applikationsserver: rediger JAVA_OPTS i filen ‘Catalina.bat/sh’

På en WebLogic-applikationsserver: rediger JAVA_OPTIONS i filen ‘startWeblogic.cmd’

På en WildFly/EAP-applikationsserver: rediger JAVA_OPTS i filen ‘standalone.conf’

Indstil JVM-flagene på en JEE-installation af ColdFusion, ikke på en enkeltstående installation.   

COLDFUSION 2016 HF7 og nyere

Denne sikkerhedsopdatering kræver, at ColdFusion skal være på JDK 8u121 eller nyere. Adobe anbefaler, at du manuelt opdaterer din ColdFusion JDK/JRE til den nyeste version. Hvis du ikke opdaterer JDK/JRE, vil implementering af opdateringen IKKE sikre serveren.

Til applikationsservere

Desuden skal følgende JVM-flag indstilles på JEE-installationer: "-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**", i den respektive startfil afhængigt af den applikationsservertype, der anvendes. 

Eksempel:         

På en Apache Tomcat-applikationsserver skal JAVA_OPTS redigeres i filen ‘Catalina.bat/sh’

På en WebLogic-applikationsserver skal JAVA_OPTIONS redigeres i filen ‘startWeblogic.cmd’

På en WildFly/EAP-applikationsserver skal JAVA_OPTS redigeres i filen ‘standalone.conf’

Indstil JVM-flagene på en JEE-installation af ColdFusion, ikke på en enkeltstående installation

Adobes ansvarsfraskrivelse

Licensaftale

Når du bruger software fra Adobe Incorporated eller et af dets datterselskaber ("Adobe"), accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge softwaren. Betingelserne i en slutbrugerlicensaftale, der følger med en bestemt softwarefil ved installation eller overførsel af softwaren, erstatter de betingelser, der er anført nedenfor.

Eksport og reeksport af Adobe-softwareprodukter er reguleret af amerikanske eksportadministrationsregler, og en sådan form for software må ikke eksporteres eller reeksporteres til Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller den ukrainske Krim-region eller andre lande, som USA har indført handelsembargo mod. Desuden må Adobe-software ikke distribueres til personer, der er opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. 

Når du henter eller bruger et Adobe-softwareprodukt bekræfter du, at du ikke er statsborger i Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller den ukrainske Krim-region eller andre lande, som USA har indført handelsembargo mod, og at du ikke står opført på Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Hvis softwaren er udviklet til brug sammen med et applikationssoftwareprodukt ("Værtsapplikation"), som er udgivet af Adobe; tildeler Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge sådan software sammen med værtsapplikationen, forudsat at du har en gyldig licens til værtsapplikationen fra Adobe. Med undtagelse af hvad der er anført nedenfor, gives licens til sådan software til dig med forbehold for de vilkår og betingelser, der findes i slutbrugerlicensaftalen fra Adobe, som styrer din brug af værtsapplikationen.

ANSVARSFRASKRIVELSE: DE ACCEPTERER, AT ADOBE IKKE HAR GIVET NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI TIL DEM ANGÅENDE SOFTWAREN, OG AT SOFTWAREN LEVERES TIL DEM "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, BÅDE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, SALGBAR KVALITET ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, hvorfor ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælder for dig.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR: ADOBE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM FOR NOGEN FORM FOR TAB AF BRUG, FORRETNINGSFORSTYRRELSE ELLER NOGEN DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, SÆRLIG SKADE, TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART (INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE), UANSET FORM, HVERKEN SOM FØLGE AF KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HELLER IKKE SELVOM ADOBE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder for dig.

Adobe-logo

Log ind på din konto