Adobe sikkerhedsbulletin

Der er en sikkerhedsopdatering til Adobe Commerce | APSB22-38

Bulletin-ID

Udgivelsesdato

Prioritet

APSB38-22

9. august 2022
      

3

Resumé

Adobe har frigivet en sikkerhedsopdatering til Adobe Commerce og Magento Open Source. Denne opdatering løser kritiske, vigtige og moderate sikkerhedsproblemer.   Udnyttelse af disse sikkerhedsproblemer kan medføre vilkårlig kodekørsel, optrapning af rettigheder og omgåelse af sikkerhedsfunktioner.

Berørte versioner

Produkt Version Platform
 Adobe Commerce 2.4.3-p2 og tidligere versioner  
Alle
2.3.7-p3 og tidligere versioner   Alle
Adobe Commerce
2.4.4 og tidligere versioner  
Alle
Magento Open Source

2.4.3-p2 og tidligere versioner       

Alle
2.3.7-p3 og tidligere versioner Alle
Magento Open Source
2.4.4 og tidligere versioner  
Alle

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgrader og anbefaler, at brugere opdaterer deres installationer til de nyeste versioner.

Produkt Opdateret version Platform Prioritetsgrad Installationsvejledning
Adobe Commerce
2.3.7-p4, 2.4.3-p3, 2.4.4-p1, 2.4.5
Alle
3

2.4.x Produktbemærkninger

2.3.x Produktbemærkninger

Magento Open Source 
2.3.7-p4, 2.4.3-p3, 2.4.4-p1, 2.4.5
Alle
3

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori Virkning af sikkerhedsproblem Alvorlighed Kræver det autentifikation at udnytte sikkerhedshullet? Kræver det administratorrettigheder at udnytte sikkerhedshullet?
CVSS-basisscore
CVSS-vektor
Magento Bug ID CVE-nummer/numre
XML-injektion (også kendt som blind XPath-injektion) (CWE-91)
Vilkårlig kodekørsel
Kritisk Ja Ja 9.1 CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
PRODSECBUG-3095
CVE-2022-34253
Ukorrekt begrænsning af et stinavn til et begrænset bibliotek ('stioverskridelse') (CWE-22)
Vilkårlig kodekørsel
Kritisk Ja Nej 8.5 CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:L/A:N
PRODSECBUG-3081
CVE-2022-34254
Ukorrekt input-validering (CWE-20)
Eskalering af rettigheder
Kritisk Ja Nej  8.3 CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L
PRODSECBUG-3082
CVE-2022-34255
Ukorrekt autorisation (CWE-285)
Eskalering af rettigheder
Kritisk Nej Nej 8.2 CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N
PRODSECBUG-3093
CVE-2022-34256
Cross-site scripting (lagret XSS) (CWE-79)
Vilkårlig kodekørsel
Vigtig Nej Nej 6.1 CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
PRODSECBUG-3079
CVE-2022-34257
Cross-site scripting (lagret XSS) (CWE-79)
Vilkårlig kodekørsel
Moderat Ja Ja 3.5 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N
PRODSECBUG-3080
CVE-2022-34258
Ukorrekt adgangskontrol (CWE-284)
Sikkerhedsomgåelse
Vigtigt Nej Nej 5.3 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
PRODSECBUG-3180
CVE-2022-34259
Ukorrekt autorisation (CWE-285)
Sikkerhedsomgåelse
Moderat
Nej Nej 3.7 CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
PRODSECBUG-3151
CVE-2022-35692
Ukorrekt input-validering (CWE-20)
Eskalering af rettigheder
Kritisk Ja Nej 8.8 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
PRODSECBUG-3196
CVE-2022-42344

 

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke følgende researchere at rapportere dette sikkerhedsproblem og for at samarbejde med Adobe for at beskytte vores kunder:

  • zb3 (zb3) -- CVE-2022-34253, CVE-2022-34255, CVE-2022-34256
  • Edgar Boda-Majer (eboda) – CVE-2022-34254, CVE-2022-34257
  • Salman Khan (salmanbabuzai) – CVE-2022-34258
  • Axel Flamcourt (axfla) – CVE-2022-34259, CVE-2022-35692
  • fqdn – CVE-2022-42344

 

Revisioner

18. oktober 2022: Tilføjet CVE-2022-42344

22. august 2022: Revision af prioriteringsklassificering i løsningstabellen

18. august 2022: Tilføjet CVE-2022-35692

12. august 2022: Opdaterede værdier i "Autentifikation krævet til at udnytte sikkerhedshullet" og "Det kræver administratorrettigheder at udnytte sikkerhedshullet." 


Du kan få yderligere oplysninger på https://helpx.adobe.com/dk/security.html eller ved at skrive til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logo

Log ind på din konto