Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedshotfix til  RoboHelp Server | APSB21-87

Bulletin-ID

Udgivelsesdato

Prioritet

ASPB21-87

9. november 2021      

3

Resumé

Adobe har frigivet et sikkerheds-hotfix til RoboHelp Server.Denne opdatering løser et sikkerhedsproblem, der vurderes som kritisk. Udnyttelse af dette sikkerhedsproblem kan medføre vilkårlig kodekørsel for den aktuelle bruger.

Berørte versioner

Produkt

Berørte versioner

Platform

RoboHelp Server

RHS2020.0.1 og tidligere versioner  

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgrader og anbefaler, at brugere opdaterer deres installationer til de nyeste versioner:

Produkt

Version

Platform

Prioritetsgrad

Tilgængelighed

 

RoboHelp Server

RHS2020.0.2 

 

Windows

 

3

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori

Virkning af sikkerhedsproblem

Alvorlighed

CVSS-basisscore 

CVE-numre

Stioverskridelse

(CWE-22)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-42727
 

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke Dusan Stevanovic fra Trend Micro for at rapportere dette problem og for at samarbejde med Adobe om at beskytte kunderne.   


Du kan få yderligere oplysninger på https://helpx.adobe.com/dk/security.html eller ved at skrive til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logo

Log ind på din konto