Opret formularer i Acrobat

Formularoprettelse i Acrobat kombinerer det bedste inden for teksttags samt træk og slip i Adobe Sign. Du kan bruge Acrobats formularfelter og justeringsværktøjer til at placere fysiske felter på dokumentet. Når felterne er placeret, bruger du en modificeret version af teksttags til at definere felternes egenskaber.

Når dokumentet er uploadet, læser systemet i tagget, kigger på formularfeltets mål og genererer et Adobe Sign-felt i dets sted.

Denne vejledning gennemgår brugen af diverse værktøjer i Acrobat samt forskellige tagegenskaber, du kan benytte.

Acrobat-formularfelter

 1. Åbn Acrobat, og klik på knappen Værktøjer øverst til venstre.

 2. Vælg Forbered formular, og klik derefter på Tilføj.

  Klik på Vælg en fil eller Scan et dokument, afhængigt af om du vil føje formularfelter til en eksisterende PDF eller starte med et papirdokument, som du scanner ind.

  Acrobat søger efter understregede mellemrum eller tomme felter i dokumenter og placerer automatisk formularfelter disse steder. Denne proces navngiver også alle felterne med den tekst, der findes lokalt, til de placerede felter. (jeg forstår ikke meningen her) I sidste ende udskiftes alle disse felters navne med tags. Men hvis et felt ikke kræver et tag, beholdes dets entydige navn, så der ikke opstår problemer med autokopiering.

  Autokopiering er den proces, som Adobe Sign bruger til at kopiere data fra ét felt til et andet, hvis de har identiske navne.

Når du opretter en formular med Acrobat, skal du være opmærksom på, hvilke formularfelter du bruger. Det er kun felterne nedenfor, der overføres til Adobe Sign, og brugen af andre felter kan skabe problemer med dit dokument.

Tekstfelt

Tekstfeltet er det formularfelt, du oftest vil bruge. Afhængigt af det tilføjede PDF-tag kan disse felter sågar ændres til alternativknapper eller afkrydsningsfelter.

Afkrydsningsfelt

Afkrydsningsfelter overføres til Adobe Sign og bør bruges i alle situationer, hvor alt relevant markeres.

Disse felter har to tilstande: markeret og ikke markeret. I feltegenskaberne kan du indstille, hvad eksportværdien skal være, når feltet er markeret. Denne eksportværdi bruges i betingede sætninger eller beregnede feltligninger.

Alternativknap

Alternativknapper overføres til Adobe Sign og bør bruges i situationer, hvor der vælges én indstilling i en gruppe.

Der skal være mindst to alternativknapper i en gruppe. Hver af disse indstillinger kan have en indstillet eksportværdi. Denne eksportværdi bruges i betingede sætninger eller beregnede feltligninger.

Rullemenu

Rullemenuer overføres til Adobe Sign og bør bruges i situationer, hvor der vælges fra en liste.

I formularfeltegenskaberne kan du angive den indstilling, der er tilgængelig på denne liste. Hver af dem har det, der skal vises, og dens eksportværdi. Hvis du klikker på en indstilling, du har oprettet, bliver den til standardindstillingen. Hvis du ikke ønsker en standardindstilling, skal du blot klikke i det hvide område på listen, så der ikke vælges noget.

 1. Acrobat-værktøjslinjen viser handlinger til oprettelse og redigering af formularfelter. Klik på knappen Tilføj et tekstfelt på værktøjslinjen.

 2. Markøren ændrer sig, som billedet nedenfor illustrerer. Et enkeltklik placerer feltet, som det er, det sted, du klikker på. Alternativt kan du klikke, holde nede og trække for at ændre feltets størrelse.

  Når feltet placeres på siden, vises der et lille vindue. I dette felt kan du ændre feltets navn. Når du føjer feltet til dokumentet, kan du ignorere dette trin. Du kan ændre feltnavnene senere.

  Hvis du vil ændre feltets størrelse, skal du trække et af de blå felter (eller håndtag).

Når felter er nogenlunde placeret på dokumentet, kan du bruger værktøjer i Acrobat til at ensarte felternes størrelse og justere deres placering.

Hvis der er to felter med forskellig størrelse, og du vil have målene til at være ens, skal du trække markøren rundt om felterne for at vælge dem. Du kan også klikke på et felt og derefter CTRL-klikke på et andet felt.

Når du indstiller størrelsen og justeringen for flere felter, skal du vælge menuhandlingen ved at højreklikke på det felt, der har den ønskede justering eller størrelse.

I dette eksempel ønsker vi, at Text4 har samme størrelse som Text3. Så mens begge er markerede, skal du højreklikke på Text3 og vælge Indstil felter til samme størrelse > Begge.

Text4 har nu samme størrelse om Text3. Nu vil vi gerne have, at venstre side af Text4 er justeret i forhold til venstre side af Text3. Mens begge felter stadig er markerede, skal du højreklikke på Text3 og vælge Juster, fordel eller centrer > Venstrejusteret.

PDF-tags er det samme som teksttags, men i stedet for at placere tagget direkte på dokument, navngiver du formularfeltet med tagget. Klammeparenteserne, der omslutter teksttags, bruges ikke i PDF-tags.

Du kan finde artiklen om teksttags her.

Når alle formularfelterne er blevet føjet til dit dokument, vises der en liste over felterne nederst på ruden til højre. Denne liste kan du bruge til hurtigt at finde eller åbne formularfelter på dokumentet, uden at du er på siden.

Eftersom felternes navne vises her, er det nemt at ændre eller kontrollere dine tags.

Når navnet på et formularfelt ændres til et tag, kan du anvende ethvert af de feltegenskaber, som Adobe Sign genkender, uden at det går ud over pladsen på dokumentet, som det gør med et teksttag.

Hvis du vil åbne formularfeltets egenskabsmenu, skal du enten dobbeltklikke på feltet eller højreklikke på og vælge Egenskaber fra menuen. Du kan desuden dobbeltklikke eller højreklikke på listen på feltlisten i højre side.

Fanen Generelt i vinduet Egenskaber viser feltets navn, værktøjstip og generelle egenskaber.

 • Navn: Her tilføjes formularfeltets tag
 • Værktøjstip: Oplysninger, der vises, når markøren holdes over feltet
 • Skrivebeskyttet: Gør det felt utilgængeligt og uredigerbart. Bruges generelt, hvis der overføres oplysninger til feltet via en integration eller en CSV-fil
 • Påkrævet: Markerer feltet som påkrævet, så underskrivelsesprocessen ikke kan fuldføres, før der angives data i dette felt

Hvis du vil lave et felt med flere linjer, skal du vælge Felt med flere linjer på fanen Indstillinger.