Metoder til kryptering af aftaler

Når du sender en aftale, kan du foretage indstillinger på siden Afsend for enten at bekræfte, at underskriveren rent faktisk er den rigtige person, eller beskytte det underskrevne og udfyldte dokument med en adgangskode.

Disse krypteringsmetoder tilføjer et ekstra sikkerhedslag, der beskytter dig og dine underskrivers oplysninger.

Bekræft underskriverens identitet ved hjælp af en adgangskode

1. Select Password

Denne indstilling giver afsenderen mulighed for at indstille en bestemt adgangskode. Derefter kan du sende den adgangskode til din underskriver (uden for Adobe Sign, f.eks. med mail eller telefon), så han/hun kan åbne og underskrive dokumentet.

Setting the Password

Bemærk:

Adgangskoder må kun indeholde bogstaver og tal (ingen specialtegn). For eksempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Bemærk:

Det er vigtigt at huske den underskrivelsesadgangskode, du indstiller, da det ikke er muligt at gendanne eller nulstille den. Hvis du glemmer underskrivelsesadgangskoden, eller den går tabt, er der ikke nogen måde at få adgang til dokumentet eller transaktionen. Hvis der ikke er adgang til dokumentet, skal afsenderen annullere transaktionen og sende dokumentet igen.

Beskyt det underskrevne dokument med adgangskode

Denne indstilling giver afsenderen mulighed for at indstille en bestemt adgangskode, der gælder for det underskrevne PDF-dokument. Denne adgangskode kræves for at åbne og se den underskrevne PDF-fil.

Ved at markere afkrydsningsfeltet Vis adgangskode vises indholdet i adgangskodefeltet for at hjælpe med at sikre, at de to er korrekte, og som du forventer.

Hvis de to adgangskoder ikke er ens, vises der et fejlikon i det sekundære adgangskodefelt.

Signed Document Password

Bemærk:

Adgangskoder må kun indeholde bogstaver og tal (ingen specialtegn). For eksempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \  ; '  ,  . / { } |  : " < >?

Bemærk:

Det er vigtigt at huske, at adgangskoden til den underskrevne PDF, som du indstillede, er integreret i PDF'en og ikke kan genoprettes eller nulstilles.

Hvis du glemmer adgangskoden til den underskrevne PDF-fil, eller den går tabt, er der ikke nogen måde at åbne PDF'en på.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online