"Rediger løbende aftaler" er kun tilgængelig i Enterprise og understøtter processen med at opdatere et dokument, efter det er blevet sendt, men før en modtager har foretaget ændringer af det.
Bemærk!
Nedenstående artikel indeholder instruktioner til det klassiske sidelayout.
Klik her for at gennemgå den samme proces for det nye sideformat.


Redigering af aftaler, der allerede er sendt

Hvis en aftale blev sendt til underskrivelse, og du finder ud af, at du mangler at lave nogle ændringer i aftalen, efter den er sendt, kan du muligvis ændre aftalen i stedet for at annullere den og starte forfra. Indstillingen for aftaleredigering kan være aktiveret globalt (på kontoniveau) eller på gruppeniveau.

Du kan redigere aftaler for at tilføje, slette, erstatte (slette og derefter tilføje) og omarrangere dokumenter og/eller formularfelter.

Funktionen til aftaleredigering kan kun bruges på dokumenter, der er oprettet efter april 2016, og som opfylder kriteriet "redigerbart". Hvis et dokument er redigerbart, vises linket Rediger aftale på siden Administrer, når dokumentet er valgt. Et redigerbart dokument er et dokument, der opfylder følgende kriterier:

 • Aftalen er ikke underskrevet, godkendt eller delegeret til en underskriver eller godkender af delegatoren, til hvem den var tildelt.
 • Aftalen indeholder ikke en digital signatur eller en håndskreven signatur.
 • Aftalen er ikke blevet initieret fra et brugerdefineret workflow.
 1. Klik på linket Administrer for at gå til siden Administrer

 2. Vælg en redigerbar aftale fra afsnittet Sendt til underskrivelse eller Sendt til godkendelse, og klik derefter på Rediger aftale øverst til højre.

  Billede af siden Administrer med en markeret aftale

  Siden Send vises i begrænset redigeringstilstand, og du kan ikke foretage ændringer i afsnittet Modtagere eller Meddelelse.

 3. På siden Send kan du tilføje, slette, erstatte (slet og derefter tilføj) og omarrangere dokumenter.  

  Visning af den begrænsede Send-side
 4. Afhængigt af dine Send-indstillinger kan du muligvis bruge indstillingen Vis og tilføj signaturfelter for at føje formularfelter til den redigerede aftale.

  • Hvis du ikke har brug for at tilføje formularfelter, eller du ikke har indstillingen Vis og tilføj signaturfelter, skal du klikke på Opdater for at gemme dine ændringer.
  • Hvis du vil tilføje formularfelter, skal du aktivere indstillingen Vis og tilføj signaturfelter om nødvendigt og derefter klikke på Opdater for at åbne oprettelsesmiljøet. Klik på Opdater, når du er færdig i oprettelsesmiljøet.


Modtagerinteraktion med redigerede aftaler

Modtageren af en redigeret aftale får besked om, at aftalen er blevet ændret, før de kan underskrive, godkende eller delegere den. 

Billede af fejlmeddelelse, når afsenderen har ændret aftalen

Modtageren kan klikke på OK for at fortsætte. Underskrivelse, godkendelse eller delegering fortsætter som sædvanlig.

 

Men hvis aftalen lige er blevet ændret, mens modtager er på Adobe Sign-siden, informeres modtageren og skal klikke på OK for at fortsætte.

Billede af fejlmeddelelsen, når en aftalen allerede er blevet underskrevet

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online